HDY Sân bay Quốc tế Hat Yai

Thông tin chuyến bay

08:15 → 09:40 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
08:25 → 09:55 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
08:40 → 10:05 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
09:05 → 10:35 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
09:05 → 10:35 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
09:15 → 10:15 1h 00phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
BANGKOK AIRWAYS
10:45 → 12:15 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
11:05 → 12:30 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
11:05 → 12:35 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
12:20 → 14:25 1h 05phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
THAI AIRASIA
13:05 → 14:35 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
13:25 → 15:25 2h 00phút
UTH Sân bay Quốc tế Udonthani Udonthani, nước Thái Lan
THAI LION AIR
13:40 → 15:05 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
14:40 → 16:15 1h 35phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
14:40 → 16:10 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
15:20 → 16:50 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
15:30 → 17:05 1h 35phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:10 → 17:40 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
17:10 → 18:35 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
17:35 → 19:05 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
18:50 → 20:10 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
19:05 → 20:35 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
19:55 → 22:00 2h 05phút
CNX Sân bay Quốc tế Chiang Mai Chiang Mai, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
20:35 → 22:00 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
20:40 → 22:15 1h 35phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
21:50 → 23:20 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
22:00 → 23:35 1h 35phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
22:40 → 00:10 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog