CNX Sân bay Quốc tế Chiang Mai

Thông tin chuyến bay

06:55 → 08:05 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
07:05 → 08:15 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
07:40 → 08:50 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
08:00 → 09:20 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
08:40 → 09:45 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
08:45 → 09:55 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
09:00 → 10:15 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
09:25 → 11:20 1h 55phút
UBP Sân bay Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani, nước Thái Lan
NOK AIR
09:50 → 11:50 2h 00phút
HDY Sân bay Quốc tế Hat Yai Hat Yai, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
10:05 → 11:25 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
10:45 → 11:50 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
10:55 → 12:15 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
11:40 → 13:00 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
11:45 → 13:05 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
12:45 → 18:00 4h 15phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
12:55 → 14:10 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
12:55 → 14:10 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
13:15 → 14:25 1h 10phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
14:10 → 15:35 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
14:10 → 15:15 1h 05phút
UTH Sân bay Quốc tế Udonthani Udonthani, nước Thái Lan
NOK AIR
14:10 → 15:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
14:25 → 15:30 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
14:30 → 16:05 1h 35phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
15:00 → 16:15 1h 15phút
UTP Sân bay Quốc tế U-Tapao U-Tapao, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
15:10 → 16:20 1h 10phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
16:10 → 17:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
16:15 → 17:30 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:15 → 17:20 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
16:25 → 18:25 2h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:50 → 18:15 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
16:55 → 18:15 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
17:00 → 18:20 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
17:10 → 18:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
18:10 → 19:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
18:10 → 19:15 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
18:20 → 19:25 1h 05phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
19:25 → 20:45 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
19:35 → 20:45 1h 10phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
20:25 → 21:40 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
20:40 → 22:00 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
21:10 → 22:30 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
21:50 → 03:05 4h 15phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
22:15 → 23:35 1h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
22:35 → 05:50 5h 15phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog