RGN สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง

ข้อมูลเที่ยวบิน

07:00 → 08:35 1ครั้ง 35นาที
MGZ สนามบินมะริด มะริด, พม่า
AIR KBZ
07:00 → 09:55 2ครั้ง 55นาที
HEH สนามบินเฮโฮ Heho, พม่า
MANN YADANARPON AIRLINES
07:00 → 08:20 1ครั้ง 20นาที
AKY สนามบินซิตตเว Sittwe, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
07:00 → 08:20 1ครั้ง 20นาที
NYU สนามบินยอง อู Nyaung-U, พม่า
MANN YADANARPON AIRLINES
07:00 → 08:20 1ครั้ง 20นาที
NYU สนามบินยอง อู Nyaung-U, พม่า
GERMANIA
07:00 → 09:05 2ครั้ง 05นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
MANN YADANARPON AIRLINES
07:15 → 08:35 1ครั้ง 20นาที
NYU สนามบินยอง อู Nyaung-U, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
07:15 → 10:10 2ครั้ง 55นาที
HEH สนามบินเฮโฮ Heho, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
07:15 → 09:20 2ครั้ง 05นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
07:30 → 08:50 1ครั้ง 20นาที
AKY สนามบินซิตตเว Sittwe, พม่า
MANN YADANARPON AIRLINES
07:30 → 08:40 1ครั้ง 10นาที
HEH สนามบินเฮโฮ Heho, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
07:30 → 09:55 2ครั้ง 25นาที
THL สนามบินท่าขี้เหล็ก แท, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
07:40 → 09:25 1ครั้ง 15นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
08:00 → 10:55 2ครั้ง 55นาที
THL สนามบินท่าขี้เหล็ก แท, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
08:00 → 11:20 3ครั้ง 20นาที
KET สนามบินเชียงตุง เมืองเชียงตุง, พม่า
AIR KBZ
08:00 → 12:15 4ครั้ง 15นาที
LSH สนามบินล่าเสี้ยว Lashio, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
08:00 → 11:15 3ครั้ง 15นาที
KHM สนามบินแคมติ Khamti, พม่า
AIR KBZ
08:00 → 09:35 1ครั้ง 35นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
AIR KBZ
08:00 → 10:10 2ครั้ง 10นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
AIR KBZ
08:00 → 09:25 1ครั้ง 25นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
GERMANIA
08:00 → 10:55 2ครั้ง 55นาที
MYT สนามบินมิจจีนา มิตจีนา, พม่า
GERMANIA
08:00 → 09:25 1ครั้ง 25นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
08:00 → 09:20 1ครั้ง 20นาที
HEH สนามบินเฮโฮ Heho, พม่า
AIR KBZ
08:20 → 12:50 3ครั้ง 00นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
08:25 → 12:40 2ครั้ง 45นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
08:30 → 10:15 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
09:00 → 10:45 1ครั้ง 45นาที
LSH สนามบินล่าเสี้ยว Lashio, พม่า
GERMANIA
09:00 → 12:05 3ครั้ง 05นาที
THL สนามบินท่าขี้เหล็ก แท, พม่า
GERMANIA
09:20 → 10:40 2ครั้ง 20นาที
GAY สนามบินกายา Gaya, อินเดีย
AIR INDIA
09:20 → 12:35 4ครั้ง 15นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
AIR INDIA
09:45 → 10:50 1ครั้ง 05นาที
LIW สนามบินลอยกอว์ Loikaw, พม่า
AIR KBZ
10:15 → 11:05 50นาที
SNW สนามบินตั่งตแว Thandwe, พม่า
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
10:15 → 12:35 2ครั้ง 20นาที
AKY สนามบินซิตตเว Sittwe, พม่า
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
10:15 → 11:50 1ครั้ง 35นาที
KYP สนามบินคว็อกพิว Kyaukpyu, พม่า
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
10:15 → 12:45 2ครั้ง 30นาที
LSH สนามบินล่าเสี้ยว Lashio, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
10:15 → 14:05 3ครั้ง 50นาที
THL สนามบินท่าขี้เหล็ก แท, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
10:15 → 11:40 1ครั้ง 25นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
10:30 → 13:25 2ครั้ง 55นาที
MYT สนามบินมิจจีนา มิตจีนา, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
10:30 → 11:55 1ครั้ง 25นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
10:30 → 14:25 3ครั้ง 55นาที
PBU สนามบินปูเตา Putao, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
10:35 → 15:10 3ครั้ง 05นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
SINGAPORE AIRLINES
10:45 → 13:20 2ครั้ง 35นาที
THL สนามบินท่าขี้เหล็ก แท, พม่า
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
10:45 → 11:55 1ครั้ง 10นาที
HEH สนามบินเฮโฮ Heho, พม่า
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
10:45 → 16:20 4ครั้ง 05นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
CHINA AIRLINES
11:30 → 14:50 3ครั้ง 20นาที
MYT สนามบินมิจจีนา มิตจีนา, พม่า
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
11:30 → 14:10 2ครั้ง 40นาที
KMV สนามบินกะเลเมียว Kalemyo, พม่า
AIR KBZ
11:30 → 13:00 1ครั้ง 30นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
11:30 → 13:05 1ครั้ง 35นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
AIR KBZ
11:30 → 12:20 50นาที
AKY สนามบินซิตตเว Sittwe, พม่า
GERMANIA
11:45 → 16:10 2ครั้ง 55นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:00 → 13:40 1ครั้ง 40นาที
THL สนามบินท่าขี้เหล็ก แท, พม่า
MANN YADANARPON AIRLINES
12:00 → 13:20 1ครั้ง 20นาที
AKY สนามบินซิตตเว Sittwe, พม่า
MANN YADANARPON AIRLINES
12:30 → 14:00 1ครั้ง 30นาที
AKY สนามบินซิตตเว Sittwe, พม่า
AIR KBZ
13:15 → 15:55 2ครั้ง 40นาที
KAW สนามบินเกาะสอง คอว์ทอง, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
13:15 → 14:25 1ครั้ง 10นาที
TVY สนามบินทวาย ทวาย, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
14:35 → 22:50 5ครั้ง 45นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
15:15 → 16:10 55นาที
AKY สนามบินซิตตเว Sittwe, พม่า
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
15:15 → 16:25 1ครั้ง 10นาที
HEH สนามบินเฮโฮ Heho, พม่า
GERMANIA
15:45 → 17:50 2ครั้ง 05นาที
NYU สนามบินยอง อู Nyaung-U, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
15:45 → 16:55 1ครั้ง 10นาที
HEH สนามบินเฮโฮ Heho, พม่า
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
16:00 → 17:20 1ครั้ง 20นาที
HEH สนามบินเฮโฮ Heho, พม่า
AIR KBZ
16:30 → 18:05 1ครั้ง 35นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
AIR KBZ
16:30 → 18:15 1ครั้ง 15นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
17:30 → 19:15 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
17:35 → 22:10 3ครั้ง 05นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
SILKAIR
18:30 → 23:25 3ครั้ง 25นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
SILKAIR
19:15 → 23:50 3ครั้ง 05นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
JETSTAR ASIA
19:30 → 21:15 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
21:45 → 07:00 6ครั้ง 45นาที
NRT สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ALL NIPPON AIRWAYS

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog