HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา

ข้อมูลเที่ยวบิน

07:05 → 08:25 1ครั้ง 20นาที
ENY สนามบินหยางเอิน เช่าหลิงฟู่ Yan'an, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:05 → 09:45 2ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:05 → 12:25 5ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:10 → 10:55 3ครั้ง 45นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
GENGHIS KHAN AIRLINES
07:10 → 09:20 2ครั้ง 10นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:10 → 11:00 3ครั้ง 50นาที
JGD สนามบินเจียเหอต้าฉี Jiagedaqi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:10 → 08:50 1ครั้ง 40นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
GENGHIS KHAN AIRLINES
07:20 → 08:35 1ครั้ง 15นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:25 → 10:45 3ครั้ง 20นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:25 → 09:15 1ครั้ง 50นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:25 → 09:20 1ครั้ง 55นาที
YIE สนามบินอาซาน Aershan, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 14:55 7ครั้ง 25นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 10:05 2ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:30 → 09:25 1ครั้ง 55นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 12:10 4ครั้ง 40นาที
HMI สนามบินฮามิ Hami, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 09:15 1ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
07:30 → 09:10 1ครั้ง 40นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:35 → 08:55 1ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:40 → 09:50 2ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:40 → 08:55 1ครั้ง 15นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:45 → 14:35 6ครั้ง 50นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 09:30 1ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 09:30 1ครั้ง 30นาที
AXF สนามบินอัลซา เลฟ แบนเนอร์ บายานฮอต แบนเนอร์ซ้าย Alxa, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:00 → 11:25 3ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 09:15 1ครั้ง 15นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:00 → 10:30 2ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:00 → 09:10 1ครั้ง 10นาที
RLK สนามบินบายานเนอร์ บายานนูร์, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:30 → 09:25 55นาที
ERL สนามบินนานาชาติเอิร์นฮอต Erenhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:35 → 10:40 2ครั้ง 05นาที
NZH สนามบินแมนโจวลี ซีเจียว Manzhouli, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
08:40 → 11:45 3ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:15 → 12:00 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:25 → 11:20 1ครั้ง 55นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
GENGHIS KHAN AIRLINES
09:35 → 13:00 3ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:45 → 11:55 2ครั้ง 10นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
09:45 → 11:35 1ครั้ง 50นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
09:50 → 11:15 1ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:00 → 11:35 1ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:00 → 14:05 4ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:20 → 12:15 1ครั้ง 55นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:30 → 11:50 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:30 → 11:50 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:40 → 12:55 2ครั้ง 15นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:40 → 12:55 2ครั้ง 15นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:40 → 13:00 2ครั้ง 20นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:45 → 12:15 1ครั้ง 30นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:50 → 12:40 1ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 13:05 2ครั้ง 15นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
10:50 → 12:05 1ครั้ง 15นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:55 → 13:15 2ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:10 → 14:15 3ครั้ง 05นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:15 → 13:20 2ครั้ง 05นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:15 → 14:40 3ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:25 → 13:00 1ครั้ง 35นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:25 → 13:00 1ครั้ง 35นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:25 → 19:35 8ครั้ง 10นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:30 → 12:50 1ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:40 → 12:35 55นาที
ERL สนามบินนานาชาติเอิร์นฮอต Erenhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:40 → 15:30 3ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:40 → 13:20 1ครั้ง 40นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:40 → 14:50 3ครั้ง 10นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:40 → 13:10 1ครั้ง 30นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:45 → 13:55 2ครั้ง 10นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:55 → 14:05 2ครั้ง 10นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:55 → 13:30 1ครั้ง 35นาที
HUO สนามบินโหหลินเหอ Huolinguole, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
11:55 → 16:05 4ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
12:00 → 16:45 4ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:00 → 13:55 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:00 → 13:25 1ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:00 → 13:25 1ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:00 → 19:35 7ครั้ง 35นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:10 → 16:55 4ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
12:10 → 13:45 1ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
9 AIR
12:15 → 14:25 2ครั้ง 10นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
12:15 → 16:25 4ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
12:20 → 13:55 1ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:20 → 17:50 5ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:20 → 13:25 1ครั้ง 05นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:20 → 13:25 1ครั้ง 05นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:30 → 16:55 4ครั้ง 25นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:30 → 14:35 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:35 → 14:20 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:35 → 15:35 3ครั้ง 00นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:35 → 14:40 2ครั้ง 05นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:40 → 14:00 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
12:45 → 15:20 2ครั้ง 35นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:45 → 21:40 8ครั้ง 55นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:45 → 17:55 5ครั้ง 10นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:55 → 15:10 2ครั้ง 15นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:00 → 14:50 1ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
13:10 → 15:20 2ครั้ง 10นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:10 → 18:00 4ครั้ง 50นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
13:10 → 15:40 2ครั้ง 30นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
13:10 → 18:00 4ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:15 → 15:25 2ครั้ง 10นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:15 → 15:25 2ครั้ง 10นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
13:35 → 15:30 1ครั้ง 55นาที
NZL สนามบินจาหลันถุน Zhalantun, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
13:40 → 16:00 2ครั้ง 20นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:45 → 16:15 2ครั้ง 30นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:45 → 18:45 5ครั้ง 00นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:45 → 16:10 2ครั้ง 25นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:45 → 18:35 4ครั้ง 50นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:00 → 15:20 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:00 → 15:20 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:00 → 19:55 5ครั้ง 55นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 16:00 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 15:40 1ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 15:40 1ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:10 → 17:40 3ครั้ง 30นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:10 → 16:15 2ครั้ง 05นาที
NZL สนามบินจาหลันถุน Zhalantun, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:30 → 16:50 2ครั้ง 20นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:30 → 16:15 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:50 → 20:20 5ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:50 → 17:25 2ครั้ง 35นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:50 → 17:25 2ครั้ง 35นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:50 → 20:05 5ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:50 → 17:05 2ครั้ง 15นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:50 → 16:00 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
GENGHIS KHAN AIRLINES
14:50 → 16:00 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
14:55 → 16:10 1ครั้ง 15นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:00 → 17:00 2ครั้ง 00นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
15:00 → 20:45 5ครั้ง 45นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
15:00 → 16:10 1ครั้ง 10นาที
WUA สนามบินอูไห่ Wuhai พาร์ทเมนต์, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:00 → 16:10 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:10 → 17:00 1ครั้ง 50นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
15:10 → 17:55 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:10 → 17:55 2ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:30 → 17:40 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
15:30 → 17:40 2ครั้ง 10นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:40 → 17:25 1ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
15:45 → 17:30 1ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 17:20 1ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:00 → 17:15 1ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:00 → 17:15 1ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
16:00 → 17:05 1ครั้ง 05นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:05 → 17:30 1ครั้ง 25นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
16:35 → 17:55 1ครั้ง 20นาที
LYA สนามบินลั่วหยางเป่ยจิเอ่า ลั่วหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:35 → 21:00 4ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:40 → 18:50 2ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:40 → 19:10 2ครั้ง 30นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:40 → 19:25 2ครั้ง 45นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:40 → 22:20 5ครั้ง 40นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:45 → 18:05 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:45 → 21:00 4ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
16:45 → 18:45 2ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:45 → 18:00 1ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
16:45 → 18:00 1ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
17:00 → 18:55 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:00 → 18:55 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:00 → 08:55 15ครั้ง 55นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:00 → 22:10 5ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:05 → 21:10 4ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:05 → 18:05 1ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:10 → 20:45 3ครั้ง 35นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:10 → 18:55 1ครั้ง 45นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:10 → 18:55 1ครั้ง 45นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:15 → 20:45 3ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:15 → 18:55 1ครั้ง 40นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:20 → 19:10 1ครั้ง 50นาที
HLH สนามบินอูลานฮอท ยูแลนฮอต, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:40 → 20:00 2ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:40 → 20:00 2ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:40 → 19:25 1ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
17:40 → 19:25 1ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
17:45 → 19:20 1ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:45 → 19:05 1ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:45 → 23:00 5ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:55 → 20:15 2ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:55 → 20:30 2ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:55 → 19:15 1ครั้ง 20นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:55 → 23:25 5ครั้ง 30นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:00 → 21:20 3ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 21:20 3ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:00 → 21:20 3ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:00 → 19:15 1ครั้ง 15นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:00 → 19:15 1ครั้ง 15นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:00 → 00:20 6ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
18:00 → 20:15 2ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
18:00 → 20:15 2ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:00 → 20:15 2ครั้ง 15นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:05 → 20:15 2ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:10 → 20:00 1ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:25 → 21:50 3ครั้ง 25นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:25 → 20:25 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
18:25 → 19:50 1ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:25 → 19:50 1ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:30 → 22:05 3ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:30 → 20:55 2ครั้ง 25นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
LUCKY AIR
18:35 → 20:30 1ครั้ง 55นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
18:50 → 23:30 4ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:55 → 23:25 4ครั้ง 30นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:55 → 20:55 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
18:55 → 20:55 2ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:10 → 21:50 2ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
19:20 → 22:00 2ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:30 → 23:30 4ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:30 → 20:30 1ครั้ง 00นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:35 → 21:00 1ครั้ง 25นาที
AXF สนามบินอัลซา เลฟ แบนเนอร์ บายานฮอต แบนเนอร์ซ้าย Alxa, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:35 → 00:35 5ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
19:35 → 20:50 1ครั้ง 15นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:35 → 20:45 1ครั้ง 10นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
19:35 → 21:15 1ครั้ง 40นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
19:40 → 22:15 2ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:40 → 21:25 1ครั้ง 45นาที
TGO สนามบินถงเหลียว ทงเหลียว, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:45 → 21:50 2ครั้ง 05นาที
NZH สนามบินแมนโจวลี ซีเจียว Manzhouli, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:50 → 16:10 20ครั้ง 20นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
19:55 → 22:40 2ครั้ง 45นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
20:00 → 21:55 1ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 00:40 4ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
20:00 → 21:00 1ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
20:05 → 23:35 3ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
YANGTZE RIVER EXPRESS
20:10 → 23:15 3ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:10 → 00:10 4ครั้ง 00นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
20:10 → 21:25 1ครั้ง 15นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
20:10 → 22:10 2ครั้ง 00นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
20:15 → 21:30 1ครั้ง 15นาที
CIF สนามบินฉีเฟิง Chifeng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
20:20 → 00:55 4ครั้ง 35นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:20 → 23:10 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:20 → 22:45 2ครั้ง 25นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:25 → 00:50 4ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
20:25 → 21:20 55นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
LUCKY AIR
20:30 → 23:20 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
20:30 → 00:05 3ครั้ง 35นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:45 → 23:45 3ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
21:00 → 22:10 1ครั้ง 10นาที
XIL สนามบินซีหลินฮ็อต Xilinhot, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
21:30 → 00:15 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:30 → 00:15 2ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
21:55 → 23:55 2ครั้ง 00นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:00 → 01:25 3ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
22:35 → 00:55 2ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
23:10 → 01:40 2ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
23:10 → 01:35 2ครั้ง 25นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
23:35 → 01:55 2ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
23:40 → 01:30 1ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
23:50 → 01:30 1ครั้ง 40นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
23:50 → 01:30 1ครั้ง 40นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog