LZO สนามบินหลูโจว

ข้อมูลเที่ยวบิน

08:00 → 10:45 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 10:50 2ครั้ง 50นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:20 → 09:35 1ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 10:30 2ครั้ง 05นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:30 → 10:55 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:35 → 11:35 2ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:50 → 11:30 1ครั้ง 40นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:30 → 12:30 2ครั้ง 00นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
14:00 → 16:10 2ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:40 → 17:50 3ครั้ง 10นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
14:40 → 16:05 1ครั้ง 25นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
LUCKY AIR
15:10 → 16:35 1ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:20 → 17:20 2ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
16:05 → 18:30 2ครั้ง 25นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:10 → 18:10 2ครั้ง 00นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:25 → 17:50 1ครั้ง 25นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
16:25 → 19:15 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:25 → 19:35 2ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:55 → 21:00 3ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:00 → 21:05 2ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:25 → 23:40 4ครั้ง 15นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:25 → 21:10 1ครั้ง 45นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:00 → 23:30 2ครั้ง 30นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:40 → 00:20 2ครั้ง 40นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
22:10 → 00:15 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:35 → 00:35 2ครั้ง 00นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
AIR CHINA

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog