DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง

ข้อมูลเที่ยวบิน

05:55 → 07:20 1ครั้ง 25นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
THAI LION AIR
06:25 → 07:35 1ครั้ง 10นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
THAI LION AIR
06:40 → 07:50 1ครั้ง 10นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
NOK AIR
06:50 → 08:15 1ครั้ง 25นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
06:50 → 08:05 1ครั้ง 15นาที
SNO สนามบินสกลนคร สกลนคร, ประเทศไทย
NOK AIR
07:00 → 08:10 1ครั้ง 10นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
NOK AIR
07:00 → 08:15 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
07:00 → 08:15 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
07:00 → 08:10 1ครั้ง 10นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
07:00 → 08:00 1ครั้ง 00นาที
PHS สนามบินพิษณุโลก พิษณุโลก, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
07:05 → 08:30 1ครั้ง 25นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
07:05 → 08:30 1ครั้ง 25นาที
TST สนามบินตรัง ตรัง, ประเทศไทย
THAI LION AIR
07:10 → 08:20 1ครั้ง 10นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
THAI LION AIR
07:10 → 08:25 1ครั้ง 15นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
07:20 → 08:35 1ครั้ง 15นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
NOK AIR
07:20 → 08:30 1ครั้ง 10นาที
ROI สนามบินร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
07:25 → 08:45 1ครั้ง 20นาที
KBV สนามบินกระบี่ กระบี่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
07:30 → 08:55 1ครั้ง 25นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
NOK AIR
07:35 → 08:55 1ครั้ง 20นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
07:45 → 09:10 1ครั้ง 25นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI LION AIR
07:55 → 09:15 1ครั้ง 20นาที
KOP สนามบินนครพนม นครพนม, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:00 → 09:20 1ครั้ง 20นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
THAI LION AIR
08:05 → 09:25 1ครั้ง 20นาที
LPT สนามบินลำปาง ลำปาง, ประเทศไทย
NOK AIR
08:05 → 09:15 1ครั้ง 10นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
08:15 → 09:25 1ครั้ง 10นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:35 → 09:55 1ครั้ง 20นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:35 → 09:50 1ครั้ง 15นาที
SNO สนามบินสกลนคร สกลนคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:35 → 10:00 1ครั้ง 25นาที
TST สนามบินตรัง ตรัง, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:40 → 10:10 1ครั้ง 30นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:45 → 09:55 1ครั้ง 10นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
THAI LION AIR
08:55 → 10:10 1ครั้ง 15นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
09:00 → 10:25 1ครั้ง 25นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
09:00 → 10:25 1ครั้ง 25นาที
UNN สนามบินระนอง ระนอง, ประเทศไทย
NOK AIR
09:05 → 10:15 1ครั้ง 10นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
NOK AIR
09:05 → 10:25 1ครั้ง 20นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
09:10 → 10:40 1ครั้ง 30นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
09:10 → 10:15 1ครั้ง 05นาที
NNT สนามบินน่านนคร น่านจังหวัด, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
09:15 → 10:20 1ครั้ง 05นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
09:20 → 10:45 1ครั้ง 25นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
NOK AIR
09:25 → 10:35 1ครั้ง 10นาที
BFV สนามบินบุรีรัมย์ บุรีรัมย์, ประเทศไทย
NOK AIR
09:30 → 10:50 1ครั้ง 20นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
NOK AIR
09:30 → 10:35 1ครั้ง 05นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
09:55 → 10:55 1ครั้ง 00นาที
PHS สนามบินพิษณุโลก พิษณุโลก, ประเทศไทย
NOK AIR
10:00 → 11:25 1ครั้ง 25นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
10:00 → 11:05 1ครั้ง 05นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
10:10 → 11:20 1ครั้ง 10นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
THAI LION AIR
10:15 → 11:25 1ครั้ง 10นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
NOK AIR
10:20 → 11:35 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
10:20 → 11:45 1ครั้ง 25นาที
NAW สนามบินนราธิวาส นราธิวาส, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
10:25 → 11:50 1ครั้ง 25นาที
TST สนามบินตรัง ตรัง, ประเทศไทย
NOK AIR
10:30 → 11:55 1ครั้ง 25นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
10:30 → 11:45 1ครั้ง 15นาที
LOE สนามบินเลย เลย, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
10:40 → 12:05 1ครั้ง 25นาที
KBV สนามบินกระบี่ กระบี่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
11:00 → 12:20 1ครั้ง 20นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
11:05 → 12:20 1ครั้ง 15นาที
CJM สนามบินชุมพร ชุมพร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
11:05 → 12:30 1ครั้ง 25นาที
KBV สนามบินกระบี่ กระบี่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
11:05 → 12:00 55นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
NOK AIR
11:10 → 12:10 1ครั้ง 00นาที
PHS สนามบินพิษณุโลก พิษณุโลก, ประเทศไทย
THAI LION AIR
11:20 → 12:45 1ครั้ง 25นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
11:30 → 12:55 1ครั้ง 25นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI LION AIR
11:30 → 12:35 1ครั้ง 05นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
11:35 → 12:40 1ครั้ง 05นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
11:40 → 12:55 1ครั้ง 15นาที
UNN สนามบินระนอง ระนอง, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
11:55 → 13:05 1ครั้ง 10นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
NOK AIR
11:55 → 13:15 1ครั้ง 20นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
THAI LION AIR
12:00 → 13:05 1ครั้ง 05นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
THAI LION AIR
12:15 → 13:45 1ครั้ง 30นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
12:20 → 13:30 1ครั้ง 10นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
12:20 → 13:50 1ครั้ง 30นาที
TST สนามบินตรัง ตรัง, ประเทศไทย
THAI LION AIR
12:25 → 13:40 1ครั้ง 15นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
THAI LION AIR
12:35 → 13:40 1ครั้ง 05นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
12:40 → 13:50 1ครั้ง 10นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
NOK AIR
12:40 → 14:00 1ครั้ง 20นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
12:45 → 14:00 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
12:45 → 14:05 1ครั้ง 20นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
12:45 → 13:55 1ครั้ง 10นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
13:10 → 14:25 1ครั้ง 15นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
NOK AIR
13:10 → 14:30 1ครั้ง 20นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
13:20 → 14:25 1ครั้ง 05นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
13:25 → 14:45 1ครั้ง 20นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
NOK AIR
13:30 → 14:45 1ครั้ง 15นาที
ROI สนามบินร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
13:35 → 15:05 1ครั้ง 30นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
13:35 → 14:45 1ครั้ง 10นาที
SNO สนามบินสกลนคร สกลนคร, ประเทศไทย
NOK AIR
13:40 → 14:45 1ครั้ง 05นาที
PHS สนามบินพิษณุโลก พิษณุโลก, ประเทศไทย
NOK AIR
13:50 → 15:15 1ครั้ง 25นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
THAI LION AIR
14:00 → 15:15 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
14:00 → 15:10 1ครั้ง 10นาที
NNT สนามบินน่านนคร น่านจังหวัด, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
14:00 → 15:30 1ครั้ง 30นาที
TST สนามบินตรัง ตรัง, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
14:05 → 15:15 1ครั้ง 10นาที
LOE สนามบินเลย เลย, ประเทศไทย
NOK AIR
14:05 → 15:20 1ครั้ง 15นาที
MAQ สนามบินแม่สอด แม่สอด, ประเทศไทย
NOK AIR
14:05 → 15:15 1ครั้ง 10นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
NOK AIR
14:10 → 15:20 1ครั้ง 10นาที
BFV สนามบินบุรีรัมย์ บุรีรัมย์, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
14:25 → 15:45 1ครั้ง 20นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
14:30 → 15:45 1ครั้ง 15นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:00 → 16:25 1ครั้ง 25นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:00 → 16:15 1ครั้ง 15นาที
PRH สนามบินแพร่ แพร่, ประเทศไทย
NOK AIR
15:05 → 16:25 1ครั้ง 20นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
NOK AIR
15:05 → 16:20 1ครั้ง 15นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:10 → 16:35 1ครั้ง 25นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:15 → 18:35 2ครั้ง 20นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
15:20 → 16:25 1ครั้ง 05นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
15:20 → 16:30 1ครั้ง 10นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
THAI LION AIR
15:25 → 16:50 1ครั้ง 25นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
THAI LION AIR
15:25 → 16:50 1ครั้ง 25นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
NOK AIR
15:40 → 16:45 1ครั้ง 05นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
THAI LION AIR
15:45 → 17:00 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
15:45 → 17:00 1ครั้ง 15นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:50 → 17:20 1ครั้ง 30นาที
KBV สนามบินกระบี่ กระบี่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:50 → 17:05 1ครั้ง 15นาที
KOP สนามบินนครพนม นครพนม, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:55 → 17:25 1ครั้ง 30นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:00 → 17:10 1ครั้ง 10นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
NOK AIR
16:00 → 17:20 1ครั้ง 20นาที
TST สนามบินตรัง ตรัง, ประเทศไทย
NOK AIR
16:05 → 17:20 1ครั้ง 15นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:15 → 17:50 1ครั้ง 35นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:15 → 17:25 1ครั้ง 10นาที
SNO สนามบินสกลนคร สกลนคร, ประเทศไทย
NOK AIR
16:20 → 17:55 1ครั้ง 35นาที
KBV สนามบินกระบี่ กระบี่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
16:25 → 17:55 1ครั้ง 30นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
16:25 → 17:35 1ครั้ง 10นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
16:30 → 17:40 1ครั้ง 10นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
NOK AIR
16:30 → 17:55 1ครั้ง 25นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:35 → 17:50 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:35 → 17:50 1ครั้ง 15นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
THAI LION AIR
16:40 → 17:55 1ครั้ง 15นาที
CEI สนามบินนานาชาติเชียงราย เชียงราย, ประเทศไทย
NOK AIR
16:40 → 17:55 1ครั้ง 15นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:45 → 17:55 1ครั้ง 10นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:45 → 18:20 1ครั้ง 35นาที
TST สนามบินตรัง ตรัง, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:50 → 18:10 1ครั้ง 20นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
16:55 → 18:15 1ครั้ง 20นาที
NST สนามบินนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
THAI LION AIR
17:00 → 18:10 1ครั้ง 10นาที
PHS สนามบินพิษณุโลก พิษณุโลก, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
17:05 → 18:10 1ครั้ง 05นาที
CJM สนามบินชุมพร ชุมพร, ประเทศไทย
NOK AIR
17:10 → 18:30 1ครั้ง 20นาที
SNO สนามบินสกลนคร สกลนคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
17:15 → 18:30 1ครั้ง 15นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
17:20 → 18:40 1ครั้ง 20นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
NOK AIR
17:25 → 18:30 1ครั้ง 05นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
17:35 → 18:55 1ครั้ง 20นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
17:35 → 18:50 1ครั้ง 15นาที
LPT สนามบินลำปาง ลำปาง, ประเทศไทย
NOK AIR
17:55 → 19:25 1ครั้ง 30นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
17:55 → 19:25 1ครั้ง 30นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
18:10 → 19:25 1ครั้ง 15นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
18:20 → 19:50 1ครั้ง 30นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI LION AIR
18:30 → 19:40 1ครั้ง 10นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
NOK AIR
18:30 → 19:45 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
19:00 → 20:20 1ครั้ง 20นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
19:10 → 20:30 1ครั้ง 20นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI LION AIR
19:55 → 21:10 1ครั้ง 15นาที
CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog