LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน

ข้อมูลเที่ยวบิน

07:10 → 09:10 2ครั้ง 00นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
07:10 → 13:45 8ครั้ง 05นาที
MDL สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ มั ณ ฑะเล, พม่า
QINGDAO AIRLINES
07:10 → 09:45 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
07:20 → 09:35 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:25 → 09:35 2ครั้ง 10นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:30 → 10:25 3ครั้ง 55นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 10:05 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 13:55 6ครั้ง 25นาที
LUM สนามบินเต๋อหง หมานซื่อ Mangshi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:40 → 15:05 6ครั้ง 25นาที
NGO สนามบินนานาชาตินาโกย่า ชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า, ประเทศญี่ปุ่น
CHINA EASTERN AIRLINES
07:40 → 10:25 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 10:00 2ครั้ง 15นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:45 → 09:20 1ครั้ง 35นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 11:55 4ครั้ง 10นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:50 → 09:55 2ครั้ง 05นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:50 → 13:10 5ครั้ง 20นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:00 → 11:40 3ครั้ง 40นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
GX AIRLINES
08:00 → 09:30 1ครั้ง 30นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
08:00 → 09:15 1ครั้ง 15นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
GX AIRLINES
08:00 → 12:00 4ครั้ง 00นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
08:10 → 10:05 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:10 → 13:05 4ครั้ง 55นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:15 → 15:55 6ครั้ง 40นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
HAINAN AIRLINES
08:15 → 10:25 2ครั้ง 10นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:20 → 10:45 2ครั้ง 25นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:20 → 10:55 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 13:15 4ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:25 → 09:25 1ครั้ง 00นาที
IQN สนามบินกิงหยาง Qingyang, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:30 → 11:25 2ครั้ง 55นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
08:40 → 11:05 2ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
08:40 → 13:45 6ครั้ง 05นาที
KOS สนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์ สีหนุวิล, กัมพูชา
RUILI AIRLINES
08:45 → 10:45 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
09:05 → 11:25 2ครั้ง 20นาที
LZY สนามบินหลินจือ Nyingchi, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
09:40 → 11:55 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:50 → 14:25 4ครั้ง 35นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:50 → 11:55 2ครั้ง 05นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:55 → 12:20 2ครั้ง 25นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
10:35 → 12:15 1ครั้ง 40นาที
DNH สนามบินตุนหวง หวง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:35 → 11:40 1ครั้ง 05นาที
YZY สนามบินจางยี่ กานโจว Zhangye, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:40 → 12:25 1ครั้ง 45นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:40 → 13:00 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:00 → 13:45 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:05 → 12:40 1ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:05 → 14:05 3ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:10 → 13:50 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:15 → 16:00 4ครั้ง 45นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:15 → 14:10 2ครั้ง 55นาที
TLQ สนามบินเทอปัน Turpan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:30 → 14:15 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:30 → 13:45 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:35 → 14:20 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 12:40 1ครั้ง 00นาที
JIC สนามบินจินชาง จินชวน Jinchang, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:45 → 14:00 2ครั้ง 15นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
URUMQI AIR
11:45 → 13:55 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:50 → 14:15 2ครั้ง 25นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:00 → 13:55 1ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
12:00 → 14:50 2ครั้ง 50นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:10 → 17:00 4ครั้ง 50นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
12:10 → 13:55 1ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:10 → 14:20 2ครั้ง 10นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
9 AIR
12:10 → 16:30 4ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:20 → 15:00 2ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:25 → 15:15 2ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:25 → 17:20 4ครั้ง 55นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:30 → 15:10 2ครั้ง 40นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:35 → 15:15 2ครั้ง 40นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:35 → 15:10 2ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
12:40 → 14:25 1ครั้ง 45นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:40 → 16:50 4ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:45 → 14:55 2ครั้ง 10นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:45 → 18:00 5ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:45 → 15:45 3ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:50 → 14:55 2ครั้ง 05นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:50 → 17:25 4ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:55 → 16:45 3ครั้ง 50นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:55 → 14:45 1ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:55 → 17:55 5ครั้ง 00นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:00 → 17:35 4ครั้ง 35นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:00 → 15:25 2ครั้ง 25นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:00 → 14:55 1ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:05 → 14:05 1ครั้ง 00นาที
YZY สนามบินจางยี่ กานโจว Zhangye, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:15 → 15:00 1ครั้ง 45นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
13:15 → 17:40 4ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
13:20 → 16:10 2ครั้ง 50นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:25 → 14:55 1ครั้ง 30นาที
LLV สนามบินลู่เหลียง Luliang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:25 → 18:20 4ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:35 → 15:45 2ครั้ง 10นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:35 → 18:25 4ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:40 → 18:05 4ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
GX AIRLINES
13:40 → 15:20 1ครั้ง 40นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
GX AIRLINES
13:45 → 17:05 3ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:50 → 16:10 2ครั้ง 20นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:50 → 16:25 2ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
13:55 → 19:15 5ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:55 → 16:00 2ครั้ง 05นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:00 → 15:50 1ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:00 → 18:50 4ครั้ง 50นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:00 → 19:00 5ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
14:00 → 16:05 2ครั้ง 05นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
LOONG AIR
14:05 → 15:40 1ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:10 → 15:55 1ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
14:10 → 18:45 4ครั้ง 35นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:10 → 15:40 1ครั้ง 30นาที
LYA สนามบินลั่วหยางเป่ยจิเอ่า ลั่วหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:15 → 16:20 2ครั้ง 05นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 16:40 2ครั้ง 25นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
URUMQI AIR
14:20 → 15:25 1ครั้ง 05นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
14:20 → 18:55 4ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
14:25 → 16:05 1ครั้ง 40นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:30 → 15:40 1ครั้ง 10นาที
LNL สนามบินหลงหนาน เชงเฉา Longnan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:30 → 17:20 2ครั้ง 50นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
LUCKY AIR
14:45 → 16:25 1ครั้ง 40นาที
DNH สนามบินตุนหวง หวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
14:45 → 17:40 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
14:50 → 17:35 2ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
14:55 → 18:40 3ครั้ง 45นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:55 → 16:05 1ครั้ง 10นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:55 → 16:10 1ครั้ง 15นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
15:10 → 17:50 2ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
15:15 → 17:15 2ครั้ง 00นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
15:35 → 18:40 3ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:35 → 17:45 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:45 → 20:45 5ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:45 → 17:50 2ครั้ง 05นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:50 → 19:00 3ครั้ง 10นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
15:50 → 18:05 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:00 → 20:50 4ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
9 AIR
16:00 → 18:10 2ครั้ง 10นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
9 AIR
16:00 → 22:50 6ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
16:00 → 18:55 2ครั้ง 55นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
16:05 → 19:50 3ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
16:05 → 18:15 2ครั้ง 10นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
16:05 → 18:55 2ครั้ง 50นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:20 → 18:45 2ครั้ง 25นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
CHONGQING AIRLINES
16:30 → 18:55 2ครั้ง 25นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
16:50 → 21:10 4ครั้ง 20นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:50 → 19:05 2ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:00 → 20:25 3ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:00 → 20:00 3ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
17:10 → 20:30 3ครั้ง 20นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:10 → 18:40 1ครั้ง 30นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:25 → 18:25 1ครั้ง 00นาที
IQN สนามบินกิงหยาง Qingyang, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
17:25 → 20:55 3ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
17:35 → 22:40 5ครั้ง 05นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:35 → 19:45 2ครั้ง 10นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
17:35 → 19:55 2ครั้ง 20นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:40 → 19:30 1ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
17:40 → 19:25 1ครั้ง 45นาที
DNH สนามบินตุนหวง หวง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:40 → 22:10 4ครั้ง 30นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
17:50 → 20:00 2ครั้ง 10นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
18:00 → 20:45 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:05 → 20:40 2ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:10 → 21:00 2ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
GX AIRLINES
18:10 → 02:10 8ครั้ง 00นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
GX AIRLINES
18:20 → 21:00 2ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:25 → 20:45 2ครั้ง 20นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
18:25 → 21:20 2ครั้ง 55นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
URUMQI AIR
18:25 → 21:20 2ครั้ง 55นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
18:40 → 19:35 55นาที
IQN สนามบินกิงหยาง Qingyang, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:40 → 22:10 3ครั้ง 30นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:45 → 21:45 3ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:45 → 21:45 3ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:50 → 20:55 2ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:55 → 23:55 5ครั้ง 00นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:55 → 21:25 2ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:10 → 21:15 2ครั้ง 05นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:10 → 21:15 2ครั้ง 05นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:10 → 23:55 4ครั้ง 45นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:15 → 21:35 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:20 → 21:55 2ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:30 → 22:30 3ครั้ง 00นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:35 → 22:20 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
19:40 → 21:55 2ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
LUCKY AIR
19:55 → 21:30 1ครั้ง 35นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:55 → 22:20 2ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:00 → 22:30 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:10 → 23:15 3ครั้ง 05นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:15 → 22:55 2ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:20 → 23:20 3ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:20 → 01:05 4ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:20 → 22:50 2ครั้ง 30นาที
WGN สนามบิน เฉาหยาง หวู่กัง Shaoyang, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:25 → 00:30 4ครั้ง 05นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
URUMQI AIR
20:30 → 00:55 4ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:30 → 22:50 2ครั้ง 20นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:35 → 23:40 3ครั้ง 05นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:35 → 22:55 2ครั้ง 20นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:40 → 23:35 2ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:05 → 00:10 3ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:10 → 00:05 2ครั้ง 55นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
URUMQI AIR
21:20 → 22:55 1ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:25 → 00:45 4ครั้ง 20นาที
DLI สนามบินนานาชาติเลียนเคือง ดาลัด, เวียดนาม
QINGDAO AIRLINES
21:30 → 23:20 1ครั้ง 50นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
21:40 → 23:30 1ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:40 → 23:45 2ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:05 → 00:50 2ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
22:10 → 01:05 2ครั้ง 55นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
URUMQI AIR
22:15 → 00:35 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
22:20 → 01:15 2ครั้ง 55นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:25 → 00:50 2ครั้ง 25นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
22:45 → 00:20 1ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
23:50 → 05:00 5ครั้ง 10นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIR ASIA X

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog