CJU สนามบินนานาชาติเชจู

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:30 → 07:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
07:00 → 08:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
07:20 → 08:30 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
KOREAN AIR
07:25 → 08:55 2ครั้ง 30นาที
PKX Daxing International Airport ปักกิ่ง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:30 → 08:10 1ครั้ง 40นาที
HGH สนามบินนานาชาติหางโจว หางโจว, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:30 → 08:20 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
07:40 → 08:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
07:45 → 08:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
07:50 → 09:00 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
EASTER JET
07:55 → 09:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
07:55 → 09:55 3ครั้ง 00นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
07:55 → 09:00 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
08:05 → 09:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
08:05 → 09:05 1ครั้ง 00นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
08:10 → 09:20 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
08:20 → 09:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
08:20 → 09:20 1ครั้ง 00นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
08:30 → 09:25 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
08:30 → 09:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
08:35 → 09:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
08:40 → 09:55 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
08:45 → 09:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
08:45 → 09:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
08:45 → 09:45 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
08:50 → 10:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
08:55 → 10:15 1ครั้ง 20นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
09:00 → 10:10 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
KOREAN AIR
09:05 → 10:20 1ครั้ง 15นาที
WJU สนามบินวอนจู วอนจู, เกาหลี
JIN AIR
09:10 → 10:05 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
KOREAN AIR
09:10 → 10:20 1ครั้ง 10นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
09:20 → 10:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
09:25 → 10:35 1ครั้ง 10นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
KOREAN AIR
09:30 → 10:35 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
09:35 → 10:40 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
09:40 → 10:55 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
09:45 → 10:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
09:45 → 10:50 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
09:50 → 11:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
10:00 → 11:15 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
10:05 → 11:05 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
10:10 → 11:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
10:15 → 11:05 50นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
10:20 → 11:25 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
AERO K AIRLINES
10:20 → 11:35 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
10:25 → 11:40 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
10:30 → 11:30 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
10:45 → 11:45 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
10:50 → 12:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
10:50 → 12:05 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
10:50 → 12:05 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
10:50 → 11:55 1ครั้ง 05นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
JIN AIR
11:10 → 12:10 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
11:15 → 12:20 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
11:15 → 12:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
11:15 → 12:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
11:20 → 12:15 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
11:20 → 12:00 1ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
11:30 → 12:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
11:35 → 12:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
11:35 → 12:30 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
KOREAN AIR
11:40 → 12:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
11:45 → 12:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
11:45 → 12:15 1ครั้ง 30นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
11:50 → 13:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
12:00 → 13:05 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
12:10 → 13:25 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
12:15 → 13:25 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
KOREAN AIR
12:15 → 13:15 1ครั้ง 00นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
KOREAN AIR
12:20 → 13:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
12:25 → 13:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
12:25 → 13:30 1ครั้ง 05นาที
KPO สนามบินโพฮัง โปฮัง, เกาหลี
JIN AIR
12:30 → 13:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
12:30 → 13:35 2ครั้ง 05นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
T'WAY AIRLINES
12:35 → 13:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
12:35 → 13:45 1ครั้ง 10นาที
USN สนามบินอัลซัน อุลซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
12:45 → 13:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
13:00 → 14:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
13:00 → 13:55 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
KOREAN AIR
13:00 → 14:00 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
13:10 → 14:25 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
13:10 → 14:05 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
13:15 → 14:30 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
13:15 → 14:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
13:15 → 14:20 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
13:20 → 14:25 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
13:25 → 14:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
13:30 → 14:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
13:40 → 14:25 1ครั้ง 45นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
13:45 → 14:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
13:55 → 14:55 1ครั้ง 00นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JIN AIR
13:55 → 15:00 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
14:00 → 15:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:00 → 15:15 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:05 → 15:05 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:10 → 15:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:15 → 15:25 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
14:20 → 15:30 1ครั้ง 10นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:25 → 15:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:25 → 15:25 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
14:30 → 14:55 1ครั้ง 25นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
14:35 → 15:40 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
EASTER JET
14:35 → 15:25 50นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
14:40 → 15:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
14:50 → 15:55 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
14:55 → 15:50 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JIN AIR
15:00 → 16:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
15:00 → 16:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
15:00 → 16:10 1ครั้ง 10นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
15:10 → 16:20 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:10 → 16:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
15:20 → 16:30 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
KOREAN AIR
15:20 → 16:20 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
15:20 → 16:35 1ครั้ง 15นาที
WJU สนามบินวอนจู วอนจู, เกาหลี
JIN AIR
15:25 → 16:20 55นาที
RSU สนามบินยอซู Yeosu, เกาหลี
JIN AIR
15:30 → 16:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
15:30 → 16:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
15:45 → 16:50 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
15:50 → 17:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
15:55 → 17:10 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
16:00 → 17:05 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
16:10 → 17:25 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
16:10 → 17:05 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
KOREAN AIR
16:15 → 17:30 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
16:15 → 17:55 1ครั้ง 40นาที
KIX สนามบินนานาชาติโอซาก้า-คันไซ โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น
T'WAY AIRLINES
16:25 → 17:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
16:30 → 17:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
16:30 → 17:35 1ครั้ง 05นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
16:30 → 17:35 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
16:35 → 17:25 50นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
16:40 → 17:45 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
AERO K AIRLINES
16:40 → 17:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
16:45 → 17:55 1ครั้ง 10นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
KOREAN AIR
16:50 → 17:45 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
16:55 → 18:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
17:00 → 18:15 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
17:00 → 18:15 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
17:10 → 18:20 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
17:10 → 18:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
17:10 → 18:20 1ครั้ง 10นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
17:20 → 18:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
17:20 → 18:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
17:20 → 18:20 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
17:25 → 18:35 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
17:25 → 18:25 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JIN AIR
17:25 → 18:30 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
17:30 → 18:40 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
17:35 → 18:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
17:45 → 18:55 1ครั้ง 10นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
17:50 → 19:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
17:55 → 19:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
18:00 → 19:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
18:15 → 19:10 55นาที
KWJ สนามบินควังจู กวางจู, เกาหลี
JIN AIR
18:20 → 19:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
18:20 → 19:20 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
18:35 → 19:35 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
18:35 → 19:35 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
18:40 → 19:50 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
18:45 → 19:50 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
EASTER JET
18:50 → 20:05 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
18:50 → 19:50 1ครั้ง 00นาที
MWX สนามบินนานาชาติมวน ม่วน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
19:00 → 20:15 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
19:05 → 20:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
19:05 → 20:10 1ครั้ง 05นาที
KPO สนามบินโพฮัง โปฮัง, เกาหลี
JIN AIR
19:10 → 20:00 1ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
19:30 → 20:45 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
19:35 → 20:55 1ครั้ง 20นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
19:35 → 20:45 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
19:35 → 20:35 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
19:45 → 20:55 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
19:50 → 21:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
19:50 → 21:05 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
20:00 → 21:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
20:00 → 21:20 1ครั้ง 20นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR BUSAN
20:05 → 21:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
AIR SEOUL
20:05 → 21:00 55นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
JEJU AIRLINES
20:20 → 21:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
20:25 → 21:35 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
20:30 → 21:40 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
20:45 → 22:00 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
20:50 → 22:00 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
20:50 → 22:05 1ครั้ง 15นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
20:55 → 22:05 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
20:55 → 22:05 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
21:00 → 22:10 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
ASIANA AIRLINES
21:00 → 22:05 1ครั้ง 05นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JIN AIR
21:05 → 22:15 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JEJU AIRLINES
21:05 → 22:05 1ครั้ง 00นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
KOREAN AIR
21:10 → 22:20 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
21:15 → 22:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
KOREAN AIR
21:15 → 22:25 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
EASTER JET
21:20 → 22:30 1ครั้ง 10นาที
GMP สนามบินนานาชาติคิมโพ โซล, เกาหลี
JIN AIR
21:25 → 22:40 1ครั้ง 15นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JIN AIR
21:25 → 22:35 1ครั้ง 10นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
AERO K AIRLINES
21:25 → 22:30 1ครั้ง 05นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
EASTER JET
21:40 → 23:00 2ครั้ง 20นาที
PEK สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ปักกิ่ง, ประเทศจีน
AIR CHINA
21:45 → 00:05 3ครั้ง 20นาที
SZX สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น เซินเจิ้น, ประเทศจีน
SHENZHEN AIRLINES
21:50 → 23:00 1ครั้ง 10นาที
TAE สนามบินนานาชาติแทกู แทกู, เกาหลี
JEJU AIRLINES
22:00 → 22:55 1ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JIN AIR
22:05 → 22:40 1ครั้ง 35นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
22:20 → 23:20 1ครั้ง 00นาที
CJJ สนามบินนานาชาติช็องจู Cheongju, เกาหลี
JEJU AIRLINES
22:20 → 23:00 1ครั้ง 40นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
22:35 → 23:10 1ครั้ง 35นาที
NGB สนามบินนานาชาติหนิงป่อ Ningbo, ประเทศจีน
SPRING AIRLINES
22:40 → 23:30 1ครั้ง 50นาที
NKG สนามบินนานาชาติหนานกิง หนานจิง, ประเทศจีน
JUNEYAO AIRLINES
22:40 → 23:50 2ครั้ง 10นาที
TPE สนามบินนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน ไทเป, ไต้หวัน
EASTER JET

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog