CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู

ข้อมูลเที่ยวบิน

03:00 → 05:55 3ครั้ง 55นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
NOK AIR
05:05 → 09:25 5ครั้ง 20นาที
KOS สนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์ สีหนุวิล, กัมพูชา
JC INTERNATIONAL AIRLINES
05:05 → 07:45 3ครั้ง 40นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
JC INTERNATIONAL AIRLINES
05:40 → 08:35 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
05:40 → 08:00 2ครั้ง 20นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
05:40 → 10:20 4ครั้ง 40นาที
CDE สนามบินผู่หนิง Chengde, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
05:40 → 11:35 5ครั้ง 55นาที
YUS สนามบินอิ้วซูบ่าถัง Yushu, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
05:50 → 11:30 5ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
05:50 → 07:30 1ครั้ง 40นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
05:50 → 08:10 2ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
05:55 → 08:10 2ครั้ง 15นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
05:55 → 10:55 5ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
LOONG AIR
05:55 → 07:25 1ครั้ง 30นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
LOONG AIR
05:55 → 08:40 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:00 → 08:35 2ครั้ง 35นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:05 → 08:30 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:05 → 08:15 2ครั้ง 10นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:05 → 08:45 2ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:10 → 07:50 1ครั้ง 40นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:10 → 07:40 1ครั้ง 30นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:10 → 11:20 5ครั้ง 10นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:10 → 08:10 2ครั้ง 00นาที
LUM สนามบินเต๋อหง หมานซื่อ Mangshi, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:10 → 08:45 2ครั้ง 35นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:15 → 08:00 1ครั้ง 45นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:20 → 07:30 1ครั้ง 10นาที
DCY สนามบินเต้าเฉิง ย่าติง Daocheng, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:20 → 08:05 1ครั้ง 45นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:20 → 08:05 1ครั้ง 45นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:20 → 08:30 2ครั้ง 10นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:20 → 09:00 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:20 → 08:10 1ครั้ง 50นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:25 → 09:20 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:25 → 09:15 2ครั้ง 50นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:25 → 08:20 1ครั้ง 55นาที
XFN สนามบินเซียงหยาง ลิ่วยี่ เซียงหยาง, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:25 → 07:55 1ครั้ง 30นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:25 → 09:15 2ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:25 → 10:50 4ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:25 → 08:30 2ครั้ง 05นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:30 → 09:15 2ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:30 → 07:50 1ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:35 → 11:15 4ครั้ง 40นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:35 → 10:15 3ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:35 → 09:05 2ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:35 → 08:45 2ครั้ง 10นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:35 → 09:20 2ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
06:40 → 11:05 4ครั้ง 25นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:40 → 09:55 3ครั้ง 15นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:40 → 11:05 4ครั้ง 25นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:40 → 09:40 3ครั้ง 00นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:40 → 13:05 6ครั้ง 25นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:40 → 12:20 5ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:40 → 08:45 2ครั้ง 05นาที
JGS สนามบินจิงกังซาน Ji'an, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:40 → 08:55 2ครั้ง 15นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:40 → 09:15 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:40 → 08:30 1ครั้ง 50นาที
YYA สนามบินยูหยาง ซานเหอ Yueyang, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:45 → 09:15 2ครั้ง 30นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:45 → 10:25 3ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:50 → 09:15 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:50 → 09:10 2ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:50 → 09:55 3ครั้ง 05นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:50 → 09:40 2ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 11:55 5ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:55 → 10:25 3ครั้ง 30นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 08:05 1ครั้ง 10นาที
DCY สนามบินเต้าเฉิง ย่าติง Daocheng, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:55 → 11:50 4ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:55 → 09:40 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 09:30 2ครั้ง 35นาที
HZA Heze Airport Heze, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:55 → 09:00 2ครั้ง 05นาที
JNG สนามบินจินิง คูฟู Jining, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:00 → 09:00 2ครั้ง 00นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:00 → 11:35 4ครั้ง 35นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:00 → 09:40 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:00 → 09:40 2ครั้ง 40นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:00 → 10:45 3ครั้ง 45นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:00 → 08:35 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:00 → 09:30 2ครั้ง 30นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:00 → 08:55 1ครั้ง 55นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
07:00 → 09:55 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:00 → 09:30 2ครั้ง 30นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:05 → 09:00 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:05 → 12:45 5ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:10 → 09:45 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:10 → 10:15 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:15 → 09:55 2ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:20 → 09:25 2ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:25 → 09:25 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:25 → 09:15 1ครั้ง 50นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:25 → 10:10 2ครั้ง 45นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:25 → 11:25 4ครั้ง 00นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:25 → 12:00 4ครั้ง 35นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:25 → 11:15 3ครั้ง 50นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:25 → 08:55 1ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:25 → 10:00 2ครั้ง 35นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:30 → 10:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:30 → 11:05 3ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:30 → 09:55 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:35 → 10:30 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:35 → 09:35 2ครั้ง 00นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:40 → 09:20 1ครั้ง 40นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
07:40 → 10:10 2ครั้ง 30นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:40 → 09:05 1ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:40 → 09:25 1ครั้ง 45นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:40 → 10:05 2ครั้ง 25นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:40 → 12:20 4ครั้ง 40นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:40 → 10:10 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:40 → 10:05 2ครั้ง 25นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:45 → 10:40 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:45 → 10:40 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 10:35 2ครั้ง 50นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:45 → 09:30 1ครั้ง 45นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:50 → 09:20 1ครั้ง 30นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:50 → 14:35 6ครั้ง 45นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:50 → 10:25 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:50 → 09:50 2ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:50 → 10:40 2ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:55 → 10:40 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:55 → 11:40 3ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:55 → 10:55 3ครั้ง 00นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:55 → 14:50 6ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:55 → 09:55 2ครั้ง 00นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:30 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 11:10 3ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:40 2ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:25 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 10:30 2ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:05 → 10:25 2ครั้ง 20นาที
RKZ สนามบินชิกัตเซ่ Shigatse, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
08:05 → 10:45 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:05 → 10:50 2ครั้ง 45นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:10 → 11:00 2ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:15 → 10:00 1ครั้ง 45นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:15 → 10:45 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 11:25 3ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 10:55 2ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:25 → 12:45 4ครั้ง 20นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:25 → 14:00 5ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:25 → 12:45 4ครั้ง 20นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:25 → 13:35 5ครั้ง 10นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:25 → 11:10 2ครั้ง 45นาที
AQG สนามบินอันชิ่ง เทียนฉู่ชาน Anqing, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:25 → 09:55 1ครั้ง 30นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:25 → 11:00 2ครั้ง 35นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:25 → 10:15 1ครั้ง 50นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:25 → 09:20 55นาที
KGT สนามบินคังติ้ง Kangding, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:30 → 11:05 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:30 → 11:20 2ครั้ง 50นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:30 → 10:05 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:30 → 11:10 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:35 → 09:45 1ครั้ง 10นาที
AHJ สนามบินฮงหยวน Aba Hongyuan, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:35 → 10:10 1ครั้ง 35นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:35 → 12:55 4ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:40 → 11:55 3ครั้ง 15นาที
AOG สนามบินอันซาน Anshan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 09:50 1ครั้ง 10นาที
DCY สนามบินเต้าเฉิง ย่าติง Daocheng, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 10:00 1ครั้ง 20นาที
GXH สนามบินกานหนาน เซี่ยเหอ Xiahe, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 11:10 2ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 12:55 4ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 11:40 3ครั้ง 00นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:45 → 10:15 1ครั้ง 30นาที
PZI สนามบินพานจือหัว Panzhihua, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:45 → 11:05 2ครั้ง 20นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:45 → 11:40 2ครั้ง 55นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:45 → 09:40 3ครั้ง 10นาที
KTM สนามบินนานาชาติตริภูวัน ฐมา ณ ฑุ, ประเทศเนปาล
AIR CHINA
08:50 → 11:20 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:50 → 11:20 2ครั้ง 30นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:50 → 11:50 3ครั้ง 00นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:50 → 11:30 2ครั้ง 40นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:50 → 11:20 2ครั้ง 30นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:55 → 10:20 1ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 13:35 4ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:55 → 10:30 1ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 11:15 2ครั้ง 20นาที
YIC สนามบินอี้ชุน หมิงยู่ชาน อี้ชุน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:55 → 18:50 9ครั้ง 55นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:55 → 11:55 3ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:00 → 11:25 2ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:00 → 15:15 6ครั้ง 15นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 11:10 2ครั้ง 10นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
09:00 → 12:00 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:00 → 11:40 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 11:45 2ครั้ง 45นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:05 → 11:10 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:05 → 11:15 2ครั้ง 10นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:05 → 13:55 4ครั้ง 50นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:10 → 11:50 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:15 → 12:15 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:15 → 12:00 2ครั้ง 45นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:20 → 11:50 2ครั้ง 30นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:20 → 14:00 4ครั้ง 40นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:20 → 11:35 2ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:25 → 13:55 4ครั้ง 30นาที
KCA สนามบินคู่เชอ คูค่า, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:25 → 12:00 2ครั้ง 35นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:25 → 12:35 3ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:30 → 12:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:30 → 11:45 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:30 → 12:00 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:35 → 11:10 1ครั้ง 35นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
09:35 → 14:40 5ครั้ง 05นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
09:40 → 12:05 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:40 → 11:30 1ครั้ง 50นาที
CGD สนามบินฉางเต๋อ เต้าหัวหยวน เต๋อ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:40 → 16:25 6ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:40 → 14:30 4ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:40 → 15:15 5ครั้ง 35นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
09:40 → 12:35 2ครั้ง 55นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:40 → 12:35 2ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
09:40 → 12:15 2ครั้ง 35นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:40 → 12:15 2ครั้ง 35นาที
TVS สนามบินถังชาน ซานหนุยเหอ Tangshan, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
09:45 → 12:40 2ครั้ง 55นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:45 → 12:30 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:45 → 12:35 2ครั้ง 50นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
09:50 → 11:00 1ครั้ง 10นาที
DCY สนามบินเต้าเฉิง ย่าติง Daocheng, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 12:55 3ครั้ง 05นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
09:55 → 12:25 2ครั้ง 30นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:55 → 11:55 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:00 → 13:10 3ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 12:10 2ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 15:50 5ครั้ง 50นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:05 → 15:00 4ครั้ง 55นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
AIR CHINA
10:10 → 12:30 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:15 → 12:35 2ครั้ง 20นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:20 → 13:00 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:20 → 12:50 2ครั้ง 30นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:20 → 16:00 5ครั้ง 40นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:20 → 19:10 8ครั้ง 50นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:20 → 11:50 1ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:20 → 16:15 5ครั้ง 55นาที
NZL สนามบินจาหลันถุน Zhalantun, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:20 → 11:40 1ครั้ง 20นาที
PZI สนามบินพานจือหัว Panzhihua, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:25 → 12:55 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
10:30 → 12:30 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 13:20 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 12:40 2ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:40 → 12:20 1ครั้ง 40นาที
WDS สนามบินฉีหยาน Shiyan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 17:00 6ครั้ง 20นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 13:40 2ครั้ง 50นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
10:50 → 13:25 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 13:10 2ครั้ง 20นาที
WUT สนามบินซินโจว Xinzhou, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:50 → 16:55 6ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:50 → 13:40 2ครั้ง 50นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 13:55 3ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:55 → 12:50 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:00 → 14:10 3ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:00 → 12:25 1ครั้ง 25นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:00 → 13:25 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:05 → 13:50 2ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
11:10 → 13:40 2ครั้ง 30นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:10 → 19:10 8ครั้ง 00นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:15 → 13:50 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
11:15 → 13:50 2ครั้ง 35นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:15 → 14:00 2ครั้ง 45นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:20 → 13:50 2ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
GX AIRLINES
11:20 → 13:55 2ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:25 → 18:50 7ครั้ง 25นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:25 → 14:35 3ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:25 → 14:35 3ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:25 → 13:45 2ครั้ง 20นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:25 → 14:35 3ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:25 → 17:35 6ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:25 → 14:00 2ครั้ง 35นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:30 → 14:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:30 → 14:00 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:30 → 13:15 1ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
11:35 → 14:00 2ครั้ง 25นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 14:20 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:40 → 14:40 3ครั้ง 00นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
11:40 → 13:40 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 14:20 2ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:40 → 14:20 2ครั้ง 40นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:40 → 14:30 2ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
11:40 → 13:10 1ครั้ง 30นาที
LPF สนามบินหลิวผ่านซุย เย่ เสี้ยว ลิ่วผานสุ่, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
11:45 → 14:05 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:45 → 14:15 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:45 → 14:20 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
11:45 → 14:35 2ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:50 → 14:35 2ครั้ง 45นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:50 → 14:45 2ครั้ง 55นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
11:50 → 14:20 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:50 → 18:00 6ครั้ง 10นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
11:50 → 18:15 6ครั้ง 25นาที
CHG สนามบินเจ้าหยาง Chaoyang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:50 → 21:25 9ครั้ง 35นาที
NDG สนามบินฉีฉีฮาเอ่อร์ซานเจียจื่อ Qiqihar, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:55 → 15:35 3ครั้ง 40นาที
TXN สนามบินนานาชาติหวงซาน ทันซี Huangshan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:55 → 13:30 1ครั้ง 35นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:00 → 14:50 2ครั้ง 50นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:00 → 14:40 2ครั้ง 40นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:00 → 13:35 1ครั้ง 35นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
12:00 → 14:35 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:00 → 16:05 4ครั้ง 05นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
12:00 → 14:35 2ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:05 → 14:00 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
12:05 → 14:20 2ครั้ง 15นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:05 → 14:50 2ครั้ง 45นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 15:15 3ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:10 → 14:50 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:15 → 14:55 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
12:15 → 14:35 2ครั้ง 20นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:20 → 15:20 3ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:20 → 14:40 2ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:25 → 15:05 2ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:25 → 15:00 2ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:30 → 14:45 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้