HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา

ข้อมูลเที่ยวบิน

07:00 → 10:20 3ครั้ง 20นาที
HUO สนามบินโหหลินเหอ Huolinguole, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:00 → 08:40 1ครั้ง 40นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:10 → 09:00 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:20 → 09:45 2ครั้ง 25นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:20 → 11:20 4ครั้ง 00นาที
JGD สนามบินเจียเหอต้าฉี Jiagedaqi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:25 → 09:10 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:30 → 12:55 5ครั้ง 25นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 09:15 1ครั้ง 45นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 10:25 2ครั้ง 55นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 09:25 1ครั้ง 55นาที
NZH สนามบินแมนโจวลี ซีเจียว Manzhouli, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 08:50 1ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:35 → 09:20 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:50 → 09:10 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 09:20 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:00 → 08:50 50นาที
ERL สนามบินนานาชาติเอิร์นฮอต Erenhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:00 → 09:05 1ครั้ง 05นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:00 → 09:10 1ครั้ง 10นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:00 → 11:35 3ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:05 → 09:30 1ครั้ง 25นาที
AXF สนามบินอัลซา เลฟ แบนเนอร์ บายานฮอต แบนเนอร์ซ้าย Alxa, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:05 → 09:10 1ครั้ง 05นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:10 → 12:10 4ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:10 → 10:10 2ครั้ง 00นาที
YIE สนามบินอาซาน Aershan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:15 → 11:25 3ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 16:50 8ครั้ง 35นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 10:50 2ครั้ง 20นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:35 → 09:55 1ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:40 → 10:25 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:45 → 16:05 7ครั้ง 20นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
CHINA EASTERN AIRLINES
08:45 → 12:05 3ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:50 → 10:20 1ครั้ง 30นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:50 → 14:05 5ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:20 → 11:05 1ครั้ง 45นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:20 → 13:00 3ครั้ง 40นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:30 → 13:30 4ครั้ง 00นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
GENGHIS KHAN AIRLINES
09:30 → 11:15 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
GENGHIS KHAN AIRLINES
09:30 → 10:40 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:35 → 11:00 1ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 11:25 1ครั้ง 25นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:00 → 11:40 1ครั้ง 40นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:00 → 14:15 4ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:10 → 11:55 1ครั้ง 45นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
GENGHIS KHAN AIRLINES
10:15 → 12:00 1ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
10:50 → 12:35 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 12:05 1ครั้ง 15นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 14:25 3ครั้ง 30นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:05 → 15:00 3ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:05 → 12:40 1ครั้ง 35นาที
NNY สนามบินหนานหยาง นันยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:10 → 15:10 4ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:10 → 12:25 1ครั้ง 15นาที
HDG สนามบินหานตัน Handan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:20 → 12:45 1ครั้ง 25นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:20 → 13:25 2ครั้ง 05นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:30 → 12:50 1ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:35 → 14:55 3ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:35 → 12:55 1ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:00 → 14:05 2ครั้ง 05นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:00 → 13:10 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:05 → 14:25 2ครั้ง 20นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
12:10 → 13:35 1ครั้ง 25นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:10 → 14:10 2ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:20 → 14:45 2ครั้ง 25นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:20 → 14:05 1ครั้ง 45นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:25 → 14:10 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:55 → 16:10 3ครั้ง 15นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:55 → 14:00 1ครั้ง 05นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:55 → 15:00 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
13:10 → 14:50 1ครั้ง 40นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:10 → 15:30 2ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:10 → 14:55 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
13:10 → 18:10 5ครั้ง 00นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:10 → 18:20 5ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:15 → 18:05 4ครั้ง 50นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
13:15 → 14:15 1ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
13:20 → 14:40 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
13:20 → 16:05 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:20 → 16:50 3ครั้ง 30นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
GX AIRLINES
13:25 → 15:50 2ครั้ง 25นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:25 → 17:40 4ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:35 → 15:50 2ครั้ง 15นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
13:35 → 18:00 4ครั้ง 25นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
13:40 → 16:00 2ครั้ง 20นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:50 → 19:25 5ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:50 → 16:15 2ครั้ง 25นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:55 → 15:55 2ครั้ง 00นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:55 → 19:35 5ครั้ง 40นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
14:00 → 19:15 5ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:00 → 16:15 2ครั้ง 15นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
14:00 → 17:25 3ครั้ง 25นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:00 → 16:00 2ครั้ง 00นาที
NZL สนามบินจาหลันถุน Zhalantun, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:00 → 15:05 1ครั้ง 05นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:05 → 15:45 1ครั้ง 40นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
14:05 → 18:50 4ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
14:10 → 15:40 1ครั้ง 30นาที
HUO สนามบินโหหลินเหอ Huolinguole, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:10 → 17:55 3ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:15 → 16:45 2ครั้ง 30นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 19:20 5ครั้ง 05นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:20 → 15:40 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:20 → 20:00 5ครั้ง 40นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:20 → 17:25 3ครั้ง 05นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:20 → 16:20 2ครั้ง 00นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:30 → 15:40 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:35 → 20:25 5ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:35 → 16:50 2ครั้ง 15นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
14:35 → 16:05 1ครั้ง 30นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:50 → 17:05 2ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:00 → 16:25 1ครั้ง 25นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
15:00 → 16:10 1ครั้ง 10นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
15:05 → 17:35 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:25 → 17:50 2ครั้ง 25นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:25 → 21:20 5ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:40 → 17:05 1ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
15:45 → 17:30 1ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
15:50 → 18:00 2ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
16:00 → 17:25 1ครั้ง 25นาที
LYA สนามบินลั่วหยางเป่ยจิเอ่า ลั่วหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 17:40 1ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
16:00 → 20:55 4ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 17:45 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:00 → 17:40 1ครั้ง 40นาที
ULN สนามบินนานาชาติอูลานบาตอร์ อูลานบาตอร์, ประเทศมองโกเลีย
AERO MONGOLIA
16:05 → 19:30 3ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:20 → 17:50 1ครั้ง 30นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
16:20 → 21:55 5ครั้ง 35นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
16:35 → 18:00 1ครั้ง 25นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
16:35 → 18:00 1ครั้ง 25นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:35 → 21:40 5ครั้ง 05นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
16:40 → 17:50 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:45 → 18:40 1ครั้ง 55นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:50 → 20:50 4ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:50 → 17:50 1ครั้ง 00นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:00 → 17:55 55นาที
ERL สนามบินนานาชาติเอิร์นฮอต Erenhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:00 → 20:10 3ครั้ง 10นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:10 → 21:25 4ครั้ง 15นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:10 → 18:15 1ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:15 → 22:10 4ครั้ง 55นาที
HMI สนามบินฮามิ Hami, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:15 → 00:25 7ครั้ง 10นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:15 → 19:20 2ครั้ง 05นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:30 → 19:45 2ครั้ง 15นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:35 → 21:20 3ครั้ง 45นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:35 → 20:20 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:40 → 20:20 2ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:50 → 22:45 4ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:50 → 18:55 1ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:10 → 19:30 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:15 → 20:00 1ครั้ง 45นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:15 → 01:00 6ครั้ง 45นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
18:15 → 20:30 2ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
18:15 → 19:25 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:30 → 20:10 1ครั้ง 40นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:55 → 23:55 5ครั้ง 00นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
18:55 → 20:25 1ครั้ง 30นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
18:55 → 22:55 4ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:00 → 20:25 1ครั้ง 25นาที
AXF สนามบินอัลซา เลฟ แบนเนอร์ บายานฮอต แบนเนอร์ซ้าย Alxa, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:00 → 23:05 4ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:15 → 20:35 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:15 → 20:30 1ครั้ง 15นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
19:35 → 23:10 3ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
19:40 → 21:45 2ครั้ง 05นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:50 → 21:05 1ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:55 → 21:15 1ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:15 → 22:40 2ครั้ง 25นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
20:20 → 21:40 1ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
20:30 → 23:55 3ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:40 → 23:20 2ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:50 → 00:35 3ครั้ง 45นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
20:55 → 00:55 4ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
20:55 → 22:10 1ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
21:00 → 00:35 3ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
21:00 → 00:50 4ครั้ง 50นาที
CXR สนามบินนานาชาติแคม ราห์ Nha Trang, เวียดนาม
VIETNAM AIRLINES
21:15 → 23:00 1ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
21:20 → 23:50 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:40 → 23:05 1ครั้ง 25นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:50 → 23:55 2ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
23:10 → 01:40 2ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
23:15 → 00:40 1ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
23:15 → 00:55 1ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
23:30 → 01:25 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
23:40 → 01:25 1ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog