KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:50 → 11:15 4ครั้ง 25นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:50 → 08:50 2ครั้ง 00นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:00 → 14:45 7ครั้ง 45นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:00 → 08:50 1ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:00 → 09:25 2ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:05 → 09:25 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:05 → 08:50 1ครั้ง 45นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
07:10 → 11:45 4ครั้ง 35นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:10 → 08:40 1ครั้ง 30นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:15 → 09:00 1ครั้ง 45นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:20 → 08:55 1ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:25 → 11:05 3ครั้ง 40นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
07:25 → 08:35 1ครั้ง 10นาที
XFN สนามบินเซียงหยาง ลิ่วยี่ เซียงหยาง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
07:30 → 09:50 2ครั้ง 20นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:35 → 09:30 1ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:55 → 10:25 2ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:00 → 10:15 2ครั้ง 15นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:05 → 09:45 1ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:10 → 09:55 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
08:15 → 10:30 2ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:20 → 10:25 2ครั้ง 05นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:25 → 11:15 2ครั้ง 50นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
08:30 → 10:05 1ครั้ง 35นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:40 → 10:55 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:45 → 11:15 2ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:50 → 10:05 1ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:50 → 15:30 6ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:50 → 10:40 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
08:55 → 10:25 1ครั้ง 30นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
09:05 → 10:30 1ครั้ง 25นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
09:05 → 10:55 1ครั้ง 50นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:15 → 11:20 2ครั้ง 05นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
09:35 → 11:20 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 12:05 2ครั้ง 20นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
09:45 → 12:05 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:50 → 11:50 2ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:00 → 11:30 1ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
10:10 → 12:20 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
10:15 → 12:20 2ครั้ง 05นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
10:40 → 12:15 1ครั้ง 35นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:45 → 13:05 2ครั้ง 20นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 12:55 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:55 → 12:50 1ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:55 → 19:40 8ครั้ง 45นาที
GYU สนามบินกูหยวน ลิวปานชาน Guyuan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:55 → 13:25 2ครั้ง 30นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:55 → 20:15 9ครั้ง 20นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:00 → 12:35 1ครั้ง 35นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:00 → 12:20 1ครั้ง 20นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:00 → 13:00 2ครั้ง 00นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:05 → 12:45 1ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:10 → 13:20 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:20 → 13:30 2ครั้ง 10นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:25 → 13:25 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
11:30 → 14:05 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
11:30 → 13:55 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:35 → 13:55 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:40 → 14:15 2ครั้ง 35นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:45 → 14:20 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:05 → 14:55 2ครั้ง 50นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 13:55 1ครั้ง 45นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:15 → 14:10 1ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:20 → 17:10 4ครั้ง 50นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:20 → 15:00 2ครั้ง 40นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:20 → 14:15 1ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:25 → 14:55 2ครั้ง 30นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:30 → 14:35 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 14:30 1ครั้ง 50นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
12:50 → 15:40 2ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:55 → 15:15 2ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:00 → 18:00 5ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
13:00 → 14:35 1ครั้ง 35นาที
LYA สนามบินลั่วหยางเป่ยจิเอ่า ลั่วหยาง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
13:20 → 15:25 2ครั้ง 05นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:30 → 15:50 2ครั้ง 20นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:30 → 15:50 2ครั้ง 20นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:30 → 19:10 5ครั้ง 40นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:35 → 16:00 2ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:40 → 15:00 1ครั้ง 20นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:45 → 16:45 3ครั้ง 00นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:50 → 16:15 2ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:55 → 17:05 3ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:55 → 15:55 2ครั้ง 00นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:05 → 16:00 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
14:20 → 16:25 2ครั้ง 05นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
14:25 → 16:50 2ครั้ง 25นาที
NAO สนามบินหนานชอง เกาผิง Nanchong, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:25 → 21:30 7ครั้ง 05นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:30 → 16:10 1ครั้ง 40นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
14:30 → 18:55 4ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
14:30 → 16:25 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
14:35 → 16:20 1ครั้ง 45นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
9 AIR
14:40 → 16:40 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
14:55 → 16:30 1ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:00 → 17:00 2ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:20 → 17:45 2ครั้ง 25นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:25 → 17:55 2ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
15:30 → 19:20 3ครั้ง 50นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
15:30 → 17:25 1ครั้ง 55นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
15:35 → 18:00 2ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:40 → 17:50 2ครั้ง 10นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
15:45 → 17:40 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:50 → 18:20 2ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:55 → 18:00 2ครั้ง 05นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
15:55 → 17:55 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
16:00 → 18:25 2ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:05 → 21:25 5ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:05 → 18:20 2ครั้ง 15นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:25 → 18:50 2ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:30 → 18:05 1ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:55 → 18:55 2ครั้ง 00นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:05 → 22:30 5ครั้ง 25นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
17:05 → 19:15 2ครั้ง 10นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
17:10 → 19:25 2ครั้ง 15นาที
LLV สนามบินลู่เหลียง Luliang, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
17:10 → 21:35 4ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
17:10 → 19:10 2ครั้ง 00นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
17:15 → 19:30 2ครั้ง 15นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:15 → 19:10 1ครั้ง 55นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:15 → 18:55 1ครั้ง 40นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:20 → 19:15 1ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
AIR GUILIN
17:30 → 20:00 2ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
17:40 → 19:30 1ครั้ง 50นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:45 → 19:50 2ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:45 → 19:10 1ครั้ง 25นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
17:50 → 19:20 1ครั้ง 30นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:55 → 20:35 2ครั้ง 40นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
18:00 → 19:25 1ครั้ง 25นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:00 → 20:25 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:05 → 19:40 1ครั้ง 35นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
18:10 → 20:00 1ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
18:20 → 20:10 1ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:25 → 21:45 3ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:45 → 21:25 2ครั้ง 40นาที
ZHY สนามบินจงเหว่ย เซี่ยนฉาน Zhongwei, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
19:00 → 20:50 1ครั้ง 50นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
19:05 → 20:45 1ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:05 → 22:00 2ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:20 → 21:25 2ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
19:20 → 21:05 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
19:20 → 21:20 2ครั้ง 00นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
19:30 → 22:40 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
19:35 → 22:00 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:40 → 22:15 2ครั้ง 35นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:45 → 22:00 2ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
19:50 → 22:45 2ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
20:00 → 22:35 2ครั้ง 35นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:00 → 22:20 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:05 → 22:20 2ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:05 → 21:55 1ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:05 → 22:05 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
20:05 → 21:45 1ครั้ง 40นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
20:10 → 21:35 1ครั้ง 25นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:25 → 22:25 2ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:40 → 22:35 1ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
20:50 → 00:05 3ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
21:00 → 22:50 1ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
9 AIR
21:00 → 23:25 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:10 → 23:05 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:20 → 23:15 1ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:25 → 23:05 1ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:40 → 23:50 2ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:45 → 23:40 1ครั้ง 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
21:50 → 00:10 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
22:00 → 23:45 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:00 → 23:50 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:10 → 23:50 1ครั้ง 40นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
22:10 → 00:10 2ครั้ง 00นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:15 → 00:25 2ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:20 → 00:40 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:25 → 00:30 2ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
22:30 → 00:15 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
22:40 → 00:55 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
23:00 → 01:05 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
23:10 → 01:05 1ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
23:15 → 01:25 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
23:20 → 00:45 1ครั้ง 25นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
AIR GUILIN
23:50 → 01:30 1ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog