CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:00 → 10:50 4ครั้ง 50นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:00 → 08:35 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:30 → 08:50 2ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:40 → 08:35 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:40 → 08:50 2ครั้ง 10นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
AIR GUILIN
06:40 → 08:40 2ครั้ง 00นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:45 → 09:20 2ครั้ง 35นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:00 → 12:05 5ครั้ง 05นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
07:00 → 08:50 1ครั้ง 50นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:00 → 08:50 1ครั้ง 50นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
07:00 → 11:45 4ครั้ง 45นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
07:05 → 08:40 1ครั้ง 35นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
AIR GUILIN
07:05 → 11:30 4ครั้ง 25นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:05 → 09:55 2ครั้ง 50นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:05 → 11:20 4ครั้ง 15นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
AIR GUILIN
07:05 → 09:10 2ครั้ง 05นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:10 → 09:10 2ครั้ง 00นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:10 → 09:50 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:10 → 11:25 4ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
07:15 → 09:25 2ครั้ง 10นาที
YBP สนามบินยีบิน Yibin, ประเทศจีน
AIR GUILIN
07:15 → 11:55 4ครั้ง 40นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
AIR GUILIN
07:15 → 14:15 7ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
URUMQI AIR
07:15 → 09:15 2ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
07:20 → 09:25 2ครั้ง 05นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:20 → 09:45 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:25 → 09:15 1ครั้ง 50นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:30 → 09:35 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:40 → 10:25 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:45 → 10:15 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 10:15 2ครั้ง 25นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
07:50 → 13:55 6ครั้ง 05นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
07:55 → 09:35 1ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:55 → 10:30 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 10:15 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 09:35 1ครั้ง 35นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:00 → 09:50 1ครั้ง 50นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:05 → 11:10 3ครั้ง 05นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:05 → 11:50 3ครั้ง 45นาที
HMI สนามบินฮามิ Hami, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 10:05 2ครั้ง 00นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 12:20 4ครั้ง 10นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 15:15 7ครั้ง 05นาที
TWC Tumxuk Tangwangcheng Airport Tumushuke, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 15:00 6ครั้ง 50นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 12:40 4ครั้ง 30นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 10:30 2ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:20 → 10:15 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:25 → 10:20 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:25 → 13:10 4ครั้ง 45นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 10:45 2ครั้ง 15นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:40 → 10:40 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 11:30 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 11:05 2ครั้ง 25นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 11:45 3ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:50 → 11:10 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:55 → 11:10 2ครั้ง 15นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:55 → 11:40 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 13:40 4ครั้ง 45นาที
LNJ สนามบินหลินชาง Lincang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 10:55 2ครั้ง 00นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 11:45 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
09:10 → 11:40 2ครั้ง 30นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:15 → 11:45 2ครั้ง 30นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:25 → 19:25 10ครั้ง 00นาที
TWC Tumxuk Tangwangcheng Airport Tumushuke, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:25 → 20:30 11ครั้ง 05นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:25 → 14:25 5ครั้ง 00นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:25 → 14:25 5ครั้ง 00นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
LOONG AIR
09:30 → 11:10 1ครั้ง 40นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:35 → 11:45 2ครั้ง 10นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
09:35 → 12:25 2ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:40 → 11:20 1ครั้ง 40นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
9 AIR
09:45 → 11:55 2ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 11:35 1ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
09:50 → 12:00 2ครั้ง 10นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:55 → 12:55 3ครั้ง 00นาที
YNJ สนามบินนานาชาติเหยียนจี๋ หยานจี๋, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
09:55 → 12:10 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:55 → 11:35 1ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:00 → 11:20 1ครั้ง 20นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 15:10 5ครั้ง 10นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:00 → 12:15 2ครั้ง 15นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:05 → 12:45 2ครั้ง 40นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:05 → 12:15 2ครั้ง 10นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
10:10 → 12:50 2ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
LUCKY AIR
10:10 → 12:55 2ครั้ง 45นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:15 → 12:45 2ครั้ง 30นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:15 → 12:40 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:20 → 12:25 2ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:25 → 15:00 4ครั้ง 35นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:25 → 11:45 1ครั้ง 20นาที
LLV สนามบินลู่เหลียง Luliang, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
10:25 → 12:35 2ครั้ง 10นาที
ZHY สนามบินจงเหว่ย เซี่ยนฉาน Zhongwei, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:30 → 12:40 2ครั้ง 10นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:30 → 12:30 2ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
10:35 → 12:55 2ครั้ง 20นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:40 → 12:05 1ครั้ง 25นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:45 → 12:55 2ครั้ง 10นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:45 → 13:20 2ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:50 → 12:45 1ครั้ง 55นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 13:20 2ครั้ง 30นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:55 → 14:25 3ครั้ง 30นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:55 → 14:00 3ครั้ง 05นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
11:00 → 18:45 7ครั้ง 45นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:00 → 13:10 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:00 → 15:35 4ครั้ง 35นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:00 → 19:50 8ครั้ง 50นาที
QSZ สนามบินเย่อเกวียง Shache, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:00 → 20:30 9ครั้ง 30นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:05 → 12:55 1ครั้ง 50นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:15 → 13:10 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:15 → 13:20 2ครั้ง 05นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
11:15 → 14:05 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:20 → 14:05 2ครั้ง 45นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:25 → 13:30 2ครั้ง 05นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
LUCKY AIR
11:25 → 15:55 4ครั้ง 30นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:30 → 14:30 3ครั้ง 00นาที
GOQ สนามบินโกลมัด Golmud, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
11:30 → 13:25 1ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:30 → 17:05 5ครั้ง 35นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
11:35 → 13:55 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:40 → 13:45 2ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
9 AIR
11:40 → 13:35 1ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:45 → 14:30 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:45 → 14:45 3ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
11:50 → 14:40 2ครั้ง 50นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:50 → 13:50 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:55 → 13:45 1ครั้ง 50นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:55 → 14:35 2ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:55 → 15:15 3ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:00 → 14:20 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:00 → 14:45 2ครั้ง 45นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:00 → 14:15 2ครั้ง 15นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
URUMQI AIR
12:05 → 15:10 3ครั้ง 05นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
JOY AIR
12:10 → 15:05 2ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:10 → 14:00 1ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
12:15 → 15:15 3ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:30 → 14:35 2ครั้ง 05นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 15:20 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:35 → 15:10 2ครั้ง 35นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:40 → 14:10 1ครั้ง 30นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 15:00 2ครั้ง 20นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:45 → 14:40 1ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:45 → 15:00 2ครั้ง 15นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:45 → 14:25 1ครั้ง 40นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
AIR GUILIN
12:55 → 16:00 3ครั้ง 05นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:55 → 15:40 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:55 → 15:00 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:00 → 15:15 2ครั้ง 15นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:00 → 15:05 2ครั้ง 05นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
13:05 → 15:15 2ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:05 → 14:55 1ครั้ง 50นาที
DAX สนามบินต้าโจว Dazhou, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
13:05 → 16:00 2ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:05 → 16:55 3ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
13:10 → 15:50 2ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:10 → 14:45 1ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:10 → 16:45 3ครั้ง 35นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
AIR MACAU
13:15 → 15:10 1ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
13:15 → 15:45 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:15 → 15:05 1ครั้ง 50นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
13:20 → 16:10 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:20 → 14:55 1ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
13:25 → 15:15 1ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
13:30 → 15:35 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 16:05 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:30 → 15:30 2ครั้ง 00นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:35 → 18:35 5ครั้ง 00นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:35 → 16:20 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:40 → 15:50 2ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:50 → 15:55 2ครั้ง 05นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
13:50 → 16:15 2ครั้ง 25นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
13:55 → 18:15 4ครั้ง 20นาที
GYU สนามบินกูหยวน ลิวปานชาน Guyuan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:55 → 15:30 1ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:55 → 16:00 2ครั้ง 05นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:00 → 18:05 4ครั้ง 05นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
14:00 → 16:00 2ครั้ง 00นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
14:00 → 16:10 2ครั้ง 10นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
14:05 → 16:00 1ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:15 → 16:15 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 16:20 2ครั้ง 05นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 17:05 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
14:15 → 19:05 4ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:35 → 16:25 1ครั้ง 50นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:35 → 17:05 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:40 → 16:25 1ครั้ง 45นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:40 → 17:05 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:40 → 16:20 1ครั้ง 40นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:45 → 16:55 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
14:45 → 17:35 2ครั้ง 50นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:50 → 16:50 2ครั้ง 00นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:50 → 16:40 1ครั้ง 50นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:50 → 17:10 2ครั้ง 20นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
14:55 → 17:50 2ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
14:55 → 16:55 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
14:55 → 17:30 2ครั้ง 35นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
15:05 → 17:15 2ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:10 → 18:00 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:10 → 16:55 1ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
15:10 → 17:40 2ครั้ง 30นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
9 AIR
15:15 → 17:50 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
15:15 → 17:10 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
15:20 → 17:20 2ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:20 → 17:25 2ครั้ง 05นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:25 → 18:10 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
15:25 → 17:45 2ครั้ง 20นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:25 → 18:10 2ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
15:30 → 18:05 2ครั้ง 35นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
15:30 → 17:55 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:30 → 18:05 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:35 → 18:15 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:35 → 20:00 4ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:45 → 17:35 1ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:55 → 21:50 5ครั้ง 55นาที
HMI สนามบินฮามิ Hami, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:55 → 18:05 2ครั้ง 10นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:55 → 18:05 2ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:00 → 17:55 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:00 → 20:25 4ครั้ง 25นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:00 → 18:15 2ครั้ง 15นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:00 → 17:50 1ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
16:05 → 21:50 5ครั้ง 45นาที
HMI สนามบินฮามิ Hami, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:05 → 18:10 2ครั้ง 05นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:05 → 18:10 2ครั้ง 05นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:05 → 18:10 2ครั้ง 05นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:05 → 18:15 2ครั้ง 10นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
LOONG AIR
16:10 → 21:30 5ครั้ง 20นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:10 → 23:15 7ครั้ง 05นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:15 → 17:55 1ครั้ง 40นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
16:20 → 18:25 2ครั้ง 05นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:20 → 18:35 2ครั้ง 15นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:30 → 20:05 4ครั้ง 35นาที
KOS สนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์ สีหนุวิล, กัมพูชา
SKYWINGS ASIA AIRLINES
16:30 → 18:40 2ครั้ง 10นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
16:30 → 18:00 1ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:35 → 18:20 1ครั้ง 45นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
16:35 → 22:10 5ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
16:35 → 20:00 3ครั้ง 25นาที
LUM สนามบินเต๋อหง หมานซื่อ Mangshi, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
16:40 → 18:35 1ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:45 → 19:35 2ครั้ง 50นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:50 → 19:40 2ครั้ง 50นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:50 → 18:40 1ครั้ง 50นาที
UCB สนามบินอูหลานฉาปู้ Ulanqab, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
16:50 → 21:05 4ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:55 → 20:00 3ครั้ง 05นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:00 → 19:10 2ครั้ง 10นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:00 → 19:40 2ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:05 → 18:45 1ครั้ง 40นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:05 → 18:45 1ครั้ง 40นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:10 → 19:15 2ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:15 → 20:50 3ครั้ง 35นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
LUCKY AIR
17:20 → 19:25 2ครั้ง 05นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:20 → 19:00 1ครั้ง 40นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:30 → 23:50 6ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:30 → 20:10 2ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
17:30 → 19:40 2ครั้ง 10นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:30 → 21:50 4ครั้ง 20นาที
RQA สนามบินเหลียวเควี่ยง เล่าหลาน Ruoqiang, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:40 → 19:20 1ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:40 → 21:55 4ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
URUMQI AIR
17:45 → 20:05 2ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:45 → 19:25 1ครั้ง 40นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:50 → 20:20 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:55 → 20:40 2ครั้ง 45นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:55 → 22:15 4ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:55 → 20:15 2ครั้ง 20นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
18:00 → 20:00 2ครั้ง 00นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 21:00 3ครั้ง 00นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 20:05 2ครั้ง 05นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:00 → 23:05 5ครั้ง 05นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:05 → 20:30 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
18:05 → 20:20 2ครั้ง 15นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
18:05 → 22:35 4ครั้ง 30นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:10 → 20:25 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:10 → 20:10 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
18:10 → 20:00 1ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:15 → 20:50 2ครั้ง 35นาที
YLX Yulin Fumian Airport Yulin, ประเทศจีน
AIR GUILIN
18:20 → 20:05 1ครั้ง 45นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:25 → 22:00 2ครั้ง 35นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
18:25 → 21:55 3ครั้ง 30นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
AIR GUILIN
18:30 → 20:15 1ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
18:30 → 21:00 2ครั้ง 30นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:40 → 20:45 2ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:45 → 20:30 1ครั้ง 45นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
18:50 → 20:15 1ครั้ง 25นาที
AKA Ankang Fuqiang Airport Ankang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:50 → 22:00 3ครั้ง 10นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:50 → 20:40 1ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:50 → 20:25 1ครั้ง 35นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
19:00 → 23:20 4ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
19:00 → 21:15 2ครั้ง 15นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
19:00 → 20:35 1ครั้ง 35นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:05 → 22:00 2ครั้ง 55นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:05 → 21:00 1ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:05 → 21:00 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:10 → 21:25 2ครั้ง 15นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
LUCKY AIR
19:10 → 21:20 2ครั้ง 10นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
19:20 → 21:25 2ครั้ง 05นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:20 → 22:10 2ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
19:25 → 21:55 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:25 → 22:05 2ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
19:30 → 21:50 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:30 → 23:55 4ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:35 → 22:30 2ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
JOY AIR
19:35 → 21:30 1ครั้ง 55นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:40 → 22:30 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:40 → 21:50 2ครั้ง 10นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
19:45 → 22:00 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
19:45 → 22:45 3ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:50 → 21:50 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:50 → 22:10 2ครั้ง 20นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:50 → 00:10 4ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:55 → 22:25 2ครั้ง 30นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:55 → 00:45 4ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:55 → 22:15 2ครั้ง 20นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 02:05 6ครั้ง 05นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
20:00 → 22:00 2ครั้ง 00นาที
JUZ สนามบินชูโจว Quzhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
20:00 → 22:05 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
20:00 → 22:35 2ครั้ง 35นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
20:05 → 22:20 2ครั้ง 15นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
LUCKY AIR
20:05 → 22:30 2ครั้ง 25นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:05 → 22:10 2ครั้ง 05นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
20:10 → 21:50 1ครั้ง 40นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:10 → 22:15 2ครั้ง 05นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
20:15 → 22:50 2ครั้ง 35นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:15 → 23:00 2ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:15 → 22:50 2ครั้ง 35นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:20 → 22:40 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:20 → 00:50 4ครั้ง 30นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:25 → 22:20 1ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
20:25 → 23:50 3ครั้ง 25นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:25 → 23:05 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:30 → 22:05 1ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
20:30 → 23:00 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:30 → 00:45 4ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:35 → 22:40 2ครั้ง 05นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
20:35 → 22:50 2ครั้ง 15นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:40 → 22:50 2ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
20:45 → 23:00 2ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:45 → 23:00 2ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
20:45 → 23:25 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:45 → 23:25 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
21:00 → 23:30 2ครั้ง 30นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
21:00 → 22:55 1ครั้ง 55นาที
JZH สนามบินเสฉวน จิวไซ่หวงหลง จิ่วไจ้โก, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
21:05 → 00:05 3ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
21:05 → 00:05 3ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
21:05 → 23:25 2ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:05 → 23:30 2ครั้ง 25นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:10 → 23:35 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:10 → 23:25 2ครั้ง 15นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:15 → 23:10 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
21:15 → 23:25 2ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
21:20 → 00:15 2ครั้ง 55นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
21:30 → 00:45 3ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:30 → 00:45 3ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
21:35 → 23:05 1ครั้ง 30นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:35 → 00:05 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:45 → 00:20 2ครั้ง 35นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:50 → 23:45 1ครั้ง 55นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:55 → 00:05 2ครั้ง 10นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
21:55 → 00:55 3ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
21:55 → 00:55 3ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:00 → 23:45 1ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
22:00 → 00:40 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
22:00 → 00:30 2ครั้ง 30นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
22:05 → 23:55 1ครั้ง 50นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:10 → 00:10 2ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:15 → 00:50 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
22:25 → 01:05 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
22:30 → 00:05 1ครั้ง 35นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:35 → 00:10 1ครั้ง 35นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:40 → 00:50 2ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:40 → 01:20 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
22:45 → 00:35 1ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:45 → 01:25 2ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:45 → 01:10 2ครั้ง 25นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
22:50 → 01:35 2ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
23:00 → 00:50 1ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
23:00 → 00:40 1ครั้ง 40นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog