HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:35 → 08:50 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:00 → 08:50 1ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:20 → 08:40 1ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:20 → 13:35 6ครั้ง 15นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:25 → 09:30 2ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:30 → 09:40 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
07:30 → 09:35 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:45 → 10:25 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
07:50 → 09:55 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
07:50 → 10:30 2ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 15:35 7ครั้ง 35นาที
HTN สนามบินโฮตาน Hotan, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 09:30 1ครั้ง 30นาที
XFN สนามบินเซียงหยาง ลิ่วยี่ เซียงหยาง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
08:00 → 09:40 1ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:00 → 12:30 4ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
08:25 → 10:30 2ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:25 → 10:55 2ครั้ง 30นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
08:55 → 10:50 1ครั้ง 55นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
08:55 → 11:30 2ครั้ง 35นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:55 → 11:40 2ครั้ง 45นาที
ZHA สนามบินจางเจียง Zhanjiang, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:10 → 11:55 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
09:15 → 11:10 1ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:15 → 11:40 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
09:20 → 11:20 2ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
9 AIR
09:25 → 11:00 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
09:30 → 12:10 2ครั้ง 40นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
09:35 → 11:45 2ครั้ง 10นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
09:50 → 12:35 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
LUCKY AIR
09:55 → 12:15 2ครั้ง 20นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
10:10 → 12:15 2ครั้ง 05นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:25 → 12:55 2ครั้ง 30นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:30 → 12:50 2ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:30 → 13:00 2ครั้ง 30นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
10:35 → 13:35 3ครั้ง 00นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:40 → 16:35 5ครั้ง 55นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:40 → 13:15 2ครั้ง 35นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:40 → 12:50 2ครั้ง 10นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
10:40 → 12:50 2ครั้ง 10นาที
ZYI สนามบินซุนยี่ ซิงจาว Zunyi, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:45 → 12:40 1ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
10:50 → 13:00 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
10:50 → 13:10 2ครั้ง 20นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:00 → 13:05 2ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:00 → 13:05 2ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:00 → 12:55 1ครั้ง 55นาที
HET สนามบินนานาชาติโหฮอต ไบตา Hohhot, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
11:00 → 20:35 9ครั้ง 35นาที
KRL สนามบินคอร์ลา Korla, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:05 → 13:00 1ครั้ง 55นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
11:05 → 13:10 2ครั้ง 05นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
11:10 → 13:05 1ครั้ง 55นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:15 → 16:30 5ครั้ง 15นาที
ACX สนามบินสิงอี้ Xingyi, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:15 → 13:40 2ครั้ง 25นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA EZPRESS
11:20 → 13:55 2ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:25 → 14:15 2ครั้ง 50นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
JOY AIR
11:30 → 13:40 2ครั้ง 10นาที
FUO สนามบินฝอซานชาตี Foshan, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
11:30 → 14:05 2ครั้ง 35นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:35 → 14:25 2ครั้ง 50นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
11:45 → 14:15 2ครั้ง 30นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
11:50 → 14:15 2ครั้ง 25นาที
LZH สนามบินหลิ่วโจว Liuzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:50 → 13:55 2ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:00 → 14:05 2ครั้ง 05นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:05 → 14:25 2ครั้ง 20นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
12:10 → 14:15 2ครั้ง 05นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:15 → 15:10 2ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:15 → 16:55 4ครั้ง 40นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:20 → 15:15 2ครั้ง 55นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
KUNMING AIRLINES
12:25 → 14:20 1ครั้ง 55นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
12:50 → 15:30 2ครั้ง 40นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
12:50 → 15:05 2ครั้ง 15นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
12:55 → 14:55 2ครั้ง 00นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
13:00 → 15:25 2ครั้ง 25นาที
YBP สนามบินยีบิน Yibin, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
13:10 → 15:00 1ครั้ง 50นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:15 → 15:10 1ครั้ง 55นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
13:25 → 15:40 2ครั้ง 15นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
13:30 → 16:05 2ครั้ง 35นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
13:40 → 15:40 2ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:50 → 15:35 1ครั้ง 45นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:50 → 16:15 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:55 → 15:35 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
14:00 → 16:35 2ครั้ง 35นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
14:20 → 18:30 4ครั้ง 10นาที
LXA สนามบินลาซากุงข่า ลาซา Gonggar, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
14:20 → 16:35 2ครั้ง 15นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
14:35 → 16:15 1ครั้ง 40นาที
WEH สนามบิน เว่ยไห่ เวยไห่, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:40 → 17:00 2ครั้ง 20นาที
INC สนามบินหยินชวน ยินฉวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:50 → 17:35 2ครั้ง 45นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
14:55 → 16:50 1ครั้ง 55นาที
CQW Chongqing Xiannvshan Airport Wulong, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
14:55 → 18:00 3ครั้ง 05นาที
DLU สนามบินต้าหลี่ ต้าหลี่, ประเทศจีน
AIR CHINA
14:55 → 19:00 4ครั้ง 05นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
TIANJIN AIRLINES
15:00 → 17:55 2ครั้ง 55นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
15:10 → 17:40 2ครั้ง 30นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:10 → 17:20 2ครั้ง 10นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:10 → 22:25 7ครั้ง 15นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:15 → 19:50 4ครั้ง 35นาที
UYN สนามบินหยูหยิน Yulin, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:15 → 17:10 1ครั้ง 55นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:20 → 17:30 2ครั้ง 10นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
15:25 → 17:10 1ครั้ง 45นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
15:25 → 17:05 1ครั้ง 40นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
15:30 → 19:50 4ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
15:30 → 17:25 1ครั้ง 55นาที
YIH สนามบินอี้ชาง ชาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
15:40 → 17:45 2ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:40 → 17:20 1ครั้ง 40นาที
LFQ สนามบินหลินเฟิน หลินเฟิน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
15:50 → 18:05 2ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:05 → 17:35 1ครั้ง 30นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:05 → 17:40 1ครั้ง 35นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
16:05 → 18:35 2ครั้ง 30นาที
XNN สนามบินซีหนิง เกาเจียเบา ซีหนิง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:10 → 18:10 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
16:10 → 17:55 1ครั้ง 45นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
16:20 → 18:15 1ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:30 → 18:10 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
16:40 → 18:20 1ครั้ง 40นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:45 → 18:55 2ครั้ง 10นาที
HUZ สนามบินฮุยซู Huizhou, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
16:55 → 19:20 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
16:55 → 19:10 2ครั้ง 15นาที
WMT สนามบินเหรินหวาย เหมาไท่ Zunyi, ประเทศจีน
GABON AIRLINES
16:55 → 18:20 1ครั้ง 25นาที
YCU สนามบินยิ่งเฉิง กวงกง Yuncheng, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:05 → 20:25 3ครั้ง 20นาที
HLD สนามบินไฮลา เฮลลาร์, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
17:05 → 19:00 1ครั้ง 55นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
17:10 → 19:50 2ครั้ง 40นาที
BHY สนามบินเป๋ยไห่ เป๋ยไห่, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:55 → 20:45 2ครั้ง 50นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
17:55 → 20:45 2ครั้ง 50นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:55 → 19:30 1ครั้ง 35นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
18:05 → 20:20 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:10 → 21:05 2ครั้ง 55นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
18:10 → 20:15 2ครั้ง 05นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:15 → 20:05 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
18:20 → 20:15 1ครั้ง 55นาที
KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
18:25 → 19:55 1ครั้ง 30นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:30 → 20:50 2ครั้ง 20นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
18:35 → 21:10 2ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:35 → 01:00 6ครั้ง 25นาที
URC สนามบินนานาชาติอูรัมคี ดิโวพู อุรุมชี, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:35 → 20:20 1ครั้ง 45นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:40 → 21:35 2ครั้ง 55นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
JOY AIR
18:40 → 21:15 2ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:45 → 21:50 3ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
18:45 → 20:55 2ครั้ง 10นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:50 → 21:40 2ครั้ง 50นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
18:50 → 21:10 2ครั้ง 20นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
19:00 → 21:00 2ครั้ง 00นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
19:00 → 21:45 2ครั้ง 45นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
19:05 → 20:50 1ครั้ง 45นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
19:25 → 22:05 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:30 → 21:55 2ครั้ง 25นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHENGDU AIRLINES
19:45 → 21:35 1ครั้ง 50นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
19:45 → 22:00 2ครั้ง 15นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
9 AIR
19:55 → 21:40 1ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:00 → 22:05 2ครั้ง 05นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:10 → 22:30 2ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:15 → 22:55 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
20:20 → 23:25 3ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
20:40 → 23:35 2ครั้ง 55นาที
SYX สนามบินนานาชาติซานย่า ซานย่า, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
20:40 → 23:00 2ครั้ง 20นาที
ZUH สนามบินจู้ไห่ จีนวัน จูไห่, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:15 → 23:45 2ครั้ง 30นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:15 → 23:40 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:20 → 23:05 1ครั้ง 45นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
21:20 → 23:00 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
21:25 → 23:50 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
21:30 → 00:10 2ครั้ง 40นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
21:35 → 00:15 2ครั้ง 40นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
21:35 → 23:10 1ครั้ง 35นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
21:40 → 23:30 1ครั้ง 50นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:50 → 00:20 2ครั้ง 30นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN DONGHAI AIRLINES
21:50 → 23:20 1ครั้ง 30นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
22:00 → 00:10 2ครั้ง 10นาที
KWE สนามบินนานาชาติกุยหยาง กุ้ยหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:10 → 00:55 2ครั้ง 45นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
22:45 → 00:20 1ครั้ง 35นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
22:45 → 01:10 2ครั้ง 25นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
22:50 → 01:15 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
9 AIR
22:55 → 01:10 2ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
23:20 → 01:40 2ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
23:25 → 01:45 2ครั้ง 20นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
23:40 → 01:55 2ครั้ง 15นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog