CJU Sân bay Quốc tế Jeju

Thông tin chuyến bay

06:35 → 07:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:00 → 08:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:40 → 08:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:45 → 08:50 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:55 → 10:10 3h 15phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
08:00 → 09:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:15 → 09:20 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:20 → 09:10 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:30 → 09:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:40 → 09:50 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:45 → 09:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:45 → 09:55 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:00 → 10:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:05 → 10:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:05 → 09:55 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:10 → 10:10 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:30 → 10:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:35 → 10:30 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:40 → 10:50 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:40 → 10:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:20 → 11:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:25 → 11:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:40 → 11:40 1h 00phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:50 → 11:50 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:00 → 12:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:10 → 12:00 50phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:20 → 12:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:30 → 12:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
11:40 → 12:45 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:45 → 12:50 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:50 → 13:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:15 → 13:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:20 → 13:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:50 → 14:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:55 → 14:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:10 → 14:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:15 → 14:15 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:30 → 14:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:35 → 14:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:40 → 14:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:50 → 15:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:55 → 14:50 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:00 → 15:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:05 → 15:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:10 → 15:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:40 → 15:50 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:05 → 16:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:20 → 16:10 50phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:30 → 16:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:35 → 16:35 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:40 → 16:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:45 → 16:55 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:05 → 17:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:20 → 17:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:35 → 17:25 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:40 → 17:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:45 → 17:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:50 → 18:00 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:00 → 17:55 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:00 → 18:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:05 → 18:10 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:10 → 18:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:20 → 18:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:25 → 18:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:45 → 18:55 1h 10phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:50 → 19:05 1h 15phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:55 → 19:05 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:00 → 19:00 1h 00phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
18:05 → 19:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:25 → 19:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
18:45 → 19:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:00 → 20:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:35 → 20:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:00 → 21:10 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:00 → 21:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:05 → 21:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:10 → 21:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:30 → 21:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:35 → 21:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:40 → 21:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
21:00 → 22:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
21:05 → 22:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
21:10 → 22:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
21:15 → 22:20 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
21:20 → 22:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog