MZG Sân bay Magong

Thông tin chuyến bay

08:20 → 09:00 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
08:35 → 09:10 35phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
08:45 → 09:40 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
08:50 → 09:30 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:00 → 09:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:05 → 10:00 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:20 → 10:00 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
09:40 → 10:20 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
10:00 → 10:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:00 → 10:50 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
10:50 → 11:30 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
11:25 → 12:20 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
12:00 → 12:40 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
12:00 → 12:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
12:15 → 12:55 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
12:30 → 13:10 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
13:00 → 13:55 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:20 → 14:10 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
13:40 → 14:15 35phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
13:50 → 14:30 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
14:50 → 15:30 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:00 → 15:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:05 → 15:40 35phút
CYI Sân bay Gia Nghĩa Chaiyi, Đài Loan
UNI AIR
15:40 → 16:35 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:00 → 16:35 35phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
16:00 → 16:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:40 → 17:30 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
16:50 → 17:30 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
17:25 → 18:05 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
17:35 → 18:15 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:40 → 18:35 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:45 → 18:25 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:30 → 19:10 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
18:40 → 19:20 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
19:30 → 20:10 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
19:30 → 20:10 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
20:10 → 21:00 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
20:30 → 21:25 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
20:35 → 21:15 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
20:55 → 21:50 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog