CJU Sân bay Quốc tế Jeju

Thông tin chuyến bay

06:30 → 07:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:00 → 08:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:20 → 08:30 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:25 → 08:40 2h 15phút
PKX Daxing International Airport Beijing, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
07:30 → 08:10 1h 40phút
HGH Sân bay Quốc tế Hàng Châu Hangzhou, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
07:30 → 08:30 2h 00phút
NGB Sân bay Quốc tế Ningbo Ningbo, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
07:40 → 08:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:45 → 08:40 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
07:50 → 09:00 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
EASTER JET
07:55 → 09:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:55 → 09:00 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:05 → 09:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
08:05 → 09:05 1h 00phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
08:10 → 09:20 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:20 → 09:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
08:20 → 09:20 1h 00phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:30 → 09:25 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:30 → 09:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:35 → 09:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
08:40 → 09:55 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:45 → 09:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:45 → 09:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:45 → 09:45 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:50 → 10:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
08:55 → 10:15 1h 20phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:00 → 10:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:05 → 10:20 1h 15phút
WJU Sân bay Wonju Wonju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:10 → 10:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:10 → 10:20 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:20 → 10:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
09:25 → 10:35 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:30 → 10:35 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:35 → 10:40 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:40 → 10:55 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:45 → 10:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:45 → 10:50 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:50 → 11:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
10:00 → 11:15 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:05 → 11:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:10 → 11:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:15 → 11:05 50phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:20 → 11:25 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
AERO K AIRLINES
10:20 → 11:35 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:25 → 11:40 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:30 → 11:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
10:45 → 11:45 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:50 → 12:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:50 → 12:05 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:50 → 11:55 1h 05phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
JIN AIR
11:15 → 12:20 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:15 → 12:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:15 → 12:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:20 → 12:15 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:20 → 12:00 1h 40phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
11:30 → 12:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:35 → 12:30 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:40 → 12:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:45 → 12:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
11:45 → 12:35 1h 50phút
NKG Sân bay Quốc tế Nam Kinh Nanjing, Trung Quốc
JUNEYAO AIRLINES
11:45 → 13:30 2h 45phút
PKX Daxing International Airport Beijing, Trung Quốc
JEJU AIRLINES
11:50 → 13:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:00 → 13:15 2h 15phút
SHE Sân bay Quốc tế Thẩm Dương Shenyang, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
12:00 → 13:05 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
12:10 → 13:25 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:15 → 13:25 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:15 → 13:15 1h 00phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:20 → 13:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:20 → 13:25 2h 05phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
T'WAY AIRLINES
12:25 → 13:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:25 → 13:30 1h 05phút
KPO Sân bay Pohang Pohang, Hàn Quốc
JIN AIR
12:30 → 13:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
12:35 → 13:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:35 → 13:45 1h 10phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:45 → 13:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
13:00 → 14:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
13:00 → 13:55 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:00 → 14:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
13:10 → 14:25 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:10 → 14:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:15 → 14:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
13:15 → 14:20 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:20 → 14:20 1h 00phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:20 → 14:25 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:25 → 14:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:30 → 14:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
13:40 → 14:25 1h 45phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
13:45 → 14:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:55 → 14:55 1h 00phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
13:55 → 15:00 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
14:00 → 15:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:00 → 15:15 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:05 → 15:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:10 → 15:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:15 → 15:25 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
14:20 → 15:30 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:25 → 15:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:30 → 14:55 1h 25phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
14:35 → 15:40 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
EASTER JET
14:35 → 15:25 50phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:40 → 15:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:45 → 15:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
14:50 → 15:55 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:55 → 15:50 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
15:00 → 16:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:00 → 16:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:00 → 16:10 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
15:10 → 16:20 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:10 → 16:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:20 → 16:30 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:20 → 16:20 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:20 → 16:35 1h 15phút
WJU Sân bay Wonju Wonju, Hàn Quốc
JIN AIR
15:25 → 16:20 55phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
JIN AIR
15:30 → 16:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
15:45 → 16:50 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
15:50 → 17:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:55 → 17:10 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:00 → 17:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
16:10 → 17:25 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:10 → 17:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:15 → 17:30 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:15 → 17:55 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
T'WAY AIRLINES
16:25 → 17:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:30 → 17:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:30 → 17:35 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:30 → 17:35 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
16:35 → 17:25 50phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:40 → 17:45 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
AERO K AIRLINES
16:40 → 17:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:45 → 17:55 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:50 → 17:45 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:55 → 18:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:00 → 18:15 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:00 → 18:15 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:10 → 18:20 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:10 → 18:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
17:10 → 18:20 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:20 → 18:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:20 → 18:20 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:25 → 18:35 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
17:25 → 18:25 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
17:25 → 18:30 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:30 → 18:40 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:30 → 18:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:35 → 18:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
17:45 → 18:55 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:50 → 19:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
17:55 → 19:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:00 → 19:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
18:15 → 19:10 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
JIN AIR
18:20 → 19:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:20 → 19:20 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:25 → 19:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
18:35 → 19:35 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:35 → 19:35 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
18:40 → 19:50 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:45 → 19:50 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
EASTER JET
18:50 → 20:05 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:00 → 20:15 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:05 → 20:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:05 → 20:10 1h 05phút
KPO Sân bay Pohang Pohang, Hàn Quốc
JIN AIR
19:10 → 20:00 1h 50phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
19:15 → 20:15 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:30 → 20:45 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:35 → 20:55 1h 20phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:35 → 20:45 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:35 → 20:35 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:45 → 20:55 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
19:50 → 21:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:50 → 21:05 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:00 → 21:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:00 → 21:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:05 → 21:00 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:20 → 21:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:25 → 21:35 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
20:30 → 21:40 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:45 → 22:00 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:50 → 22:00 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:50 → 22:05 1h 15phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:55 → 22:05 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:55 → 22:05 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:55 → 22:00 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JIN AIR
21:00 → 22:10 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
21:05 → 22:15 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
21:05 → 22:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
21:10 → 22:20 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
21:15 → 22:35 1h 20phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
21:15 → 22:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
21:15 → 22:25 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
21:20 → 22:30 1h 10phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
21:25 → 22:40 1h 15phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
JIN AIR
21:25 → 22:35 1h 10phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
AERO K AIRLINES
21:25 → 22:30 1h 05phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
EASTER JET
21:35 → 22:10 1h 35phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
21:50 → 23:00 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
22:00 → 22:55 1h 55phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JIN AIR
22:20 → 23:00 1h 40phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
JUNEYAO AIRLINES
22:35 → 23:55 2h 20phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
AIR CHINA
22:40 → 01:10 3h 30phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
JEJU AIRLINES
22:40 → 23:50 2h 10phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EASTER JET

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog