CNX สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:00 → 07:00 1ครั้ง 00นาที
KKC สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
06:50 → 08:00 1ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
06:55 → 08:10 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:00 → 09:20 1ครั้ง 20นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
AERO VIP
08:05 → 09:25 1ครั้ง 20นาที
UTP สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อู่ตะเภา, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:15 → 12:10 2ครั้ง 55นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
THAI AIRASIA
08:30 → 09:40 1ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
08:40 → 09:45 1ครั้ง 05นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
NOK AIR
09:25 → 11:20 1ครั้ง 55นาที
UBP สนามบินอุบลราชธานี อุบลราชธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
09:45 → 11:00 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
10:20 → 12:10 1ครั้ง 50นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
BANGKOK AIRWAYS
10:45 → 11:50 1ครั้ง 05นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
NOK AIR
11:00 → 12:15 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
11:20 → 15:20 3ครั้ง 00นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
TIGERAIR
11:25 → 13:25 2ครั้ง 00นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
11:30 → 15:05 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:30 → 16:35 4ครั้ง 05นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
EVA AIRWAYS
11:40 → 13:00 1ครั้ง 20นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
AERO VIP
12:45 → 17:10 3ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
THAI AIRASIA
12:45 → 17:55 4ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:55 → 14:10 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
NOK AIR
13:00 → 18:00 4ครั้ง 00นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
THAI AIRASIA
13:00 → 15:00 2ครั้ง 00นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
13:10 → 14:25 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
13:20 → 14:50 1ครั้ง 30นาที
HAN สนามบินนานาชาติฮานอย ฮานอย, เวียดนาม
THAI AIRASIA
14:00 → 16:05 2ครั้ง 05นาที
HDY สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หาดใหญ่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
14:05 → 16:50 1ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
14:10 → 15:15 1ครั้ง 05นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
14:10 → 15:30 1ครั้ง 20นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
AERO VIP
14:25 → 15:30 1ครั้ง 05นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
NOK AIR
14:55 → 20:10 4ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:00 → 16:15 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:10 → 16:20 1ครั้ง 10นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI SMILE
15:15 → 17:05 1ครั้ง 50นาที
URT สนามบินสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
15:50 → 19:55 3ครั้ง 05นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
TIGERAIR
16:10 → 17:30 1ครั้ง 20นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
AERO VIP
16:15 → 17:20 1ครั้ง 05นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
NOK AIR
16:25 → 18:25 2ครั้ง 00นาที
KBV สนามบินกระบี่ กระบี่, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:25 → 17:35 1ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:50 → 18:40 1ครั้ง 50นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
BANGKOK AIRWAYS
17:10 → 21:05 2ครั้ง 55นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
17:20 → 18:35 1ครั้ง 15นาที
UTH สนามบินนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี, ประเทศไทย
NOK AIR
17:30 → 18:45 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
18:10 → 19:15 1ครั้ง 05นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
NOK AIR
18:10 → 19:30 1ครั้ง 20นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
AERO VIP
18:50 → 22:25 2ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:55 → 21:05 1ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
19:55 → 21:20 1ครั้ง 25นาที
UTP สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อู่ตะเภา, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
20:40 → 21:45 1ครั้ง 05นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
NOK AIR
21:10 → 04:35 5ครั้ง 25นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
21:15 → 22:30 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
21:50 → 03:05 4ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
21:55 → 23:00 1ครั้ง 05นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
NOK AIR
22:15 → 23:35 1ครั้ง 20นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
AERO VIP
22:35 → 00:30 1ครั้ง 55นาที
HKT สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
22:35 → 05:50 5ครั้ง 15นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
23:05 → 00:15 1ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
23:20 → 04:20 4ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
23:30 → 00:40 1ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog