TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc

Thông tin chuyến bay

06:15 → 07:05 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
06:30 → 07:25 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
06:50 → 07:45 55phút
MFK Sân bay Matsu Beigan Beigan, Đài Loan
UNI AIR
07:00 → 08:05 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
07:10 → 08:10 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
07:10 → 08:00 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
07:15 → 08:20 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
07:20 → 08:15 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
07:30 → 08:20 50phút
HUN Sân bay Hoa Liên Hualien, Đài Loan
UNI AIR
07:50 → 08:55 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
UNI AIR
07:50 → 08:50 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
08:00 → 09:20 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
08:10 → 09:00 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
08:10 → 09:10 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
08:30 → 09:30 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
08:40 → 10:00 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:15 → 10:10 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
09:20 → 10:40 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:30 → 10:20 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
09:40 → 11:00 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
09:50 → 10:35 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:00 → 11:05 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
UNI AIR
10:10 → 11:05 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
10:25 → 11:25 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:40 → 11:45 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
10:50 → 11:50 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
11:05 → 12:05 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
11:15 → 12:10 55phút
MFK Sân bay Matsu Beigan Beigan, Đài Loan
UNI AIR
11:25 → 12:20 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
11:30 → 12:20 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
12:10 → 12:55 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
12:25 → 13:20 55phút
MFK Sân bay Matsu Beigan Beigan, Đài Loan
UNI AIR
12:30 → 14:15 1h 45phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA AIRLINES
12:30 → 13:50 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
12:35 → 13:40 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
12:50 → 13:40 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
12:55 → 13:40 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:05 → 14:00 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
13:20 → 14:40 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:20 → 14:25 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
UNI AIR
13:30 → 14:50 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
14:00 → 15:00 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
14:25 → 15:30 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
14:30 → 15:35 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
14:50 → 15:50 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
14:55 → 15:50 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
15:00 → 15:50 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
15:10 → 15:55 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:15 → 16:10 55phút
MFK Sân bay Matsu Beigan Beigan, Đài Loan
UNI AIR
15:30 → 16:50 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
15:30 → 16:15 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:50 → 16:35 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:55 → 16:50 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
16:10 → 17:00 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
16:15 → 17:35 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:30 → 17:15 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:30 → 17:35 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
UNI AIR
16:35 → 17:30 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
16:50 → 17:40 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
16:50 → 18:10 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:20 → 18:15 55phút
LZN Sân bay Matsu Nangan Nangan, Đài Loan
UNI AIR
17:30 → 18:35 1h 05phút
TTT Sân bay Đài Đông Taitung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:30 → 18:50 1h 20phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:50 → 18:50 1h 00phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
18:20 → 19:25 1h 05phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
UNI AIR
18:25 → 19:10 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:30 → 19:20 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
18:30 → 19:30 1h 00phút
KNH Sân bay Kinmen Kinmen, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
19:00 → 19:45 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
19:30 → 20:20 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
20:10 → 21:00 50phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog