LZO สนามบินหลูโจว

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:45 → 08:40 1ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 09:25 1ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:50 → 11:30 2ครั้ง 40นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 11:55 3ครั้ง 00นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:20 → 11:45 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 11:50 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 11:40 1ครั้ง 40นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:10 → 11:50 1ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
GX AIRLINES
10:25 → 12:05 1ครั้ง 40นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:35 → 13:05 2ครั้ง 30นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:05 → 12:50 1ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
GX AIRLINES
11:20 → 12:55 1ครั้ง 35นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:45 → 14:30 2ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:05 → 14:10 2ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:25 → 14:25 2ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:00 → 14:25 1ครั้ง 25นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:00 → 16:45 3ครั้ง 45นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:45 → 15:10 1ครั้ง 25นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:15 → 16:50 2ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:50 → 16:40 1ครั้ง 50นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:05 → 16:25 1ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:25 → 17:45 2ครั้ง 20นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:00 → 17:55 1ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
GX AIRLINES
16:10 → 18:35 2ครั้ง 25นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
16:20 → 20:20 4ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:25 → 18:30 2ครั้ง 05นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:25 → 18:55 2ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:40 → 18:25 1ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:00 → 18:55 1ครั้ง 55นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:00 → 19:25 2ครั้ง 25นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:15 → 19:15 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:15 → 19:15 2ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:30 → 20:50 2ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:00 → 21:10 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:00 → 20:55 1ครั้ง 55นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:35 → 22:25 2ครั้ง 50นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:45 → 22:00 2ครั้ง 15นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:05 → 23:10 2ครั้ง 05นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:20 → 22:50 1ครั้ง 30นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
22:15 → 00:15 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:25 → 00:55 2ครั้ง 30นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
22:35 → 00:30 1ครั้ง 55นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog