HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda

Thông tin chuyến bay

00:10 → 05:20 12h 10phút
FRA Sân bay Quốc tế Frankfurt Frankfurt, nước Đức
ALL NIPPON AIRWAYS
01:30 → 03:45 3h 15phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
06:10 → 08:45 2h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:15 → 07:45 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:20 → 08:15 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
06:20 → 09:10 2h 50phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
06:20 → 08:55 2h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
06:25 → 08:10 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
06:25 → 08:00 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
SOLASEED AIR
06:25 → 08:00 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:25 → 08:00 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
06:25 → 07:30 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:25 → 08:05 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
06:30 → 08:20 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:30 → 07:35 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
06:30 → 07:45 1h 15phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:30 → 08:20 1h 50phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
06:30 → 09:15 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
06:40 → 08:25 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:40 → 09:10 2h 30phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:40 → 07:50 1h 10phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:40 → 08:30 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:40 → 08:20 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
06:45 → 08:20 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
06:45 → 09:30 2h 45phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
06:45 → 08:00 1h 15phút
TTJ Sân bay Tottori Tottori, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:45 → 08:00 1h 15phút
YGJ Sân bay Yonago Yonago, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
06:55 → 08:50 1h 55phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
06:55 → 08:25 1h 30phút
OBO Sân bay Obihiro Obihiro, Nhật Bản
AIRDO
06:55 → 09:30 2h 35phút
UEO Sân bay Kumejima Kumejima, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
06:55 → 08:25 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
06:55 → 08:25 1h 30phút
IWK Sân bay Iwakuni Iwakuni, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:00 → 08:35 1h 35phút
AKJ Sân bay Asahikawa Asahikawa, Nhật Bản
AIRDO
07:00 → 08:30 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:00 → 08:20 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:00 → 08:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:05 → 08:45 1h 40phút
MMB Sân bay Memanbetsu Memanbetsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:05 → 08:05 1h 00phút
SYO Sân bay Shonai Shonai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:10 → 08:40 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:10 → 08:30 1h 20phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:10 → 08:25 1h 15phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:10 → 09:00 1h 50phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
SOLASEED AIR
07:15 → 09:00 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:15 → 08:15 1h 00phút
GAJ Sân bay Yamagata Yamagata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:15 → 08:35 1h 20phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
AIRDO
07:15 → 08:40 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:20 → 08:35 1h 15phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:20 → 08:30 1h 10phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:20 → 09:00 1h 40phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:20 → 08:35 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
07:20 → 09:10 1h 50phút
HSG Sân bay Saga Saga, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:20 → 08:20 1h 00phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:25 → 09:15 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:25 → 08:25 1h 00phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:25 → 09:15 1h 50phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
07:30 → 08:55 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:30 → 09:15 1h 45phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:30 → 10:10 2h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:30 → 10:05 2h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 08:45 1h 15phút
SHM Sân bay Nankishirahama Shirahama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:30 → 08:25 55phút
HAC Sân bay Hachijojima Hachijojima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:35 → 09:35 2h 00phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
07:35 → 08:50 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:40 → 09:20 1h 40phút
KUH Sân bay Kushiro Kushiro, Nhật Bản
AIRDO
07:40 → 08:55 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:40 → 08:55 1h 15phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:40 → 09:20 1h 40phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:40 → 09:25 1h 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
07:45 → 08:50 1h 05phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:45 → 09:05 1h 20phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:45 → 09:35 1h 50phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
07:45 → 09:15 1h 30phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:50 → 09:20 1h 30phút
OBO Sân bay Obihiro Obihiro, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:50 → 08:45 55phút
TOY Sân bay Toyama Toyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:50 → 09:30 1h 40phút
AKJ Sân bay Asahikawa Asahikawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:50 → 09:05 1h 15phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:55 → 09:20 1h 25phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:55 → 09:30 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:55 → 10:40 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SOLASEED AIR
08:00 → 09:35 1h 35phút
KUH Sân bay Kushiro Kushiro, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:00 → 09:30 1h 30phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:00 → 09:30 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:00 → 09:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:00 → 09:35 1h 35phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:00 → 09:35 1h 35phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:05 → 09:45 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:05 → 09:55 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:05 → 10:45 2h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:05 → 09:15 1h 10phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:10 → 09:50 1h 40phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:15 → 09:10 55phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:15 → 09:45 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
08:15 → 10:00 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:15 → 09:55 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:15 → 09:15 1h 00phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:20 → 09:55 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:20 → 09:40 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:20 → 09:35 1h 15phút
MSJ Sân bay Misawa Misawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:30 → 10:15 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:30 → 09:30 1h 00phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:35 → 10:20 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:35 → 11:15 2h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:40 → 11:30 2h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
08:40 → 10:00 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:40 → 10:10 1h 30phút
IWJ Sân bay Iwami Iwami, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:50 → 10:10 1h 20phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
STAR FLYER
08:50 → 10:10 1h 20phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 10:30 1h 35phút
IWK Sân bay Iwakuni Iwakuni, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 09:50 55phút
NTQ Sân bay Noto Noto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 11:40 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:55 → 10:05 1h 10phút
ONJ Sân bay Odatenoshiro Odatenoshiro, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 10:10 1h 15phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:00 → 10:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:00 → 10:45 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:00 → 10:10 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:05 → 10:40 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:05 → 10:20 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
09:10 → 11:50 2h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:10 → 11:00 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:15 → 10:55 1h 40phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:20 → 10:40 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:20 → 11:00 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:20 → 12:05 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:25 → 10:40 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:25 → 10:25 1h 00phút
TOY Sân bay Toyama Toyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:25 → 10:40 1h 15phút
TTJ Sân bay Tottori Tottori, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:25 → 10:45 1h 20phút
YGJ Sân bay Yonago Yonago, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:25 → 11:15 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:30 → 11:05 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:30 → 10:35 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:30 → 10:30 1h 00phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:35 → 11:30 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
09:35 → 11:25 1h 50phút
HSG Sân bay Saga Saga, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:40 → 11:25 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:40 → 11:05 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:40 → 11:30 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
09:40 → 11:30 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:40 → 10:55 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:45 → 10:55 1h 10phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:45 → 11:25 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
09:50 → 11:10 1h 20phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:50 → 11:15 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:50 → 12:30 2h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:50 → 11:05 1h 15phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:55 → 11:40 1h 45phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:55 → 11:10 1h 15phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:55 → 11:35 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:00 → 11:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:35 1h 35phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:00 → 11:40 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:45 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
10:00 → 11:45 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:30 1h 30phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:05 → 11:10 1h 05phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:10 → 12:00 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:10 → 11:30 1h 20phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:10 → 11:55 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:15 → 13:00 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:15 → 11:45 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
10:15 → 12:10 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:20 → 11:55 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:25 → 11:35 1h 10phút
SHM Sân bay Nankishirahama Shirahama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:25 → 12:00 1h 35phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:25 → 12:15 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:30 → 12:05 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:30 → 11:35 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:30 → 11:30 1h 00phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:35 → 12:20 1h 45phút
MBE Sân bay Ohotsukumonbetsu Monbetsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:40 → 13:25 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:40 → 11:50 1h 10phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:40 → 16:15 12h 35phút
CDG Sân bay Quốc tế Paris Charles de Gaulle Paris, Pháp
JAPAN AIRLINES
10:40 → 14:55 10h 15phút
HEL Sân bay Quốc tế Helsinki Helsinki, Phần Lan
JAPAN AIRLINES
10:45 → 12:05 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:45 → 12:35 1h 50phút
WKJ Sân bay Wakkanai Wakkanai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:50 → 12:25 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
SOLASEED AIR
10:50 → 12:25 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:50 → 13:30 2h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:55 → 12:45 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:55 → 12:35 1h 40phút
AKJ Sân bay Asahikawa Asahikawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:55 → 08:40 11h 45phút
DFW Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth Dallas-Fort Worth, Hoa Kỳ
JAPAN AIRLINES
10:55 → 12:45 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:00 → 12:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
11:00 → 12:40 1h 40phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:00 → 12:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:00 → 11:05 13h 05phút
JFK Sân bay Quốc tế New York J F Kennedy New York, Hoa Kỳ
JAPAN AIRLINES
11:05 → 12:05 1h 00phút
SYO Sân bay Shonai Shonai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:05 → 12:20 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
11:10 → 12:25 1h 15phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:10 → 12:30 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:15 → 12:50 1h 35phút
AKJ Sân bay Asahikawa Asahikawa, Nhật Bản
AIRDO
11:15 → 13:10 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
11:15 → 12:55 1h 40phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:20 → 12:55 1h 35phút
KUH Sân bay Kushiro Kushiro, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:20 → 13:00 1h 40phút
MMB Sân bay Memanbetsu Memanbetsu, Nhật Bản
AIRDO
11:25 → 14:10 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:25 → 12:45 1h 20phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:25 → 14:20 2h 55phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:25 → 12:50 1h 25phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:25 → 13:05 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:30 → 13:20 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:30 → 12:35 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:30 → 13:15 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:30 → 13:05 1h 35phút
OBO Sân bay Obihiro Obihiro, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:40 → 14:30 2h 50phút
MMY Sân bay Miyako Miyako, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:40 → 14:25 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:40 → 13:15 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:40 → 13:20 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:45 → 13:20 1h 35phút
IWK Sân bay Iwakuni Iwakuni, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:45 → 13:40 1h 55phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
11:45 → 09:45 12h 00phút
ORD Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare Chicago, Hoa Kỳ
JAPAN AIRLINES
11:50 → 13:25 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
11:55 → 06:00 10h 05phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
12:00 → 13:45 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:00 → 13:35 1h 35phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:00 → 14:05 2h 05phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:00 → 13:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:00 → 13:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:00 → 13:40 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
12:00 → 13:40 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:05 → 13:30 1h 25phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
STAR FLYER
12:05 → 13:30 1h 25phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:15 → 21:35 16h 20phút
FCO Sân bay Rome Fiumicino Rome, Ý
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES
12:15 → 14:00 1h 45phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
SOLASEED AIR
12:15 → 14:00 1h 45phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:15 → 13:40 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:15 → 13:50 1h 35phút
OBO Sân bay Obihiro Obihiro, Nhật Bản
AIRDO
12:15 → 13:50 1h 35phút
OBO Sân bay Obihiro Obihiro, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:15 → 13:30 1h 15phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:15 → 13:55 1h 40phút
SHB Sân bay Nemuronakashibetsu Nakashibetsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:15 → 16:05 9h 50phút
SVO Sân bay Quốc tế Moscow Sheremetyevo Moscow, Nga
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES
12:20 → 13:50 1h 30phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:20 → 14:00 1h 40phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
12:20 → 14:05 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:20 → 13:15 55phút
HAC Sân bay Hachijojima Hachijojima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:30 → 13:30 1h 00phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:30 → 14:15 1h 45phút
MMB Sân bay Memanbetsu Memanbetsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:30 → 14:15 1h 45phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:30 → 14:20 1h 50phút
WKJ Sân bay Wakkanai Wakkanai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:35 → 14:20 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:45 → 14:10 1h 25phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:50 → 14:20 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
12:50 → 14:30 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:50 → 15:35 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
12:55 → 14:35 1h 40phút
KUH Sân bay Kushiro Kushiro, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:55 → 15:30 2h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:00 → 14:50 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
13:00 → 14:50 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:00 → 14:35 1h 35phút
OBO Sân bay Obihiro Obihiro, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:00 → 14:15 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
13:00 → 14:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:00 → 14:45 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:00 → 14:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:05 → 14:20 1h 15phút
TTJ Sân bay Tottori Tottori, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:05 → 14:45 1h 40phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:10 → 14:30 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:15 → 14:35 1h 20phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:15 → 15:05 1h 50phút
HSG Sân bay Saga Saga, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:15 → 14:40 1h 25phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:15 → 15:05 1h 50phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
13:20 → 15:15 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
STAR FLYER
13:20 → 15:15 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:25 → 14:30 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:25 → 14:40 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:30 → 16:05 2h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:30 → 15:05 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:30 → 15:20 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:35 → 15:15 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:35 → 14:50 1h 15phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:40 → 15:05 1h 25phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:45 → 15:40 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
13:50 → 15:25 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
13:50 → 15:30 1h 40phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:55 → 15:15 1h 20phút
MSJ Sân bay Misawa Misawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:00 → 15:40 1h 40phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:00 → 15:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:00 → 15:45 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:00 → 15:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:00 → 15:20 1h 20phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:05 → 15:10 1h 05phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:05 → 15:40 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:05 → 19:25 12h 20phút
FRA Sân bay Quốc tế Frankfurt Frankfurt, nước Đức
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES
14:05 → 15:50 1h 45phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
SOLASEED AIR
14:05 → 15:20 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:15 → 15:55 1h 40phút
AKJ Sân bay Asahikawa Asahikawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:15 → 16:00 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:15 → 15:30 1h 15phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:15 → 15:50 1h 35phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
STAR FLYER
14:15 → 15:50 1h 35phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:20 → 15:55 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:25 → 15:55 1h 30phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:25 → 16:00 1h 35phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:30 → 15:30 1h 00phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:30 → 16:20 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:30 → 17:05 2h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:30 → 15:50 1h 20phút
YGJ Sân bay Yonago Yonago, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:35 → 16:25 1h 50phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:35 → 15:55 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:35 → 16:15 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
14:40 → 16:00 1h 20phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
AIRDO
14:40 → 16:10 1h 30phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:45 → 16:20 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
SOLASEED AIR
14:45 → 16:25 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:50 → 17:40 2h 50phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
14:55 → 16:15 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:55 → 16:35 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:55 → 17:30 2h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:00 → 16:25 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:00 → 15:55 55phút
NTQ Sân bay Noto Noto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:00 → 16:30 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:00 → 16:45 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:00 → 16:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:05 → 16:05 1h 00phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:10 → 16:15 1h 05phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:10 → 17:00 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:15 → 16:40 1h 25phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
STAR FLYER
15:15 → 16:40 1h 25phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:15 → 17:00 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
15:15 → 17:00 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:15 → 16:30 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:15 → 16:50 1h 35phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:25 → 17:05 1h 40phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:25 → 17:05 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
15:30 → 16:45 1h 15phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:30 → 17:05 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:30 → 16:55 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:30 → 16:40 1h 10phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:35 → 17:10 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:35 → 18:20 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
15:35 → 16:50 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
15:40 → 18:10 2h 30phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:45 → 13:40 11h 55phút
ORD Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare Chicago, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
15:45 → 17:35 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:50 → 17:20 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
15:50 → 17:30 1h 40phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:55 → 17:50 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:55 → 17:25 1h 30phút
IWJ Sân bay Iwami Iwami, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:00 → 17:30 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:00 → 16:50 50phút
HAC Sân bay Hachijojima Hachijojima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:00 → 17:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:00 → 18:30 2h 30phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:05 → 17:05 1h 00phút
SYO Sân bay Shonai Shonai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:05 → 18:00 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
16:05 → 17:55 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:10 → 17:30 1h 20phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:10 → 18:00 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:15 → 17:55 1h 40phút
KUH Sân bay Kushiro Kushiro, Nhật Bản
AIRDO
16:15 → 17:25 1h 10phút
ONJ Sân bay Odatenoshiro Odatenoshiro, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:15 → 17:15 1h 00phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:20 → 15:45 12h 25phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
16:25 → 18:15 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:25 → 18:15 1h 50phút
HSG Sân bay Saga Saga, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:25 → 17:55 1h 30phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
STAR FLYER
16:25 → 17:55 1h 30phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:30 → 17:30 1h 00phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:30 → 18:05 1h 35phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:30 → 18:15 1h 45phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
SOLASEED AIR
16:30 → 18:15 1h 45phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:30 → 17:40 1h 10phút
SHM Sân bay Nankishirahama Shirahama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:30 → 17:45 1h 15phút
TTJ Sân bay Tottori Tottori, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:40 → 17:55 1h 15phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:40 → 18:15 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:45 → 18:30 1h 45phút
MMB Sân bay Memanbetsu Memanbetsu, Nhật Bản
AIRDO
16:45 → 18:15 1h 30phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:50 → 18:35 1h 45phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:50 → 18:20 1h 30phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:55 → 18:10 1h 15phút
MSJ Sân bay Misawa Misawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:55 → 18:15 1h 20phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:55 → 18:30 1h 35phút
OBO Sân bay Obihiro Obihiro, Nhật Bản
AIRDO
16:55 → 18:05 1h 10phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:55 → 18:30 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
16:55 → 18:15 1h 20phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:00 → 18:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:00 → 18:50 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:00 → 18:10 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:00 → 11:15 10h 15phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
JAPAN AIRLINES
17:05 → 18:05 1h 00phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:05 → 19:50 2h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:10 → 19:50 2h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:10 → 18:45 1h 35phút
AKJ Sân bay Asahikawa Asahikawa, Nhật Bản
AIRDO
17:15 → 19:00 1h 45phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:15 → 18:50 1h 35phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:15 → 18:55 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
17:15 → 18:55 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:15 → 19:45 2h 30phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 18:40 1h 20phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:25 → 19:20 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:25 → 19:00 1h 35phút
IWK Sân bay Iwakuni Iwakuni, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:25 → 19:05 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:25 → 18:50 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:30 → 18:30 1h 00phút
GAJ Sân bay Yamagata Yamagata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:30 → 18:55 1h 25phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:30 → 18:30 1h 00phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:35 → 18:55 1h 20phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:35 → 18:50 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:40 → 19:25 1h 45phút
MMB Sân bay Memanbetsu Memanbetsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:40 → 19:20 1h 40phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:45 → 19:25 1h 40phút
AKJ Sân bay Asahikawa Asahikawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:45 → 19:05 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:45 → 19:25 1h 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:50 → 19:20 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
17:50 → 19:35 1h 45phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:50 → 19:30 1h 40phút
KUH Sân bay Kushiro Kushiro, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:50 → 19:40 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:50 → 19:25 1h 35phút
OBO Sân bay Obihiro Obihiro, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:55 → 19:35 1h 40phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:55 → 19:35 1h 40phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
SOLASEED AIR
17:55 → 19:10 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:00 → 19:00 1h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:00 → 19:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:00 → 19:50 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:00 → 19:55 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:00 → 19:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:00 → 19:10 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:05 → 19:30 1h 25phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:05 → 19:20 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:10 → 20:00 1h 50phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SOLASEED AIR
18:10 → 19:25 1h 15phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:10 → 19:15 1h 05phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:10 → 19:30 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:15 → 19:15 1h 00phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:15 → 19:15 1h 00phút
TOY Sân bay Toyama Toyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:20 → 20:55 2h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:25 → 20:00 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:25 → 19:55 1h 30phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:30 → 19:40 1h 10phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:35 → 20:30 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:40 → 20:15 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:40 → 20:35 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:40 → 19:45 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:40 → 12:50 10h 10phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
18:40 → 20:30 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
18:40 → 20:00 1h 20phút
YGJ Sân bay Yonago Yonago, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:45 → 20:00 1h 15phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:50 → 20:20 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
18:50 → 20:30 1h 40phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:50 → 20:25 1h 35phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:50 → 20:50 2h 00phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:50 → 20:25 1h 35phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:55 → 20:00 1h 05phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:55 → 20:45 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:55 → 20:15 1h 20phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:55 → 20:40 1h 45phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:00 → 20:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:00 → 20:50 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:00 → 20:15 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:05 → 20:45 1h 40phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:10 → 21:00 1h 50phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
SOLASEED AIR
19:10 → 20:45 1h 35phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:10 → 20:50 1h 40phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 20:40 1h 30phút
UBJ Sân bay Yanaguchi Ube Ube, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:15 → 21:05 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:15 → 20:30 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:15 → 20:35 1h 20phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:15 → 21:00 1h 45phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
SOLASEED AIR
19:20 → 21:10 1h 50phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:20 → 20:55 1h 35phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:20 → 20:35 1h 15phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:20 → 20:35 1h 15phút
TTJ Sân bay Tottori Tottori, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:25 → 21:10 1h 45phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:30 → 21:20 1h 50phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:30 → 20:50 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:30 → 21:25 1h 55phút
HSG Sân bay Saga Saga, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:35 → 21:30 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:40 → 21:15 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:40 → 20:50 1h 10phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:45 → 21:05 1h 20phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:45 → 21:40 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:45 → 21:05 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:50 → 21:15 1h 25phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:50 → 21:00 1h 10phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:55 → 22:25 2h 30phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:55 → 21:15 1h 20phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:55 → 20:55 1h 00phút
TOY Sân bay Toyama Toyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:00 → 22:30 2h 30phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:00 → 21:20 1h 20phút
YGJ Sân bay Yonago Yonago, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:00 → 21:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:00 → 21:55 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
STAR FLYER
20:00 → 21:55 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:00 → 21:55 1h 55phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:05 → 21:25 1h 20phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:05 → 21:20 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:10 → 21:45 1h 35phút
IWK Sân bay Iwakuni Iwakuni, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:15 → 21:45 1h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
20:15 → 21:30 1h 15phút
OKJ Sân bay Okayama Okayama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:15 → 21:15 1h 00phút
SYO Sân bay Shonai Shonai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:15 → 21:30 1h 15phút
TAK Sân bay Takamatsu Takamatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:20 → 21:25 1h 05phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:30 → 22:05 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:30 → 21:50 1h 20phút
HIJ Sân bay Hiroshima Hiroshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:30 → 21:50 1h 20phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:35 → 21:50 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:40 → 22:15 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:40 → 21:45 1h 05phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:45 → 21:45 1h 00phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
21:00 → 22:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
21:00 → 22:35 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
21:00 → 22:20 1h 20phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
21:00 → 22:40 1h 40phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
21:15 → 22:30 1h 15phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
21:30 → 23:05 1h 35phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
21:30 → 22:45 1h 15phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
STAR FLYER
21:30 → 22:45 1h 15phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
22:00 → 23:40 1h 40phút
KKJ Sân bay Kitakyushu Kitakyushu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần