CSX สนามบินนานาชาติฉางชา

ข้อมูลเที่ยวบิน

00:20 → 06:50 11ครั้ง 30นาที
NBO สนามบินนานาชาติไนโรบี โจโม เคนแย็ตต้า ไนโรบี, ประเทศเคนย่า
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:10 → 07:55 1ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:25 → 07:55 1ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
06:45 → 08:45 2ครั้ง 00นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
06:50 → 09:00 2ครั้ง 10นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
06:50 → 09:00 2ครั้ง 10นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
06:50 → 09:25 2ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
LOONG AIR
06:55 → 08:45 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:00 → 10:05 3ครั้ง 05นาที
YKH สนามบินหยิงโข่ว Yingkou, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
07:00 → 13:25 6ครั้ง 25นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
07:00 → 11:50 4ครั้ง 50นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:00 → 09:20 2ครั้ง 20นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:05 → 09:10 2ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:05 → 10:00 2ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
07:05 → 08:55 1ครั้ง 50นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:10 → 08:45 1ครั้ง 35นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:10 → 12:05 4ครั้ง 55นาที
JGN สนามบินเจียยู่กวาน Jiayuguan, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:10 → 09:35 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:10 → 08:45 1ครั้ง 35นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:15 → 08:40 1ครั้ง 25นาที
AQG สนามบินอันชิ่ง เทียนฉู่ชาน Anqing, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:15 → 08:50 1ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
07:15 → 10:35 3ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:15 → 09:40 2ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
07:20 → 12:00 4ครั้ง 40นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:20 → 09:25 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:20 → 08:55 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:25 → 09:50 2ครั้ง 25นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
07:25 → 09:15 1ครั้ง 50นาที
HIA สนามบินหวยอัน Huai'an, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:25 → 09:50 2ครั้ง 25นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
07:25 → 14:55 7ครั้ง 30นาที
MDG สนามบินหมู่ตันเจียง ไห่หลาง Mudanjiang, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
07:30 → 09:20 1ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:35 → 10:05 2ครั้ง 30นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 09:35 1ครั้ง 55นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:40 → 09:30 1ครั้ง 50นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:40 → 11:50 4ครั้ง 10นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 13:05 5ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:45 → 15:25 7ครั้ง 40นาที
KHG สนามบินคาชการ์ ชิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:45 → 10:10 2ครั้ง 25นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
07:45 → 09:10 1ครั้ง 25นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:45 → 12:30 4ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 12:05 4ครั้ง 15นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:50 → 09:50 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:50 → 10:20 2ครั้ง 30นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:50 → 09:55 2ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:55 → 09:55 2ครั้ง 00นาที
LYG สนามบินเหลียนหยุนกังไบ๋ถาบู่ Lianyungang, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
07:55 → 09:45 1ครั้ง 50นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
08:00 → 10:35 2ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 09:15 1ครั้ง 15นาที
FUG สนามบินฟูหยาง ซีกวน Fuyang, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:00 → 13:00 5ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:00 → 12:15 4ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:00 → 10:10 2ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 10:30 2ครั้ง 25นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
08:05 → 10:05 2ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:05 → 10:30 2ครั้ง 25นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
GX AIRLINES
08:10 → 11:40 3ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 09:25 1ครั้ง 15นาที
JIQ สนามบินเฉียนเจียง หวู่เลียงซาน Qianjiang, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:10 → 09:45 1ครั้ง 35นาที
JNG สนามบินจินิง คูฟู Jining, ประเทศจีน
GX AIRLINES
08:10 → 10:30 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:15 → 09:50 1ครั้ง 35นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:15 → 10:10 1ครั้ง 55นาที
YNZ สนามบินเหยียนเฉิงหนานหยาง Yancheng, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
08:15 → 09:50 1ครั้ง 35นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
08:15 → 10:00 1ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:20 → 10:00 1ครั้ง 40นาที
HZH สนามบินลี่ผิง หลี่ปิง, ประเทศจีน
JOY AIR
08:20 → 10:45 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:25 → 10:45 2ครั้ง 20นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
08:30 → 12:15 3ครั้ง 45นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:30 → 10:50 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
08:35 → 16:40 8ครั้ง 05นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:35 → 10:55 2ครั้ง 20นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:40 → 10:45 2ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 10:10 1ครั้ง 15นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
JOY AIR
09:00 → 10:35 1ครั้ง 35นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
09:00 → 11:20 2ครั้ง 20นาที
WEF สนามบินเหว่ยฟาง Weifang, ประเทศจีน
GX AIRLINES
09:05 → 10:45 1ครั้ง 40นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
GX AIRLINES
09:05 → 10:35 1ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 13:40 4ครั้ง 25นาที
TLQ สนามบินเทอปัน Turpan, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
09:15 → 11:50 2ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
LOONG AIR
09:20 → 11:55 2ครั้ง 35นาที
BSD สนามบินเป่าซาน Baoshan, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
09:25 → 16:10 6ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:25 → 12:05 2ครั้ง 40นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:30 → 11:20 1ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:30 → 12:40 3ครั้ง 10นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:45 → 12:25 2ครั้ง 40นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
09:45 → 15:25 5ครั้ง 40นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
09:45 → 12:10 2ครั้ง 25นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
09:50 → 12:00 2ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:50 → 11:30 1ครั้ง 40นาที
WUZ สนามบินอู๋โจวฉางโจวด๋าว Wuzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:50 → 12:05 2ครั้ง 15นาที
WUT สนามบินซินโจว Xinzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:55 → 11:40 1ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
09:55 → 11:55 2ครั้ง 00นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:00 → 11:45 1ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:00 → 11:30 1ครั้ง 30นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
10:00 → 14:45 4ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:05 → 11:40 1ครั้ง 35นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:05 → 11:35 1ครั้ง 30นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
10:10 → 16:00 5ครั้ง 50นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:10 → 12:10 2ครั้ง 00นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:10 → 12:20 2ครั้ง 10นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:20 → 12:15 1ครั้ง 55นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
10:20 → 12:55 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:30 → 14:05 3ครั้ง 35นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
10:30 → 12:55 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:35 → 14:15 3ครั้ง 40นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
10:40 → 14:15 3ครั้ง 35นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:40 → 12:50 2ครั้ง 10นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:45 → 12:45 2ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:45 → 12:45 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:50 → 13:00 2ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
10:50 → 13:10 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:55 → 12:20 1ครั้ง 25นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:05 → 14:15 3ครั้ง 10นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:05 → 13:30 2ครั้ง 25นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:05 → 13:10 2ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:05 → 12:05 1ครั้ง 00นาที
WGN สนามบิน เฉาหยาง หวู่กัง Shaoyang, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:10 → 13:10 2ครั้ง 00นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
11:10 → 15:25 4ครั้ง 15นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:10 → 16:55 5ครั้ง 45นาที
DNH สนามบินตุนหวง หวง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
11:10 → 12:40 1ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 12:55 1ครั้ง 40นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:15 → 12:30 1ครั้ง 15นาที
MXZ สนามบินเหมยเซี่ยน Meixian, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 13:35 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 13:10 1ครั้ง 55นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
11:20 → 13:40 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:20 → 12:50 1ครั้ง 30นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
11:30 → 14:55 3ครั้ง 25นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:30 → 13:30 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
11:40 → 13:10 1ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:40 → 14:10 2ครั้ง 30นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:45 → 13:35 1ครั้ง 50นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:55 → 17:15 5ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
11:55 → 14:00 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:00 → 14:20 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
12:00 → 14:35 2ครั้ง 35นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:05 → 15:55 3ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:05 → 14:00 1ครั้ง 55นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:10 → 14:00 1ครั้ง 50นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:10 → 14:30 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
12:15 → 14:40 2ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:15 → 14:40 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:20 → 14:45 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
9 AIR
12:25 → 15:05 2ครั้ง 40นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:25 → 14:25 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:30 → 15:00 2ครั้ง 30นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
12:30 → 14:00 1ครั้ง 30นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:40 → 18:10 5ครั้ง 30นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 14:15 1ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
12:40 → 15:05 2ครั้ง 25นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:45 → 14:45 2ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
12:45 → 14:50 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:45 → 14:40 1ครั้ง 55นาที
XFN สนามบินเซียงหยาง ลิ่วยี่ เซียงหยาง, ประเทศจีน
JOY AIR
12:50 → 14:35 1ครั้ง 45นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
12:50 → 15:05 2ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:55 → 14:30 1ครั้ง 35นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:00 → 17:00 4ครั้ง 00นาที
LUM สนามบินเต๋อหง หมานซื่อ Mangshi, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
13:00 → 14:50 1ครั้ง 50นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:00 → 15:00 2ครั้ง 00นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
13:00 → 14:55 1ครั้ง 55นาที
WNH สนามบินเหวินซาน เวิ้, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
13:10 → 15:10 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:15 → 15:35 2ครั้ง 20นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:15 → 15:05 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
13:25 → 15:05 1ครั้ง 40นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:30 → 15:55 2ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:35 → 17:20 3ครั้ง 45นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
AIR GUILIN
13:35 → 15:30 1ครั้ง 55นาที
YLX Yulin Fumian Airport Yulin, ประเทศจีน
AIR GUILIN
13:40 → 16:00 2ครั้ง 20นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:45 → 16:40 2ครั้ง 55นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:45 → 15:45 2ครั้ง 00นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
13:45 → 15:20 1ครั้ง 35นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:55 → 16:00 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
13:55 → 16:05 2ครั้ง 10นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:00 → 16:30 2ครั้ง 30นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:00 → 15:35 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:05 → 16:00 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:05 → 15:50 1ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
14:10 → 15:55 1ครั้ง 45นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
14:10 → 16:35 2ครั้ง 25นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
14:15 → 16:15 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
9 AIR
14:15 → 16:05 1ครั้ง 50นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:25 → 17:05 2ครั้ง 40นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
14:30 → 17:05 2ครั้ง 35นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
14:30 → 17:00 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:35 → 17:45 3ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:40 → 16:50 2ครั้ง 10นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
14:45 → 16:45 2ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
14:45 → 17:10 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
URUMQI AIR
14:45 → 18:50 4ครั้ง 05นาที
LUM สนามบินเต๋อหง หมานซื่อ Mangshi, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
14:45 → 21:00 6ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
URUMQI AIR
14:45 → 16:20 1ครั้ง 35นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
14:50 → 17:00 2ครั้ง 10นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
14:50 → 19:00 4ครั้ง 10นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
14:55 → 17:25 2ครั้ง 30นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
14:55 → 16:25 1ครั้ง 30นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:55 → 17:00 2ครั้ง 05นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:00 → 17:40 2ครั้ง 40นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:00 → 17:05 2ครั้ง 05นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
15:00 → 17:00 2ครั้ง 00นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:05 → 17:35 2ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:05 → 17:05 2ครั้ง 00นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:10 → 16:35 1ครั้ง 25นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:10 → 17:00 1ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:15 → 16:55 1ครั้ง 40นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:20 → 19:15 3ครั้ง 55นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
15:20 → 18:50 3ครั้ง 30นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:20 → 17:25 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
15:25 → 17:40 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:30 → 18:30 3ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:30 → 19:55 4ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
15:45 → 17:30 1ครั้ง 45นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:50 → 17:45 1ครั้ง 55นาที
CIH สนามบินเฉียงสือ ว่างคาน ฉางจื่อ, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
15:50 → 17:30 1ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
LOONG AIR
15:50 → 21:30 5ครั้ง 40นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
15:55 → 22:15 6ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
LOONG AIR
15:55 → 18:25 2ครั้ง 30นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
LOONG AIR
15:55 → 17:35 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
15:55 → 17:45 1ครั้ง 50นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
GX AIRLINES
16:00 → 17:55 1ครั้ง 55นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:05 → 17:40 1ครั้ง 35นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:05 → 18:00 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:05 → 17:50 1ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:10 → 17:40 1ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:10 → 18:35 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
16:10 → 18:20 2ครั้ง 10นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
16:15 → 18:25 2ครั้ง 10นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:15 → 20:40 4ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:15 → 18:30 2ครั้ง 15นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:20 → 18:15 1ครั้ง 55นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
16:20 → 18:25 2ครั้ง 05นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
16:30 → 18:35 2ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
16:30 → 18:25 1ครั้ง 55นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
16:40 → 18:20 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
16:40 → 18:40 2ครั้ง 00นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
16:45 → 18:45 2ครั้ง 00นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:45 → 18:25 1ครั้ง 40นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
FUZHOU AIRLINES
16:50 → 19:25 2ครั้ง 35นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:50 → 18:50 2ครั้ง 00นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
16:55 → 19:35 2ครั้ง 40นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:55 → 18:40 1ครั้ง 45นาที
MIG สนามบินเหมียนหยาง Mianyang, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:00 → 18:50 1ครั้ง 50นาที
HYN สนามบินไท้โจว ลูเกา ไถโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:00 → 19:20 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:00 → 18:50 1ครั้ง 50นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:00 → 18:55 1ครั้ง 55นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:05 → 18:55 1ครั้ง 50นาที
TFU Tianfu International Airport Chengdu, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:05 → 18:55 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:10 → 18:35 1ครั้ง 25นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
17:20 → 18:55 1ครั้ง 35นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:30 → 19:55 2ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:40 → 21:10 3ครั้ง 30นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:45 → 19:00 1ครั้ง 15นาที
DYG สนามบินจางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย, ประเทศจีน
JOY AIR
17:45 → 20:35 2ครั้ง 50นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
17:50 → 19:35 1ครั้ง 45นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:50 → 19:55 2ครั้ง 05นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:55 → 19:30 1ครั้ง 35นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
17:55 → 19:55 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
AIR GUILIN
17:55 → 19:50 1ครั้ง 55นาที
YBP สนามบินยีบิน Yibin, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
18:00 → 20:30 2ครั้ง 30นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:00 → 23:30 5ครั้ง 30นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:00 → 20:15 2ครั้ง 15นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
18:10 → 19:50 1ครั้ง 40นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:10 → 20:10 2ครั้ง 00นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
18:30 → 20:00 1ครั้ง 30นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
18:35 → 20:35 2ครั้ง 00นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
18:40 → 20:35 1ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:40 → 20:55 2ครั้ง 15นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
18:45 → 21:20 2ครั้ง 35นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:45 → 23:25 4ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:50 → 22:35 3ครั้ง 45นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:50 → 20:15 1ครั้ง 25นาที
KOW สนามบินก้านโจว Ganzhou, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
18:50 → 21:10 2ครั้ง 20นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
18:55 → 20:55 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
9 AIR
18:55 → 00:05 5ครั้ง 10นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
18:55 → 21:15 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
18:55 → 20:55 2ครั้ง 00นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
18:55 → 20:45 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:00 → 20:50 1ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:00 → 21:20 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:05 → 21:35 2ครั้ง 30นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
19:05 → 21:20 2ครั้ง 15นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
19:10 → 21:15 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:15 → 21:30 2ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:20 → 21:40 2ครั้ง 20นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:30 → 21:05 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
19:35 → 21:25 1ครั้ง 50นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:35 → 21:55 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:35 → 22:00 2ครั้ง 25นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:35 → 22:00 2ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
19:40 → 22:00 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:45 → 21:00 1ครั้ง 15นาที
KJH สนามบินไคลี ห้วงผิง หวงปิง, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
19:45 → 21:50 2ครั้ง 05นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
AIR ALPS AVIATION
19:45 → 21:40 1ครั้ง 55นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
19:50 → 22:10 2ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:50 → 22:10 2ครั้ง 20นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
19:50 → 22:10 2ครั้ง 20นาที
XIC สนามบินซีชางฉิงซาน Xichang, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:55 → 21:50 1ครั้ง 55นาที
RIZ สนามบินรื่อเจ้า Rizhao, ประเทศจีน
GX AIRLINES
19:55 → 21:55 2ครั้ง 00นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
20:00 → 21:30 1ครั้ง 30นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:00 → 22:00 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 22:05 2ครั้ง 05นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:00 → 22:30 2ครั้ง 30นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:05 → 21:30 1ครั้ง 25นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
20:10 → 21:55 1ครั้ง 45นาที
LZO สนามบินหลูโจว Luzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
20:15 → 22:35 2ครั้ง 20นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:15 → 21:45 1ครั้ง 30นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
20:20 → 22:20 2ครั้ง 00นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:20 → 23:50 3ครั้ง 30นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:25 → 21:55 1ครั้ง 30นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:25 → 00:50 4ครั้ง 25นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
20:25 → 23:05 2ครั้ง 40นาที
TCZ สนามบินเทงฉง เต้าเฟิง Tengchong, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
20:25 → 01:10 4ครั้ง 45นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:30 → 22:00 1ครั้ง 30นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:35 → 23:45 3ครั้ง 10นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
20:40 → 22:55 2ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:45 → 23:10 2ครั้ง 25นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
21:00 → 22:55 1ครั้ง 55นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
21:00 → 22:25 1ครั้ง 25นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:00 → 00:30 3ครั้ง 30นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
TIBET AIRLINES
21:05 → 23:40 2ครั้ง 35นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:05 → 23:35 2ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:10 → 23:00 1ครั้ง 50นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:10 → 23:30 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:15 → 23:15 2ครั้ง 00นาที
NTG สนามบินหนานทง ชิงตง Nantong, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
21:20 → 23:45 2ครั้ง 25นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:25 → 00:25 3ครั้ง 00นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:30 → 00:50 3ครั้ง 20นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:40 → 00:15 2ครั้ง 35นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:40 → 23:35 1ครั้ง 55นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
DUTCH ANTILLS EXPRESS
21:45 → 23:40 1ครั้ง 55นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
21:50 → 23:50 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
21:55 → 00:20 2ครั้ง 25นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
22:00 → 23:40 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
22:05 → 00:05 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:05 → 23:35 1ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:05 → 23:50 1ครั้ง 45นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
22:05 → 00:30 2ครั้ง 25นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:10 → 23:55 1ครั้ง 45นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:20 → 23:50 1ครั้ง 30นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
22:25 → 23:55 1ครั้ง 30นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:25 → 00:25 2ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
22:35 → 00:15 1ครั้ง 40นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:40 → 01:00 2ครั้ง 20นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:40 → 01:05 2ครั้ง 25นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
22:55 → 01:15 2ครั้ง 20นาที
JHG สนามบินจิ่งหง จิ่งหง, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES
22:55 → 00:50 1ครั้ง 55นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:00 → 00:30 1ครั้ง 30นาที
CZX สนามบินชางโจว ฉางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
23:00 → 01:00 2ครั้ง 00นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
23:00 → 00:40 1ครั้ง 40นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
23:05 → 00:55 1ครั้ง 50นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
23:05 → 00:40 1ครั้ง 35นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:05 → 01:30 2ครั้ง 25นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
23:10 → 00:40 1ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
23:10 → 01:25 2ครั้ง 15นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
23:15 → 01:10 1ครั้ง 55นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
23:30 → 01:30 2ครั้ง 00นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
RUILI AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog