Beiye Chengbei Homestay

Beiye Chengbei Homestay Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No. 226 Chengbei Village, Huxi Township Penghu
trạm gần
Về 5 phút từ 大城北外站 trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog