GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
06:05 → 07:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
06:20 → 07:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
06:30 → 07:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
06:45 → 07:55 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
06:50 → 08:05 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
07:00 → 08:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:00 → 08:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
07:00 → 08:10 1h 10phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
07:00 → 08:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:10 → 08:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:10 → 08:10 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:10 → 08:10 1h 00phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
JIN AIR
07:20 → 08:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
07:25 → 08:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:30 → 08:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:30 → 08:30 1h 00phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:50 → 09:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
07:50 → 09:50 2h 00phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:50 → 08:50 1h 00phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
07:55 → 08:55 1h 00phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
08:00 → 09:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:00 → 09:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:10 → 09:05 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:20 → 09:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
08:20 → 10:00 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JEJU AIRLINES
08:25 → 10:10 1h 45phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
08:30 → 09:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:40 → 10:45 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
08:40 → 09:45 2h 05phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
ASIANA AIRLINES
08:45 → 09:55 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
08:45 → 10:35 1h 50phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
KOREAN AIR
08:50 → 09:50 1h 00phút
KPO Sân bay Pohang Pohang, Hàn Quốc
JIN AIR
08:55 → 10:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
08:55 → 09:55 1h 00phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
JIN AIR
09:00 → 10:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:00 → 11:05 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
KOREAN AIR
09:00 → 10:25 2h 25phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
KOREAN AIR
09:10 → 10:05 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:10 → 10:10 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:15 → 10:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:30 → 10:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:35 → 10:45 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
09:55 → 11:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
10:00 → 11:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:05 → 11:20 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:25 → 11:40 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:25 → 11:30 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:30 → 11:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:40 → 11:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
10:55 → 12:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:00 → 12:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:00 → 12:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
11:10 → 12:30 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
11:10 → 12:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:15 → 12:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:25 → 12:30 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:25 → 13:10 2h 45phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
T'WAY AIRLINES
11:30 → 12:35 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
11:35 → 12:45 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:40 → 12:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
12:00 → 13:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:00 → 13:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:00 → 12:45 1h 45phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
12:05 → 14:10 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:05 → 13:05 1h 00phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
JIN AIR
12:15 → 13:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:15 → 13:30 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:20 → 14:20 2h 00phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:40 → 13:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
12:45 → 13:55 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
12:50 → 14:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:55 → 14:15 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:00 → 14:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:15 → 14:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:15 → 14:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
13:30 → 14:45 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
13:40 → 14:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:45 → 15:05 2h 20phút
PKX Daxing International Airport Beijing, Trung Quốc
CHINA SOUTHERN AIRLINES
13:45 → 15:30 2h 45phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
13:55 → 15:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:00 → 15:40 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JEJU AIRLINES
14:00 → 15:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:15 → 15:30 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
14:20 → 15:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:20 → 15:25 2h 05phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
AIR CHINA
14:25 → 15:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:40 → 15:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:40 → 15:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
14:45 → 15:55 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:50 → 16:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:55 → 16:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:00 → 16:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:00 → 16:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:00 → 16:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:05 → 16:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
15:10 → 16:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:20 → 16:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:20 → 16:20 1h 00phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
JIN AIR
15:30 → 16:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:35 → 16:45 1h 10phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
15:40 → 16:50 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:40 → 16:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
15:50 → 17:55 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
16:00 → 16:55 55phút
KWJ Sân bay Gwangju Gwangju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
16:05 → 17:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:05 → 17:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:05 → 17:10 2h 05phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
KOREAN AIR
16:10 → 17:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
16:15 → 17:15 2h 00phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
ASIANA AIRLINES
16:20 → 18:35 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
KOREAN AIR
16:35 → 17:45 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:40 → 17:40 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:55 → 18:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
16:55 → 18:40 1h 45phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
KOREAN AIR
17:20 → 18:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:30 → 18:50 1h 20phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
17:30 → 18:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:30 → 18:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:35 → 19:15 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
17:35 → 18:40 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:50 → 19:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
17:55 → 19:05 1h 10phút
HIN Sân bay Jinju Jinju, Hàn Quốc
UNITED AIRWAYS
17:55 → 18:55 1h 00phút
RSU Sân bay Yeosu Yeosu, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
18:00 → 19:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
18:10 → 19:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR BUSAN
18:15 → 19:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AIR SEOUL
18:20 → 19:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:30 → 19:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:30 → 19:30 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
18:35 → 19:45 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
18:35 → 19:40 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:35 → 19:35 1h 00phút
USN Sân bay Ulsan Ulsan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
18:50 → 20:00 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:00 → 20:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:05 → 20:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:05 → 20:05 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
19:15 → 20:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
19:20 → 20:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:20 → 21:35 2h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
KOREAN AIR
19:30 → 20:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:35 → 21:45 2h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ASIANA AIRLINES
19:40 → 21:45 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:50 → 20:50 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:55 → 21:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
20:05 → 21:20 2h 15phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SHANGHAI AIRLINES
20:10 → 21:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:15 → 22:20 2h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:20 → 21:35 1h 15phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:25 → 21:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:25 → 21:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
20:30 → 21:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:45 → 21:55 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
21:05 → 22:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog