DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:40 → 10:45 4ครั้ง 05นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:40 → 08:05 1ครั้ง 25นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:50 → 11:05 4ครั้ง 15นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:50 → 08:45 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:50 → 08:00 1ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
AIR CHINA
06:55 → 12:20 5ครั้ง 25นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:55 → 08:20 1ครั้ง 25นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:55 → 08:55 2ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:00 → 10:20 3ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:00 → 08:40 1ครั้ง 40นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:05 → 11:55 4ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:05 → 09:50 2ครั้ง 45นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:05 → 12:45 5ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:05 → 08:20 1ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:10 → 08:10 1ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:10 → 12:15 5ครั้ง 05นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:15 → 09:35 2ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:20 → 09:40 2ครั้ง 20นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:25 → 11:00 3ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:25 → 12:55 5ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:25 → 09:15 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:25 → 11:00 3ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:30 → 09:35 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:35 → 09:15 1ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:35 → 09:35 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:40 → 11:20 3ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:40 → 08:30 50นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:40 → 09:25 1ครั้ง 45นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 13:00 5ครั้ง 20นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 09:45 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:50 → 09:55 2ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 12:50 5ครั้ง 00นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:55 → 13:10 5ครั้ง 15นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:55 → 09:35 1ครั้ง 40นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 10:15 2ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 09:30 1ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:05 → 14:20 6ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 12:05 4ครั้ง 00นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:05 → 10:45 2ครั้ง 40นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 09:05 1ครั้ง 00นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:10 → 13:20 5ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:10 → 10:20 2ครั้ง 10นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:20 → 10:20 2ครั้ง 00นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 13:55 5ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 10:35 2ครั้ง 10นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:35 → 10:40 2ครั้ง 05นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:35 → 13:40 5ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 13:30 4ครั้ง 50นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:40 → 09:55 1ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:50 → 16:00 7ครั้ง 10นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:50 → 11:20 2ครั้ง 30นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:55 → 13:30 4ครั้ง 35นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:55 → 11:10 2ครั้ง 15นาที
JSJ สนามบินเจียนซานเจียง Jiansanjiang, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
08:55 → 10:45 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:55 → 10:10 1ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:05 → 10:40 1ครั้ง 35นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:05 → 11:05 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:25 → 11:30 2ครั้ง 05นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:40 → 11:35 1ครั้ง 55นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:40 → 12:00 2ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 11:05 1ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:50 → 14:55 5ครั้ง 05นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:55 → 11:30 1ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:00 → 14:45 4ครั้ง 45นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
10:00 → 11:45 1ครั้ง 45นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
10:05 → 11:45 1ครั้ง 40นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:05 → 15:40 5ครั้ง 35นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:15 → 11:30 1ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:25 → 12:25 2ครั้ง 00นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:25 → 12:35 2ครั้ง 10นาที
LDS สนามบินอี้ชุน อี้ชุน, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
10:25 → 15:40 5ครั้ง 15นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:35 → 12:45 2ครั้ง 10นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
10:40 → 13:00 2ครั้ง 20นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 16:00 5ครั้ง 20นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 12:45 2ครั้ง 05นาที
NDG สนามบินฉีฉีฮาเอ่อร์ซานเจียจื่อ Qiqihar, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 13:15 2ครั้ง 35นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:45 → 13:05 2ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:55 → 13:00 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
10:55 → 12:15 1ครั้ง 20นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:00 → 13:30 2ครั้ง 30นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
11:00 → 13:10 2ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:05 → 13:45 2ครั้ง 40นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:05 → 16:45 5ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:20 → 14:35 3ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:25 → 13:30 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:25 → 13:30 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 14:50 3ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 13:30 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:55 → 13:55 2ครั้ง 00นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:10 → 14:05 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
9 AIR
12:10 → 17:30 5ครั้ง 20นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
9 AIR
12:15 → 16:55 4ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:15 → 13:55 1ครั้ง 40นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:15 → 13:10 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:20 → 17:00 4ครั้ง 40นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:20 → 13:15 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 14:55 2ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:35 → 17:55 5ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:35 → 13:35 1ครั้ง 00นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:40 → 14:20 1ครั้ง 40นาที
DBC สนามบินฉางอัน BaiCheng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:40 → 14:55 2ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:40 → 18:00 5ครั้ง 20นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:40 → 14:50 2ครั้ง 10นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:40 → 18:00 5ครั้ง 20นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:45 → 14:45 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:50 → 15:00 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
12:50 → 14:05 1ครั้ง 15นาที
TNH สนามบินทงหัว สานหยวนผู่ Tonghua, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:00 → 17:05 4ครั้ง 05นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:00 → 17:00 3ครั้ง 00นาที
NRT สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
JAPAN AIRLINES
13:00 → 14:10 1ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:05 → 14:50 1ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:10 → 16:25 3ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:15 → 14:10 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:15 → 17:30 4ครั้ง 15นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:25 → 15:10 1ครั้ง 45นาที
MDG สนามบินหมู่ตันเจียง ไห่หลาง Mudanjiang, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:25 → 14:55 1ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 16:55 3ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 17:30 4ครั้ง 00นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:30 → 14:55 1ครั้ง 25นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:30 → 14:35 1ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:30 → 17:35 4ครั้ง 05นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:35 → 15:30 1ครั้ง 55นาที
JMU สนามบินเจียมู่ซือ Jiamusi, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:45 → 16:10 2ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:45 → 18:55 5ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:50 → 15:50 2ครั้ง 00นาที
MDG สนามบินหมู่ตันเจียง ไห่หลาง Mudanjiang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 19:15 5ครั้ง 15นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:00 → 15:55 1ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:00 → 15:55 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
14:05 → 15:55 1ครั้ง 50นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
AIR GUILIN
14:05 → 19:35 5ครั้ง 30นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
AIR GUILIN
14:15 → 15:50 1ครั้ง 35นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:20 → 16:30 2ครั้ง 10นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:20 → 18:50 4ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:20 → 17:45 3ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:25 → 16:50 2ครั้ง 25นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:25 → 19:50 5ครั้ง 25นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:30 → 16:20 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:45 → 16:15 1ครั้ง 30นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
14:45 → 16:20 1ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:45 → 20:00 5ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
14:50 → 16:20 1ครั้ง 30นาที
TNH สนามบินทงหัว สานหยวนผู่ Tonghua, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:55 → 18:25 3ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:05 → 16:05 1ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:10 → 20:50 5ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:10 → 16:10 1ครั้ง 00นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:25 → 21:40 6ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:25 → 21:00 5ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:25 → 17:55 2ครั้ง 30นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:25 → 17:20 1ครั้ง 55นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:35 → 17:20 1ครั้ง 45นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
15:45 → 20:00 4ครั้ง 15นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:45 → 17:20 1ครั้ง 35นาที
HDG สนามบินหานตัน Handan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:50 → 17:50 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:55 → 19:55 4ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
15:55 → 17:15 1ครั้ง 20นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
16:10 → 17:55 1ครั้ง 45นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:10 → 21:30 5ครั้ง 20นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:10 → 21:30 5ครั้ง 20นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:20 → 21:00 4ครั้ง 40นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:20 → 18:10 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:20 → 17:50 1ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:25 → 21:00 4ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
16:25 → 18:30 2ครั้ง 05นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:25 → 17:45 1ครั้ง 20นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
16:30 → 18:20 1ครั้ง 50นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:30 → 23:00 6ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:30 → 22:25 5ครั้ง 55นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:30 → 19:25 2ครั้ง 55นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:35 → 18:40 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:40 → 18:10 1ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:40 → 19:15 2ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:45 → 19:00 2ครั้ง 15นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
16:50 → 18:50 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:55 → 22:30 5ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:55 → 23:00 6ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
16:55 → 18:50 1ครั้ง 55นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:55 → 19:30 2ครั้ง 35นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
LUCKY AIR
17:10 → 19:00 1ครั้ง 50นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:25 → 19:15 1ครั้ง 50นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:25 → 18:10 45นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:35 → 21:25 3ครั้ง 50นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:35 → 20:55 3ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:35 → 18:50 1ครั้ง 15นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:50 → 20:10 2ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
17:55 → 22:40 4ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:55 → 20:50 2ครั้ง 55นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:55 → 20:50 2ครั้ง 55นาที
JUZ สนามบินชูโจว Quzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:55 → 00:20 6ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:55 → 20:25 2ครั้ง 30นาที
YIC สนามบินอี้ชุน หมิงยู่ชาน อี้ชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 23:30 5ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:00 → 20:30 2ครั้ง 30นาที
JDZ สนามบินจิงเตอเจิ้น ลั่วเจีย เจียงซี, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:00 → 19:50 1ครั้ง 50นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
18:10 → 20:10 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:10 → 23:25 5ครั้ง 15นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:15 → 23:45 5ครั้ง 30นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
18:15 → 23:15 5ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:15 → 19:25 1ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:15 → 21:00 2ครั้ง 45นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
18:25 → 20:35 2ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:25 → 20:35 2ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:50 → 21:35 2ครั้ง 45นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:55 → 20:55 2ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:55 → 22:50 3ครั้ง 55นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:55 → 21:00 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
18:55 → 01:05 6ครั้ง 10นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:55 → 20:15 1ครั้ง 20นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
19:00 → 00:45 5ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:00 → 20:25 1ครั้ง 25นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:00 → 21:15 2ครั้ง 15นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:00 → 21:10 2ครั้ง 10นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:00 → 23:15 4ครั้ง 15นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:10 → 21:10 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:10 → 21:15 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
19:10 → 20:25 1ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:15 → 21:00 1ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:20 → 23:30 4ครั้ง 10นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
19:20 → 21:25 2ครั้ง 05นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
19:20 → 20:20 1ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:25 → 21:30 2ครั้ง 05นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:30 → 21:35 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:30 → 23:10 3ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:35 → 00:50 5ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:35 → 21:30 1ครั้ง 55นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:45 → 23:10 3ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:50 → 23:15 3ครั้ง 25นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:50 → 23:15 3ครั้ง 25นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:50 → 01:00 5ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
19:50 → 21:00 1ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
20:00 → 01:00 5ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
20:00 → 22:15 2ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:00 → 21:50 1ครั้ง 50นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
9 AIR
20:15 → 21:35 1ครั้ง 20นาที
TVS สนามบินถังชาน ซานหนุยเหอ Tangshan, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
20:15 → 00:50 4ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
20:15 → 22:50 2ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
20:15 → 22:50 2ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:30 → 02:00 5ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
LOONG AIR
20:30 → 23:30 3ครั้ง 00นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
LOONG AIR
20:30 → 22:15 1ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:45 → 01:20 4ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:45 → 22:55 2ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:45 → 22:05 1ครั้ง 20นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:50 → 22:00 1ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
21:10 → 23:40 2ครั้ง 30นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
21:20 → 22:55 1ครั้ง 35นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:25 → 00:20 2ครั้ง 55นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:40 → 23:35 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:50 → 23:45 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
21:55 → 23:00 1ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
22:15 → 01:00 2ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
22:20 → 00:40 2ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
22:25 → 00:05 1ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:30 → 00:25 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
22:35 → 00:15 1ครั้ง 40นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:35 → 00:40 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:35 → 00:20 1ครั้ง 45นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
22:35 → 00:20 1ครั้ง 45นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:45 → 00:30 1ครั้ง 45นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:45 → 23:50 1ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog