CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง

ข้อมูลเที่ยวบิน

01:50 → 04:50 8ครั้ง 00นาที
DOH สนามบินนานาชาติโดฮา โดฮา, กาตาร์
QATAR AIRWAYS
02:30 → 07:55 11ครั้ง 25นาที
CDG สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ปารีส, ฝรั่งเศส
HAINAN AIRLINES
02:35 → 08:00 5ครั้ง 25นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
SINGAPORE AIRLINES
04:30 → 06:20 4ครั้ง 05นาที
KTM สนามบินนานาชาติตริภูวัน ฐมา ณ ฑุ, ประเทศเนปาล
HIMALAYA AIRLINES
05:40 → 08:15 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
05:55 → 08:45 2ครั้ง 50นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
05:55 → 08:30 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
06:05 → 08:15 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:10 → 08:10 2ครั้ง 00นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:15 → 08:25 2ครั้ง 10นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:20 → 08:20 2ครั้ง 00นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:25 → 08:20 1ครั้ง 55นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:25 → 08:05 1ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
06:25 → 08:55 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:25 → 08:45 2ครั้ง 20นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:25 → 08:30 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:30 → 08:50 2ครั้ง 20นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:35 → 10:20 3ครั้ง 45นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:35 → 12:00 5ครั้ง 25นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:35 → 08:15 1ครั้ง 40นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:35 → 09:10 2ครั้ง 35นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:35 → 08:40 2ครั้ง 05นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:35 → 08:35 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:35 → 08:45 2ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:35 → 08:55 2ครั้ง 20นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:35 → 09:00 2ครั้ง 25นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:40 → 11:10 4ครั้ง 30นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
06:40 → 10:45 4ครั้ง 05นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:40 → 10:10 3ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:40 → 08:45 2ครั้ง 05นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:40 → 09:30 2ครั้ง 50นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:40 → 08:15 1ครั้ง 35นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:40 → 09:05 2ครั้ง 25นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
06:40 → 07:40 1ครั้ง 00นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:40 → 08:10 1ครั้ง 30นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:40 → 10:15 3ครั้ง 35นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:40 → 08:50 2ครั้ง 10นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:50 → 08:00 1ครั้ง 10นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 08:30 1ครั้ง 40นาที
ENY สนามบินหยางเอิน เช่าหลิงฟู่ Yan'an, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 10:10 3ครั้ง 20นาที
HNY สนามบินเหินหยาง Hengyang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 09:10 2ครั้ง 20นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 10:25 3ครั้ง 35นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 08:20 1ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:50 → 09:25 2ครั้ง 35นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:50 → 09:25 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 08:50 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:50 → 09:00 2ครั้ง 10นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:55 → 09:15 2ครั้ง 20นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:55 → 09:05 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:55 → 11:55 5ครั้ง 00นาที
HMI สนามบินฮามิ Hami, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:55 → 09:00 2ครั้ง 05นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 08:40 1ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:55 → 09:15 2ครั้ง 20นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:55 → 11:55 5ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 11:40 4ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
06:55 → 09:00 2ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:55 → 08:35 1ครั้ง 40นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:00 → 09:00 2ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:00 → 09:25 2ครั้ง 25นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:00 → 09:20 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:00 → 09:10 2ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
07:05 → 08:50 1ครั้ง 45นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:05 → 09:25 2ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:05 → 09:35 2ครั้ง 30นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:10 → 09:20 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:10 → 09:10 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:15 → 11:10 3ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:15 → 11:00 3ครั้ง 45นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:15 → 09:40 2ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:15 → 09:40 2ครั้ง 25นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:15 → 08:35 1ครั้ง 20นาที
WDS สนามบินฉีหยาน Shiyan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:20 → 09:20 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:20 → 09:50 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:20 → 10:20 3ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:20 → 09:20 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:20 → 11:30 4ครั้ง 10นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:20 → 09:30 2ครั้ง 10นาที
WUT สนามบินซินโจว Xinzhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 11:55 4ครั้ง 25นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 09:25 1ครั้ง 55นาที
HCZ Chenzhou Beihu Airport Chenzhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 09:55 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:30 → 11:15 3ครั้ง 45นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:30 → 09:20 1ครั้ง 50นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
07:30 → 12:00 4ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 09:25 1ครั้ง 55นาที
WNH สนามบินเหวินซาน เวิ้, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:35 → 09:20 1ครั้ง 45นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
07:35 → 09:55 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
07:35 → 10:00 2ครั้ง 25นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:50 → 14:20 6ครั้ง 30นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:50 → 10:25 2ครั้ง 35นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:50 → 11:50 4ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:50 → 10:35 2ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:55 → 11:55 4ครั้ง 00นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:55 → 10:05 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:55 → 10:05 2ครั้ง 10นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:55 → 10:15 2ครั้ง 20นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:55 → 10:05 2ครั้ง 10นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:45 2ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:30 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:30 2ครั้ง 30นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:00 → 10:10 2ครั้ง 10นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:05 → 10:15 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:05 → 10:30 2ครั้ง 25นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
HONG KONG AIRLINES
08:05 → 12:55 3ครั้ง 50นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
XIAMEN AIR
08:05 → 10:30 2ครั้ง 25นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:10 → 10:15 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:15 → 11:50 3ครั้ง 35นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:15 → 10:30 2ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:15 → 10:35 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:15 → 10:25 2ครั้ง 10นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
08:15 → 10:05 1ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:15 → 10:10 1ครั้ง 55นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:20 → 12:50 4ครั้ง 30นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
XIAMEN AIR
08:20 → 10:00 1ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:20 → 10:35 2ครั้ง 15นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:20 → 10:40 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:20 → 10:40 2ครั้ง 20นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:30 → 12:55 5ครั้ง 25นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
SICHUAN AIRLINES
08:30 → 10:55 2ครั้ง 25นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:30 → 10:30 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:30 → 10:15 1ครั้ง 45นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:30 → 13:35 5ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:30 → 10:50 2ครั้ง 20นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
08:30 → 11:10 2ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:30 → 13:25 4ครั้ง 55นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
CHONGQING AIRLINES
08:30 → 10:45 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 10:40 2ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:30 → 12:45 4ครั้ง 15นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:35 → 13:30 4ครั้ง 55นาที
BPE สนามบินฉินหวงเต่า ไป๋ไดเหอ Qinhaungdao, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:35 → 10:50 2ครั้ง 15นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:35 → 10:45 2ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:40 → 10:30 1ครั้ง 50นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:45 → 11:00 2ครั้ง 15นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:50 → 13:10 4ครั้ง 20นาที
DNH สนามบินตุนหวง หวง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:50 → 10:05 1ครั้ง 15นาที
LNL สนามบินหลงหนาน เชงเฉา Longnan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:50 → 10:35 1ครั้ง 45นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:55 → 11:25 2ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:55 → 11:25 2ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
08:55 → 13:00 4ครั้ง 05นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:00 → 10:55 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 11:10 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:00 → 11:05 2ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:00 → 11:10 2ครั้ง 10นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:00 → 11:35 2ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:05 → 11:25 2ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:10 → 11:10 2ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:10 → 11:20 2ครั้ง 10นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
AIR MACAU
09:15 → 14:40 5ครั้ง 25นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:15 → 12:15 3ครั้ง 00นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:15 → 11:20 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:20 → 10:55 1ครั้ง 35นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:25 → 13:40 4ครั้ง 15นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:30 → 13:50 3ครั้ง 20นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
AIR CHINA
09:35 → 11:45 2ครั้ง 10นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:40 → 11:45 2ครั้ง 05นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:40 → 11:45 2ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
09:45 → 12:05 2ครั้ง 20นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:50 → 12:05 2ครั้ง 15นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:50 → 12:10 2ครั้ง 20นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
LUCKY AIR
09:50 → 11:25 1ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
09:55 → 11:15 1ครั้ง 20นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
09:55 → 13:50 3ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
09:55 → 11:45 1ครั้ง 50นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:00 → 12:30 2ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 11:30 1ครั้ง 30นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:05 → 11:40 1ครั้ง 35นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:20 → 12:25 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:20 → 12:20 2ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
10:20 → 12:30 2ครั้ง 10นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
10:25 → 11:45 1ครั้ง 20นาที
DCY สนามบินเต้าเฉิง ย่าติง Daocheng, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:25 → 12:35 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:35 → 13:05 2ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:35 → 12:40 2ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:35 → 12:00 1ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 12:45 2ครั้ง 05นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:45 → 12:45 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:45 → 13:45 3ครั้ง 00นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:50 → 12:20 1ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 13:40 2ครั้ง 50นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:50 → 13:10 2ครั้ง 20นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 13:10 2ครั้ง 20นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:55 → 13:20 2ครั้ง 25นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:55 → 13:30 2ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:55 → 15:00 4ครั้ง 05นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:00 → 13:15 2ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
11:00 → 13:30 2ครั้ง 30นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:05 → 12:35 1ครั้ง 30นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:10 → 13:20 3ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
11:10 → 13:35 2ครั้ง 25นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:10 → 16:25 5ครั้ง 15นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
AIR CHINA
11:15 → 13:50 2ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:15 → 14:10 2ครั้ง 55นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:20 → 15:50 4ครั้ง 30นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:20 → 14:00 2ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:20 → 13:40 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:20 → 13:25 2ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:25 → 13:40 2ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:25 → 13:55 2ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:25 → 13:55 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:30 → 13:30 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:30 → 14:15 2ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:30 → 16:50 5ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:30 → 13:05 1ครั้ง 35นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:35 → 13:20 1ครั้ง 45นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 13:50 2ครั้ง 15นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
AIR CHINA
11:35 → 14:00 2ครั้ง 25นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
LOONG AIR
11:35 → 15:35 4ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 13:55 2ครั้ง 20นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 13:55 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:40 → 17:25 5ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
11:40 → 14:10 2ครั้ง 30นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:40 → 14:15 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:40 → 13:45 2ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 14:05 2ครั้ง 25นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
11:45 → 13:25 1ครั้ง 40นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:45 → 14:25 2ครั้ง 40นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:45 → 13:45 2ครั้ง 00นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:50 → 14:45 2ครั้ง 55นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:50 → 14:05 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:50 → 14:40 2ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:55 → 14:40 2ครั้ง 45นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:55 → 14:40 2ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:55 → 14:30 2ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:00 → 14:00 2ครั้ง 00นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:05 → 14:45 2ครั้ง 40นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:10 → 15:00 2ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:15 → 14:50 2ครั้ง 35นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:15 → 14:40 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 17:00 3ครั้ง 30นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
12:30 → 14:30 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:40 → 16:40 4ครั้ง 00นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:40 → 15:05 2ครั้ง 25นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
12:50 → 18:50 6ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:50 → 15:30 2ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:55 → 15:10 2ครั้ง 15นาที
JNG สนามบินจินิง คูฟู Jining, ประเทศจีน
GX AIRLINES
12:55 → 15:15 2ครั้ง 20นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
13:00 → 15:25 2ครั้ง 25นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
13:00 → 15:50 2ครั้ง 50นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:05 → 15:15 2ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
13:10 → 15:40 2ครั้ง 30นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
13:10 → 16:30 3ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:15 → 15:15 2ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:15 → 15:45 2ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:15 → 17:10 3ครั้ง 55นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:20 → 15:25 2ครั้ง 05นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:20 → 15:20 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:20 → 17:40 4ครั้ง 20นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:20 → 16:00 2ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:25 → 16:15 2ครั้ง 50นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
13:25 → 15:45 2ครั้ง 20นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:30 → 17:15 3ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 18:25 4ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:30 → 16:10 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:30 → 15:35 2ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:35 → 15:50 2ครั้ง 15นาที
JUZ สนามบินชูโจว Quzhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:35 → 15:50 2ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
13:35 → 16:00 2ครั้ง 25นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:40 → 15:55 3ครั้ง 15นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
SICHUAN AIRLINES
13:40 → 16:35 2ครั้ง 55นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
13:40 → 17:45 4ครั้ง 05นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:50 → 16:10 2ครั้ง 20นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:50 → 16:20 2ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:50 → 16:05 2ครั้ง 15นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
13:55 → 15:20 1ครั้ง 25นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:00 → 15:30 1ครั้ง 30นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:00 → 16:40 2ครั้ง 40นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:00 → 15:25 1ครั้ง 25นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:05 → 16:20 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:05 → 15:50 1ครั้ง 45นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:05 → 16:35 2ครั้ง 30นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:10 → 15:45 1ครั้ง 35นาที
AEB สนามบินไป่เซ่อ Baise, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:10 → 16:20 2ครั้ง 10นาที
WHA Wuhu Xuanzhou Wuhu, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:15 → 16:10 1ครั้ง 55นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:15 → 16:40 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:20 → 16:00 1ครั้ง 40นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:20 → 17:10 2ครั้ง 50นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:25 → 16:55 2ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:30 → 19:05 4ครั้ง 35นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:35 → 16:30 1ครั้ง 55นาที
HDG สนามบินหานตัน Handan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:35 → 18:40 4ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:35 → 17:10 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
14:40 → 15:30 50นาที
JIQ สนามบินเฉียนเจียง หวู่เลียงซาน Qianjiang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:45 → 20:15 5ครั้ง 30นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
LOONG AIR
14:45 → 17:10 2ครั้ง 25นาที
HZA Heze Airport Heze, ประเทศจีน
LOONG AIR
14:50 → 17:25 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:55 → 17:05 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:55 → 16:30 1ครั้ง 35นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:00 → 17:15 2ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
15:00 → 17:05 2ครั้ง 05นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:00 → 17:30 2ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:00 → 18:00 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:00 → 17:35 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:05 → 16:45 1ครั้ง 40นาที
LLV สนามบินลู่เหลียง Luliang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:05 → 18:55 3ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:10 → 19:40 4ครั้ง 30นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:10 → 16:45 1ครั้ง 35นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:10 → 17:30 2ครั้ง 20นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:15 → 18:15 3ครั้ง 00นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:15 → 18:00 2ครั้ง 45นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
15:15 → 17:30 2ครั้ง 15นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:20 → 20:00 11ครั้ง 40นาที
LHR สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
TIANJIN AIRLINES
15:20 → 18:00 2ครั้ง 40นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
15:20 → 17:50 2ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:20 → 17:55 2ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:25 → 17:25 2ครั้ง 00นาที
HSC สนามบิน Shaoguan Danxia Shaoguan City, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:25 → 16:55 1ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:25 → 17:30 2ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
15:25 → 19:20 3ครั้ง 55นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:25 → 18:20 2ครั้ง 55นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
AIR CHINA
15:30 → 17:35 2ครั้ง 05นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:40 → 18:15 2ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:45 → 17:30 1ครั้ง 45นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:45 → 18:10 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:45 → 18:05 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:50 → 17:15 1ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:55 → 19:50 3ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:55 → 18:35 2ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:00 → 18:20 2ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:00 → 19:00 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:00 → 18:40 2ครั้ง 40นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:00 → 18:40 2ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:10 → 18:35 2ครั้ง 25นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:10 → 17:45 1ครั้ง 35นาที
JGS สนามบินจิงกังซาน Ji'an, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
16:10 → 19:55 3ครั้ง 45นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
16:15 → 18:20 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:15 → 19:15 4ครั้ง 00นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
SICHUAN AIRLINES
16:15 → 18:40 2ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:20 → 18:30 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:20 → 19:00 2ครั้ง 40นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:30 → 18:40 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:30 → 19:10 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:35 → 18:50 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:40 → 18:20 1ครั้ง 40นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
16:40 → 18:40 2ครั้ง 00นาที
LUM สนามบินเต๋อหง หมานซื่อ Mangshi, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
16:45 → 18:50 2ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:45 → 18:45 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:45 → 19:20 2ครั้ง 35นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:50 → 20:45 3ครั้ง 55นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:50 → 19:00 2ครั้ง 10นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:55 → 20:15 3ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:55 → 19:15 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:00 → 19:10 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:05 → 19:35 2ครั้ง 30นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
17:05 → 19:30 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:05 → 19:20 2ครั้ง 15นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:10 → 19:25 2ครั้ง 15นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:15 → 19:20 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:15 → 23:00 5ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
17:15 → 18:55 1ครั้ง 40นาที
LYA สนามบินลั่วหยางเป่ยจิเอ่า ลั่วหยาง, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
17:15 → 22:15 5ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
17:15 → 19:40 2ครั้ง 25นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:15 → 20:00 2ครั้ง 45นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
17:20 → 20:55 3ครั้ง 35นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:20 → 19:25 2ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:20 → 19:50 2ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:30 → 19:25 1ครั้ง 55นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:30 → 20:15 2ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:30 → 20:00 2ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
17:30 → 20:00 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:30 → 19:55 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:35 → 19:50 2ครั้ง 15นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:35 → 19:50 2ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
17:40 → 19:25 1ครั้ง 45นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:40 → 20:15 2ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:50 → 20:25 2ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
17:50 → 20:15 2ครั้ง 25นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
17:55 → 21:55 4ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:55 → 20:20 2ครั้ง 25นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:55 → 19:40 1ครั้ง 45นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:55 → 19:20 1ครั้ง 25นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:00 → 20:10 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:00 → 21:00 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:00 → 20:10 2ครั้ง 10นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:05 → 19:25 1ครั้ง 20นาที
IQN สนามบินกิงหยาง Qingyang, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
18:05 → 20:25 2ครั้ง 20นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:05 → 21:55 3ครั้ง 50นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
18:10 → 20:30 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
18:10 → 18:55 45นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:15 → 20:25 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:15 → 21:05 2ครั้ง 50นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
18:15 → 20:20 2ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:15 → 20:50 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:30 → 20:35 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:30 → 22:05 3ครั้ง 35นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:30 → 20:55 2ครั้ง 25นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:30 → 20:40 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:30 → 20:45 2ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:35 → 20:40 2ครั้ง 05นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:35 → 20:55 2ครั้ง 20นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
18:40 → 20:35 1ครั้ง 55นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:45 → 21:05 2ครั้ง 20นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:45 → 20:25 1ครั้ง 40นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:50 → 23:25 4ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:50 → 21:05 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:50 → 20:50 2ครั้ง 00นาที
XAI สนามบินซินหยาง หมิงกัง Xinyang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:55 → 21:40 2ครั้ง 45นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
18:55 → 21:05 3ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
18:55 → 20:00 2ครั้ง 05นาที
HAN สนามบินนานาชาติฮานอย ฮานอย, เวียดนาม
CHINA WEST AIR
19:00 → 22:00 7ครั้ง 00นาที
DXB สนามบินนานาชาติดูไบ ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AIR CHINA
19:00 → 00:50 5ครั้ง 50นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
LUFTTRANSPORT UNTERNEHMEN
19:00 → 20:55 1ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
LUFTTRANSPORT UNTERNEHMEN
19:00 → 21:40 2ครั้ง 40นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:05 → 21:10 2ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
19:10 → 21:35 2ครั้ง 25นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:15 → 21:15 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:15 → 22:00 2ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:20 → 22:00 2ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:30 → 22:10 2ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนาน