URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:30 → 10:00 3ครั้ง 30นาที
NAO สนามบินหนานชอง เกาผิง Nanchong, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:30 → 12:45 6ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:40 → 13:30 6ครั้ง 50นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
06:40 → 10:00 3ครั้ง 20นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
06:45 → 10:40 3ครั้ง 55นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:45 → 13:20 6ครั้ง 35นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:50 → 10:40 3ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
06:50 → 13:35 6ครั้ง 45นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
06:55 → 14:00 7ครั้ง 05นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
06:55 → 09:50 2ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:55 → 14:50 7ครั้ง 55นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:55 → 11:25 4ครั้ง 30นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
06:55 → 14:25 7ครั้ง 30นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
URUMQI AIR
06:55 → 11:20 4ครั้ง 25นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
URUMQI AIR
06:55 → 11:10 4ครั้ง 15นาที
XFN สนามบินเซียงหยาง ลิ่วยี่ เซียงหยาง, ประเทศจีน
URUMQI AIR
06:55 → 12:55 6ครั้ง 00นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:00 → 08:10 1ครั้ง 10นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:00 → 14:50 7ครั้ง 50นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
URUMQI AIR
07:00 → 10:25 3ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:00 → 13:05 6ครั้ง 05นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
07:00 → 08:50 1ครั้ง 50นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:00 → 09:00 2ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:00 → 10:45 3ครั้ง 45นาที
NAO สนามบินหนานชอง เกาผิง Nanchong, ประเทศจีน
URUMQI AIR
07:00 → 10:45 3ครั้ง 45นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
07:10 → 14:20 7ครั้ง 10นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:10 → 08:15 1ครั้ง 05นาที
KCA สนามบินคู่เชอ คูค่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:10 → 15:05 7ครั้ง 55นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
URUMQI AIR
07:10 → 10:50 3ครั้ง 40นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:10 → 11:20 4ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
URUMQI AIR
07:25 → 11:35 4ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
07:30 → 09:25 1ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
07:30 → 11:55 4ครั้ง 25นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
07:30 → 14:55 7ครั้ง 25นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
07:35 → 09:30 1ครั้ง 55นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:35 → 08:55 1ครั้ง 20นาที
KJI สนามบินเบอร์ชิน Burqin, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 13:45 6ครั้ง 05นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
URUMQI AIR
07:40 → 08:45 1ครั้ง 05นาที
KCA สนามบินคู่เชอ คูค่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 10:30 2ครั้ง 50นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
07:40 → 08:50 1ครั้ง 10นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 11:15 3ครั้ง 30นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 10:55 3ครั้ง 10นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 08:55 1ครั้ง 10นาที
FYN สนามบินฟูยัน Fuyun, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 14:05 6ครั้ง 20นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 15:15 7ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
07:45 → 12:30 4ครั้ง 45นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
07:55 → 15:35 7ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:55 → 14:20 6ครั้ง 25นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
07:55 → 12:10 4ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:55 → 12:05 4ครั้ง 10นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:55 → 14:50 6ครั้ง 55นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:55 → 10:30 2ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
08:00 → 09:35 1ครั้ง 35นาที
TWC Tumxuk Tangwangcheng Airport Tumushuke, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 09:15 1ครั้ง 15นาที
AAT สนามบินอัลไต อัลไต, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 11:35 3ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
URUMQI AIR
08:00 → 11:45 3ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 14:40 6ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 10:55 2ครั้ง 50นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 14:15 6ครั้ง 05นาที
DOY สนามบินฉางยิง ย่างเอิง ตงอิ๋ง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:10 → 15:00 6ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:10 → 10:55 2ครั้ง 45นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 10:55 2ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:10 → 10:20 2ครั้ง 10นาที
QSZ สนามบินเย่อเกวียง Shache, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 11:25 3ครั้ง 15นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:10 → 15:30 7ครั้ง 20นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 12:50 4ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:20 → 09:15 55นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:25 → 12:20 3ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:25 → 12:45 4ครั้ง 20นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:25 → 14:55 6ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:25 → 09:50 1ครั้ง 25นาที
KJI สนามบินเบอร์ชิน Burqin, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:25 → 15:20 6ครั้ง 55นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 15:30 7ครั้ง 00นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:30 → 12:30 4ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:35 → 09:55 1ครั้ง 20นาที
AAT สนามบินอัลไต อัลไต, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
08:35 → 10:30 1ครั้ง 55นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 12:05 3ครั้ง 25นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 15:55 7ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 15:10 6ครั้ง 25นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 14:50 6ครั้ง 05นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 12:35 3ครั้ง 50นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 11:15 2ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:50 → 11:00 2ครั้ง 10นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:55 → 13:35 4ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 12:45 3ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 12:40 3ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 13:05 4ครั้ง 05นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:00 → 12:45 3ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:00 → 16:00 7ครั้ง 00นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:00 → 15:15 6ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 12:20 3ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:10 → 13:05 3ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:10 → 16:10 7ครั้ง 00นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:10 → 10:20 1ครั้ง 10นาที
NLT สนามบินหนาลาถิ Xinyuan, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:15 → 12:05 2ครั้ง 50นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:15 → 13:10 3ครั้ง 55นาที
NNY สนามบินหนานหยาง นันยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 15:55 6ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 16:00 6ครั้ง 45นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:15 → 13:30 4ครั้ง 15นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:15 → 12:55 3ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:15 → 15:40 6ครั้ง 25นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:20 → 12:35 3ครั้ง 15นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:20 → 13:15 3ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:20 → 13:35 4ครั้ง 15นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:20 → 16:20 7ครั้ง 00นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:20 → 16:25 7ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:20 → 16:25 7ครั้ง 05นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
09:25 → 10:50 1ครั้ง 25นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:25 → 12:15 2ครั้ง 50นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
09:25 → 16:00 6ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
URUMQI AIR
09:30 → 14:05 4ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:30 → 14:20 4ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:35 → 13:45 4ครั้ง 10นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:35 → 16:25 6ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:40 → 14:45 5ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:40 → 13:40 4ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:40 → 16:30 6ครั้ง 50นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 14:15 4ครั้ง 25นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 10:50 1ครั้ง 00นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:50 → 16:55 7ครั้ง 05นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 14:50 5ครั้ง 00นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
09:55 → 13:00 3ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:55 → 16:00 6ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:00 → 13:50 3ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:00 → 16:45 6ครั้ง 45นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
10:00 → 16:10 6ครั้ง 10นาที
HNY สนามบินเหินหยาง Hengyang, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:00 → 12:55 2ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:00 → 16:35 6ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:00 → 12:50 2ครั้ง 50นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:00 → 13:25 3ครั้ง 25นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
URUMQI AIR
10:00 → 13:40 3ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:00 → 16:40 6ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:00 → 16:35 6ครั้ง 35นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:00 → 14:10 4ครั้ง 10นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:05 → 17:15 7ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
10:05 → 13:35 3ครั้ง 30นาที
LNL สนามบินหลงหนาน เชงเฉา Longnan, ประเทศจีน
URUMQI AIR
10:10 → 13:50 3ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:15 → 15:00 4ครั้ง 45นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:15 → 14:00 3ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:15 → 15:00 4ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:20 → 16:30 6ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:20 → 11:55 1ครั้ง 35นาที
RQA สนามบินเหลียวเควี่ยง เล่าหลาน Ruoqiang, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:20 → 17:00 6ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:20 → 13:50 3ครั้ง 30นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:40 → 15:45 5ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 14:45 3ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
10:50 → 15:40 4ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 14:25 3ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
10:55 → 12:15 1ครั้ง 20นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:55 → 12:05 1ครั้ง 10นาที
BPL สนามบินโบเล อลาชานโค่ว ลำต้น, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:55 → 14:45 3ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:55 → 14:00 3ครั้ง 05นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
10:55 → 17:35 6ครั้ง 40นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
URUMQI AIR
11:05 → 16:10 5ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:05 → 13:00 1ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:05 → 18:55 7ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:15 → 13:15 2ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 16:05 4ครั้ง 50นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:25 → 13:15 1ครั้ง 50นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:25 → 16:30 5ครั้ง 05นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:30 → 17:35 6ครั้ง 05นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:30 → 14:40 3ครั้ง 10นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:40 → 15:30 3ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:40 → 12:40 1ครั้ง 00นาที
KRY สนามบินคารามาย Karamay, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:50 → 13:00 1ครั้ง 10นาที
TCG สนามบินต้าเฉิง Tacheng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:50 → 13:00 1ครั้ง 10นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:55 → 14:50 2ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:55 → 16:25 4ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:55 → 17:35 5ครั้ง 40นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:00 → 15:35 3ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:15 → 17:05 4ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:20 → 17:10 4ครั้ง 50นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
12:25 → 16:20 3ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:30 → 14:25 1ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 16:15 3ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:35 → 16:45 4ครั้ง 10นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
12:40 → 17:50 5ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 14:30 1ครั้ง 50นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:40 → 16:10 3ครั้ง 30นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
12:45 → 15:10 2ครั้ง 25นาที
YTW Wanfang Yutian, ประเทศจีน
URUMQI AIR
12:50 → 16:30 3ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:55 → 17:00 4ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:00 → 14:10 1ครั้ง 10นาที
TCG สนามบินต้าเฉิง Tacheng, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:00 → 16:20 3ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:10 → 15:35 2ครั้ง 25นาที
YTW Wanfang Yutian, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:10 → 15:05 1ครั้ง 55นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:15 → 15:05 1ครั้ง 50นาที
TWC Tumxuk Tangwangcheng Airport Tumushuke, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:25 → 15:30 2ครั้ง 05นาที
QSZ สนามบินเย่อเกวียง Shache, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 15:25 1ครั้ง 55นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
13:30 → 15:30 2ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:30 → 15:25 1ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:30 → 17:15 3ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:45 → 15:00 1ครั้ง 15นาที
AAT สนามบินอัลไต อัลไต, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:45 → 17:40 3ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:45 → 16:35 2ครั้ง 50นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:45 → 19:45 6ครั้ง 00นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:55 → 19:00 5ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:55 → 15:55 2ครั้ง 00นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:55 → 15:50 1ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:55 → 17:55 4ครั้ง 00นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 15:10 1ครั้ง 10นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 17:40 3ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:00 → 15:10 1ครั้ง 10นาที
KCA สนามบินคู่เชอ คูค่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:05 → 18:10 4ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:05 → 15:55 1ครั้ง 50นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:15 → 18:55 4ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:30 → 15:55 1ครั้ง 25นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:30 → 16:25 1ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:30 → 18:10 3ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:40 → 19:45 5ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:40 → 21:30 6ครั้ง 50นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
14:40 → 18:20 3ครั้ง 40นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
14:55 → 21:15 6ครั้ง 20นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
14:55 → 18:40 3ครั้ง 45นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
15:00 → 18:30 3ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:05 → 16:40 1ครั้ง 35นาที
TWC Tumxuk Tangwangcheng Airport Tumushuke, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
15:15 → 18:55 3ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:20 → 21:30 6ครั้ง 10นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:20 → 18:50 3ครั้ง 30นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:20 → 18:05 2ครั้ง 45นาที
IQM สนามบินเควโม Qiemo, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:20 → 16:20 1ครั้ง 00นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:30 → 17:25 1ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:30 → 19:15 3ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:35 → 23:15 7ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:35 → 19:05 3ครั้ง 30นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:40 → 19:55 4ครั้ง 15นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:40 → 22:45 7ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:45 → 21:05 5ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
15:50 → 22:00 6ครั้ง 10นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:50 → 18:55 3ครั้ง 05นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:55 → 21:00 5ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:55 → 19:40 3ครั้ง 45นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:55 → 23:55 8ครั้ง 00นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:00 → 19:25 3ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
16:00 → 19:35 3ครั้ง 35นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 22:50 6ครั้ง 50นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
16:10 → 17:20 1ครั้ง 10นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:15 → 23:05 6ครั้ง 50นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:15 → 23:10 6ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:15 → 19:05 2ครั้ง 50นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:15 → 19:00 2ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:20 → 20:15 3ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:20 → 21:15 4ครั้ง 55นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
16:25 → 20:15 3ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:25 → 23:05 6ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:30 → 18:25 1ครั้ง 55นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:40 → 23:55 7ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:40 → 20:50 4ครั้ง 10นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 20:15 3ครั้ง 30นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:45 → 23:00 6ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:45 → 23:55 7ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 20:50 4ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:50 → 20:30 3ครั้ง 40นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
LUCKY AIR
16:55 → 18:20 1ครั้ง 25นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:55 → 21:05 4ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:55 → 23:55 7ครั้ง 00นาที
YIW สนามบินอี้หวู่ Yiwu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:00 → 20:35 3ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
17:00 → 18:20 1ครั้ง 20นาที
AAT สนามบินอัลไต อัลไต, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:00 → 00:30 7ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:00 → 21:40 4ครั้ง 40นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:00 → 23:30 6ครั้ง 30นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
17:10 → 20:55 3ครั้ง 45นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
17:10 → 23:55 6ครั้ง 45นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:10 → 19:00 1ครั้ง 50นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:10 → 23:40 6ครั้ง 30นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
17:10 → 20:25 3ครั้ง 15นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:15 → 20:10 2ครั้ง 55นาที
BAV สนามบินเบาเตา เป่าโถว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:15 → 21:00 3ครั้ง 45นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:15 → 22:00 4ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:15 → 22:55 5ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:15 → 00:40 7ครั้ง 25นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:25 → 22:50 5ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:30 → 18:40 1ครั้ง 10นาที
BPL สนามบินโบเล อลาชานโค่ว ลำต้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:30 → 22:15 4ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:30 → 20:20 2ครั้ง 50นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:30 → 23:50 6ครั้ง 20นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:30 → 21:10 3ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:35 → 21:55 4ครั้ง 20นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:35 → 00:40 7ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:40 → 22:50 5ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:50 → 01:00 7ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:50 → 21:40 3ครั้ง 50นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:55 → 00:40 6ครั้ง 45นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
17:55 → 20:40 2ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:00 → 00:05 6ครั้ง 05นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:00 → 20:35 2ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:05 → 22:30 4ครั้ง 25นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:05 → 23:00 4ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:15 → 22:00 3ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:15 → 00:30 6ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
18:15 → 21:25 3ครั้ง 10นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
18:20 → 22:10 3ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:20 → 01:40 7ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:30 → 22:55 4ครั้ง 25นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:40 → 22:30 3ครั้ง 50นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:50 → 00:10 5ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:50 → 23:35 4ครั้ง 45นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:00 → 20:20 1ครั้ง 20นาที
AAT สนามบินอัลไต อัลไต, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:00 → 22:40 3ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:00 → 21:55 2ครั้ง 55นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:00 → 23:50 4ครั้ง 50นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:00 → 00:35 5ครั้ง 35นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:05 → 23:35 4ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
19:10 → 21:55 2ครั้ง 45นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
19:10 → 22:55 3ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:10 → 00:40 5ครั้ง 30นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
19:15 → 23:05 3ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:15 → 23:00 3ครั้ง 45นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:20 → 01:15 5ครั้ง 55นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
19:20 → 22:05 2ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
LUCKY AIR
19:20 → 23:40 4ครั้ง 20นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:25 → 23:50 4ครั้ง 25นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:30 → 21:30 2ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:40 → 01:05 5ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:40 → 22:50 3ครั้ง 10นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:50 → 23:30 3ครั้ง 40นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:55 → 21:50 1ครั้ง 55นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 21:10 1ครั้ง 10นาที
BPL สนามบินโบเล อลาชานโค่ว ลำต้น, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
20:00 → 01:10 5ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:00 → 21:10 1ครั้ง 10นาที
TCG สนามบินต้าเฉิง Tacheng, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
20:05 → 21:30 1ครั้ง 25นาที
KJI สนามบินเบอร์ชิน Burqin, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:05 → 21:10 1ครั้ง 05นาที
TCG สนามบินต้าเฉิง Tacheng, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:10 → 01:40 5ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
URUMQI AIR
20:10 → 23:50 3ครั้ง 40นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
20:25 → 22:30 2ครั้ง 05นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
20:25 → 22:25 2ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
20:25 → 00:05 3ครั้ง 40นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:25 → 22:35 2ครั้ง 10นาที
QSZ สนามบินเย่อเกวียง Shache, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:30 → 22:30 2ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:30 → 00:15 3ครั้ง 45นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:40 → 21:50 1ครั้ง 10นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:50 → 00:20 3ครั้ง 30นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:55 → 00:50 3ครั้ง 55นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:55 → 00:45 3ครั้ง 50นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
21:00 → 22:20 1ครั้ง 20นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
21:00 → 22:10 1ครั้ง 10นาที
KCA สนามบินคู่เชอ คูค่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:00 → 22:10 1ครั้ง 10นาที
KCA สนามบินคู่เชอ คูค่า, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
21:00 → 22:05 1ครั้ง 05นาที
KCA สนามบินคู่เชอ คูค่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
21:00 → 23:00 2ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
URUMQI AIR
21:10 → 00:55 3ครั้ง 45นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
JIANGXI AIR
21:10 → 01:30 4ครั้ง 20นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
21:10 → 01:05 3ครั้ง 55นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:10 → 22:50 1ครั้ง 40นาที
TWC Tumxuk Tangwangcheng Airport Tumushuke, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:20 → 00:50 3ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:25 → 22:30 1ครั้ง 05นาที
KRY สนามบินคารามาย Karamay, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:30 → 01:50 4ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:30 → 01:05 3ครั้ง 35นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:45 → 01:25 3ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:55 → 23:50 1ครั้ง 55นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:55 → 23:05 1ครั้ง 10นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
22:05 → 01:55 3ครั้ง 50นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
22:20 → 23:40 1ครั้ง 20นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:25 → 01:55 3ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
22:30 → 23:50 1ครั้ง 20นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:30 → 00:30 2ครั้ง 00นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:30 → 01:45 3ครั้ง 15นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
22:55 → 23:55 1ครั้ง 00นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:30 → 00:50 1ครั้ง 20นาที
AKU สนามบินอัคสุ Aksu, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:40 → 00:55 1ครั้ง 15นาที
YIN สนามบินอี๋หนิง Yining, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog