CNX Sân bay Quốc tế Chiang Mai

Thông tin chuyến bay

07:00 → 08:15 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
07:15 → 08:20 1h 05phút
KKC Sân bay Khon Kaen Khon Kaen, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
07:25 → 08:35 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
07:45 → 09:05 1h 20phút
UTP Sân bay Quốc tế U-Tapao U-Tapao, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
07:50 → 09:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
08:00 → 09:20 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
08:25 → 09:35 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
08:40 → 09:55 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
09:20 → 10:40 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
09:50 → 11:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
10:10 → 11:35 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
10:20 → 11:35 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
10:25 → 11:40 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
10:50 → 11:55 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
11:30 → 13:20 1h 50phút
URT Sân bay Surat Thani Surat Thani, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
11:40 → 13:00 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
11:50 → 13:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
12:20 → 13:30 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
12:50 → 14:10 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
12:55 → 14:10 1h 15phút
UTP Sân bay Quốc tế U-Tapao U-Tapao, nước Thái Lan
THAI LION AIR
13:00 → 15:05 2h 05phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
13:10 → 15:10 2h 00phút
KBV Sân bay Krabi Krabi, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
13:20 → 14:40 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
13:30 → 14:45 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
14:10 → 15:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
14:25 → 15:30 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
14:35 → 15:45 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
15:00 → 17:10 2h 10phút
HDY Sân bay Quốc tế Hat Yai Hat Yai, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
15:30 → 16:45 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:05 → 18:00 1h 55phút
KBV Sân bay Krabi Krabi, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:10 → 17:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
16:25 → 17:45 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:55 → 18:10 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
17:30 → 18:40 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
17:35 → 18:55 1h 20phút
UTP Sân bay Quốc tế U-Tapao U-Tapao, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
18:10 → 19:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
18:20 → 19:20 1h 00phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
18:25 → 19:35 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
18:30 → 19:50 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
18:45 → 20:00 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
19:25 → 20:45 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
19:35 → 21:00 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
19:45 → 22:00 2h 15phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
19:50 → 21:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
20:15 → 21:15 1h 00phút
KKC Sân bay Khon Kaen Khon Kaen, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
20:20 → 21:30 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
20:20 → 21:40 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
20:35 → 21:50 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
21:45 → 23:00 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
22:10 → 23:35 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
22:15 → 23:35 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
23:15 → 00:20 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
23:30 → 06:20 4h 50phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog