MZG Sân bay Magong

Thông tin chuyến bay

08:20 → 09:00 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
08:35 → 09:10 35phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
08:40 → 09:30 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:00 → 09:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
09:00 → 09:40 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
09:30 → 10:10 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
09:40 → 10:35 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:00 → 10:50 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
10:00 → 10:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
10:50 → 11:30 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
11:00 → 11:55 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
12:00 → 12:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
12:00 → 12:50 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
12:30 → 13:10 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
13:00 → 13:55 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:00 → 13:40 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
13:10 → 13:50 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:20 → 14:10 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
13:30 → 14:25 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
13:40 → 14:15 35phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
15:00 → 15:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
15:10 → 16:05 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
15:20 → 15:55 35phút
CYI Sân bay Gia Nghĩa Chaiyi, Đài Loan
UNI AIR
15:40 → 16:20 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
15:50 → 16:40 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:00 → 16:35 35phút
TNN Sân bay Tainan Tainan, Đài Loan
UNI AIR
16:00 → 16:40 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
16:20 → 17:00 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
16:40 → 17:30 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
16:50 → 17:45 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:40 → 18:20 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
17:40 → 18:35 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
17:50 → 18:30 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:00 → 18:40 40phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
UNI AIR
18:30 → 19:10 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
18:40 → 19:20 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
19:00 → 19:50 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
19:30 → 20:20 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
19:30 → 20:10 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
20:10 → 21:00 50phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
UNI AIR
20:20 → 21:15 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
20:35 → 21:15 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES
20:50 → 21:30 40phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
UNI AIR
20:55 → 21:50 55phút
TSA Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc Taipei, Đài Loan
MANDARIN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog