LZO สนามบินหลูโจว

ข้อมูลเที่ยวบิน

08:00 → 10:40 2ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:05 → 10:45 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:10 → 09:25 1ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 10:30 2ครั้ง 05นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 12:00 3ครั้ง 00นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:20 → 11:45 2ครั้ง 25นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
10:00 → 12:25 2ครั้ง 25นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
10:35 → 12:40 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:50 → 13:50 3ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:00 → 21:50 10ครั้ง 50นาที
HMI สนามบินฮามิ Hami, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:00 → 15:55 4ครั้ง 55นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:00 → 12:55 1ครั้ง 55นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:05 → 12:40 1ครั้ง 35นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:10 → 12:30 1ครั้ง 20นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
LUCKY AIR
11:10 → 14:05 2ครั้ง 55นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
11:15 → 13:50 2ครั้ง 35นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:25 → 14:10 2ครั้ง 45นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:35 → 13:35 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:05 → 15:35 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:15 → 16:30 2ครั้ง 15นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:00 → 16:15 1ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:50 → 17:15 1ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:05 → 18:30 2ครั้ง 25นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:10 → 18:50 2ครั้ง 40นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
16:15 → 19:15 3ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:20 → 17:20 1ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
16:20 → 18:45 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:40 → 18:50 2ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:50 → 19:40 2ครั้ง 50นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:10 → 19:10 2ครั้ง 00นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:25 → 20:05 2ครั้ง 40นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:55 → 21:35 3ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:10 → 19:50 1ครั้ง 40นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
GX AIRLINES
18:40 → 20:50 2ครั้ง 10นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:30 → 22:15 2ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:35 → 20:55 1ครั้ง 20นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
19:40 → 23:40 4ครั้ง 00นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:40 → 21:05 1ครั้ง 25นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:10 → 22:05 1ครั้ง 55นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:50 → 22:50 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:55 → 23:55 2ครั้ง 00นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
23:05 → 01:15 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
GX AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog