CJU Sân bay Quốc tế Jeju

Thông tin chuyến bay

06:30 → 07:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
06:40 → 07:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:00 → 08:10 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:00 → 08:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:25 → 08:20 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
07:30 → 08:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
07:40 → 08:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:55 → 09:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:55 → 09:00 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:05 → 09:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:05 → 09:05 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
08:10 → 09:20 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:15 → 09:30 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
08:20 → 09:10 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:30 → 09:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:35 → 09:25 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:40 → 10:00 1h 20phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:40 → 09:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:45 → 09:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:45 → 09:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:45 → 09:45 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:00 → 10:05 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:10 → 10:20 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:10 → 10:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:10 → 10:10 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:15 → 10:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
09:20 → 10:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:30 → 10:40 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:30 → 10:35 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:30 → 10:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
09:35 → 10:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:40 → 10:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:45 → 10:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:50 → 11:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:50 → 10:50 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:05 → 11:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:10 → 11:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:15 → 11:05 50phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:20 → 11:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:25 → 11:45 1h 20phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:30 → 11:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
10:45 → 11:50 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
10:45 → 11:45 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:50 → 12:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:55 → 12:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:00 → 12:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
11:10 → 12:20 1h 10phút
WJU Sân bay Wonju Wonju, Hàn Quốc
JIN AIR
11:10 → 12:40 1h 30phút
YNY Sân bay Quốc tế Yangyang Yangyang, Hàn Quốc
BVI AIRWAYS
11:15 → 12:20 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:15 → 12:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:15 → 12:30 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:20 → 12:15 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:20 → 12:15 1h 55phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
11:30 → 12:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:40 → 12:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:40 → 12:45 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:55 → 12:25 1h 30phút
NKG Sân bay Quốc tế Nam Kinh Nanjing, Trung Quốc
JUNEYAO AIRLINES
12:00 → 13:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:00 → 13:05 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
12:10 → 13:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:10 → 13:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:15 → 13:20 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:20 → 13:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:20 → 13:35 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
12:25 → 13:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:35 → 13:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:35 → 13:45 1h 10phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:40 → 13:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
12:45 → 13:50 1h 05phút
KPO Sân bay Pohang Pohang, Hàn Quốc
JIN AIR
12:45 → 13:30 1h 45phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
T'WAY AIRLINES
13:00 → 14:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:00 → 13:55 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:00 → 14:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:05 → 14:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:10 → 14:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:10 → 14:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:10 → 14:10 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:15 → 14:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
13:20 → 14:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:25 → 14:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:30 → 14:25 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:40 → 14:25 1h 45phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
13:45 → 14:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:55 → 14:50 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
13:55 → 14:55 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
14:00 → 15:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:00 → 15:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:05 → 15:00 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:10 → 15:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:10 → 15:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:15 → 15:20 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
14:20 → 15:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:25 → 15:30 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:35 → 15:25 50phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:40 → 15:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:50 → 16:00 1h 10phút
WJU Sân bay Wonju Wonju, Hàn Quốc
JIN AIR
14:55 → 16:05 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
15:00 → 16:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:00 → 16:15 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:05 → 16:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:10 → 16:20 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:20 → 16:30 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:20 → 16:20 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:25 → 16:35 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
15:35 → 16:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
15:35 → 17:15 2h 40phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
KOREAN AIR
15:45 → 17:00 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:55 → 17:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:00 → 17:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:00 → 17:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:00 → 17:00 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
16:05 → 16:55 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
16:10 → 17:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:10 → 17:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:15 → 17:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:15 → 17:55 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
T'WAY AIRLINES
16:20 → 17:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:25 → 17:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:30 → 17:35 1h 05phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:30 → 17:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:35 → 17:40 1h 05phút
KPO Sân bay Pohang Pohang, Hàn Quốc
JIN AIR
16:35 → 17:25 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:40 → 17:55 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:50 → 17:40 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:00 → 18:15 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:00 → 18:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
17:10 → 18:10 1h 00phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:10 → 18:20 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:20 → 18:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:25 → 18:35 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
17:25 → 18:25 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
17:25 → 18:30 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:30 → 18:40 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:30 → 18:35 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:35 → 18:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:35 → 18:50 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
17:45 → 19:00 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
17:45 → 18:40 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:45 → 18:55 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:55 → 19:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:20 → 19:35 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:20 → 19:20 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:35 → 19:30 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
18:35 → 19:35 1h 00phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
JIN AIR
18:40 → 19:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:40 → 19:30 50phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:50 → 20:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:00 → 20:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:05 → 20:20 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:05 → 20:05 1h 00phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
19:05 → 20:00 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
19:05 → 20:00 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
19:10 → 20:00 1h 50phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
19:10 → 20:40 1h 30phút
YNY Sân bay Quốc tế Yangyang Yangyang, Hàn Quốc
BVI AIRWAYS
19:25 → 20:25 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:30 → 20:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:35 → 20:55 1h 20phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:35 → 20:50 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:35 → 20:30 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:45 → 20:55 1h 10phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
19:50 → 21:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:50 → 21:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:00 → 21:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:00 → 21:20 1h 20phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:05 → 21:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
20:05 → 21:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:20 → 21:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:20 → 21:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:30 → 21:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:35 → 21:45 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:40 → 21:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:45 → 21:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:45 → 21:50 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:55 → 22:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
21:05 → 22:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
21:05 → 22:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
21:10 → 22:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
21:10 → 22:10 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
21:15 → 22:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
21:15 → 22:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
21:20 → 22:20 1h 00phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
21:20 → 22:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
21:25 → 23:59 3h 34phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
ROYAL AIR CHARTER SERVICE
22:05 → 22:40 1h 35phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
22:20 → 23:20 1h 00phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
22:20 → 23:15 1h 55phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JUNEYAO AIRLINES
23:50 → 23:55 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog