SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น

ข้อมูลเที่ยวบิน

00:10 → 01:25 1ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
05:20 → 07:30 3ครั้ง 10นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
JC INTERNATIONAL AIRLINES
06:00 → 08:45 2ครั้ง 45นาที
HDG สนามบินหานตัน Handan, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:00 → 12:55 6ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:00 → 08:10 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:05 → 08:40 2ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:05 → 08:35 2ครั้ง 30นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
06:05 → 11:45 5ครั้ง 40นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
06:05 → 11:05 5ครั้ง 00นาที
LLV สนามบินลู่เหลียง Luliang, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:05 → 08:15 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:10 → 07:40 1ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:10 → 08:45 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:10 → 09:05 2ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
06:15 → 08:55 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:15 → 08:45 2ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:15 → 08:50 2ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:20 → 08:45 2ครั้ง 25นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:20 → 12:20 6ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:20 → 08:00 1ครั้ง 40นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:20 → 09:00 2ครั้ง 40นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:20 → 10:30 4ครั้ง 10นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:20 → 11:50 5ครั้ง 30นาที
UCB สนามบินอูหลานฉาปู้ Ulanqab, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:25 → 12:25 6ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:25 → 08:20 1ครั้ง 55นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:25 → 09:00 2ครั้ง 35นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:25 → 11:40 5ครั้ง 15นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:25 → 07:55 1ครั้ง 30นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:30 → 12:50 6ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
06:30 → 09:35 3ครั้ง 05นาที
DIG สนามบินตี๋ชิง แชงกรีลา Shangri-La ซิตี้, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:30 → 08:40 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
06:30 → 07:55 1ครั้ง 25นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:35 → 08:50 2ครั้ง 15นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:35 → 11:50 5ครั้ง 15นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:35 → 08:50 2ครั้ง 15นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:35 → 09:45 3ครั้ง 10นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:35 → 11:35 5ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:35 → 08:35 2ครั้ง 00นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:40 → 08:45 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:40 → 09:10 2ครั้ง 30นาที
WDS สนามบินฉีหยาน Shiyan, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:40 → 07:55 1ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:40 → 11:40 5ครั้ง 00นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
06:40 → 08:40 2ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
06:45 → 09:15 2ครั้ง 30นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:45 → 10:55 4ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:45 → 11:25 4ครั้ง 40นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:45 → 09:20 2ครั้ง 35นาที
WEF สนามบินเหว่ยฟาง Weifang, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:45 → 08:15 1ครั้ง 30นาที
WGN สนามบิน เฉาหยาง หวู่กัง Shaoyang, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:50 → 09:05 2ครั้ง 15นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:50 → 12:10 5ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:50 → 08:35 1ครั้ง 45นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:50 → 09:20 2ครั้ง 30นาที
NAO สนามบินหนานชอง เกาผิง Nanchong, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:55 → 08:55 2ครั้ง 00นาที
FUG สนามบินฟูหยาง ซีกวน Fuyang, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:55 → 08:45 1ครั้ง 50นาที
JUH สนามบินชิโจว จิวหัวซาน Chizhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:55 → 12:40 5ครั้ง 45นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:55 → 09:35 2ครั้ง 40นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:00 → 10:40 3ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:00 → 10:20 3ครั้ง 20นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:00 → 09:10 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:05 → 09:40 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:05 → 09:10 2ครั้ง 05นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:05 → 09:45 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:10 → 09:15 2ครั้ง 05นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:10 → 09:30 2ครั้ง 20นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:10 → 08:25 1ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:10 → 09:25 2ครั้ง 15นาที
LYA สนามบินลั่วหยางเป่ยจิเอ่า ลั่วหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:15 → 09:55 2ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:15 → 09:15 2ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
07:15 → 09:40 2ครั้ง 25นาที
YBP สนามบินยีบิน Yibin, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:20 → 10:25 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:20 → 10:05 2ครั้ง 45นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:20 → 09:50 2ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:25 → 09:30 2ครั้ง 05นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:25 → 10:45 3ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:25 → 09:40 2ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:30 → 10:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:30 → 10:35 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:30 → 09:50 2ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:35 → 09:40 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:35 → 09:40 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:35 → 09:55 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:40 → 09:35 1ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:40 → 10:55 3ครั้ง 15นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:40 → 10:35 2ครั้ง 55นาที
TCZ สนามบินเทงฉง เต้าเฟิง Tengchong, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:40 → 14:45 7ครั้ง 05นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:45 → 10:40 2ครั้ง 55นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:45 → 10:55 3ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 13:55 6ครั้ง 10นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:45 → 13:50 6ครั้ง 05นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 10:35 2ครั้ง 50นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:50 → 10:20 2ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 09:55 2ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:50 → 09:55 2ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:55 → 10:30 2ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:55 → 13:00 5ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:55 → 09:50 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:55 → 09:55 2ครั้ง 00นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 10:20 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 10:40 2ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:00 → 10:25 2ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 10:25 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 10:10 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:05 → 10:50 2ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 16:00 7ครั้ง 50นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 10:10 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 10:50 2ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
08:10 → 10:20 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 10:35 2ครั้ง 20นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
08:15 → 10:30 2ครั้ง 15นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:15 → 10:30 2ครั้ง 15นาที
XFN สนามบินเซียงหยาง ลิ่วยี่ เซียงหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:20 → 11:05 2ครั้ง 45นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:20 → 10:30 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:20 → 10:45 2ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
08:25 → 10:40 2ครั้ง 15นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:25 → 11:40 3ครั้ง 15นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:25 → 14:40 6ครั้ง 15นาที
MDG สนามบินหมู่ตันเจียง ไห่หลาง Mudanjiang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 11:00 2ครั้ง 30นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:30 → 12:05 3ครั้ง 35นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 11:00 2ครั้ง 30นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:30 → 11:35 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:35 → 11:00 2ครั้ง 25นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:35 → 10:45 2ครั้ง 10นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:35 → 12:55 4ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 12:55 4ครั้ง 15นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:40 → 11:00 2ครั้ง 20นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 11:50 3ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:40 → 10:30 1ครั้ง 50นาที
TXN สนามบินนานาชาติหวงซาน ทันซี Huangshan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 12:50 4ครั้ง 05นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 10:10 1ครั้ง 25นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:50 → 10:50 2ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:50 → 12:00 3ครั้ง 10นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:50 → 11:35 2ครั้ง 45นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:55 → 11:55 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:55 → 10:40 1ครั้ง 45นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:55 → 11:30 2ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:55 → 11:15 2ครั้ง 20นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 14:30 4ครั้ง 30นาที
NRT สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
SHENZHEN AIRLINES
09:00 → 11:25 2ครั้ง 25นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:05 → 11:00 1ครั้ง 55นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:05 → 10:30 1ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:05 → 14:15 5ครั้ง 10นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:05 → 11:15 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:10 → 11:25 2ครั้ง 15นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:10 → 11:30 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:15 → 11:55 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 11:20 2ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:20 → 11:25 2ครั้ง 05นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
09:20 → 12:25 3ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:20 → 14:00 4ครั้ง 40นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
09:25 → 12:15 2ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:25 → 12:45 3ครั้ง 20นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:25 → 12:25 3ครั้ง 00นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:30 → 15:25 5ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
09:30 → 11:40 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
09:30 → 12:35 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:30 → 11:30 2ครั้ง 00นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:35 → 11:40 2ครั้ง 05นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:40 → 12:55 3ครั้ง 15นาที
ENY สนามบินหยางเอิน เช่าหลิงฟู่ Yan'an, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:40 → 15:45 6ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:40 → 12:30 2ครั้ง 50นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:40 → 13:10 3ครั้ง 30นาที
TVS สนามบินถังชาน ซานหนุยเหอ Tangshan, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:40 → 12:10 2ครั้ง 30นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:45 → 11:45 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 14:20 4ครั้ง 30นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:50 → 11:45 1ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:50 → 13:10 3ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:50 → 15:30 5ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:55 → 12:10 2ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:55 → 13:05 3ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:55 → 11:50 1ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:00 → 12:00 2ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
10:00 → 11:45 1ครั้ง 45นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:00 → 13:00 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 14:50 4ครั้ง 50นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:05 → 11:40 1ครั้ง 35นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:05 → 12:10 2ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:05 → 12:45 2ครั้ง 40นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:10 → 12:30 2ครั้ง 20นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:10 → 12:50 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:10 → 12:25 2ครั้ง 15นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:20 → 16:15 5ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:20 → 12:55 2ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:20 → 11:55 1ครั้ง 35นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:25 → 16:10 5ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
10:25 → 15:00 4ครั้ง 35นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:25 → 11:55 1ครั้ง 30นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:25 → 12:40 2ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:25 → 12:50 2ครั้ง 25นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
10:30 → 13:35 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:30 → 12:50 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:35 → 14:10 3ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:35 → 13:10 2ครั้ง 35นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:35 → 15:05 4ครั้ง 30นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:35 → 13:00 2ครั้ง 25นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:35 → 16:40 6ครั้ง 05นาที
DQA สนามบินต้าชิ่ง ซาตู่ Daqing, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:35 → 16:15 5ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:40 → 19:50 9ครั้ง 10นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:40 → 13:15 2ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:40 → 13:15 2ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:40 → 16:15 5ครั้ง 35นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 13:05 2ครั้ง 25นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:40 → 12:35 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:45 → 17:20 6ครั้ง 35นาที
WGN สนามบิน เฉาหยาง หวู่กัง Shaoyang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:45 → 19:50 9ครั้ง 05นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:45 → 13:05 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:50 → 14:45 3ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:50 → 12:45 1ครั้ง 55นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:55 → 12:50 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 13:20 2ครั้ง 25นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:55 → 12:50 1ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:55 → 16:25 5ครั้ง 30นาที
JNZ สนามบินจิ่นโจว Jinzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:00 → 13:35 2ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:00 → 16:15 5ครั้ง 15นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:00 → 13:50 2ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:00 → 13:45 2ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:05 → 13:15 2ครั้ง 10นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:05 → 12:50 1ครั้ง 45นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:05 → 15:55 4ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:05 → 12:50 1ครั้ง 45นาที
JUZ สนามบินชูโจว Quzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:10 → 13:40 2ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:10 → 13:25 2ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:10 → 16:30 5ครั้ง 20นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:10 → 13:10 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 13:35 2ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:15 → 12:50 1ครั้ง 35นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:15 → 13:50 2ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
11:20 → 13:25 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:25 → 13:35 2ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:25 → 13:05 1ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:30 → 14:35 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:30 → 14:20 2ครั้ง 50นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
11:30 → 13:35 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 13:50 2ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:40 → 14:00 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 13:35 1ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 14:25 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:40 → 17:40 6ครั้ง 00นาที
LNJ สนามบินหลินชาง Lincang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:45 → 14:05 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:45 → 15:00 3ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:50 → 14:20 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:50 → 13:45 1ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:55 → 14:50 2ครั้ง 55นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:55 → 14:40 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:55 → 14:45 2ครั้ง 50นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
12:05 → 17:00 4ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:05 → 14:00 1ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:15 → 16:25 4ครั้ง 10นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:15 → 15:15 3ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:20 → 15:40 3ครั้ง 20นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:25 → 15:40 3ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:25 → 15:15 2ครั้ง 50นาที
BZX Bazhong Enyang Airport Bazhong, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:30 → 15:40 3ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:30 → 15:35 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 14:40 2ครั้ง 10นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
12:35 → 15:40 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:35 → 14:55 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:35 → 17:00 4ครั้ง 25นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 17:15 4ครั้ง 35นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:40 → 13:50 1ครั้ง 10นาที
JGS สนามบินจิงกังซาน Ji'an, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:40 → 16:50 4ครั้ง 10นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:45 → 15:10 2ครั้ง 25นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:45 → 15:05 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:45 → 15:05 2ครั้ง 20นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:50 → 16:00 3ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:50 → 15:25 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:55 → 17:50 4ครั้ง 55นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
12:55 → 15:30 2ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:55 → 15:20 2ครั้ง 25นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:55 → 14:50 1ครั้ง 55นาที
AQG สนามบินอันชิ่ง เทียนฉู่ชาน Anqing, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
12:55 → 18:00 5ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:05 → 16:10 3ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:05 → 15:20 2ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:10 → 18:10 5ครั้ง 00นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
13:10 → 17:55 4ครั้ง 45นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
13:10 → 15:30 2ครั้ง 20นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
13:10 → 15:40 2ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:10 → 14:45 1ครั้ง 35นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
13:15 → 15:45 2ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:15 → 15:05 1ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:20 → 15:40 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:20 → 18:10 4ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
13:20 → 15:50 2ครั้ง 30นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
13:25 → 15:00 1ครั้ง 35นาที
SQD สนามบินฉางเรา ซานฉิงซาน Shangrao, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:25 → 17:35 4ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:25 → 16:15 2ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:30 → 16:35 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 15:35 2ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 15:40 2ครั้ง 10นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:35 → 15:20 1ครั้ง 45นาที
AEB สนามบินไป่เซ่อ Baise, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:35 → 17:50 4ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:35 → 16:15 2ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:40 → 15:40 2ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:40 → 16:55 3ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:40 → 16:35 2ครั้ง 55นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:45 → 15:55 2ครั้ง 10นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
13:45 → 15:40 1ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:50 → 16:10 2ครั้ง 20นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:50 → 15:45 1ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:55 → 16:25 2ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:55 → 16:55 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:55 → 17:50 3ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:00 → 16:10 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:05 → 17:55 3ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
14:05 → 15:40 1ครั้ง 35นาที
SQJ สนามบินซางหมิง Sangming, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES