XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง

ข้อมูลเที่ยวบิน

01:55 → 07:20 11ครั้ง 25นาที
CDG สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ปารีส, ฝรั่งเศส
HAINAN AIRLINES
06:00 → 07:40 1ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:00 → 08:50 2ครั้ง 50นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:05 → 09:25 3ครั้ง 20นาที
GMQ สนามบินโดล็อก Golog, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:05 → 10:10 4ครั้ง 05นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
06:05 → 09:30 3ครั้ง 25นาที
RKZ สนามบินชิกัตเซ่ Shigatse, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:05 → 07:40 1ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:05 → 07:35 1ครั้ง 30นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
06:10 → 08:30 2ครั้ง 20นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
06:10 → 07:45 1ครั้ง 35นาที
ZHY สนามบินจงเหว่ย เซี่ยนฉาน Zhongwei, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:10 → 09:45 3ครั้ง 35นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:15 → 08:30 2ครั้ง 15นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
06:15 → 08:35 2ครั้ง 20นาที
GOQ สนามบินโกลมัด Golmud, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:15 → 08:45 2ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
06:20 → 09:10 2ครั้ง 50นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
06:20 → 07:45 1ครั้ง 25นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:25 → 08:50 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:25 → 07:50 1ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:25 → 11:00 4ครั้ง 35นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
06:30 → 07:50 1ครั้ง 20นาที
BZX Bazhong Enyang Airport Bazhong, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
06:30 → 11:05 4ครั้ง 35นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
06:30 → 08:50 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:30 → 08:30 2ครั้ง 00นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:35 → 08:15 1ครั้ง 40นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
06:35 → 08:45 2ครั้ง 10นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
06:40 → 08:30 1ครั้ง 50นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
06:40 → 08:30 1ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
06:40 → 09:10 2ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:40 → 08:15 1ครั้ง 35นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:45 → 08:10 1ครั้ง 25นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
06:45 → 09:25 2ครั้ง 40นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
06:45 → 09:20 2ครั้ง 35นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:50 → 08:00 1ครั้ง 10นาที
DAX สนามบินต้าโจว Dazhou, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 09:50 3ครั้ง 00นาที
HMI สนามบินฮามิ Hami, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
06:50 → 11:35 4ครั้ง 45นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 10:35 3ครั้ง 45นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:50 → 08:00 1ครั้ง 10นาที
THQ สนามบินเทียนชุย ไมจี่ชาน สุ่ย, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
06:55 → 09:40 2ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:55 → 08:05 1ครั้ง 10นาที
WDS สนามบินฉีหยาน Shiyan, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:55 → 10:50 3ครั้ง 55นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:55 → 10:05 3ครั้ง 10นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
06:55 → 10:10 3ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:00 → 10:05 3ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:00 → 09:15 2ครั้ง 15นาที
HJJ สนามบินหูไอฮัว Huaihua, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
07:00 → 12:00 5ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
07:00 → 08:55 1ครั้ง 55นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:05 → 09:50 2ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:05 → 11:35 4ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:05 → 09:45 2ครั้ง 40นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
07:05 → 09:25 2ครั้ง 20นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:05 → 11:45 4ครั้ง 40นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
07:05 → 09:25 2ครั้ง 20นาที
JGS สนามบินจิงกังซาน Ji'an, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:10 → 10:35 3ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:10 → 12:05 4ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:10 → 08:35 1ครั้ง 25นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:10 → 09:45 2ครั้ง 35นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
07:10 → 09:00 1ครั้ง 50นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:10 → 08:30 1ครั้ง 20นาที
XAI สนามบินซินหยาง หมิงกัง Xinyang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:15 → 09:55 2ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:15 → 09:40 2ครั้ง 25นาที
BPX สนามบินฉัมโด แบงดา Qamdo, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
07:15 → 09:40 2ครั้ง 25นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:15 → 09:10 1ครั้ง 55นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:20 → 09:00 1ครั้ง 40นาที
AXF สนามบินอัลซา เลฟ แบนเนอร์ บายานฮอต แบนเนอร์ซ้าย Alxa, ประเทศจีน
JOY AIR
07:20 → 11:45 4ครั้ง 25นาที
EJN สนามบินอีจิน แบนเนอร์ เต๋าไล่ Ejina แบนเนอร์, ประเทศจีน
JOY AIR
07:20 → 11:30 4ครั้ง 10นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:20 → 09:05 1ครั้ง 45นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:20 → 09:35 2ครั้ง 15นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:25 → 11:45 4ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:25 → 09:35 2ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:25 → 09:00 1ครั้ง 35นาที
YBP สนามบินยีบิน Yibin, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:25 → 09:40 2ครั้ง 15นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 09:45 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 09:15 1ครั้ง 45นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 10:20 2ครั้ง 50นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 12:20 4ครั้ง 50นาที
HTT สนามบินฮวาถูโกว Huatugou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 10:10 2ครั้ง 40นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:35 → 13:10 5ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:35 → 10:35 3ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:35 → 08:40 1ครั้ง 05นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:35 → 10:25 2ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:35 → 10:30 2ครั้ง 55นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 10:10 2ครั้ง 30นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:40 → 09:10 1ครั้ง 30นาที
GXH สนามบินกานหนาน เซี่ยเหอ Xiahe, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:40 → 12:55 5ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:40 → 12:05 4ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:40 → 10:00 2ครั้ง 20นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:40 → 12:05 4ครั้ง 25นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:45 → 12:05 4ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:45 → 11:15 3ครั้ง 30นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:45 → 09:35 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 09:25 1ครั้ง 40นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:45 → 09:10 1ครั้ง 25นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
07:50 → 12:20 4ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:50 → 08:55 1ครั้ง 05นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:50 → 09:20 1ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:50 → 09:35 1ครั้ง 45นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:50 → 09:30 1ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:50 → 12:15 4ครั้ง 25นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:55 → 10:40 2ครั้ง 45นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:55 → 09:40 1ครั้ง 45นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:55 → 10:05 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 10:15 2ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:00 → 10:40 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 10:15 2ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 11:15 3ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:05 → 10:05 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
08:05 → 10:35 2ครั้ง 30นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
08:05 → 10:20 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
08:05 → 09:40 1ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:05 → 11:35 3ครั้ง 30นาที
YUS สนามบินอิ้วซูบ่าถัง Yushu, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:10 → 10:30 2ครั้ง 20นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:10 → 11:50 3ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 10:25 2ครั้ง 15นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
08:15 → 10:30 2ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:15 → 10:00 1ครั้ง 45นาที
JIC สนามบินจินชาง จินชวน Jinchang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:15 → 11:25 3ครั้ง 10นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:20 → 11:25 3ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:20 → 11:10 2ครั้ง 50นาที
DNH สนามบินตุนหวง หวง, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
08:20 → 10:10 1ครั้ง 50นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 11:30 3ครั้ง 05นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
08:25 → 10:55 2ครั้ง 30นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:30 → 10:45 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:30 → 11:05 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:30 → 11:10 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:35 → 11:25 2ครั้ง 50นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:40 → 09:50 1ครั้ง 10นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:40 → 13:15 4ครั้ง 35นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:45 → 10:50 2ครั้ง 05นาที
AQG สนามบินอันชิ่ง เทียนฉู่ชาน Anqing, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:45 → 11:00 2ครั้ง 15นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:45 → 13:35 4ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:45 → 13:10 4ครั้ง 25นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:50 → 10:10 1ครั้ง 20นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 11:55 2ครั้ง 55นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 11:15 2ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 13:30 4ครั้ง 30นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:05 → 12:10 3ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:05 → 13:50 4ครั้ง 45นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:05 → 13:00 3ครั้ง 55นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
LOONG AIR
09:10 → 10:55 1ครั้ง 45นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:10 → 12:40 3ครั้ง 30นาที
TLQ สนามบินเทอปัน Turpan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:15 → 14:00 4ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:15 → 10:45 1ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:15 → 11:20 2ครั้ง 05นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:20 → 11:10 1ครั้ง 50นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
JOY AIR
09:20 → 11:35 2ครั้ง 15นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:25 → 14:20 4ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
LOONG AIR
09:25 → 12:15 2ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
09:30 → 12:20 2ครั้ง 50นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:35 → 12:25 2ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:40 → 10:45 1ครั้ง 05นาที
NNY สนามบินหนานหยาง นันยาง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:40 → 14:10 4ครั้ง 30นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:40 → 11:05 1ครั้ง 25นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 14:25 4ครั้ง 40นาที
QSZ สนามบินเย่อเกวียง Shache, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 11:45 2ครั้ง 00นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
09:45 → 11:25 1ครั้ง 40นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:50 → 14:00 4ครั้ง 10นาที
SHF สนามบินชิเหอซื่อ Shanhaiguan, ประเทศจีน
9 AIR
09:50 → 12:00 2ครั้ง 10นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:50 → 11:45 1ครั้ง 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:55 → 11:00 1ครั้ง 05นาที
ENY สนามบินหยางเอิน เช่าหลิงฟู่ Yan'an, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:55 → 11:50 1ครั้ง 55นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
09:55 → 13:00 3ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:55 → 12:20 2ครั้ง 25นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:55 → 14:30 4ครั้ง 35นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
10:00 → 12:15 2ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:05 → 11:55 1ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:05 → 11:25 1ครั้ง 20นาที
LNL สนามบินหลงหนาน เชงเฉา Longnan, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:10 → 14:05 3ครั้ง 55นาที
KRY สนามบินคารามาย Karamay, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:10 → 12:40 2ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:10 → 12:05 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:15 → 12:10 1ครั้ง 55นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:15 → 12:40 2ครั้ง 25นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:20 → 13:00 2ครั้ง 40นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
10:20 → 15:00 4ครั้ง 40นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:20 → 12:30 2ครั้ง 10นาที
WGN สนามบิน เฉาหยาง หวู่กัง Shaoyang, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:25 → 14:40 4ครั้ง 15นาที
BPL สนามบินโบเล อลาชานโค่ว ลำต้น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:25 → 12:25 2ครั้ง 00นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:30 → 12:45 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:30 → 12:40 2ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:30 → 12:55 2ครั้ง 25นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:35 → 14:00 3ครั้ง 25นาที
RKZ สนามบินชิกัตเซ่ Shigatse, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 11:55 1ครั้ง 15นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 12:10 1ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:40 → 14:30 3ครั้ง 50นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 12:30 1ครั้ง 50นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:45 → 13:05 2ครั้ง 20นาที
PZI สนามบินพานจือหัว Panzhihua, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:45 → 13:35 2ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:45 → 14:20 3ครั้ง 35นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 13:40 2ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:50 → 14:20 3ครั้ง 30นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 12:50 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 12:30 8ครั้ง 35นาที
LIQ สนามบินลิสาลา Lisala, คองโก (DRC)
SPRING AIRLINES
10:55 → 14:40 3ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:55 → 13:45 2ครั้ง 50นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:00 → 13:15 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:00 → 13:10 2ครั้ง 10นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:00 → 13:45 2ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:05 → 12:45 1ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:05 → 13:35 2ครั้ง 30นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:05 → 15:20 4ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
11:05 → 12:40 1ครั้ง 35นาที
YYA สนามบินยูหยาง ซานเหอ Yueyang, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
11:10 → 14:15 3ครั้ง 05นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
11:10 → 13:35 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:15 → 12:20 1ครั้ง 05นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
GX AIRLINES
11:20 → 13:05 1ครั้ง 45นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:20 → 14:35 3ครั้ง 15นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:25 → 13:25 2ครั้ง 00นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:30 → 13:45 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:30 → 13:40 2ครั้ง 10นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:30 → 15:15 3ครั้ง 45นาที
AAT สนามบินอัลไต อัลไต, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 12:35 1ครั้ง 00นาที
GYU สนามบินกูหยวน ลิวปานชาน Guyuan, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:35 → 14:00 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:35 → 13:55 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
11:40 → 15:05 3ครั้ง 25นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:40 → 15:45 4ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
11:40 → 12:50 1ครั้ง 10นาที
THQ สนามบินเทียนชุย ไมจี่ชาน สุ่ย, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:40 → 13:35 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
11:40 → 13:10 1ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:45 → 14:30 2ครั้ง 45นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:45 → 14:20 2ครั้ง 35นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:50 → 13:45 1ครั้ง 55นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:50 → 13:50 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:50 → 16:45 4ครั้ง 55นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:50 → 13:20 1ครั้ง 30นาที
ZHY สนามบินจงเหว่ย เซี่ยนฉาน Zhongwei, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:55 → 15:35 3ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
11:55 → 15:55 4ครั้ง 00นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
LOONG AIR
11:55 → 13:45 1ครั้ง 50นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
LOONG AIR
12:00 → 14:40 2ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:00 → 14:15 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:00 → 14:15 2ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:05 → 14:20 2ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:05 → 15:35 4ครั้ง 30นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
SPRING AIRLINES
12:05 → 14:15 2ครั้ง 10นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:10 → 14:45 2ครั้ง 35นาที
DNH สนามบินตุนหวง หวง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 13:35 1ครั้ง 25นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
12:15 → 14:55 2ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:15 → 13:45 1ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:20 → 15:05 2ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:25 → 15:40 3ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:30 → 14:45 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:30 → 14:50 2ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:30 → 14:45 2ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:35 → 14:45 2ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:35 → 16:10 3ครั้ง 35นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 15:05 2ครั้ง 25นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
12:40 → 15:30 2ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:40 → 14:40 2ครั้ง 00นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:40 → 17:35 4ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:40 → 15:20 2ครั้ง 40นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:45 → 15:35 2ครั้ง 50นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:45 → 17:45 5ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:45 → 14:00 1ครั้ง 15นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:45 → 14:50 2ครั้ง 05นาที
YIC สนามบินอี้ชุน หมิงยู่ชาน อี้ชุน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:50 → 17:55 5ครั้ง 05นาที
YSQ สนามบินซงหยวน ชากานหู่ Songyuan, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
12:50 → 15:00 2ครั้ง 10นาที
BPE สนามบินฉินหวงเต่า ไป๋ไดเหอ Qinhaungdao, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
12:55 → 16:15 3ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:55 → 15:50 2ครั้ง 55นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:00 → 15:20 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:00 → 15:35 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:05 → 14:55 1ครั้ง 50นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
13:05 → 18:10 5ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
13:05 → 17:20 4ครั้ง 15นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:10 → 14:35 1ครั้ง 25นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:15 → 14:55 1ครั้ง 40นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:15 → 17:35 4ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:20 → 15:50 2ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:20 → 18:20 5ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:20 → 15:45 2ครั้ง 25นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:20 → 15:15 1ครั้ง 55นาที
HNY สนามบินเหินหยาง Hengyang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:25 → 18:25 5ครั้ง 00นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
13:25 → 15:50 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:25 → 16:35 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:25 → 15:50 2ครั้ง 25นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
13:30 → 16:20 2ครั้ง 50นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:35 → 17:50 4ครั้ง 15นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:35 → 15:15 1ครั้ง 40นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:35 → 16:05 2ครั้ง 30นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:40 → 17:45 4ครั้ง 05นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:40 → 15:15 1ครั้ง 35นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:45 → 18:20 4ครั้ง 35นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
13:45 → 15:05 1ครั้ง 20นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:45 → 15:20 1ครั้ง 35นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
13:50 → 16:40 2ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:50 → 15:40 1ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
13:50 → 18:10 4ครั้ง 20นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
13:50 → 16:00 2ครั้ง 10นาที
YZY สนามบินจางยี่ กานโจว Zhangye, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:55 → 17:00 3ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
13:55 → 16:35 2ครั้ง 40นาที
BSD สนามบินเป่าซาน Baoshan, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
13:55 → 16:00 2ครั้ง 05นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:00 → 16:15 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:00 → 16:20 2ครั้ง 20นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:05 → 15:50 1ครั้ง 45นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
14:05 → 15:55 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:10 → 17:05 2ครั้ง 55นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:10 → 18:25 4ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
14:10 → 15:45 1ครั้ง 35นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
14:15 → 16:30 2ครั้ง 15นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:15 → 16:30 2ครั้ง 15นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:15 → 16:45 2ครั้ง 30นาที
AEB สนามบินไป่เซ่อ Baise, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:15 → 16:50 2ครั้ง 35นาที
DNH สนามบินตุนหวง หวง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:15 → 18:40 4ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:20 → 17:30 3ครั้ง 10นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:20 → 15:55 1ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:25 → 16:05 1ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:25 → 19:20 4ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:30 → 16:20 1ครั้ง 50นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:30 → 19:20 3ครั้ง 50นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
HAINAN AIRLINES
14:30 → 16:45 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:30 → 17:00 2ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
14:35 → 17:25 2ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:35 → 16:05 1ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
14:35 → 19:30 4ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:35 → 18:55 4ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
14:40 → 16:15 1ครั้ง 35นาที
JZH สนามบินเสฉวน จิวไซ่หวงหลง จิ่วไจ้โก, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:40 → 18:00 3ครั้ง 20นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
14:40 → 09:55 19ครั้ง 15นาที
NGQ สนามบินนการิ คุนชา Shiquande, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
14:40 → 16:00 1ครั้ง 20นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:45 → 17:10 2ครั้ง 25