ACX สนามบินสิงอี้

ข้อมูลเที่ยวบิน

07:00 → 07:55 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:00 → 08:00 1ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:00 → 12:25 5ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:10 → 08:40 1ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:15 → 08:25 1ครั้ง 10นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:15 → 13:05 5ครั้ง 50นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:00 → 08:45 45นาที
BFJ สนามบินบิเจีย Bijie, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:00 → 11:45 3ครั้ง 45นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:00 → 14:10 5ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:00 → 14:55 5ครั้ง 55นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:00 → 13:30 4ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:00 → 14:25 5ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:00 → 09:55 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:50 → 10:45 55นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
10:00 → 11:00 1ครั้ง 00นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:00 → 10:55 55นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:00 → 15:35 5ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:00 → 15:20 5ครั้ง 20นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:00 → 13:15 3ครั้ง 15นาที
ENY สนามบินหยางเอิน เช่าหลิงฟู่ Yan'an, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:45 → 16:00 5ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:45 → 11:40 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:45 → 16:05 5ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:10 → 13:40 2ครั้ง 30นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
LOONG AIR
12:15 → 13:05 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:30 → 16:30 3ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
14:15 → 17:15 3ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:05 → 20:00 4ครั้ง 55นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:05 → 19:25 4ครั้ง 20นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:05 → 20:55 5ครั้ง 50นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:05 → 16:05 1ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:05 → 20:45 5ครั้ง 40นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:25 → 16:15 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:00 → 19:20 2ครั้ง 20นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:40 → 18:35 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:40 → 23:35 5ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:40 → 22:50 5ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:25 → 20:05 1ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
18:50 → 23:55 5ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:50 → 23:35 4ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:50 → 00:20 5ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:50 → 19:45 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:50 → 01:20 6ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:10 → 20:15 1ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
20:05 → 21:55 1ครั้ง 50นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
LOONG AIR
20:05 → 00:20 4ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
20:40 → 21:35 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
22:25 → 23:20 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
23:40 → 00:35 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
23:55 → 01:40 1ครั้ง 45นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog