CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:00 → 08:45 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:05 → 08:45 2ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:10 → 08:10 2ครั้ง 00นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:15 → 11:40 5ครั้ง 25นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:15 → 08:35 2ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:15 → 08:55 2ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:25 → 08:45 2ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:30 → 08:40 2ครั้ง 10นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:30 → 09:00 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:50 → 09:35 2ครั้ง 45นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 09:10 2ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 09:55 3ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:55 → 10:20 3ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:00 → 09:40 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:00 → 09:40 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:00 → 09:20 2ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:00 → 09:00 2ครั้ง 00นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:00 → 09:55 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:00 → 09:20 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
07:05 → 08:55 1ครั้ง 50นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
07:05 → 08:00 55นาที
DZH Dazhou Jinya Airport Dazhou City, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:05 → 11:25 4ครั้ง 20นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:05 → 08:40 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:05 → 09:30 2ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:15 → 09:40 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:15 → 10:55 3ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:15 → 10:15 3ครั้ง 00นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:15 → 09:55 2ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:15 → 12:45 5ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:15 → 09:55 2ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:15 → 10:45 3ครั้ง 30นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:20 → 08:50 1ครั้ง 30นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:20 → 11:25 4ครั้ง 05นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:20 → 08:55 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:20 → 08:55 1ครั้ง 35นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:20 → 10:15 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:20 → 08:50 1ครั้ง 30นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:25 → 09:30 2ครั้ง 05นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:25 → 11:50 4ครั้ง 25นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:30 → 10:00 2ครั้ง 30นาที
RKZ สนามบินชิกัตเซ่ Shigatse, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
07:40 → 11:25 3ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:40 → 10:05 2ครั้ง 25นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:50 → 12:30 4ครั้ง 40นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:50 → 10:20 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 11:05 3ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:50 → 09:50 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:55 → 09:20 1ครั้ง 25นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
07:55 → 09:50 1ครั้ง 55นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:55 → 10:25 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:55 → 10:40 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 10:30 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 09:55 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:00 → 11:10 3ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:45 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 11:15 3ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 11:40 3ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:00 → 10:45 2ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:05 → 09:55 1ครั้ง 50นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:05 → 10:45 2ครั้ง 40นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:05 → 10:10 2ครั้ง 05นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:05 → 12:40 4ครั้ง 35นาที
LCX สนามบินหลงเหยียน Longyan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:10 → 12:30 4ครั้ง 20นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:15 → 09:40 1ครั้ง 25นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:15 → 10:50 2ครั้ง 35นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:15 → 10:15 2ครั้ง 00นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:15 → 10:35 2ครั้ง 20นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:15 → 10:45 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:15 → 10:30 2ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:20 → 09:50 1ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:20 → 10:15 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:20 → 10:40 2ครั้ง 20นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:30 → 10:20 1ครั้ง 50นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:30 → 10:45 2ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:30 → 10:30 2ครั้ง 00นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
08:40 → 11:10 2ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 11:40 3ครั้ง 00นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:40 → 10:30 1ครั้ง 50นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:45 → 11:40 2ครั้ง 55นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:45 → 11:50 3ครั้ง 05นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:50 → 13:00 4ครั้ง 10นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:50 → 09:50 1ครั้ง 00นาที
KGT สนามบินคังติ้ง Kangding, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:50 → 11:05 2ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
08:50 → 10:40 1ครั้ง 50นาที
YYA สนามบินยูหยาง ซานเหอ Yueyang, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:55 → 11:25 2ครั้ง 30นาที
WHA Wuhu Xuanzhou Wuhu, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:00 → 11:25 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 11:50 2ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
09:00 → 12:00 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:00 → 11:45 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 11:15 2ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
09:05 → 11:10 2ครั้ง 05นาที
FUG สนามบินฟูหยาง ซีกวน Fuyang, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:05 → 12:45 3ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:05 → 10:25 1ครั้ง 20นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:10 → 11:40 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:15 → 12:05 2ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:15 → 11:55 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:20 → 12:05 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
09:30 → 16:00 6ครั้ง 30นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
09:30 → 12:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:30 → 11:55 2ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
09:30 → 12:20 2ครั้ง 50นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:40 → 12:00 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:45 → 10:45 1ครั้ง 00นาที
DZH Dazhou Jinya Airport Dazhou City, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
09:45 → 13:25 3ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:45 → 14:05 4ครั้ง 20นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:00 → 14:10 10ครั้ง 10นาที
CAI สนามบินไคโร ไคโร, อียิปต์
SICHUAN AIRLINES
10:00 → 11:30 1ครั้ง 30นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
10:00 → 12:35 2ครั้ง 35นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
AIR MACAU
10:00 → 12:35 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:00 → 13:00 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:05 → 11:10 1ครั้ง 05นาที
DCY สนามบินเต้าเฉิง ย่าติง Daocheng, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:20 → 13:00 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:30 → 12:35 2ครั้ง 05นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 12:15 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:50 → 13:05 2ครั้ง 15นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:50 → 12:25 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 12:50 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:00 → 13:20 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:00 → 14:10 3ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:00 → 13:55 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:00 → 13:25 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:05 → 12:25 1ครั้ง 20นาที
PZI สนามบินพานจือหัว Panzhihua, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:15 → 13:45 2ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:40 → 13:30 1ครั้ง 50นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:40 → 13:40 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:45 → 14:35 2ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:50 → 13:40 1ครั้ง 50นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
11:50 → 15:50 4ครั้ง 00นาที
GOQ สนามบินโกลมัด Golmud, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
11:50 → 14:35 2ครั้ง 45นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:55 → 14:55 3ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:00 → 14:30 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:00 → 14:50 2ครั้ง 50นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:00 → 14:40 2ครั้ง 40นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:10 → 13:25 1ครั้ง 15นาที
PZI สนามบินพานจือหัว Panzhihua, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:20 → 13:45 1ครั้ง 25นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:20 → 17:10 4ครั้ง 50นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:25 → 16:05 3ครั้ง 40นาที
YSQ สนามบินซงหยวน ชากานหู่ Songyuan, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
12:25 → 14:55 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:25 → 14:55 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:25 → 14:35 2ครั้ง 10นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
12:30 → 15:00 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:30 → 15:10 2ครั้ง 40นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:35 → 15:00 2ครั้ง 25นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 14:55 2ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:40 → 15:15 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:40 → 15:00 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:45 → 14:15 1ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
12:50 → 14:00 1ครั้ง 10นาที
DCY สนามบินเต้าเฉิง ย่าติง Daocheng, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:50 → 15:55 3ครั้ง 05นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
AIR CHINA
12:55 → 15:30 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:55 → 15:15 2ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
12:55 → 14:15 1ครั้ง 20นาที
PZI สนามบินพานจือหัว Panzhihua, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:55 → 15:40 2ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:00 → 16:20 3ครั้ง 20นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:00 → 14:20 1ครั้ง 20นาที
JIQ สนามบินเฉียนเจียง หวู่เลียงซาน Qianjiang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:00 → 14:45 1ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:00 → 15:50 2ครั้ง 50นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:05 → 16:10 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:05 → 15:40 2ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
13:10 → 15:35 2ครั้ง 25นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
13:10 → 15:40 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:15 → 16:10 2ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:15 → 17:00 3ครั้ง 45นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
13:15 → 14:55 1ครั้ง 40นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:20 → 14:45 1ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:25 → 14:30 1ครั้ง 05นาที
BZX Bazhong Enyang Airport Bazhong, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:25 → 15:55 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:25 → 18:15 4ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:30 → 16:20 2ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:30 → 16:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:30 → 16:00 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:30 → 16:15 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:35 → 16:10 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:35 → 15:55 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:45 → 16:20 2ครั้ง 35นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
HONG KONG AIRLINES
13:45 → 15:50 2ครั้ง 05นาที
HNY สนามบินเหินหยาง Hengyang, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
13:45 → 18:15 4ครั้ง 30นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
13:50 → 16:15 2ครั้ง 25นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:50 → 16:50 3ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:55 → 17:05 3ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:55 → 17:40 3ครั้ง 45นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
14:00 → 17:00 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:00 → 16:40 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:00 → 17:45 3ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:00 → 17:30 3ครั้ง 30นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:05 → 16:35 2ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 16:00 1ครั้ง 45นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:15 → 15:45 1ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:15 → 18:30 4ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:15 → 17:45 3ครั้ง 30นาที
YZY สนามบินจางยี่ กานโจว Zhangye, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:20 → 16:10 1ครั้ง 50นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:20 → 16:55 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:20 → 16:35 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
14:30 → 17:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:30 → 17:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:30 → 17:10 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:30 → 17:15 2ครั้ง 45นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:50 → 17:40 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:00 → 17:35 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:00 → 17:45 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:00 → 18:10 3ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:00 → 18:05 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:00 → 17:30 2ครั้ง 30นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:05 → 17:30 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:05 → 16:55 1ครั้ง 50นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:20 → 17:35 2ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
15:20 → 17:55 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:20 → 17:40 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:20 → 18:00 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:25 → 19:30 4ครั้ง 05นาที
BPL สนามบินโบเล อลาชานโค่ว ลำต้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:25 → 18:20 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
15:30 → 17:50 2ครั้ง 20นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:30 → 17:50 2ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:50 → 18:45 2ครั้ง 55นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
AIR MACAU
15:50 → 18:40 2ครั้ง 50นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:50 → 17:10 1ครั้ง 20นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:55 → 17:50 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:55 → 21:35 5ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:55 → 19:05 3ครั้ง 10นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:55 → 18:40 2ครั้ง 45นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 18:20 2ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:00 → 18:35 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 19:15 3ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:05 → 18:45 2ครั้ง 40นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:05 → 19:40 3ครั้ง 35นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:15 → 18:30 2ครั้ง 15นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:20 → 18:55 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:20 → 18:15 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:30 → 19:05 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:30 → 19:25 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:30 → 19:05 2ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:30 → 19:00 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:35 → 19:15 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:35 → 19:15 2ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:40 → 18:55 2ครั้ง 15นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:45 → 20:35 3ครั้ง 50นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 19:30 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:50 → 20:30 3ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:00 → 19:40 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:00 → 19:05 2ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:00 → 20:15 3ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:00 → 20:05 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:00 → 19:20 2ครั้ง 20นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:00 → 21:00 4ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:05 → 23:00 5ครั้ง 55นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:05 → 20:40 3ครั้ง 35นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:05 → 19:45 2ครั้ง 40นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:10 → 19:50 2ครั้ง 40นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:10 → 20:00 2ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:15 → 19:35 2ครั้ง 20นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:30 → 20:15 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:30 → 20:00 2ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:30 → 20:30 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:30 → 20:30 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:30 → 20:10 2ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:30 → 20:05 2ครั้ง 35นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:35 → 19:30 1ครั้ง 55นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
17:40 → 20:10 2ครั้ง 30นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:40 → 20:35 2ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:45 → 20:25 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:45 → 21:00 3ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
17:55 → 19:55 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:55 → 22:55 5ครั้ง 00นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
17:55 → 20:05 2ครั้ง 10นาที
WUZ สนามบินอู๋โจวฉางโจวด๋าว Wuzhou, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
18:00 → 21:05 3ครั้ง 05นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
18:00 → 19:55 1ครั้ง 55นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 21:15 3ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:00 → 20:00 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:05 → 21:40 3ครั้ง 35นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:05 → 21:05 3ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:05 → 20:00 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:15 → 21:15 3ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:20 → 19:55 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:20 → 21:00 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:25 → 20:40 2ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
18:30 → 21:15 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:30 → 20:05 1ครั้ง 35นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:30 → 21:00 2ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:30 → 20:30 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:35 → 21:50 3ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:35 → 21:25 2ครั้ง 50นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:00 → 21:40 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:00 → 21:20 2ครั้ง 20นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:00 → 22:15 3ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:05 → 22:00 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:05 → 21:05 2ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:15 → 22:00 2ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:15 → 22:35 3ครั้ง 20นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
EVA AIRWAYS
19:20 → 21:35 2ครั้ง 15นาที
HDG สนามบินหานตัน Handan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:20 → 22:00 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:30 → 22:00 2ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:35 → 21:30 1ครั้ง 55นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:35 → 21:35 2ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:40 → 21:55 2ครั้ง 15นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:45 → 22:15 2ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:55 → 21:30 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:55 → 22:35 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:00 → 22:40 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 22:55 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:00 → 23:40 3ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:20 → 22:20 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
20:30 → 23:20 2ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:45 → 23:30 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:50 → 23:00 2ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:50 → 23:15 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:00 → 23:35 2ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
21:00 → 23:50 2ครั้ง 50นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:00 → 23:25 2ครั้ง 25นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
21:20 → 23:50 2ครั้ง 30นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:20 → 00:05 2ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:50 → 00:10 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:00 → 00:45 2ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:00 → 01:30 7ครั้ง 30นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
SICHUAN AIRLINES
22:00 → 23:35 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:15 → 00:50 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog