CJU สนามบินนานาชาติเชจู

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:35 → 07:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
07:00 → 08:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
07:00 → 08:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
07:05 → 08:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
07:25 → 08:30 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
KOREAN AIR
07:30 → 08:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
07:45 → 08:50 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
07:50 → 09:05 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
07:55 → 09:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
07:55 → 08:45 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
KOREAN AIR
08:00 → 09:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
08:05 → 08:55 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
08:15 → 09:20 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
08:20 → 09:10 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
08:25 → 09:25 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
08:30 → 09:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
08:35 → 09:35 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
08:40 → 09:50 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
08:40 → 09:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
08:45 → 09:40 55นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
AIR SEOUL
08:45 → 09:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
08:45 → 09:55 1ครั้ง 10นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
08:50 → 10:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
08:50 → 10:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
08:50 → 09:50 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
08:50 → 11:30 3ครั้ง 40นาที
XIY สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซีอาน, ประเทศจีน
JIN AIR
09:00 → 10:10 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
09:00 → 10:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
09:05 → 10:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
09:05 → 10:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
09:05 → 09:55 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
09:10 → 10:10 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
09:30 → 10:45 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
09:30 → 10:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
09:30 → 10:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
09:40 → 10:40 1ครั้ง 00นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
09:40 → 10:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
09:50 → 11:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
09:50 → 10:50 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
09:55 → 11:10 1ครั้ง 15นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
10:00 → 11:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
10:05 → 11:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
10:10 → 11:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
10:10 → 11:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
10:20 → 11:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
10:25 → 11:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
10:30 → 11:40 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
10:30 → 11:35 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
10:35 → 11:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
10:40 → 11:40 1ครั้ง 00นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
10:45 → 11:50 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
10:50 → 12:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
10:50 → 11:40 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
10:55 → 11:50 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
10:55 → 11:55 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
11:00 → 12:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
11:00 → 12:15 1ครั้ง 15นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
11:05 → 12:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
11:05 → 12:00 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
11:05 → 12:15 1ครั้ง 10นาที
WJU สนามบินวอนจู วอนจู, เกาหลี
JIN AIR
11:10 → 12:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
11:10 → 12:00 50นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
11:20 → 12:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
11:30 → 12:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
11:30 → 12:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
11:35 → 12:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
11:40 → 12:45 1ครั้ง 05นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
11:45 → 12:50 1ครั้ง 05นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
11:45 → 12:45 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
11:50 → 13:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
11:50 → 13:00 1ครั้ง 10นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
12:00 → 12:55 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JIN AIR
12:05 → 13:10 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
12:15 → 13:30 1ครั้ง 15นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
12:15 → 13:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
12:20 → 13:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
12:20 → 13:20 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
12:25 → 13:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
12:25 → 13:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
12:30 → 13:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
12:30 → 13:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
12:45 → 13:45 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR SEOUL
12:50 → 14:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
12:50 → 14:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
12:55 → 14:30 1ครั้ง 35นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
12:55 → 14:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
12:55 → 14:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
13:00 → 14:00 1ครั้ง 00นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JIN AIR
13:05 → 14:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
13:10 → 14:10 1ครั้ง 00นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
JEJU AIRLINES
13:15 → 14:15 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
13:20 → 14:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
13:20 → 14:30 1ครั้ง 10นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
13:25 → 14:40 1ครั้ง 15นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
13:30 → 14:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
13:30 → 14:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
13:35 → 14:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
13:40 → 14:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
13:40 → 14:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
13:40 → 14:40 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
13:50 → 15:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
13:55 → 14:50 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:00 → 15:10 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:00 → 15:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:00 → 15:20 1ครั้ง 20นาที
YNY สนามบินนานาชาติแยงแยง Yangyang, เกาหลี
BVI AIRWAYS
14:05 → 15:20 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
14:05 → 15:05 1ครั้ง 00นาที
KPO สนามบินโพฮัง โปฮัง, เกาหลี
JIN AIR
14:05 → 15:05 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:10 → 15:10 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
14:10 → 15:15 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
14:15 → 15:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:30 → 15:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
14:40 → 15:50 1ครั้ง 10นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:45 → 15:50 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
KOREAN AIR
14:45 → 15:45 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
14:55 → 16:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
15:00 → 16:00 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
15:05 → 16:10 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
15:05 → 16:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
15:05 → 17:20 2ครั้ง 15นาที
NRT สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
T'WAY AIRLINES
15:10 → 16:05 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:15 → 16:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
15:20 → 16:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
15:20 → 16:10 50นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:25 → 16:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
15:30 → 16:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:30 → 16:25 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
KOREAN AIR
15:30 → 16:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
15:35 → 16:35 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
15:40 → 16:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:45 → 16:55 1ครั้ง 10นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
15:50 → 17:05 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
15:50 → 17:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
15:55 → 17:10 1ครั้ง 15นาที
WJU สนามบินวอนจู วอนจู, เกาหลี
JIN AIR
16:05 → 17:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
16:15 → 17:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
16:20 → 17:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
16:25 → 17:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
16:30 → 17:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
16:30 → 17:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
16:35 → 18:15 1ครั้ง 40นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
T'WAY AIRLINES
16:35 → 17:25 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
16:40 → 17:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
16:45 → 17:50 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
KOREAN AIR
16:45 → 17:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
16:50 → 18:00 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
16:50 → 18:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
16:55 → 17:55 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
17:00 → 17:55 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
17:00 → 18:00 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
17:05 → 18:10 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
17:10 → 18:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
17:10 → 18:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
17:10 → 18:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
17:15 → 18:15 1ครั้ง 00นาที
KPO สนามบินโพฮัง โปฮัง, เกาหลี
JIN AIR
17:20 → 18:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
17:25 → 18:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
17:30 → 18:20 50นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
17:30 → 18:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
17:30 → 18:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR SEOUL
17:35 → 18:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
17:35 → 18:30 55นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
17:40 → 18:40 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
17:45 → 19:05 1ครั้ง 20นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
17:50 → 18:45 55นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
17:55 → 18:45 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JIN AIR
18:00 → 19:00 1ครั้ง 00นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
18:05 → 19:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
18:10 → 19:00 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
18:15 → 19:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
18:20 → 19:20 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
18:20 → 19:20 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
18:25 → 19:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
18:30 → 19:45 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
18:30 → 19:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
18:30 → 19:30 1ครั้ง 00นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
JEJU AIRLINES
18:35 → 19:35 1ครั้ง 00นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
18:40 → 19:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
18:40 → 19:45 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
18:45 → 19:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
18:45 → 19:50 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
19:00 → 20:00 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:05 → 20:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:05 → 19:55 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:05 → 20:00 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
19:05 → 20:25 1ครั้ง 20นาที
YNY สนามบินนานาชาติแยงแยง Yangyang, เกาหลี
BVI AIRWAYS
19:10 → 20:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
19:10 → 20:10 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
19:20 → 20:30 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
19:25 → 20:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
19:25 → 20:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
19:30 → 20:40 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:30 → 20:45 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
19:35 → 20:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
19:50 → 21:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:55 → 21:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
19:55 → 21:05 1ครั้ง 10นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
20:00 → 21:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
20:00 → 21:10 1ครั้ง 10นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
20:05 → 21:20 1ครั้ง 15นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
20:05 → 21:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
20:10 → 21:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
20:20 → 21:20 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
20:30 → 21:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
20:30 → 21:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
20:30 → 21:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
20:35 → 21:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
20:40 → 21:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
20:50 → 22:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
20:50 → 22:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
20:50 → 22:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
20:50 → 21:50 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
21:00 → 22:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
21:00 → 22:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
21:00 → 22:25 1ครั้ง 25นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
21:00 → 22:00 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
21:05 → 22:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
21:05 → 22:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
21:05 → 22:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
21:05 → 22:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
21:10 → 22:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
21:10 → 22:25 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
21:10 → 22:15 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
21:15 → 22:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
21:15 → 22:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
21:20 → 22:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
21:30 → 22:30 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
T'WAY AIRLINES
21:35 → 22:40 1ครั้ง 05นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog