USM Sân bay Samui

Thông tin chuyến bay

06:55 → 08:25 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
07:00 → 08:15 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
08:00 → 09:15 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
08:00 → 09:00 1h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
08:45 → 10:00 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
08:55 → 10:40 1h 45phút
CNX Sân bay Quốc tế Chiang Mai Chiang Mai, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
09:15 → 10:30 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
10:05 → 11:20 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
10:55 → 15:15 3h 20phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
BANGKOK AIRWAYS
11:10 → 12:25 1h 15phút
UTP Sân bay Quốc tế U-Tapao U-Tapao, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
11:15 → 12:45 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
11:25 → 12:25 1h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
12:10 → 13:10 1h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
12:25 → 13:20 55phút
KBV Sân bay Krabi Krabi, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
13:30 → 16:25 1h 55phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
BANGKOK AIRWAYS
14:00 → 15:15 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
14:30 → 15:30 1h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
14:35 → 15:50 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
15:20 → 16:50 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
15:25 → 16:25 1h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
15:50 → 17:05 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
15:55 → 17:25 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
16:25 → 19:20 1h 55phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
BANGKOK AIRWAYS
17:25 → 18:40 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
17:50 → 19:05 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
17:55 → 18:55 1h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
18:25 → 19:40 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
18:55 → 20:25 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
19:10 → 20:25 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
19:30 → 20:45 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
21:10 → 22:25 1h 15phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
21:15 → 22:45 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
21:30 → 23:00 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog