TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc

Thông tin chuyến bay

06:30 → 07:25 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
06:35 → 07:35 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
06:50 → 08:05 1h 15phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
06:50 → 07:45 55phút
MFK Sân bay Matsu Beigan Beigan, Đài Loan
UNI AIR
07:00 → 08:05 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
07:05 → 08:05 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
07:10 → 08:40 1h 30phút
FOC Sân bay Quốc tế Phúc Châu Fuzhou, Trung Quốc
MANDARIN AIRLINES
07:10 → 08:00 50phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
07:20 → 08:15 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
07:20 → 08:20 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
07:20 → 09:10 1h 50phút
HGH Sân bay Quốc tế Hàng Châu Hangzhou, Trung Quốc
UNI AIR
07:30 → 08:20 50phút
HUN Sân bay Hoa Liên Hualien, Đài Loan
UNI AIR
07:30 → 11:45 3h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
EVA AIRWAYS
07:35 → 08:20 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
07:40 → 09:00 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
07:45 → 08:45 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
08:00 → 09:00 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
08:00 → 10:00 2h 00phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
UNI AIR
08:10 → 09:30 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
08:10 → 09:10 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
08:30 → 09:30 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
09:00 → 13:10 3h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
CHINA AIRLINES
09:10 → 13:10 3h 00phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:15 → 10:10 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
09:30 → 10:30 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
09:40 → 11:00 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
10:00 → 11:00 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:00 → 10:45 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
10:00 → 11:05 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
UNI AIR
10:10 → 11:10 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:15 → 11:10 55phút
MFK Sân bay Matsu Beigan Beigan, Đài Loan
UNI AIR
10:30 → 11:45 1h 15phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
10:40 → 11:40 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:40 → 11:45 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
10:50 → 11:50 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
11:00 → 11:55 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
11:15 → 14:15 3h 00phút
TSN Sân bay Quốc tế Thiên Tân Tianjin, Trung Quốc
FAR EAST AIR TRANSPORT
11:20 → 12:20 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
11:20 → 12:40 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
11:25 → 12:25 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
11:30 → 13:25 1h 55phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SHANGHAI AIRLINES
11:40 → 12:40 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
11:40 → 12:40 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
12:25 → 13:20 55phút
MFK Sân bay Matsu Beigan Beigan, Đài Loan
UNI AIR
12:30 → 14:15 1h 45phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA AIRLINES
12:40 → 14:55 2h 15phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SHANGHAI AIRLINES
13:00 → 13:55 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
13:10 → 13:55 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
13:10 → 14:10 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:20 → 14:25 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
UNI AIR
13:30 → 14:50 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
13:30 → 17:45 3h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:45 → 14:45 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:50 → 17:25 2h 35phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
14:00 → 15:00 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
14:10 → 15:10 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
14:20 → 18:20 3h 00phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:20 → 15:15 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
14:20 → 15:35 1h 15phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
14:30 → 18:00 2h 30phút
GMP Sân bay Quốc tế Seoul Gimpo Seoul, Hàn Quốc
EVA AIRWAYS
14:30 → 15:35 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
14:35 → 15:35 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
14:50 → 15:50 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:10 → 16:10 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
15:15 → 16:10 55phút
MFK Sân bay Matsu Beigan Beigan, Đài Loan
UNI AIR
15:15 → 16:45 1h 30phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
AIR CHINA
15:35 → 16:35 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
15:50 → 16:50 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:55 → 16:50 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
16:00 → 19:55 2h 55phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
EVA AIRWAYS
16:30 → 17:35 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
UNI AIR
16:40 → 17:40 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:45 → 20:50 3h 05phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:45 → 17:45 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:05 → 18:05 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
17:15 → 19:05 1h 50phút
SHA Sân bay Quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
17:15 → 18:10 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
17:20 → 18:40 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
17:30 → 18:20 50phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:40 → 18:25 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
17:55 → 18:55 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:00 → 19:15 1h 15phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
18:05 → 22:05 3h 00phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
CHINA AIRLINES
18:10 → 19:10 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
18:20 → 19:25 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
18:45 → 21:50 3h 05phút
TSN Sân bay Quốc tế Thiên Tân Tianjin, Trung Quốc
AIR CHINA
18:50 → 19:40 50phút
HUN Sân bay Hoa Liên Hualien, Đài Loan
UNI AIR
18:50 → 19:50 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
18:55 → 19:55 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
19:20 → 20:10 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
19:45 → 21:20 1h 35phút
XMN Sân bay Quốc tế Hạ Môn Xiamen, Trung Quốc
XIAMEN AIR
20:15 → 23:25 3h 10phút
CKG Sân bay Quốc tế Trùng Khánh Chongqing, Trung Quốc
SICHUAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog