CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน

ข้อมูลเที่ยวบิน

07:15 → 13:45 6ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:15 → 10:30 3ครั้ง 15นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:25 → 13:00 5ครั้ง 35นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
07:25 → 10:25 3ครั้ง 00นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:25 → 11:45 4ครั้ง 20นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:25 → 10:05 2ครั้ง 40นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
07:25 → 09:05 1ครั้ง 40นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:30 → 10:45 3ครั้ง 15นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:30 → 13:45 6ครั้ง 15นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 13:50 6ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 09:45 2ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 10:00 2ครั้ง 10นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
07:50 → 14:30 6ครั้ง 40นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
07:55 → 11:25 3ครั้ง 30นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:55 → 14:25 6ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:55 → 10:55 3ครั้ง 00นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:55 → 14:15 6ครั้ง 20นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:55 → 10:25 2ครั้ง 30นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
07:55 → 13:30 5ครั้ง 35นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:00 → 09:55 1ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:05 → 12:25 4ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 11:15 3ครั้ง 10นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:05 → 10:55 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:05 → 14:15 6ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
08:15 → 10:25 2ครั้ง 10นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 11:10 2ครั้ง 55นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:15 → 11:00 2ครั้ง 45นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 14:05 5ครั้ง 50นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:15 → 15:05 6ครั้ง 50นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 14:40 6ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:20 → 12:20 4ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:20 → 11:35 3ครั้ง 15นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 14:55 6ครั้ง 25นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:30 → 13:55 5ครั้ง 25นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:30 → 14:40 6ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:30 → 11:40 3ครั้ง 10นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
LOONG AIR
08:30 → 11:00 2ครั้ง 30นาที
JNG สนามบินจินิง คูฟู Jining, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
08:30 → 11:10 2ครั้ง 40นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
08:30 → 11:00 2ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:30 → 14:40 6ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
08:40 → 14:45 6ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 10:35 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:45 → 11:40 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:00 → 13:15 4ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:05 → 15:25 6ครั้ง 20นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
09:05 → 11:00 1ครั้ง 55นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
09:10 → 12:15 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:15 → 11:50 2ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 16:10 6ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:40 → 16:30 6ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:40 → 11:45 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 16:50 7ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
09:50 → 12:40 2ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:50 → 12:05 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:50 → 12:05 2ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
09:50 → 15:45 5ครั้ง 55นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
09:55 → 14:25 4ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:55 → 11:50 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:00 → 14:20 4ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:10 → 16:05 5ครั้ง 55นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:10 → 13:20 3ครั้ง 10นาที
XFN สนามบินเซียงหยาง ลิ่วยี่ เซียงหยาง, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:15 → 12:50 2ครั้ง 35นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
LUCKY AIR
10:20 → 12:55 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:25 → 12:30 2ครั้ง 05นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:35 → 12:35 2ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
10:40 → 11:35 55นาที
NBS สนามบินฉางไป๋ซาน ไป๋ชาน, ประเทศจีน
LOONG AIR
10:40 → 12:35 1ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:45 → 12:45 2ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:55 → 15:25 4ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:55 → 13:45 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:05 → 14:05 3ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:10 → 15:45 4ครั้ง 35นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:20 → 13:55 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:30 → 14:40 3ครั้ง 10นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:40 → 15:15 3ครั้ง 35นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:40 → 14:25 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:50 → 14:35 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:00 → 14:40 2ครั้ง 40นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
12:20 → 15:40 3ครั้ง 20นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 14:40 2ครั้ง 10นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 16:50 4ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:40 → 16:50 4ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
12:40 → 15:30 2ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:40 → 14:40 2ครั้ง 00นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
LOONG AIR
12:40 → 15:00 2ครั้ง 20นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
12:45 → 15:20 2ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:50 → 17:40 4ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:50 → 14:50 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:50 → 14:45 1ครั้ง 55นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:50 → 14:45 1ครั้ง 55นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:50 → 19:35 6ครั้ง 45นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
12:50 → 18:15 5ครั้ง 25นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:55 → 16:00 3ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:55 → 15:05 2ครั้ง 10นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:55 → 17:40 4ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:00 → 17:25 4ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:00 → 17:15 4ครั้ง 15นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:10 → 19:30 6ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:10 → 14:50 1ครั้ง 40นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:15 → 18:50 5ครั้ง 35นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:15 → 15:55 2ครั้ง 40นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:15 → 16:05 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:15 → 15:15 2ครั้ง 00นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:15 → 18:25 5ครั้ง 10นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:25 → 18:10 4ครั้ง 45นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:25 → 15:10 1ครั้ง 45นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
AIR CHINA
13:30 → 15:45 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:45 → 16:20 2ครั้ง 35นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:45 → 19:10 5ครั้ง 25นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:55 → 16:35 2ครั้ง 40นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:55 → 19:55 6ครั้ง 00นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:55 → 18:50 4ครั้ง 55นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:55 → 15:50 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:00 → 19:55 5ครั้ง 55นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:00 → 15:40 1ครั้ง 40นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:05 → 18:25 4ครั้ง 20นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:15 → 21:00 6ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
14:15 → 21:10 6ครั้ง 55นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:15 → 17:10 2ครั้ง 55นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
9 AIR
14:15 → 16:50 2ครั้ง 35นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:25 → 17:35 3ครั้ง 10นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:25 → 21:05 6ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:30 → 19:00 4ครั้ง 30นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:35 → 19:00 4ครั้ง 25นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
14:35 → 16:10 1ครั้ง 35นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
14:40 → 17:30 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:50 → 21:30 6ครั้ง 40นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:50 → 21:30 6ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:50 → 17:50 3ครั้ง 00นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:50 → 17:00 2ครั้ง 10นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
15:05 → 21:30 6ครั้ง 25นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:05 → 17:05 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:15 → 18:50 3ครั้ง 35นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
15:15 → 22:10 6ครั้ง 55นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
15:20 → 21:50 6ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:20 → 17:30 2ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:20 → 18:40 3ครั้ง 20นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:35 → 17:40 2ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:35 → 20:15 4ครั้ง 40นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:40 → 21:35 5ครั้ง 55นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:40 → 18:30 2ครั้ง 50นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:45 → 23:05 7ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
15:45 → 17:45 2ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
15:45 → 18:45 3ครั้ง 00นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
15:55 → 19:10 3ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 19:35 3ครั้ง 35นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 22:20 6ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LOONG AIR
16:00 → 18:10 2ครั้ง 10นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
LOONG AIR
16:00 → 18:35 2ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
16:00 → 23:15 7ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:00 → 22:10 6ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
16:15 → 22:55 6ครั้ง 40นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:15 → 19:30 3ครั้ง 15นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:20 → 23:55 7ครั้ง 35นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
16:20 → 19:25 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
16:25 → 20:35 4ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:30 → 18:40 2ครั้ง 10นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:30 → 19:25 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 19:45 3ครั้ง 00นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:45 → 23:00 6ครั้ง 15นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:45 → 19:35 2ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:45 → 23:35 6ครั้ง 50นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 20:10 3ครั้ง 25นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:45 → 23:25 6ครั้ง 40นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:55 → 00:15 7ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
16:55 → 18:55 2ครั้ง 00นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:55 → 00:20 7ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:55 → 20:10 3ครั้ง 15นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
17:00 → 23:30 6ครั้ง 30นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:00 → 20:20 3ครั้ง 20นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:05 → 19:50 2ครั้ง 45นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:05 → 23:35 6ครั้ง 30นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
17:15 → 20:40 3ครั้ง 25นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:20 → 23:25 6ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:20 → 20:30 3ครั้ง 10นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:25 → 20:20 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
17:35 → 23:20 5ครั้ง 45นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:35 → 20:35 3ครั้ง 00นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:35 → 23:05 5ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:35 → 19:40 2ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:40 → 22:15 4ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:45 → 23:45 6ครั้ง 00นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:45 → 20:10 2ครั้ง 25นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
17:50 → 00:15 6ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
17:50 → 20:40 2ครั้ง 50นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
17:55 → 01:00 7ครั้ง 05นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:55 → 20:55 3ครั้ง 00นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
18:05 → 23:30 5ครั้ง 25นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:05 → 20:00 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:15 → 00:05 5ครั้ง 50นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:15 → 20:20 2ครั้ง 05นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:20 → 20:15 1ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
18:35 → 00:45 6ครั้ง 10นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
18:35 → 21:35 3ครั้ง 00นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
18:40 → 20:55 2ครั้ง 15นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
18:40 → 23:55 5ครั้ง 15นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
18:45 → 00:05 5ครั้ง 20นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:45 → 20:30 1ครั้ง 45นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:55 → 01:20 6ครั้ง 25นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
18:55 → 21:25 2ครั้ง 30นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:00 → 00:30 5ครั้ง 30นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:00 → 00:10 5ครั้ง 10นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
19:00 → 21:00 2ครั้ง 00นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:00 → 21:05 2ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
19:00 → 21:00 2ครั้ง 00นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:05 → 23:30 4ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:05 → 22:10 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:15 → 22:10 2ครั้ง 55นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
19:15 → 21:15 2ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
19:25 → 01:25 6ครั้ง 00นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:25 → 21:45 2ครั้ง 20นาที
YTY สนามบินหยางโจว-ไท่ซู หยางโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:30 → 22:20 2ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
19:35 → 21:35 2ครั้ง 00นาที
WEF สนามบินเหว่ยฟาง Weifang, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
19:35 → 22:45 3ครั้ง 10นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:35 → 00:20 4ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
19:40 → 22:35 2ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:45 → 23:50 4ครั้ง 05นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:45 → 22:30 2ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
19:45 → 21:25 1ครั้ง 40นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:00 → 23:25 3ครั้ง 25นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 23:00 3ครั้ง 00นาที
KHN สนามบินนานาชาตินานฉาง ฉางเป่ย ฉาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:00 → 01:30 5ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
20:05 → 22:55 2ครั้ง 50นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:15 → 01:45 5ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
20:15 → 22:50 2ครั้ง 35นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:15 → 01:00 4ครั้ง 45นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:15 → 22:45 2ครั้ง 30นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
20:20 → 01:40 5ครั้ง 20นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
20:20 → 22:15 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
20:30 → 00:30 4ครั้ง 00นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
20:30 → 22:10 1ครั้ง 40นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
20:40 → 00:30 3ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:50 → 21:45 55นาที
YNJ สนามบินนานาชาติเหยียนจี๋ หยานจี๋, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:00 → 23:00 2ครั้ง 00นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:00 → 01:30 4ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:00 → 23:10 2ครั้ง 10นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:45 → 00:50 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
21:50 → 23:45 1ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:55 → 01:00 3ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
22:15 → 01:20 3ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
22:40 → 00:35 1ครั้ง 55นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
22:55 → 01:00 2ครั้ง 05นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog