BKI สนามบินนานาชาติโกตากีนาบาลู

ข้อมูลเที่ยวบิน

00:05 → 06:30 5ครั้ง 25นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
00:30 → 06:45 5ครั้ง 15นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
01:30 → 05:55 4ครั้ง 25นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SHANGHAI AIRLINES
05:20 → 08:00 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
06:00 → 09:25 3ครั้ง 25นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
AIRASIA
06:00 → 07:00 1ครั้ง 00นาที
BTU สนามบินบินตูลู Bintulu, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
06:00 → 08:30 2ครั้ง 30นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
06:25 → 07:10 45นาที
SDK สนามบินซานดากัน Sandakan, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
06:25 → 07:25 1ครั้ง 00นาที
TWU สนามบินตาวาอู Tawau, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
07:00 → 07:55 55นาที
MYY สนามบินมิรี Miri, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
07:00 → 07:35 35นาที
LBU สนามบินลาบวน ลาบวน, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
07:00 → 09:35 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
07:10 → 09:50 2ครั้ง 40นาที
PEN สนามบินปีนัง ปีนัง, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
07:15 → 08:10 55นาที
LDU สนามบินลาฮัดดาตู Lahad Datu, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
08:30 → 09:25 55นาที
LDU สนามบินลาฮัดดาตู Lahad Datu, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
08:50 → 09:45 55นาที
TWU สนามบินตาวาอู Tawau, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
08:50 → 10:15 1ครั้ง 25นาที
KCH สนามบินนานาชาติกูชิง กูชิง, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
09:05 → 11:30 2ครั้ง 25นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
AIRASIA
09:15 → 10:00 45นาที
LWY สนามบินลาวาส ลาวาส, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
09:20 → 12:35 3ครั้ง 15นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
AIRASIA
09:20 → 11:55 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
09:35 → 10:25 50นาที
SDK สนามบินซานดากัน Sandakan, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
09:40 → 12:45 3ครั้ง 05นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
AIRASIA
09:40 → 10:25 45นาที
SDK สนามบินซานดากัน Sandakan, ประเทศมาเลเซีย
FIREFLY
10:05 → 11:00 55นาที
MZV สนามบินมูลู มูลู, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
10:15 → 10:50 35นาที
LBU สนามบินลาบวน ลาบวน, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
10:20 → 12:55 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
11:20 → 14:00 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALINDO AIR
11:25 → 12:10 45นาที
SDK สนามบินซานดากัน Sandakan, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
11:30 → 14:10 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
12:05 → 13:00 55นาที
TWU สนามบินตาวาอู Tawau, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
12:25 → 15:00 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
12:30 → 13:55 1ครั้ง 25นาที
KCH สนามบินนานาชาติกูชิง กูชิง, ประเทศมาเลเซีย
FIREFLY
12:40 → 14:55 2ครั้ง 15นาที
JHB สนามบินนานาชาติเซนัย ยะโฮร์บาห์รู, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
13:00 → 15:40 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
13:05 → 15:40 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
13:30 → 14:45 1ครั้ง 15นาที
SBW สนามบินซิบู Sibu, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
13:50 → 14:40 50นาที
TWU สนามบินตาวาอู Tawau, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
14:00 → 16:15 2ครั้ง 15นาที
JHB สนามบินนานาชาติเซนัย ยะโฮร์บาห์รู, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
14:00 → 14:35 35นาที
LBU สนามบินลาบวน ลาบวน, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
14:25 → 17:15 2ครั้ง 50นาที
PEN สนามบินปีนัง ปีนัง, ประเทศมาเลเซีย
FIREFLY
14:25 → 15:20 55นาที
LDU สนามบินลาฮัดดาตู Lahad Datu, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
14:45 → 15:35 50นาที
SDK สนามบินซานดากัน Sandakan, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
14:50 → 15:45 55นาที
LDU สนามบินลาฮัดดาตู Lahad Datu, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
15:00 → 17:40 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
15:05 → 17:40 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
15:10 → 16:05 55นาที
TWU สนามบินตาวาอู Tawau, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
15:40 → 17:05 1ครั้ง 25นาที
KCH สนามบินนานาชาติกูชิง กูชิง, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
16:15 → 20:45 4ครั้ง 30นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
AIRASIA
16:20 → 19:00 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
16:35 → 19:15 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
17:20 → 20:25 3ครั้ง 05นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
AIRASIA
17:25 → 18:00 35นาที
LBU สนามบินลาบวน ลาบวน, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
17:45 → 20:25 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
17:50 → 23:15 5ครั้ง 25นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIRASIA
17:50 → 18:45 55นาที
TWU สนามบินตาวาอู Tawau, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
18:05 → 00:05 5ครั้ง 00นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
AIRASIA
18:35 → 21:15 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
19:00 → 23:05 4ครั้ง 05นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
AIRASIA
19:05 → 21:45 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
19:20 → 22:35 3ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
20:05 → 22:35 2ครั้ง 30นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
20:05 → 23:20 3ครั้ง 15นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
AIRASIA
20:35 → 21:30 55นาที
MYY สนามบินมิรี Miri, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
20:35 → 23:10 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
21:30 → 00:10 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALINDO AIR
21:40 → 02:20 4ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
AIRASIA
21:40 → 23:55 2ครั้ง 15นาที
JHB สนามบินนานาชาติเซนัย ยะโฮร์บาห์รู, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
21:45 → 00:25 2ครั้ง 40นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA AIRLINES
22:00 → 00:35 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
22:55 → 05:10 5ครั้ง 15นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
JIN AIR
23:10 → 00:35 1ครั้ง 25นาที
KCH สนามบินนานาชาติกูชิง กูชิง, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
23:15 → 01:50 2ครั้ง 35นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog