PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง

ข้อมูลเที่ยวบิน

00:40 → 06:55 12ครั้ง 15นาที
AMS สนามบินนานาชาติอัมสเตอร์ดัม อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
CHINA EASTERN AIRLINES
06:05 → 08:00 1ครั้ง 55นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:10 → 11:20 5ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:10 → 08:05 1ครั้ง 55นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:15 → 08:35 2ครั้ง 20นาที
HDG สนามบินหานตัน Handan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:20 → 08:35 2ครั้ง 15นาที
BPE สนามบินฉินหวงเต่า ไป๋ไดเหอ Qinhaungdao, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
06:30 → 09:20 2ครั้ง 50นาที
LLV สนามบินลู่เหลียง Luliang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:30 → 08:40 2ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:30 → 10:10 3ครั้ง 40นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
06:35 → 09:25 2ครั้ง 50นาที
ZQZ สนามบินจางเจี๋ยโกว นิงหยวน Zhangjiakou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:35 → 09:15 2ครั้ง 40นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:35 → 10:55 4ครั้ง 20นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:40 → 09:40 3ครั้ง 00นาที
DQA สนามบินต้าชิ่ง ซาตู่ Daqing, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:40 → 09:40 3ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:40 → 08:35 1ครั้ง 55นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:40 → 09:35 2ครั้ง 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:40 → 08:20 1ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:45 → 14:25 7ครั้ง 40นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:45 → 13:50 7ครั้ง 05นาที
RKZ สนามบินชิกัตเซ่ Shigatse, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:45 → 12:15 5ครั้ง 30นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:45 → 09:10 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
06:45 → 09:25 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:45 → 12:50 6ครั้ง 05นาที
THQ สนามบินเทียนชุย ไมจี่ชาน สุ่ย, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:45 → 09:30 2ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:45 → 09:05 2ครั้ง 20นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:50 → 08:50 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
06:50 → 09:00 2ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:50 → 10:10 3ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:55 → 09:25 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:55 → 12:05 5ครั้ง 10นาที
FYJ สนามบินฟู่หยวน Fuyuan, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 09:45 2ครั้ง 50นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:00 → 10:05 3ครั้ง 05นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
07:00 → 12:35 5ครั้ง 35นาที
PZI สนามบินพานจือหัว Panzhihua, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:00 → 09:25 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:00 → 08:55 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:00 → 09:40 2ครั้ง 40นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:05 → 09:45 2ครั้ง 40นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:10 → 10:40 3ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:10 → 10:15 3ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:10 → 10:05 2ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:15 → 10:35 3ครั้ง 20นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:15 → 10:00 2ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:15 → 10:40 3ครั้ง 25นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:20 → 09:25 2ครั้ง 05นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:20 → 10:40 3ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:20 → 09:45 2ครั้ง 25นาที
JNZ สนามบินจิ่นโจว Jinzhou, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:25 → 10:05 2ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:25 → 10:20 2ครั้ง 55นาที
HZG สนามบินฮั่นจง แฮน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:25 → 10:35 3ครั้ง 10นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:30 → 10:20 2ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:30 → 09:40 2ครั้ง 10นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:30 → 10:15 2ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:30 → 10:20 2ครั้ง 50นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
07:35 → 10:30 2ครั้ง 55นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:35 → 10:15 2ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:35 → 12:35 5ครั้ง 00นาที
JIC สนามบินจินชาง จินชวน Jinchang, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:35 → 10:45 3ครั้ง 10นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:35 → 09:50 2ครั้ง 15นาที
TVS สนามบินถังชาน ซานหนุยเหอ Tangshan, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:40 → 11:30 3ครั้ง 50นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:40 → 10:10 2ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:40 → 10:35 2ครั้ง 55นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:40 → 09:55 2ครั้ง 15นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:40 → 11:05 3ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 09:40 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 12:45 5ครั้ง 00นาที
NDG สนามบินฉีฉีฮาเอ่อร์ซานเจียจื่อ Qiqihar, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 10:45 3ครั้ง 00นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:45 → 10:55 3ครั้ง 10นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 11:05 3ครั้ง 15นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:50 → 09:55 2ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 10:55 3ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:55 → 10:35 2ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:55 → 10:15 2ครั้ง 20นาที
CIH สนามบินเฉียงสือ ว่างคาน ฉางจื่อ, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:55 → 10:10 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 11:15 3ครั้ง 15นาที
LPF สนามบินหลิวผ่านซุย เย่ เสี้ยว ลิ่วผานสุ่, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:00 → 10:15 2ครั้ง 15นาที
YKH สนามบินหยิงโข่ว Yingkou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:00 → 11:35 3ครั้ง 35นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 10:00 2ครั้ง 00นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:05 → 11:00 2ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:10 → 10:05 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:10 → 09:30 1ครั้ง 20นาที
FUG สนามบินฟูหยาง ซีกวน Fuyang, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:10 → 11:05 2ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:15 → 10:35 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:15 → 11:20 3ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:15 → 10:35 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
08:15 → 10:45 2ครั้ง 30นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:15 → 13:20 5ครั้ง 05นาที
ZHY สนามบินจงเหว่ย เซี่ยนฉาน Zhongwei, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:20 → 11:00 2ครั้ง 40นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 10:25 2ครั้ง 00นาที
SQJ สนามบินซางหมิง Sangming, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:25 → 12:55 4ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:25 → 12:30 5ครั้ง 05นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 11:00 2ครั้ง 35นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:30 → 10:25 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:30 → 14:10 5ครั้ง 40นาที
HEK สนามบินเฮเหอ Heihe, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:30 → 11:40 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:30 → 10:55 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 11:00 2ครั้ง 30นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:35 → 11:00 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:35 → 11:20 2ครั้ง 45นาที
DAX สนามบินต้าโจว Dazhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:40 → 10:35 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
08:40 → 11:15 2ครั้ง 35นาที
KHH สนามบินนานาชาติเกาสง เกาสง, ไต้หวัน
JUNEYAO AIRLINES
08:40 → 11:25 2ครั้ง 45นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:45 → 11:50 3ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:45 → 10:40 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:45 → 10:30 1ครั้ง 45นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:45 → 14:50 6ครั้ง 05นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:45 → 12:15 3ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 14:55 6ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:50 → 11:20 2ครั้ง 30นาที
CHG สนามบินเจ้าหยาง Chaoyang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:50 → 11:55 2ครั้ง 05นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
08:50 → 10:30 1ครั้ง 40นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:50 → 11:20 2ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:55 → 11:50 2ครั้ง 55นาที
NAO สนามบินหนานชอง เกาผิง Nanchong, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 11:10 2ครั้ง 15นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
JUNEYAO AIRLINES
08:55 → 11:35 2ครั้ง 40นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 14:15 5ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 14:50 5ครั้ง 55นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
SHANGHAI AIRLINES
09:00 → 11:55 2ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 14:30 5ครั้ง 30นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
09:00 → 11:20 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 11:00 2ครั้ง 00นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
09:05 → 11:05 2ครั้ง 00นาที
TSA สนามบินไทเป ซงซาน ไทเป, ไต้หวัน
SHANGHAI AIRLINES
09:05 → 11:30 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:05 → 11:50 2ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:05 → 11:50 2ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:05 → 15:10 6ครั้ง 05นาที
DIG สนามบินตี๋ชิง แชงกรีลา Shangri-La ซิตี้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:05 → 12:30 3ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:05 → 20:35 11ครั้ง 30นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:10 → 11:10 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:10 → 12:25 3ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:10 → 11:45 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:10 → 11:45 2ครั้ง 35นาที
WUT สนามบินซินโจว Xinzhou, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:15 → 11:30 2ครั้ง 15นาที
XAI สนามบินซินหยาง หมิงกัง Xinyang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:15 → 12:40 3ครั้ง 25นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:15 → 14:00 4ครั้ง 45นาที
YNJ สนามบินนานาชาติเหยียนจี๋ หยานจี๋, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:15 → 11:00 1ครั้ง 45นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:15 → 11:40 2ครั้ง 25นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:20 → 12:20 3ครั้ง 00นาที
YLX Yulin Fumian Airport Yulin, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:25 → 12:40 3ครั้ง 15นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:25 → 12:20 2ครั้ง 55นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:30 → 14:55 5ครั้ง 25นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:30 → 11:10 1ครั้ง 40นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:35 → 12:00 2ครั้ง 25นาที
AKA Ankang Fuqiang Airport Ankang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:35 → 13:00 3ครั้ง 25นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:35 → 11:40 2ครั้ง 05นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:40 → 12:45 3ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
09:40 → 14:55 5ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 12:25 2ครั้ง 40นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
SHANGHAI AIRLINES
09:45 → 12:05 2ครั้ง 20นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 11:40 1ครั้ง 55นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 14:55 5ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:50 → 13:20 3ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:50 → 14:30 4ครั้ง 40นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:50 → 15:10 5ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
09:50 → 11:05 1ครั้ง 15นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:50 → 16:20 6ครั้ง 30นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:50 → 12:15 2ครั้ง 25นาที
YYA สนามบินยูหยาง ซานเหอ Yueyang, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
09:55 → 12:35 2ครั้ง 40นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:55 → 14:50 4ครั้ง 55นาที
MDG สนามบินหมู่ตันเจียง ไห่หลาง Mudanjiang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:55 → 11:40 1ครั้ง 45นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:55 → 12:20 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:55 → 11:45 1ครั้ง 50นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:55 → 11:55 2ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:05 → 13:57 15ครั้ง 52นาที
DTW สนามบินนานาชาติดีทรอยต์ เมโทรโพลิแทน ดีทรอยต์, สหรัฐ
DELTA AIR LINES
10:05 → 12:35 1ครั้ง 30นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
DELTA AIR LINES
10:05 → 12:25 2ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:15 → 20:05 9ครั้ง 50นาที
BFJ สนามบินบิเจีย Bijie, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:15 → 13:35 3ครั้ง 20นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:15 → 13:35 3ครั้ง 20นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:20 → 12:05 1ครั้ง 45นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:20 → 15:25 5ครั้ง 05นาที
JMU สนามบินเจียมู่ซือ Jiamusi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:20 → 13:35 3ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:20 → 12:15 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:20 → 13:05 2ครั้ง 45นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:25 → 15:10 4ครั้ง 45นาที
MDG สนามบินหมู่ตันเจียง ไห่หลาง Mudanjiang, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:25 → 12:55 2ครั้ง 30นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:25 → 12:55 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:25 → 13:40 3ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:25 → 12:20 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:35 → 20:35 16ครั้ง 00นาที
CDG สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ปารีส, ฝรั่งเศส
AIR FRANCE
10:35 → 15:55 11ครั้ง 20นาที
CPH สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
10:35 → 13:30 1ครั้ง 55นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
AIR FRANCE
10:35 → 13:15 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
10:40 → 15:35 4ครั้ง 55นาที
NDG สนามบินฉีฉีฮาเอ่อร์ซานเจียจื่อ Qiqihar, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 12:20 1ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 12:35 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 12:25 1ครั้ง 45นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:45 → 13:35 2ครั้ง 50นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:50 → 12:10 1ครั้ง 20นาที
AQG สนามบินอันชิ่ง เทียนฉู่ชาน Anqing, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 15:05 4ครั้ง 15นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:50 → 13:40 2ครั้ง 50นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 12:45 1ครั้ง 55นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
10:50 → 15:05 4ครั้ง 15นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 12:45 1ครั้ง 55นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:55 → 13:20 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:55 → 12:55 2ครั้ง 00นาที
SHS Shashi Airport Jingzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 13:15 2ครั้ง 20นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 16:10 5ครั้ง 15นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:55 → 13:05 2ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:55 → 14:00 3ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:00 → 14:00 3ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:00 → 14:00 2ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
11:00 → 13:40 2ครั้ง 40นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:05 → 14:00 2ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:05 → 14:00 2ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:05 → 14:30 3ครั้ง 25นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:05 → 14:25 3ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:05 → 20:35 9ครั้ง 30นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:10 → 12:50 1ครั้ง 40นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
11:10 → 14:20 2ครั้ง 10นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
11:10 → 14:30 3ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:10 → 14:40 3ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:15 → 12:35 1ครั้ง 20นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:15 → 13:15 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 14:05 2ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:15 → 14:05 2ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:15 → 16:05 4ครั้ง 50นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:15 → 12:55 1ครั้ง 40นาที
JNG สนามบินจินิง คูฟู Jining, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:15 → 20:35 9ครั้ง 20นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:20 → 15:00 3ครั้ง 40นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:20 → 12:30 1ครั้ง 10นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:20 → 19:35 8ครั้ง 15นาที
KRY สนามบินคารามาย Karamay, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:20 → 12:55 1ครั้ง 35นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:20 → 15:25 4ครั้ง 05นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:20 → 14:05 2ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:20 → 14:05 2ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:20 → 13:20 2ครั้ง 00นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:25 → 13:40 2ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:25 → 13:35 2ครั้ง 10นาที
HNY สนามบินเหินหยาง Hengyang, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:25 → 16:25 5ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:30 → 14:55 3ครั้ง 25นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:30 → 14:05 2ครั้ง 35นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
CHINA EASTERN AIRLINES
11:30 → 14:40 3ครั้ง 10นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 13:35 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:35 → 14:20 2ครั้ง 45นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
11:35 → 17:00 5ครั้ง 25นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
11:40 → 16:55 12ครั้ง 15นาที
LHR สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS
11:45 → 14:25 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:45 → 14:15 2ครั้ง 30นาที
AOG สนามบินอันซาน Anshan, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:45 → 14:50 3ครั้ง 05นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:50 → 14:45 2ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:55 → 15:15 3ครั้ง 20นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:55 → 14:45 2ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:00 → 14:35 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:00 → 14:40 2ครั้ง 40นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
12:05 → 14:50 2ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
12:05 → 14:00 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:05 → 14:25 2ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:05 → 16:20 4ครั้ง 15นาที
TNH สนามบินทงหัว สานหยวนผู่ Tonghua, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 15:05 2ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:10 → 15:20 3ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 20:50 8ครั้ง 40นาที
GYU สนามบินกูหยวน ลิวปานชาน Guyuan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:10 → 14:15 2ครั้ง 05นาที
JNZ สนามบินจิ่นโจว Jinzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 14:50 2ครั้ง 40นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:15 → 14:55 2ครั้ง 40นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:15 → 13:45 1ครั้ง 30นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:15 → 13:55 1ครั้ง 40นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:20 → 14:20 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:20 → 15:45 3ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:25 → 14:45 2ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:25 → 15:25 3ครั้ง 00นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 14:40 2ครั้ง 10นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
CHINA AIRLINES
12:30 → 15:20 2ครั้ง 50นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:35 → 14:55 2ครั้ง 20นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:35 → 14:30 1ครั้ง 55นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:35 → 16:05 3ครั้ง 30นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:40 → 18:25 11ครั้ง 45นาที
AMS สนามบินนานาชาติอัมสเตอร์ดัม อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES
12:40 → 15:45 3ครั้ง 05นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:45 → 15:25 2ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:45 → 16:15 3ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:50 → 15:30 2ครั้ง 40นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
CHINA EASTERN AIRLINES
12:50 → 14:55 2ครั้ง 05นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:50 → 16:00 3ครั้ง 10นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:50 → 15:55 3ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:55 → 16:25 3ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:55 → 14:55 2ครั้ง 00นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:00 → 14:40 1ครั้ง 40นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:00 → 15:35 2ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:05 → 15:15 2ครั้ง 10นาที
LLF สนามบินหยงเซ่า หลิงหลิง Yongzhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:05 → 16:55 2ครั้ง 50นาที
NRT สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ALL NIPPON AIRWAYS
13:05 → 15:40 2ครั้ง 35นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:05 → 15:00 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:05 → 18:00 4ครั้ง 55นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:10 → 16:00 2ครั้ง 50นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:10 → 16:10 3ครั้ง 00นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
AIR MACAU
13:15 → 16:00 2ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:20 → 15:30 2ครั้ง 10นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
13:20 → 15:55 2ครั้ง 35นาที
WUZ สนามบินอู๋โจวฉางโจวด๋าว Wuzhou, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:20 → 15:10 1ครั้ง 50นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:25 → 15:30 2ครั้ง 05นาที
DDG สนามบินตานตง เล่งเต๋า ตานตง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:25 → 16:15 2ครั้ง 50นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
13:25 → 15:30 2ครั้ง 05นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
13:30 → 17:30 4ครั้ง 00นาที
LUM สนามบินเต๋อหง หมานซื่อ Mangshi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:30 → 16:00 2ครั้ง 30นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:30 → 16:20 2ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:30 → 16:30 3ครั้ง 00นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:35 → 18:20 4ครั้ง 45นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:35 → 16:00 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:40 → 16:45 2ครั้ง 05นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
13:45 → 15:50 2ครั้ง 05นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:45 → 18:45 5ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินห