JHG สนามบินจิ่งหง

ข้อมูลเที่ยวบิน

00:20 → 01:20 1ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
00:20 → 01:25 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
00:40 → 01:40 1ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
00:50 → 01:55 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
06:50 → 07:55 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:00 → 09:30 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
07:00 → 10:25 3ครั้ง 25นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:00 → 08:00 1ครั้ง 00นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:30 → 08:35 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 12:55 5ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 13:05 5ครั้ง 35นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:50 → 08:50 1ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
08:30 → 08:40 1ครั้ง 10นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
RUILI AIRLINES
08:30 → 09:40 1ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
08:50 → 09:55 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
08:55 → 13:35 4ครั้ง 40นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:55 → 10:10 1ครั้ง 15นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:05 → 10:55 1ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:40 → 10:55 1ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:00 → 12:40 2ครั้ง 40นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
10:45 → 14:15 3ครั้ง 30นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
LUCKY AIR
10:45 → 11:45 1ครั้ง 00นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
LUCKY AIR
11:05 → 12:15 1ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:05 → 16:30 5ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:20 → 12:25 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
11:30 → 12:35 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:30 → 17:55 6ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 12:45 1ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
11:35 → 16:35 5ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
11:50 → 12:50 1ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
11:55 → 13:05 1ครั้ง 10นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
11:55 → 15:55 4ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
12:25 → 13:40 1ครั้ง 15นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:35 → 13:55 1ครั้ง 20นาที
DIG สนามบินตี๋ชิง แชงกรีลา Shangri-La ซิตี้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:35 → 16:40 4ครั้ง 05นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:50 → 13:50 1ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
12:55 → 14:45 1ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:55 → 14:10 1ครั้ง 15นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:55 → 17:15 4ครั้ง 20นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:00 → 14:15 1ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:10 → 17:10 4ครั้ง 00นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:10 → 16:20 3ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
LUCKY AIR
13:10 → 15:05 1ครั้ง 55นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:10 → 14:30 1ครั้ง 20นาที
ZAT สนามบินเจาทง Zhaotong, ประเทศจีน
LUCKY AIR
13:15 → 14:25 1ครั้ง 10นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:25 → 18:10 4ครั้ง 45นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:25 → 14:30 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:25 → 18:30 5ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:55 → 15:00 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
14:05 → 17:55 3ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
14:45 → 20:10 5ครั้ง 25นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
14:45 → 16:00 1ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
15:35 → 18:10 2ครั้ง 35นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
16:10 → 17:15 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
16:20 → 19:10 2ครั้ง 50นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:20 → 23:05 6ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 17:50 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
17:05 → 18:40 1ครั้ง 35นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:05 → 22:10 5ครั้ง 05นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:40 → 18:45 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:10 → 21:05 2ครั้ง 55นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
18:10 → 23:55 5ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
18:35 → 20:05 1ครั้ง 30นาที
BFJ สนามบินบิเจีย Bijie, ประเทศจีน
LOONG AIR
18:35 → 23:40 5ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
18:55 → 21:45 2ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
LUCKY AIR
19:10 → 22:30 3ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:50 → 21:05 1ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
20:00 → 00:55 4ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 21:05 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:05 → 22:15 2ครั้ง 10นาที
NAO สนามบินหนานชอง เกาผิง Nanchong, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:40 → 00:20 3ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:00 → 22:15 1ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
21:40 → 00:55 3ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
22:15 → 23:15 1ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
23:00 → 00:15 1ครั้ง 15นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
23:30 → 00:35 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด