GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:00 1h 00phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
06:05 → 07:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
06:05 → 07:20 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
06:10 → 07:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
06:15 → 07:30 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
06:15 → 07:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
06:20 → 07:20 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
06:25 → 07:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
06:40 → 07:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
06:40 → 07:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
06:45 → 08:05 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
07:00 → 08:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:00 → 08:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:00 → 08:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:10 → 08:30 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
07:15 → 08:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:15 → 08:10 55phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:20 → 08:25 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
07:20 → 08:25 1h 05phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:30 → 08:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:40 → 08:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:50 → 09:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
07:50 → 09:00 1h 10phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
07:50 → 09:55 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:55 → 09:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:00 → 09:20 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:00 → 09:00 1h 00phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
JIN AIR
08:05 → 09:10 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:10 → 09:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:10 → 09:50 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
08:20 → 09:35 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:20 → 10:00 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JEJU AIRLINES
08:30 → 09:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:35 → 09:50 2h 15phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
ASIANA AIRLINES
08:40 → 10:45 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
08:40 → 09:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:55 → 10:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:00 → 10:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:00 → 10:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:00 → 11:10 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
KOREAN AIR
09:00 → 10:45 1h 45phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
KOREAN AIR
09:00 → 10:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:05 → 10:05 1h 00phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:05 → 10:00 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:10 → 10:30 2h 20phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
KOREAN AIR
09:15 → 10:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
09:30 → 10:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:35 → 10:35 1h 00phút
KPO Sân bay Pohang Pohang, Hàn Quốc
JIN AIR
09:40 → 10:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:50 → 11:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:50 → 11:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:15 → 11:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:20 → 11:25 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:30 → 11:45 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
10:35 → 11:35 1h 00phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:40 → 11:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:45 → 11:55 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:55 → 12:15 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
11:00 → 12:05 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
11:00 → 12:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
11:15 → 12:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:30 → 12:30 1h 00phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:50 → 13:05 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:55 → 13:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:00 → 13:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
12:00 → 12:55 1h 55phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
12:05 → 14:15 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:15 → 13:35 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:15 → 13:15 1h 00phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
JIN AIR
12:20 → 13:35 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:20 → 13:25 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:25 → 13:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:30 → 13:35 2h 05phút
PKX Daxing International Airport Beijing, Trung Quốc
CHINA SOUTHERN AIRLINES
12:40 → 13:45 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:45 → 15:00 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:50 → 14:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
12:50 → 13:50 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
12:55 → 14:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:15 → 14:45 2h 30phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
AIR CHINA
13:20 → 14:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:30 → 14:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:30 → 14:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:00 → 15:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:00 → 15:40 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JEJU AIRLINES
14:00 → 15:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:15 → 15:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:20 → 15:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:20 → 15:25 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
14:25 → 15:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:40 → 15:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:45 → 15:55 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
14:50 → 16:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:50 → 16:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
14:55 → 16:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:00 → 16:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
15:05 → 16:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
15:10 → 16:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:10 → 16:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:30 → 16:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:35 → 16:45 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:40 → 16:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
15:45 → 17:50 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
15:50 → 17:05 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:50 → 16:45 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:55 → 17:00 2h 05phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
ASIANA AIRLINES
16:00 → 17:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:00 → 17:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:05 → 17:05 2h 00phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
KOREAN AIR
16:10 → 17:10 1h 00phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:15 → 18:30 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
KOREAN AIR
16:25 → 17:25 1h 00phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
JIN AIR
16:30 → 17:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:30 → 17:40 1h 10phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
16:35 → 17:50 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:35 → 18:25 1h 50phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
KOREAN AIR
16:40 → 17:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:05 → 18:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:05 → 19:20 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 18:25 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:35 → 18:55 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:40 → 19:20 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
17:40 → 18:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:50 → 19:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:50 → 19:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
18:00 → 19:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
18:00 → 19:10 1h 10phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
18:00 → 19:00 1h 00phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:10 → 19:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
18:15 → 19:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:20 → 19:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:25 → 19:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
18:35 → 19:45 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:40 → 21:00 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
KOREAN AIR
18:55 → 20:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:00 → 20:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:00 → 20:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:00 → 20:35 2h 35phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
19:05 → 20:20 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:05 → 20:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
19:10 → 20:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:20 → 20:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:20 → 20:35 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:20 → 20:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
19:20 → 21:30 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:25 → 20:35 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:30 → 20:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:35 → 20:50 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
19:40 → 20:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
19:45 → 20:45 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:50 → 22:00 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
19:50 → 21:05 2h 15phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SHANGHAI AIRLINES
19:55 → 22:15 2h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:05 → 21:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
20:20 → 21:35 1h 15phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:30 → 21:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:30 → 21:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:50 → 22:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
21:20 → 22:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog