KWL สนามบินนานาชาติกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:30 → 08:45 2ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:15 → 09:30 2ครั้ง 15นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:15 → 13:35 6ครั้ง 20นาที
CGQ สนามบินนานาชาติฉางชุน ฉางชุน, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
07:50 → 12:50 5ครั้ง 00นาที
DLC สนามบินนานาชาติต้าเหลียน ต้าเหลียน, ประเทศจีน
AIR GUILIN
07:50 → 10:30 2ครั้ง 40นาที
DAT สนามบินต้าถง ต้าถง, ประเทศจีน
AIR GUILIN
08:00 → 11:00 3ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
08:40 → 10:50 2ครั้ง 10นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
AIR GUILIN
08:55 → 10:35 1ครั้ง 40นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR CHINA
09:15 → 15:05 5ครั้ง 50นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
09:15 → 11:40 2ครั้ง 25นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
09:15 → 11:10 1ครั้ง 55นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:00 → 12:10 2ครั้ง 10นาที
WUX สนามบินอู๋ซี อู๋ซี, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
10:10 → 11:55 1ครั้ง 45นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:20 → 12:45 2ครั้ง 25นาที
LYI สนามบินหลินอี้ Linyi, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
10:30 → 13:15 2ครั้ง 45นาที
LHW สนามบินหลันโจว จงฉวน หลานโจว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
10:35 → 12:25 1ครั้ง 50นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
10:40 → 12:35 1ครั้ง 55นาที
LJG สนามบินลี่เจียง ลี่เจียง, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
10:40 → 14:15 3ครั้ง 35นาที
SHE สนามบินนานาชาติเสิ่นหยาง เสิ่นหยาง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
10:45 → 13:05 2ครั้ง 20นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
10:50 → 12:50 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:25 → 13:00 1ครั้ง 35นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
11:45 → 14:45 3ครั้ง 00นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
GRAND CHINA AIR
11:45 → 13:40 1ครั้ง 55นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:00 → 14:20 2ครั้ง 20นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
12:05 → 14:50 2ครั้ง 45นาที
TSN สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เทียนจิน, ประเทศจีน
AIR CHINA
12:55 → 14:50 1ครั้ง 55นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
12:55 → 14:50 1ครั้ง 55นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
OKAY AIRWAYS
12:55 → 17:25 4ครั้ง 30นาที
YNT สนามบินนานาชาติยานไถ Yantai, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:10 → 17:40 4ครั้ง 30นาที
TNA สนามบินจี่หนาน จี่หนาน, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:10 → 15:20 2ครั้ง 10นาที
ENY สนามบินหยางเอิน เช่าหลิงฟู่ Yan'an, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
13:30 → 15:00 1ครั้ง 30นาที
SWA สนามบินซัวเถา ซัวเถา, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:35 → 16:00 2ครั้ง 25นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
13:50 → 16:05 2ครั้ง 15นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:50 → 19:05 5ครั้ง 15นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:50 → 15:50 2ครั้ง 00นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
14:00 → 15:35 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
AIR GUILIN
14:30 → 17:00 2ครั้ง 30นาที
SHA สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
14:35 → 16:55 2ครั้ง 20นาที
TYN สนามบินนานาชาติไท่หยวน วูซู ไท่หยวน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
14:35 → 20:40 6ครั้ง 05นาที
HRB สนามบินนานาชาติฮาร์บิน ฮาร์บิน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
15:00 → 18:50 3ครั้ง 50นาที
CKG สนามบินนานาชาติฉงชิ่ง ฉงชิ่ง, ประเทศจีน
AIR GUILIN
15:00 → 16:40 1ครั้ง 40นาที
PZI สนามบินพานจือหัว Panzhihua, ประเทศจีน
AIR GUILIN
15:20 → 17:25 2ครั้ง 05นาที
WNZ สนามบินนานาชาติเวินโจว Wenzhou, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
15:45 → 17:20 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
16:00 → 17:50 1ครั้ง 50นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
16:05 → 17:45 1ครั้ง 40นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
16:05 → 18:00 1ครั้ง 55นาที
AQG สนามบินอันชิ่ง เทียนฉู่ชาน Anqing, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:05 → 20:05 4ครั้ง 00นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
16:30 → 19:30 3ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
16:30 → 18:25 1ครั้ง 55นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:30 → 21:50 5ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
16:50 → 18:15 1ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
16:55 → 19:55 3ครั้ง 00นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
17:05 → 18:50 1ครั้ง 45นาที
CTU สนามบินนานาชาติเฉิงตู เฉิงตู, ประเทศจีน
AIR GUILIN
17:15 → 19:40 2ครั้ง 25นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
17:35 → 19:50 2ครั้ง 15นาที
SJW สนามบินนานาชาติชีเจียซวง เซงดิง ฉือเจียจวง, ประเทศจีน
HEBEI AIRLINES
17:50 → 19:30 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
QINGDAO AIRLINES
18:30 → 19:55 1ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
HAINAN AIRLINES
18:50 → 20:40 1ครั้ง 50นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
18:50 → 23:05 4ครั้ง 15นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:05 → 20:55 1ครั้ง 50นาที
FOC สนามบินนานาชาติฝูโจว ฝูโจว, ประเทศจีน
AIR GUILIN
19:20 → 00:25 5ครั้ง 05นาที
TAO สนามบินนานาชาติชิงเต่า ชิงเต่า, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:20 → 21:25 2ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SHANDONG AIRLINES
19:20 → 23:55 4ครั้ง 35นาที
DSN สนามบินออร์ดอส Ordos, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
19:20 → 21:50 2ครั้ง 30นาที
HDG สนามบินหานตัน Handan, ประเทศจีน
CHINA UNITED AIRLINES
19:30 → 21:35 2ครั้ง 05นาที
CGO สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เจิ้งโจว, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
19:45 → 20:45 1ครั้ง 00นาที
NNG สนามบินนานาชาติหนานหนิง หนานหนิง, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
19:45 → 22:15 2ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIR CHINA
20:50 → 22:55 2ครั้ง 05นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
SICHUAN AIRLINES
21:00 → 22:50 1ครั้ง 50นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
CHINA WEST AIR
21:20 → 23:00 1ครั้ง 40นาที
JJN สนามบินนานาชาติเฉวียนโจว Quanzhou, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
21:40 → 00:15 2ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
21:45 → 00:40 2ครั้ง 55นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
22:05 → 00:10 2ครั้ง 05นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES
22:20 → 00:50 2ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
22:30 → 00:05 1ครั้ง 35นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
22:40 → 00:50 2ครั้ง 10นาที
XUZ สนามบินซูโจวกวนอิม ซูโจว, ประเทศจีน
AIR GUILIN
23:55 → 01:20 1ครั้ง 25นาที
HAK สนามบินนานาชาติไหโข่ว เมลัน ไหโข่ว, ประเทศจีน
BEIJING CAPITAL AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog