JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:30 → 07:55 1ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:50 → 08:20 1ครั้ง 30นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:00 → 08:45 1ครั้ง 45นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:00 → 11:25 4ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:05 → 08:35 1ครั้ง 30นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:10 → 09:40 2ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:15 → 11:55 4ครั้ง 40นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:15 → 08:55 1ครั้ง 40นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:20 → 12:25 5ครั้ง 05นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:20 → 09:20 2ครั้ง 00นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:20 → 08:50 1ครั้ง 30นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:25 → 08:55 1ครั้ง 30นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:25 → 12:55 5ครั้ง 30นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:30 → 09:25 1ครั้ง 55นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:50 → 09:45 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:55 → 09:30 1ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:10 → 11:00 2ครั้ง 50นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:30 → 10:05 1ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:00 → 10:30 1ครั้ง 30นาที
JUH สนามบินชิโจว จิวหัวซาน Chizhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:00 → 11:25 2ครั้ง 25นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:15 → 10:50 1ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:30 → 11:10 1ครั้ง 40นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:40 → 12:55 3ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:45 → 12:05 2ครั้ง 20นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
10:00 → 12:45 2ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:00 → 12:30 2ครั้ง 30นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:20 → 13:00 2ครั้ง 40นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:20 → 12:35 2ครั้ง 15นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:40 → 12:30 1ครั้ง 50นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
AIR GUILIN
10:45 → 12:30 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
10:50 → 12:50 2ครั้ง 00นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:00 → 14:20 3ครั้ง 20นาที
LUM สนามบินเต๋อหง หมานซื่อ Mangshi, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
11:30 → 17:00 5ครั้ง 30นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:30 → 13:20 1ครั้ง 50นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
11:30 → 13:50 2ครั้ง 20นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:30 → 14:20 2ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:35 → 13:55 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
11:40 → 14:20 2ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:40 → 17:30 5ครั้ง 50นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:50 → 13:15 1ครั้ง 25นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:50 → 14:40 2ครั้ง 50นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:50 → 15:55 4ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:10 → 14:20 2ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:10 → 17:20 5ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:15 → 15:45 3ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:25 → 16:50 4ครั้ง 25นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:25 → 14:30 2ครั้ง 05นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:30 → 15:20 2ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:45 → 14:10 1ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:45 → 17:55 5ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:55 → 15:25 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
12:55 → 14:40 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:20 → 15:10 1ครั้ง 50นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:20 → 18:15 4ครั้ง 55นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:25 → 15:10 1ครั้ง 45นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:25 → 17:30 4ครั้ง 05นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:30 → 17:55 4ครั้ง 25นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:30 → 15:20 1ครั้ง 50นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:40 → 15:55 2ครั้ง 15นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:45 → 15:30 1ครั้ง 45นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:50 → 15:20 1ครั้ง 30นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
XIAMEN AIR
14:10 → 17:05 2ครั้ง 55นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:25 → 17:05 2ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
14:25 → 15:55 1ครั้ง 30นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:25 → 18:40 4ครั้ง 15นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:50 → 16:20 1ครั้ง 30นาที
FUO สนามบินฝอซานชาตี Foshan, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
15:05 → 17:15 2ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
JOY AIR
15:05 → 20:55 5ครั้ง 50นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
JOY AIR
15:20 → 18:20 3ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:25 → 18:25 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:30 → 17:45 2ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
LOONG AIR
15:30 → 17:45 2ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:30 → 23:50 8ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:35 → 17:05 1ครั้ง 30นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:35 → 19:30 3ครั้ง 55นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:45 → 18:40 2ครั้ง 55นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:50 → 17:30 1ครั้ง 40นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
15:50 → 17:35 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:10 → 18:45 2ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:20 → 18:00 1ครั้ง 40นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
16:20 → 21:40 5ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
16:20 → 22:30 6ครั้ง 10นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
16:20 → 19:00 2ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
16:40 → 18:20 1ครั้ง 40นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:45 → 18:50 2ครั้ง 05นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:00 → 20:10 3ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
17:35 → 19:05 1ครั้ง 30นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:40 → 19:40 2ครั้ง 00นาที
YYA สนามบินยูหยาง ซานเหอ Yueyang, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
17:45 → 19:25 1ครั้ง 40นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:50 → 20:55 3ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:55 → 19:30 1ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
18:10 → 20:30 2ครั้ง 20นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
18:10 → 20:30 2ครั้ง 20นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
18:30 → 19:55 1ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
18:50 → 20:55 2ครั้ง 05นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:05 → 23:05 4ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
LOONG AIR
19:05 → 21:15 2ครั้ง 10นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
19:05 → 20:55 1ครั้ง 50นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
19:10 → 22:00 2ครั้ง 50นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
19:30 → 00:40 5ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:30 → 21:20 1ครั้ง 50นาที
HNY สนามบินเหินหยาง Hengyang, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:40 → 21:00 1ครั้ง 20นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:55 → 21:20 1ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:55 → 22:55 3ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:10 → 21:30 1ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
20:30 → 22:00 1ครั้ง 30นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
20:30 → 23:20 2ครั้ง 50นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
20:30 → 00:20 3ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
20:45 → 00:05 3ครั้ง 20นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
20:45 → 01:50 5ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
20:50 → 22:55 2ครั้ง 05นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
21:35 → 23:10 1ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
21:40 → 23:10 1ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:40 → 23:25 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:45 → 00:05 2ครั้ง 20นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:50 → 00:05 2ครั้ง 15นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
22:10 → 00:20 2ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
LUCKY AIR
22:35 → 01:15 2ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
22:40 → 00:05 1ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
22:50 → 01:00 2ครั้ง 10นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
23:20 → 01:55 2ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
23:45 → 01:10 1ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog