CJU Sân bay Quốc tế Jeju

Thông tin chuyến bay

06:30 → 07:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
06:40 → 07:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
06:40 → 07:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:00 → 08:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:20 → 08:10 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
07:25 → 08:30 2h 05phút
HGH Sân bay Quốc tế Hàng Châu Hangzhou, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
07:30 → 08:40 2h 10phút
SHE Sân bay Quốc tế Thẩm Dương Shenyang, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
07:40 → 08:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:55 → 09:05 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:55 → 09:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:55 → 09:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:55 → 09:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
08:00 → 09:00 1h 00phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
EASTER JET
08:00 → 09:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:00 → 09:15 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
08:00 → 08:55 55phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
08:05 → 08:55 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
08:05 → 09:05 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:10 → 09:15 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
08:15 → 09:30 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
08:20 → 09:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:20 → 09:10 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:25 → 09:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
08:30 → 09:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
08:30 → 09:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:35 → 09:25 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:40 → 09:35 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:40 → 09:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:40 → 10:00 1h 20phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:45 → 09:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:45 → 09:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:45 → 09:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
08:45 → 09:55 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:50 → 10:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
09:00 → 10:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:10 → 10:20 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:10 → 10:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
09:10 → 10:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
09:10 → 10:10 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:10 → 10:15 2h 05phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EASTER JET
09:15 → 10:15 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:15 → 10:20 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:20 → 10:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:30 → 10:40 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:35 → 10:45 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:40 → 10:45 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:45 → 10:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:50 → 11:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:50 → 11:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
10:00 → 11:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
10:05 → 11:10 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:05 → 11:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
EASTER JET
10:10 → 11:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:15 → 11:05 50phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:20 → 11:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:20 → 11:25 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:30 → 11:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
10:35 → 11:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:40 → 11:40 1h 00phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:45 → 11:55 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
10:45 → 11:45 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:50 → 12:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:50 → 11:40 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
11:05 → 12:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
11:10 → 12:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:10 → 12:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:15 → 12:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:15 → 12:25 1h 10phút
WJU Sân bay Wonju Wonju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:20 → 12:25 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:20 → 12:40 2h 20phút
TSN Sân bay Quốc tế Thiên Tân Tianjin, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
11:35 → 12:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
11:35 → 12:00 1h 25phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JUNEYAO AIRLINES
11:40 → 12:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:40 → 12:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:40 → 12:40 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:45 → 13:00 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
11:50 → 12:50 1h 00phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:50 → 12:55 1h 05phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:55 → 13:15 1h 20phút
YNY Sân bay Quốc tế Yangyang Yangyang, Hàn Quốc
KOREA EXPRESS AIR
12:00 → 13:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:00 → 13:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:00 → 13:00 2h 00phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
12:10 → 13:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:15 → 13:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:20 → 13:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:30 → 13:35 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:30 → 13:45 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
12:35 → 13:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:40 → 13:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
12:45 → 13:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
12:50 → 14:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:55 → 14:00 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:00 → 14:05 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
13:05 → 14:20 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
13:10 → 14:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:10 → 14:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:25 → 14:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:25 → 14:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:25 → 14:25 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:25 → 14:25 1h 00phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:30 → 14:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
13:30 → 14:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:35 → 14:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
13:40 → 14:25 1h 45phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
13:45 → 15:00 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
13:45 → 15:55 3h 10phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
DRAGONAIR
13:50 → 15:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:00 → 15:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:00 → 15:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:05 → 15:00 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:10 → 15:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:15 → 15:25 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
14:20 → 15:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:25 → 15:30 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:30 → 15:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:30 → 15:05 1h 35phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
14:35 → 15:25 50phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:45 → 15:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
14:45 → 15:50 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
14:55 → 16:10 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
14:55 → 16:00 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
15:00 → 16:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:05 → 16:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:05 → 16:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
15:05 → 15:55 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
15:05 → 16:05 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:10 → 16:15 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:10 → 16:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:10 → 16:10 1h 00phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:25 → 16:35 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
15:30 → 16:40 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:30 → 16:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:35 → 16:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
15:35 → 17:50 2h 15phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
T'WAY AIRLINES
15:35 → 17:15 2h 40phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
KOREAN AIR
15:40 → 16:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:50 → 17:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:55 → 17:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:00 → 17:40 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
T'WAY AIRLINES
16:10 → 17:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:20 → 17:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:20 → 17:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
16:25 → 17:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:25 → 17:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:30 → 17:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:35 → 17:25 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:40 → 17:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:40 → 17:45 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:45 → 18:00 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
16:45 → 17:50 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:50 → 17:40 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:55 → 18:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:00 → 18:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
17:00 → 18:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:05 → 18:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
17:15 → 18:25 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:20 → 18:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:20 → 18:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:25 → 18:35 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
17:25 → 18:25 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
17:25 → 18:30 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:35 → 18:45 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:35 → 18:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
17:35 → 18:40 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:40 → 18:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:40 → 18:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:45 → 19:00 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
17:45 → 18:40 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:45 → 18:55 1h 10phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:50 → 19:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:50 → 18:50 1h 00phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:50 → 18:50 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:05 → 19:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:05 → 19:10 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
18:05 → 19:05 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
18:10 → 19:00 50phút
MWX Sân bay Quốc tế Muan Muan, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
18:15 → 19:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:25 → 19:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
18:30 → 19:25 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:35 → 19:30 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
18:40 → 19:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:40 → 19:30 50phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
18:45 → 19:45 1h 00phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
EASTER JET
18:50 → 20:10 1h 20phút
YNY Sân bay Quốc tế Yangyang Yangyang, Hàn Quốc
KOREA EXPRESS AIR
19:00 → 20:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:00 → 20:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:05 → 21:00 1h 55phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
KOREAN AIR
19:05 → 19:55 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
19:05 → 20:00 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:10 → 20:10 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
19:25 → 20:30 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:30 → 20:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:35 → 20:30 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:35 → 21:00 1h 25phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:45 → 20:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
19:50 → 21:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:50 → 21:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:55 → 21:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
19:55 → 21:05 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:00 → 21:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:00 → 21:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:05 → 21:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:20 → 21:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:25 → 21:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
20:30 → 21:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:30 → 21:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
20:35 → 21:45 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:45 → 22:00 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
20:45 → 21:45 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:50 → 21:40 50phút
MWX Sân bay Quốc tế Muan Muan, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:55 → 22:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
21:05 → 22:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
21:05 → 22:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
21:05 → 22:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
21:05 → 22:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
21:10 → 22:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
21:10 → 22:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
21:10 → 22:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
21:10 → 22:10 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
21:15 → 22:25 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
EASTER JET
21:15 → 22:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
21:20 → 22:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
21:20 → 22:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
21:30 → 22:40 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
21:35 → 22:15 1h 40phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
21:45 → 23:20 2h 35phút
HRB Sân bay Quốc tế Harbin Harbin, Trung Quốc
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:00 → 01:25 5h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
EASTER JET
22:10 → 22:55 1h 45phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JIN AIR
22:20 → 23:25 2h 05phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JUNEYAO AIRLINES
22:35 → 23:05 1h 30phút
NGB Sân bay Quốc tế Ningbo Ningbo, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
22:35 → 23:55 2h 20phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
AIR CHINA
22:40 → 00:50 3h 10phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
JEJU AIRLINES
22:40 → 23:50 2h 10phút
TSN Sân bay Quốc tế Thiên Tân Tianjin, Trung Quốc
TIANJIN AIRLINES
22:45 → 23:55 2h 10phút
CGQ Sân bay Quốc tế Trường Xuân Changchun, Trung Quốc
CHINA SOUTHERN AIRLINES
22:45 → 23:20 1h 35phút
DLC Sân bay Quốc tế Đại Liên Dalian, Trung Quốc
CHINA SOUTHERN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần