KNH Sân bay Kinmen

Thông tin chuyến bay

08:55 → 09:55 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
09:00 → 10:00 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:10 → 10:10 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:30 → 10:30 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
09:40 → 10:40 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
10:00 → 11:00 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:20 → 11:15 55phút
CYI Sân bay Gia Nghĩa Chaiyi, Đài Loan
UNI AIR
10:40 → 11:50 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:40 → 11:40 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
11:10 → 12:05 55phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
11:20 → 12:30 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
11:40 → 12:50 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
11:50 → 12:40 50phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
11:50 → 12:45 55phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
12:40 → 13:40 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
13:00 → 14:00 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:00 → 14:00 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
13:40 → 14:50 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
14:00 → 15:00 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
14:20 → 15:15 55phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
14:30 → 15:40 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
14:35 → 15:35 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
15:10 → 16:05 55phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:30 → 16:40 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
15:40 → 16:50 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:10 → 17:00 50phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
16:30 → 17:30 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
16:50 → 17:50 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:20 → 18:20 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
17:30 → 18:25 55phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
17:40 → 18:50 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
18:00 → 19:00 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
18:00 → 19:00 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:20 → 19:30 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:50 → 20:00 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:55 → 19:55 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
19:30 → 20:40 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
19:30 → 20:30 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
20:00 → 21:00 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
20:10 → 21:10 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog