HGH สนามบินนานาชาติหางโจว

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:05 → 08:55 2ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:05 → 12:45 6ครั้ง 40นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:05 → 08:30 2ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:10 → 13:05 6ครั้ง 55นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:10 → 09:10 3ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:10 → 09:00 2ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:20 → 11:40 5ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:20 → 09:30 3ครั้ง 10นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
06:20 → 09:40 3ครั้ง 20นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:25 → 08:45 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:25 → 12:25 6ครั้ง 00นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:25 → 09:50 3ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:30 → 09:10 2ครั้ง 40นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:30 → 11:25 4ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:30 → 09:40 3ครั้ง 10นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:30 → 08:55 2ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:35 → 08:45 2ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:35 → 10:55 4ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:35 → 09:35 3ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
06:35 → 08:05 1ครั้ง 30นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:40 → 09:30 2ครั้ง 50นาที
ENY สนามบินหยางเอิน เช่าหลิงฟู่ Yan'an, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:40 → 09:15 2ครั้ง 35นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
06:40 → 09:30 2ครั้ง 50นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:40 → 11:50 5ครั้ง 10นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:45 → 09:50 3ครั้ง 05นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
06:45 → 09:30 2ครั้ง 45นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
06:45 → 09:05 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:50 → 11:10 4ครั้ง 20นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:50 → 09:45 2ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:50 → 09:10 2ครั้ง 20นาที
HJJ สนามบินหูไอฮัว Huaihua, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:50 → 10:15 3ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:50 → 11:50 5ครั้ง 00นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:50 → 09:15 2ครั้ง 25นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:55 → 09:15 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
06:55 → 12:30 5ครั้ง 35นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
06:55 → 09:35 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:00 → 08:50 1ครั้ง 50นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:00 → 09:20 2ครั้ง 20นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:00 → 09:10 2ครั้ง 10นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:00 → 11:40 4ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:00 → 11:55 4ครั้ง 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:05 → 09:55 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:05 → 09:30 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:05 → 08:55 1ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:05 → 12:10 5ครั้ง 05นาที
YNJ สนามบินนานาชาติเหยียนจี๋ หยานจี๋, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:10 → 10:20 3ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:10 → 09:45 2ครั้ง 35นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:10 → 09:40 2ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:15 → 09:50 2ครั้ง 35นาที
BPE สนามบินฉินหวงเต่า ไป๋ไดเหอ Qinhaungdao, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:15 → 09:35 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:15 → 12:05 4ครั้ง 50นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:20 → 09:00 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:20 → 10:50 3ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:20 → 09:35 2ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:20 → 09:55 2ครั้ง 35นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:25 → 10:25 3ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:25 → 09:00 1ครั้ง 35นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:25 → 11:15 3ครั้ง 50นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:25 → 15:10 7ครั้ง 45นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:30 → 11:55 4ครั้ง 25นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:30 → 10:45 3ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 09:40 2ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:30 → 09:25 1ครั้ง 55นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:35 → 10:50 3ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:35 → 10:45 3ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:35 → 09:40 2ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:40 → 10:20 2ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:40 → 10:00 2ครั้ง 20นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:40 → 10:05 2ครั้ง 25นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:40 → 14:55 7ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:45 → 09:55 2ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 14:55 7ครั้ง 10นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:45 → 10:15 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 09:35 1ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:45 → 10:25 2ครั้ง 40นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:45 → 13:25 5ครั้ง 40นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:50 → 10:15 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:50 → 10:35 2ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:50 → 12:20 4ครั้ง 30นาที
NBS สนามบินฉางไป๋ซาน ไป๋ชาน, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:55 → 10:55 3ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:55 → 10:45 2ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:50 2ครั้ง 50นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:30 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:40 2ครั้ง 40นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:05 → 10:55 2ครั้ง 50นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:05 → 11:00 2ครั้ง 55นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
08:05 → 13:30 5ครั้ง 25นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:05 → 10:15 2ครั้ง 10นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:10 → 10:50 2ครั้ง 40นาที
GYS สนามบินกวงหยวน Guangyuan, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:10 → 11:10 3ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:10 → 09:50 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:15 → 16:15 8ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:15 → 10:40 2ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:15 → 10:00 1ครั้ง 45นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:15 → 10:25 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:20 → 11:45 3ครั้ง 25นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:20 → 13:55 5ครั้ง 35นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:20 → 11:25 3ครั้ง 05นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:20 → 10:55 2ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:25 → 11:25 3ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:30 → 11:35 3ครั้ง 05นาที
BFJ สนามบินบิเจีย Bijie, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:30 → 13:55 5ครั้ง 25นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:30 → 10:45 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 11:30 3ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
08:35 → 10:50 2ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:35 → 11:55 3ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 15:20 6ครั้ง 40นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 11:35 2ครั้ง 55นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:50 → 11:20 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:50 → 10:40 1ครั้ง 50นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 12:00 3ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:00 → 14:20 5ครั้ง 20นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:00 → 11:50 2ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:00 → 11:25 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:05 → 17:10 8ครั้ง 05นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:05 → 11:05 2ครั้ง 00นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
LOONG AIR
09:05 → 11:00 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
09:05 → 14:25 5ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 11:30 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:15 → 15:10 5ครั้ง 55นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:15 → 12:35 3ครั้ง 20นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:20 → 12:40 3ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:20 → 11:30 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:35 → 11:35 2ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:40 → 11:55 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:45 → 12:10 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:50 → 14:55 5ครั้ง 05นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
LOONG AIR
09:50 → 11:30 1ครั้ง 40นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
LOONG AIR
09:50 → 12:15 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:50 → 11:50 2ครั้ง 00นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:55 → 12:50 2ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:55 → 17:00 7ครั้ง 05นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:55 → 12:05 2ครั้ง 10นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 13:05 3ครั้ง 05นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:00 → 12:10 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:05 → 12:30 2ครั้ง 25นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:10 → 16:20 6ครั้ง 10นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:10 → 17:00 6ครั้ง 50นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:10 → 13:05 2ครั้ง 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:10 → 12:35 2ครั้ง 25นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:25 → 12:45 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:30 → 12:20 1ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:30 → 13:10 2ครั้ง 40นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:35 → 12:40 2ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:35 → 13:05 2ครั้ง 30นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
10:40 → 12:55 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:40 → 13:50 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 12:45 2ครั้ง 05นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
10:45 → 13:15 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:45 → 14:00 3ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 13:25 2ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:50 → 12:50 2ครั้ง 00นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:55 → 14:10 3ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:55 → 16:15 5ครั้ง 20นาที
JMU สนามบินเจียมู่ซือ Jiamusi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 13:20 2ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:55 → 12:55 2ครั้ง 00นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:00 → 13:15 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:00 → 13:50 2ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:05 → 12:55 1ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:05 → 13:25 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
11:10 → 14:05 2ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:10 → 13:30 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:20 → 13:55 2ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:20 → 13:45 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:25 → 14:45 3ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:30 → 14:35 3ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
11:35 → 14:35 3ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
11:35 → 14:45 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 13:30 1ครั้ง 50นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
LOONG AIR
11:40 → 16:10 4ครั้ง 30นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
LOONG AIR
11:40 → 13:35 1ครั้ง 55นาที
XAI สนามบินซินหยาง หมิงกัง Xinyang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:40 → 16:00 4ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:45 → 14:15 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:45 → 13:55 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:50 → 13:55 2ครั้ง 05นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:50 → 14:15 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:50 → 15:05 3ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:50 → 17:15 5ครั้ง 25นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:55 → 13:40 1ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:55 → 15:30 3ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:55 → 15:05 3ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
12:00 → 14:20 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:00 → 14:30 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:05 → 14:30 2ครั้ง 25นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:05 → 15:00 2ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:10 → 14:25 2ครั้ง 15นาที
CGD สนามบินฉางเต๋อ เต้าหัวหยวน เต๋อ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 15:05 2ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:10 → 16:55 4ครั้ง 45นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:15 → 15:05 2ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:15 → 14:35 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:15 → 15:25 3ครั้ง 10นาที
THQ สนามบินเทียนชุย ไมจี่ชาน สุ่ย, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:15 → 17:05 4ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:20 → 14:40 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:20 → 15:30 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
12:25 → 18:10 5ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:25 → 14:05 1ครั้ง 40นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:30 → 14:50 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:35 → 14:40 2ครั้ง 05นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
12:45 → 15:40 2ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:45 → 15:45 3ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:45 → 14:40 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:50 → 16:20 3ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:50 → 16:30 3ครั้ง 40นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:55 → 15:40 2ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:55 → 15:30 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:00 → 16:55 3ครั้ง 55นาที
TCZ สนามบินเทงฉง เต้าเฟิง Tengchong, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
13:05 → 15:25 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
13:10 → 17:30 4ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:10 → 15:35 2ครั้ง 25นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:10 → 15:20 2ครั้ง 10นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
13:15 → 18:25 5ครั้ง 10นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:15 → 16:00 2ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:20 → 15:40 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:25 → 15:40 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:40 → 16:25 2ครั้ง 45นาที
WDS สนามบินฉีหยาน Shiyan, ประเทศจีน
LOONG AIR
13:40 → 18:30 4ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
LOONG AIR
13:45 → 15:40 1ครั้ง 55นาที
YYA สนามบินยูหยาง ซานเหอ Yueyang, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:45 → 17:10 3ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:45 → 18:55 5ครั้ง 10นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:50 → 17:00 3ครั้ง 10นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:50 → 18:40 4ครั้ง 50นาที
NAO สนามบินหนานชอง เกาผิง Nanchong, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:50 → 15:45 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:55 → 16:10 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:55 → 16:25 2ครั้ง 30นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:55 → 17:15 3ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
13:55 → 19:50 5ครั้ง 55นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:55 → 17:30 3ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:00 → 19:20 5ครั้ง 20นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
LOONG AIR
14:00 → 16:45 2ครั้ง 45นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:00 → 15:55 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
LOONG AIR
14:05 → 22:20 8ครั้ง 15นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
LOONG AIR
14:05 → 16:20 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:05 → 16:00 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
14:10 → 17:30 3ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:10 → 17:25 3ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:15 → 16:40 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 16:35 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:20 → 18:30 4ครั้ง 10นาที
BSD สนามบินเป่าซาน Baoshan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:20 → 18:30 4ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
LUCKY AIR
14:20 → 16:00 1ครั้ง 40นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
LUCKY AIR
14:25 → 16:40 2ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
14:25 → 16:55 2ครั้ง 30นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:25 → 18:50 4ครั้ง 25นาที
ZQZ สนามบินจางเจี๋ยโกว นิงหยวน Zhangjiakou, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
14:30 → 17:00 2ครั้ง 30นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:30 → 16:40 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:35 → 17:00 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:35 → 16:50 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:40 → 16:50 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:45 → 17:40 2ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:45 → 16:30 1ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:50 → 17:20 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:50 → 18:50 4ครั้ง 00นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
14:55 → 16:45 1ครั้ง 50นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:55 → 17:40 2ครั้ง 45นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:55 → 19:35 4ครั้ง 40นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:00 → 17:15 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:15 → 17:40 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
15:20 → 17:40 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:20 → 17:45 2ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:25 → 23:00 7ครั้ง 35นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:25 → 17:50 2ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:30 → 17:30 2ครั้ง 00นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:30 → 18:55 3ครั้ง 25นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:35 → 17:50 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:35 → 18:30 2ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:35 → 17:55 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:35 → 18:45 3ครั้ง 10นาที
YBP สนามบินยีบิน Yibin, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:40 → 17:30 1ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:40 → 17:55 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:45 → 18:05 2ครั้ง 20นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
AIR MACAU
15:50 → 18:15 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:55 → 18:50 2ครั้ง 55นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
15:55 → 18:10 2ครั้ง 15นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:00 → 17:50 1ครั้ง 50นาที
WEF สนามบินเหว่ยฟาง Weifang, ประเทศจีน
LOONG AIR
16:00 → 20:25 4ครั้ง 25นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
LOONG AIR
16:00 → 19:00 3ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:05 → 19:00 2ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:05 → 18:55 2ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:10 → 19:30 3ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:10 → 17:55 1ครั้ง 45นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
16:15 → 23:20 7ครั้ง 05นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:15 → 18:05 1ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:15 → 18:30 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:20 → 19:55 3ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:25 → 18:50 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:25 → 18:55 2ครั้ง 30นาที
JNZ สนามบินจิ่นโจว Jinzhou, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:35 → 19:50 3ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:35 → 18:30 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
16:35 → 01:00 8ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
16:40 → 18:55 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
16:40 → 20:00 3ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:40 → 19:00 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:45 → 19:55 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:45 → 19:45 3ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 18:30 1ครั้ง 45นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:50 → 23:10 6ครั้ง 20นาที
BFJ สนามบินบิเจีย Bijie, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:50 → 19:50 3ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:50 → 19:50 3ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:55 → 19:10 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:55 → 19:25 2ครั้ง 30นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:00 → 19:25 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:00 → 19:10 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:05 → 20:00 2ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:05 → 19:45 2ครั้ง 40นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:05 → 19:30 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:05 → 18:50 1ครั้ง 45นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:10 → 18:55 1ครั้ง 45นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:10 → 19:40 2ครั้ง 30นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:10 → 18:50 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:15 → 19:40 2ครั้ง 25นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:15 → 20:25 3ครั้ง 10นาที
DAX สนามบินต้าโจว Dazhou, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
17:15 → 18:55 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
17:15 → 23:50 6ครั้ง 35นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
17:15 → 19:30 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:20 → 20:30 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:20 → 20:25 3ครั้ง 05นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:25 → 19:40 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:25 → 19:20 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:25 → 20:15 2ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
LOONG AIR
17:30 → 19:50 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:35 → 19:55 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:45 → 21:15 3ครั้ง 30นาที
WNH สนามบินเหวินซาน เวิ้, ประเทศจีน
LOONG AIR
17:50 → 19:55 2ครั้ง 05นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:50 → 19:55 2ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:55 → 00:10 6ครั้ง 15นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:55 → 23:10 5ครั้ง 15นาที
BFJ สนามบินบิเจีย Bijie, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:55 → 23:10 6ครั้ง 15นาที
CGK สนามบินนานาชาติซูการ์โนฮัตตา จาการ์ตา, อินโดนีเซีย
SRIWIJAYA AIR
17:55 → 21:30 3ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:55 → 20:40 2ครั้ง 45นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
17:55 → 21:10 3ครั้ง 15นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:55 → 00:55 7ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 21:10 3ครั้ง 10นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:00 → 20:45 2ครั้ง 45นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:00 → 20:15 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:05 → 21:00 2ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
18:10 → 20:20 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:10 → 21:00 2ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
LOONG AIR
18:15 → 21:05 2ครั้ง 50นาที
HZG สนามบินฮั่นจง แฮน, ประเทศจีน
LOONG AIR
18:20 → 21:10 2ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:20 → 21:10 2ครั้ง 50นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:25 → 20:50 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:30 → 21:00 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:40 → 21:20 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:40 → 21:00 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
LOONG AIR
18:45 → 21:25 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:45 → 22:15 3ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:50 → 22:30 3ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:50 → 21:00 2ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:50 → 21:10 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:55 → 22:00 3ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
19:05 → 22:15 3ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
19:05 → 21:25 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
19:10 → 21:20 2ครั้ง 10นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:10 → 20:50 1ครั้ง 40นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:15 → 21:50 2ครั้ง 35นาที
YLX Yulin Fumian Airport Yulin, ประเทศจีน
LOONG AIR
19:15 → 00:15 5ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LOONG AIR
19:20 → 22:55 3ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:25 → 21:55 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:25 → 23:50 4ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:25 → 21:25 2ครั้ง 00นาที
HNY สนามบินเหินหยาง Hengyang, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:25 → 22:00 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:35 → 23:05 3ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:40 → 22:00 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:45 → 22:20 2ครั้ง 35นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
LOONG AIR
19:45 → 00:20 4ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
LOONG AIR
19:45 → 22:35 2ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:50 → 22:40 2ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:55 → 21:55 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
19:55 → 22:15 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
20:00 → 22:40 2ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
20:00 → 22:20 2ครั้ง 20นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
20:00 → 22:35 2ครั้ง 35นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:05 → 22:50 2ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:05 → 23:20 3ครั้ง 15นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:10 → 23:20 3ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:10 → 22:20 2ครั้ง 10นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
20:20 → 22:40 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:20 → 22:40 2ครั้ง 20นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:25 → 22:50 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:25 → 23:30 3ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:30 → 00:40 4ครั้ง 10นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
20:30 → 22:25 1ครั้ง 55นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:30 → 00:20 3ครั้ง 50นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:30 → 23:10 2ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:30 → 22:25 1ครั้ง 55นาที
XFN สนามบินเซียงหยาง ลิ่วยี่ เซียงหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
20:35 → 00:05 3ครั้ง 30นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:40 → 23:45 3ครั้ง 05นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:45 → 23:35 2ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:45 → 23:55 3ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:50 → 00:15 3ครั้ง 25นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:50 → 23:45 2ครั้ง 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:50 → 00:10 3ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
20:50 → 22:45 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:55 → 22:50 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:00 → 00:15 3ครั้ง 15นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:00 → 23:20 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:05 → 23:30 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:05 → 23:00 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:10 → 23:25 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
21:20 → 23:45 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:20 → 23:35 2ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
21:25 → 23:45 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:35 → 23:55 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:45 → 00:10 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:45 → 23:30 1ครั้ง 45นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:50 → 00:15 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:55 → 00:35 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
21:55 → 23:35 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
22:05 → 01:55 3ครั้ง 50นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
22:10 → 00:25 2ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
22:10 → 00:45 2ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:15 → 00:25 2ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
22:20 → 00:35 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:25 → 00:40 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:25 → 01:35 3ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:30 → 01:00 2ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
LOONG AIR
22:40 → 04:40 12ครั้ง 00นาที
CAI สนามบินไคโร ไคโร, อียิปต์
EGYPTAIR
22:40 → 01:20 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
22:55 → 00:30 1ครั้ง 35นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
23:00 → 01:25 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
23:00 → 00:50 1ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
23:00 → 00:55 1ครั้ง 55นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
23:05 → 01:40 2ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
23:10 → 00:15 1ครั้ง 05นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
LOONG AIR
23:10 → 01:00 1ครั้ง 50นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
23:15 → 01:55 2ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด