KNH Sân bay Kinmen

Thông tin chuyến bay

08:30 → 09:30 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
08:40 → 09:40 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
08:40 → 09:55 1h 15phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
08:50 → 09:50 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
08:55 → 10:05 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
09:00 → 10:00 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:40 → 10:40 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
10:00 → 11:10 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:00 → 10:55 55phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:20 → 11:15 55phút
CYI Sân bay Gia Nghĩa Chaiyi, Đài Loan
UNI AIR
11:10 → 12:05 55phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
11:20 → 12:05 45phút
MZG Sân bay Magong Magong, Đài Loan
UNI AIR
11:25 → 12:25 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
11:30 → 12:30 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
11:35 → 12:35 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
11:40 → 12:50 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
11:50 → 12:50 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
11:50 → 12:50 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
12:00 → 13:00 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
12:00 → 12:50 50phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
12:30 → 13:45 1h 15phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
12:35 → 13:35 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
12:40 → 13:50 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
12:50 → 13:50 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
13:20 → 14:20 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
13:30 → 14:30 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
13:50 → 14:50 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
14:20 → 15:15 55phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
14:35 → 15:35 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
14:45 → 15:45 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:00 → 16:00 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:00 → 15:50 50phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
15:30 → 16:40 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
15:40 → 16:40 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
15:50 → 16:50 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:10 → 17:25 1h 15phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
16:30 → 17:30 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
16:40 → 17:40 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
17:00 → 18:00 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
17:15 → 18:15 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:20 → 18:15 55phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
17:30 → 18:40 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
17:45 → 18:45 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
18:20 → 19:20 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:35 → 19:35 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
19:10 → 20:20 1h 10phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
19:20 → 20:20 1h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
19:50 → 20:50 1h 00phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
19:50 → 21:05 1h 15phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
FAR EAST AIR TRANSPORT
20:10 → 21:10 1h 00phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog