SWA สนามบินซัวเถา

ข้อมูลเที่ยวบิน

07:05 → 08:50 1ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:20 → 09:20 2ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:35 → 08:45 1ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 13:25 5ครั้ง 40นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 09:45 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 12:20 4ครั้ง 30นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 09:25 1ครั้ง 35นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 09:55 1ครั้ง 55นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
08:00 → 13:10 5ครั้ง 10นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
08:00 → 09:10 1ครั้ง 10นาที
SQJ สนามบินซางหมิง Sangming, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
08:00 → 12:15 4ครั้ง 15นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
08:00 → 12:50 4ครั้ง 50นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 09:30 1ครั้ง 30นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 10:15 2ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:10 → 10:30 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:20 → 11:15 2ครั้ง 55นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 11:40 3ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 11:15 2ครั้ง 00นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
09:30 → 11:40 2ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:35 → 12:15 2ครั้ง 40นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:35 → 11:15 1ครั้ง 40นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:55 → 11:50 1ครั้ง 55นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:05 → 12:00 1ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:10 → 12:30 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:20 → 12:55 2ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:30 → 12:10 1ครั้ง 40นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:35 → 11:45 1ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 12:40 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:45 → 12:55 2ครั้ง 10นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:45 → 16:00 5ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:00 → 14:55 3ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:00 → 17:15 6ครั้ง 15นาที
JGD สนามบินเจียเหอต้าฉี Jiagedaqi, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:00 → 12:30 1ครั้ง 30นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:10 → 13:35 2ครั้ง 25นาที
NNY สนามบินหนานหยาง นันยาง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:20 → 12:55 1ครั้ง 35นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
11:20 → 13:15 1ครั้ง 55นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:50 → 14:00 2ครั้ง 10นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:05 → 14:40 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:10 → 13:35 1ครั้ง 25นาที
HNY สนามบินเหินหยาง Hengyang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 17:00 4ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:20 → 17:20 5ครั้ง 00นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:20 → 14:05 1ครั้ง 45นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:20 → 14:25 2ครั้ง 05นาที
YYA สนามบินยูหยาง ซานเหอ Yueyang, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
12:25 → 15:30 3ครั้ง 05นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:30 → 14:55 2ครั้ง 25นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:45 → 14:50 2ครั้ง 05นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:45 → 17:10 4ครั้ง 25นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:55 → 18:15 5ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:55 → 14:35 1ครั้ง 40นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:55 → 17:55 5ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:55 → 14:35 1ครั้ง 40นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:00 → 14:10 1ครั้ง 10นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:05 → 18:50 5ครั้ง 45นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
13:05 → 15:30 2ครั้ง 25นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
13:15 → 18:00 4ครั้ง 45นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:15 → 15:20 2ครั้ง 05นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:25 → 16:55 2ครั้ง 30นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:35 → 20:30 5ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:35 → 17:10 2ครั้ง 35นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:35 → 17:05 2ครั้ง 30นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:35 → 21:35 7ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:40 → 18:00 3ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:40 → 16:30 1ครั้ง 50นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:00 → 19:35 4ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
15:00 → 17:05 2ครั้ง 05นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
15:20 → 19:30 4ครั้ง 10นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:20 → 16:55 1ครั้ง 35นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:35 → 17:30 1ครั้ง 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
15:40 → 19:55 4ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:40 → 17:25 1ครั้ง 45นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:40 → 17:40 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:45 → 17:40 1ครั้ง 55นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:45 → 21:15 5ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:50 → 17:20 1ครั้ง 30นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
15:55 → 17:20 1ครั้ง 25นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
16:00 → 17:10 1ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 18:30 2ครั้ง 30นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:15 → 18:10 1ครั้ง 55นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:15 → 19:50 3ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:20 → 18:45 2ครั้ง 25นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:20 → 18:15 1ครั้ง 55นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
17:00 → 22:45 5ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:00 → 18:30 1ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
17:00 → 19:10 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:05 → 19:10 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:05 → 18:55 1ครั้ง 50นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:15 → 18:50 1ครั้ง 35นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:20 → 20:20 3ครั้ง 00นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:30 → 20:00 2ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:30 → 18:50 1ครั้ง 20นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:45 → 23:30 5ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
LOONG AIR
17:45 → 19:45 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
LOONG AIR
17:50 → 20:30 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:55 → 21:00 3ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 19:55 1ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 01:30 7ครั้ง 30นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
URUMQI AIR
18:00 → 20:00 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
URUMQI AIR
18:10 → 23:00 4ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:10 → 20:45 2ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:25 → 20:05 1ครั้ง 40นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:25 → 23:35 5ครั้ง 10นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:55 → 21:10 2ครั้ง 15นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:00 → 21:25 2ครั้ง 25นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:00 → 20:50 1ครั้ง 50นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:05 → 21:15 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
19:15 → 20:40 1ครั้ง 25นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
19:25 → 23:05 3ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:25 → 20:55 1ครั้ง 30นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:30 → 21:30 2ครั้ง 00นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:45 → 22:10 2ครั้ง 25นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:00 → 23:00 3ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:10 → 21:20 1ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:10 → 00:40 4ครั้ง 30นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
20:10 → 22:05 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
20:55 → 22:55 2ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
21:05 → 23:10 2ครั้ง 05นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:10 → 00:10 3ครั้ง 00นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:20 → 23:20 2ครั้ง 00นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:45 → 00:20 2ครั้ง 35นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
21:55 → 00:20 2ครั้ง 25นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:30 → 00:25 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:05 → 00:45 1ครั้ง 40นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:10 → 01:10 2ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
23:15 → 01:55 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog