WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:10 → 07:50 1ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
06:35 → 08:50 2ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
07:20 → 10:45 3ครั้ง 25นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:20 → 08:50 1ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 09:15 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:30 → 09:35 2ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:35 → 09:40 2ครั้ง 05นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:35 → 11:45 4ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:35 → 09:00 1ครั้ง 25นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:40 → 09:45 2ครั้ง 05นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 09:40 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 09:50 2ครั้ง 05นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:45 → 12:55 5ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 09:45 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 11:40 3ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 09:55 2ครั้ง 05นาที
WEF สนามบินเหว่ยฟาง Weifang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 10:05 2ครั้ง 15นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
AIR CHINA
07:50 → 09:35 1ครั้ง 45นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:55 → 10:10 2ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 09:45 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 12:05 4ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 10:00 2ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 09:55 1ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 10:00 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:05 → 09:35 1ครั้ง 30นาที
JNG สนามบินจินิง คูฟู Jining, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 10:35 2ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:05 → 14:20 6ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:05 → 11:40 3ครั้ง 35นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 09:30 1ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:10 → 10:05 1ครั้ง 55นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:10 → 12:35 4ครั้ง 25นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:10 → 13:05 4ครั้ง 55นาที
DQA สนามบินต้าชิ่ง ซาตู่ Daqing, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:10 → 09:40 1ครั้ง 30นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:10 → 12:10 4ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:10 → 10:05 1ครั้ง 55นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:15 → 11:25 3ครั้ง 10นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 09:45 1ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 09:45 1ครั้ง 30นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:20 → 09:50 1ครั้ง 30นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:20 → 10:20 2ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:20 → 10:00 1ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:25 → 10:20 1ครั้ง 55นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:25 → 10:10 1ครั้ง 45นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 12:15 3ครั้ง 50นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:30 → 10:35 2ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:30 → 10:05 1ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:35 → 10:15 1ครั้ง 40นาที
HSN สนามบินโจวซาน ปู่โตซาน Zhoushan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:35 → 12:55 4ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 11:00 2ครั้ง 20นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:40 → 10:50 2ครั้ง 10นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:45 → 11:05 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 10:10 1ครั้ง 10นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 12:10 3ครั้ง 10นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:00 → 10:50 1ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:00 → 10:35 1ครั้ง 35นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:10 → 11:30 2ครั้ง 20นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 10:45 1ครั้ง 30นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:15 → 11:20 2ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:20 → 10:55 1ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:25 → 11:35 2ครั้ง 10นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
LOONG AIR
09:30 → 11:10 1ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:30 → 11:00 1ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:30 → 11:15 1ครั้ง 45นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:40 → 11:35 1ครั้ง 55นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
09:45 → 11:55 2ครั้ง 10นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 12:00 2ครั้ง 15นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:45 → 11:20 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 11:35 1ครั้ง 45นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 11:35 1ครั้ง 45นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:55 → 11:55 2ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:55 → 11:30 1ครั้ง 35นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:00 → 11:15 1ครั้ง 15นาที
HPG สนามบินเฉินหนองเจี้ย หงผิง Shennongjia, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:00 → 12:05 2ครั้ง 05นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:00 → 14:40 4ครั้ง 40นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:00 → 11:40 1ครั้ง 40นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:05 → 11:40 1ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:05 → 12:20 2ครั้ง 15นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:10 → 11:30 1ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:15 → 12:20 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:15 → 11:45 1ครั้ง 30นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:20 → 12:10 1ครั้ง 50นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:20 → 12:40 2ครั้ง 20นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:25 → 12:00 1ครั้ง 35นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:30 → 12:15 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:30 → 12:35 2ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:30 → 12:00 1ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 12:30 1ครั้ง 50นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:40 → 12:30 1ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:45 → 12:15 1ครั้ง 30นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:45 → 13:00 2ครั้ง 15นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
10:45 → 12:05 1ครั้ง 20นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 14:00 3ครั้ง 10นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 13:10 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
10:55 → 12:35 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:00 → 13:10 2ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:00 → 13:10 2ครั้ง 10นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:00 → 12:55 1ครั้ง 55นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:10 → 14:30 3ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 13:00 1ครั้ง 45นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 15:40 4ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:35 → 14:00 2ครั้ง 25นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:40 → 13:45 2ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
11:40 → 14:50 3ครั้ง 10นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:40 → 14:30 2ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:45 → 13:55 2ครั้ง 10นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:45 → 13:45 2ครั้ง 00นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:50 → 14:20 2ครั้ง 30นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:55 → 13:40 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:55 → 14:25 2ครั้ง 30นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:00 → 14:05 2ครั้ง 05นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:00 → 13:55 1ครั้ง 55นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:10 → 15:30 3ครั้ง 20นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:10 → 13:55 1ครั้ง 45นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:15 → 15:10 2ครั้ง 55นาที
TCZ สนามบินเทงฉง เต้าเฟิง Tengchong, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
12:20 → 14:20 2ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:25 → 14:30 2ครั้ง 05นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 14:25 1ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:30 → 14:25 1ครั้ง 55นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
URUMQI AIR
12:30 → 14:00 1ครั้ง 30นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:35 → 15:25 2ครั้ง 50นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 15:15 2ครั้ง 35นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:40 → 16:50 4ครั้ง 10นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
12:50 → 15:15 2ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:50 → 14:55 2ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:55 → 15:15 2ครั้ง 20นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:55 → 14:05 1ครั้ง 10นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:55 → 17:30 4ครั้ง 35นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
12:55 → 15:20 2ครั้ง 25นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:55 → 15:10 2ครั้ง 15นาที
YBP สนามบินยีบิน Yibin, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
13:00 → 15:05 2ครั้ง 05นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:00 → 14:25 1ครั้ง 25นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:05 → 15:10 2ครั้ง 05นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
13:05 → 17:50 4ครั้ง 45นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
TIGERAIR
13:05 → 16:00 2ครั้ง 55นาที
YZY สนามบินจางยี่ กานโจว Zhangye, ประเทศจีน
9 AIR
13:05 → 14:50 1ครั้ง 45นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:10 → 15:30 2ครั้ง 20นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:15 → 15:40 2ครั้ง 25นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
LUCKY AIR
13:15 → 16:05 2ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:30 → 15:05 1ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:30 → 15:25 1ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 15:20 1ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
13:35 → 15:35 2ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:40 → 14:50 1ครั้ง 10นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:40 → 17:55 4ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:40 → 15:10 1ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:50 → 16:00 2ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:50 → 16:10 2ครั้ง 20นาที
JNZ สนามบินจิ่นโจว Jinzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:55 → 16:00 2ครั้ง 05นาที
MFM สนามบินนานาชาติมาเก๊า มาเก๊า, มาเก๊า
AIR CHINA
13:55 → 18:15 4ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 15:45 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:00 → 15:40 1ครั้ง 40นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 15:30 1ครั้ง 30นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
JOY AIR
14:00 → 16:05 2ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:10 → 16:30 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:10 → 15:50 1ครั้ง 40นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
GX AIRLINES
14:15 → 17:15 3ครั้ง 00นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:15 → 16:00 1ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 15:55 1ครั้ง 40นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 18:50 4ครั้ง 35นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:20 → 16:15 1ครั้ง 55นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:20 → 16:40 2ครั้ง 20นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:25 → 16:05 1ครั้ง 40นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:30 → 16:50 2ครั้ง 20นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:30 → 16:40 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:30 → 16:15 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:35 → 16:10 1ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
14:35 → 18:25 3ครั้ง 50นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:40 → 16:05 1ครั้ง 25นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:45 → 17:05 2ครั้ง 20นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
14:45 → 16:25 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:05 → 16:45 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:10 → 16:35 1ครั้ง 25นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
15:15 → 19:35 4ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:20 → 16:30 1ครั้ง 10นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:20 → 17:10 1ครั้ง 50นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:20 → 17:20 2ครั้ง 00นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:25 → 17:10 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:30 → 17:15 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:30 → 17:05 1ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:30 → 17:35 2ครั้ง 05นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:35 → 17:30 1ครั้ง 55นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:35 → 17:45 2ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
15:40 → 17:45 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:45 → 17:40 1ครั้ง 55นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:50 → 17:55 2ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:50 → 17:35 1ครั้ง 45นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:55 → 17:35 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:55 → 17:35 1ครั้ง 40นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
GX AIRLINES
16:00 → 18:10 2ครั้ง 10นาที
JZH สนามบินเสฉวน จิวไซ่หวงหลง จิ่วไจ้โก, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:00 → 18:05 2ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 18:00 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:05 → 18:20 2ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:05 → 18:20 2ครั้ง 15นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:10 → 17:30 1ครั้ง 20นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:15 → 17:25 1ครั้ง 10นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:20 → 18:25 2ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:20 → 17:55 1ครั้ง 35นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:25 → 18:25 2ครั้ง 00นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:25 → 18:30 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:30 → 18:40 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:30 → 18:05 1ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:35 → 18:25 1ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:40 → 19:05 2ครั้ง 25นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:40 → 18:40 2ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 18:50 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:50 → 18:30 1ครั้ง 40นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:55 → 18:25 1ครั้ง 30นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
16:55 → 18:55 2ครั้ง 00นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:55 → 18:25 1ครั้ง 30นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
LOONG AIR
17:00 → 19:10 2ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:00 → 18:40 1ครั้ง 40นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:05 → 19:25 2ครั้ง 20นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:10 → 18:30 1ครั้ง 20นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:10 → 21:30 4ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:15 → 18:40 1ครั้ง 25นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:20 → 19:20 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
LUCKY AIR
17:30 → 19:15 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:30 → 19:05 1ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:30 → 20:15 2ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:35 → 19:10 1ครั้ง 35นาที
NAO สนามบินหนานชอง เกาผิง Nanchong, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:35 → 19:25 1ครั้ง 50นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:40 → 19:30 1ครั้ง 50นาที
WUZ สนามบินอู๋โจวฉางโจวด๋าว Wuzhou, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
17:50 → 19:30 1ครั้ง 40นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:50 → 19:35 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
17:50 → 22:05 4ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:55 → 20:20 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:55 → 19:50 1ครั้ง 55นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:05 → 20:10 2ครั้ง 05นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:05 → 20:05 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
18:20 → 19:55 1ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:20 → 20:20 2ครั้ง 00นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:20 → 19:55 1ครั้ง 35นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:30 → 21:40 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:30 → 20:40 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:30 → 20:10 1ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:35 → 20:40 2ครั้ง 05นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:35 → 20:25 1ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:35 → 20:40 2ครั้ง 05นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:40 → 21:35 2ครั้ง 55นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:40 → 20:30 1ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:45 → 23:00 4ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:45 → 20:35 1ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:50 → 21:40 2ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
18:55 → 21:30 2ครั้ง 35นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:55 → 21:35 2ครั้ง 40นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
18:55 → 21:40 2ครั้ง 45นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:05 → 20:55 1ครั้ง 50นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
19:15 → 21:25 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:20 → 22:00 2ครั้ง 40นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
19:25 → 20:50 1ครั้ง 25นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:25 → 20:55 1ครั้ง 30นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:30 → 21:15 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:30 → 21:30 2ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:30 → 21:15 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:30 → 21:15 1ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:35 → 21:45 2ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:35 → 22:15 2ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
19:40 → 22:00 2ครั้ง 20นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:45 → 22:20 2ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
19:50 → 22:15 2ครั้ง 25นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:50 → 21:55 2ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:50 → 21:15 1ครั้ง 25นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:55 → 21:30 1ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:55 → 22:15 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:00 → 23:40 3ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:00 → 21:55 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 22:05 2ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 21:15 1ครั้ง 15นาที
WSK Chongqing Wushan Airport Wushan, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:00 → 21:50 1ครั้ง 50นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:05 → 22:30 2ครั้ง 25นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:05 → 00:45 4ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:20 → 00:40 4ครั้ง 20นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:25 → 22:55 2ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
20:25 → 23:40 3ครั้ง 15นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:30 → 22:15 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:30 → 22:40 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:30 → 22:10 1ครั้ง 40นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:35 → 22:55 2ครั้ง 20นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:45 → 23:00 2ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
20:50 → 22:35 1ครั้ง 45นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
20:55 → 22:50 1ครั้ง 55นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:55 → 01:30 4ครั้ง 35นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
URUMQI AIR
21:00 → 23:15 2ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:05 → 22:50 1ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
21:05 → 23:00 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
GX AIRLINES
21:15 → 22:50 1ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:15 → 23:10 1ครั้ง 55นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:15 → 23:00 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
21:25 → 22:35 1ครั้ง 10นาที
ENH สนามบินเอินชี ซูเจียปิง เอ็นชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:25 → 23:30 2ครั้ง 05นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:30 → 23:40 2ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:30 → 23:40 2ครั้ง 10นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:30 → 23:15 1ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
21:35 → 22:40 1ครั้ง 05นาที
WDS สนามบินฉีหยาน Shiyan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:40 → 23:55 2ครั้ง 15นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
LUCKY AIR
21:40 → 23:25 1ครั้ง 45นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:45 → 23:30 1ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:50 → 23:30 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:55 → 23:25 1ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:55 → 23:55 2ครั้ง 00นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:00 → 00:15 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:00 → 23:40 1ครั้ง 40นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
22:05 → 23:35 1ครั้ง 30นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
22:15 → 23:45 1ครั้ง 30นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
22:25 → 00:55 2ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:25 → 00:10 1ครั้ง 45นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:25 → 00:05 1ครั้ง 40นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:30 → 00:05 1ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
22:30 → 01:05 2ครั้ง 35นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
22:35 → 00:40 2ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
22:35 → 00:10 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
22:50 → 01:00 2ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
23:00 → 00:35 1ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
23:00 → 01:10 2ครั้ง 10นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:00 → 00:50 1ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
23:05 → 00:40 1ครั้ง 35นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
23:05 → 00:55 1ครั้ง 50นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:15 → 01:35 2ครั้ง 20นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
23:25 → 01:40 2ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
23:35 → 01:45 2ครั้ง 10นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog