CNX Sân bay Quốc tế Chiang Mai

Thông tin chuyến bay

06:10 → 07:15 1h 05phút
UTH Sân bay Quốc tế Udonthani Udonthani, nước Thái Lan
NOK AIR
07:00 → 08:15 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
07:15 → 08:20 1h 05phút
KKC Sân bay Khon Kaen Khon Kaen, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
07:25 → 08:35 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
07:45 → 09:05 1h 20phút
UTP Sân bay Quốc tế U-Tapao U-Tapao, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
07:45 → 08:50 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
07:50 → 09:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
08:00 → 10:00 2h 00phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
THAI AIRASIA
08:00 → 09:20 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
08:20 → 12:05 2h 45phút
CSX Sân bay Quốc tế Changsha Changsha, Trung Quốc
THAI AIRASIA
08:25 → 09:35 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
08:30 → 09:35 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
08:40 → 09:55 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
09:20 → 10:40 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
09:25 → 11:20 1h 55phút
UBP Sân bay Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani, nước Thái Lan
NOK AIR
09:40 → 11:00 1h 20phút
HHQ Sân bay Hua Hin Hua Hin, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
09:45 → 11:50 2h 05phút
NST Sân bay Nakhon Si Thammarat Nakhon Si Thammarat, nước Thái Lan
THAI SMILE
09:50 → 11:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
10:05 → 11:25 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
10:10 → 11:35 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
10:25 → 11:40 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
10:40 → 11:55 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
10:50 → 11:55 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
11:30 → 13:20 1h 50phút
URT Sân bay Surat Thani Surat Thani, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
11:40 → 13:00 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
11:50 → 13:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
11:55 → 15:25 2h 30phút
MFM Sân bay Quốc tế Macau Macau, Macau SAR
THAI AIRASIA
12:20 → 13:30 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
12:30 → 13:40 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
12:50 → 14:10 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
12:55 → 14:10 1h 15phút
UTP Sân bay Quốc tế U-Tapao U-Tapao, nước Thái Lan
THAI LION AIR
13:00 → 15:05 2h 05phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
13:20 → 14:50 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
THAI AIRASIA
13:20 → 14:55 1h 35phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
13:30 → 14:45 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
14:10 → 15:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
14:10 → 18:40 3h 30phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
THAI AIRASIA
14:10 → 15:15 1h 05phút
UTH Sân bay Quốc tế Udonthani Udonthani, nước Thái Lan
NOK AIR
14:25 → 15:30 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
14:35 → 15:45 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
14:35 → 16:00 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
15:00 → 17:10 2h 10phút
HDY Sân bay Quốc tế Hat Yai Hat Yai, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
15:20 → 16:35 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
15:25 → 16:30 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
15:30 → 16:45 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:05 → 18:00 1h 55phút
KBV Sân bay Krabi Krabi, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:10 → 17:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
16:15 → 17:30 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
16:25 → 17:45 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:55 → 18:20 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
16:55 → 18:10 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
17:10 → 18:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
17:20 → 18:35 1h 15phút
UTH Sân bay Quốc tế Udonthani Udonthani, nước Thái Lan
NOK AIR
17:30 → 18:40 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
17:35 → 18:55 1h 20phút
UTP Sân bay Quốc tế U-Tapao U-Tapao, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
18:10 → 19:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
18:20 → 19:20 1h 00phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
18:25 → 19:35 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
18:30 → 19:50 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
18:45 → 19:35 1h 20phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
18:45 → 20:00 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
19:20 → 20:40 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
19:35 → 21:00 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
19:50 → 21:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
20:20 → 21:40 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
20:20 → 21:30 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
20:35 → 21:50 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
20:50 → 22:10 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
21:10 → 22:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
21:25 → 23:25 2h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
21:30 → 22:25 55phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
21:45 → 23:00 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
22:10 → 23:35 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
22:15 → 23:35 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
22:30 → 23:30 1h 00phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
23:15 → 00:20 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
23:30 → 06:20 4h 50phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
23:35 → 04:40 4h 05phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
THAI AIRASIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog