MZG Sân bay Magong

Thông tin chuyến bay

08:15 → 08:55 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
08:25 → 09:05 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
08:30 → 09:05 35phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
09:50 → 10:45 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
10:50 → 11:30 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
11:00 → 11:40 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
12:00 → 12:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
12:20 → 13:15 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
13:20 → 14:15 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
13:30 → 14:05 35phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
14:50 → 15:30 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
15:20 → 16:15 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
15:40 → 16:10 30phút
CYI Sân bay Gia Nghĩa Chaiyi, Đài Loan
UNI AIR
16:50 → 17:45 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
17:10 → 17:50 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
19:00 → 19:40 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
19:10 → 20:05 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
19:40 → 20:20 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
20:30 → 21:10 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog