ITM Sân bay Oosaka

Thông tin chuyến bay

07:05 → 08:20 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:05 → 08:20 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:05 → 08:15 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:05 → 08:15 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:05 → 08:10 1h 05phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:05 → 08:20 1h 15phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:10 → 08:35 1h 25phút
HNA Sân bay Hanamaki Hanamaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:10 → 08:00 50phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:10 → 08:20 1h 10phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:10 → 08:30 1h 20phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:10 → 08:20 1h 10phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:15 → 08:35 1h 20phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:20 → 08:50 1h 30phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:25 → 08:10 45phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:25 → 08:40 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:30 → 08:40 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:30 → 08:45 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 08:45 1h 15phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:35 → 08:25 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:45 → 09:05 1h 20phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:45 → 09:00 1h 15phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:50 → 08:50 1h 00phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
07:50 → 08:50 1h 00phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:55 → 09:05 1h 10phút
FKS Sân bay Fukushima Fukushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:00 → 09:50 1h 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:00 → 09:15 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:00 → 09:15 1h 15phút
GAJ Sân bay Yamagata Yamagata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:00 → 09:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:00 → 09:15 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:15 → 10:30 2h 15phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:30 → 09:55 1h 25phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:30 → 10:15 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:30 → 09:40 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:35 → 09:25 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:40 → 09:40 1h 00phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
08:40 → 09:40 1h 00phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:50 → 10:30 1h 40phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:50 → 11:05 2h 15phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:00 → 10:10 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:00 → 10:20 1h 20phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:00 → 09:35 35phút
TJH Sân bay Tajima Tajima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:15 → 11:00 1h 45phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:15 → 10:30 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:15 → 10:30 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:20 → 10:30 1h 10phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:20 → 10:10 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:20 → 10:35 1h 15phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:25 → 10:25 1h 00phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:30 → 10:40 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:30 → 10:40 1h 10phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:30 → 10:45 1h 15phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:50 → 11:05 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:50 → 10:55 1h 05phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:55 → 11:15 1h 20phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:50 1h 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:15 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:05 → 10:55 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:15 → 11:00 45phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:25 → 11:25 1h 00phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:25 → 11:40 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:30 → 11:40 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:35 → 11:45 1h 10phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:40 → 11:55 1h 15phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:45 → 12:00 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
10:45 → 12:00 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:45 → 11:55 1h 10phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:45 → 11:45 1h 00phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:50 → 12:10 1h 20phút
HNA Sân bay Hanamaki Hanamaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:55 → 11:45 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:00 → 12:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:00 → 13:10 2h 10phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:10 → 12:35 1h 25phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:10 → 12:15 1h 05phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:10 → 12:10 1h 00phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:15 → 12:50 1h 35phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:15 → 12:30 1h 15phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:20 → 12:30 1h 10phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:25 → 13:10 1h 45phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:30 → 12:40 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:35 → 13:25 1h 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:35 → 12:25 50phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:35 → 12:25 50phút
OKI Sân bay Oki OKI, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:45 → 13:20 1h 35phút
HKD Sân bay Hakodate Hakodate, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:50 → 12:55 1h 05phút
FKS Sân bay Fukushima Fukushima, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
11:50 → 12:55 1h 05phút
FKS Sân bay Fukushima Fukushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:55 → 13:45 1h 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:00 → 13:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:25 → 13:40 1h 15phút
GAJ Sân bay Yamagata Yamagata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:30 → 13:40 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:45 → 14:05 1h 20phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:50 → 14:20 1h 30phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:50 → 14:05 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:50 → 14:20 1h 30phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
12:50 → 13:40 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:55 → 14:30 1h 35phút
MSJ Sân bay Misawa Misawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:00 → 14:25 1h 25phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:00 → 14:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:30 → 14:40 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:35 → 14:20 45phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:40 → 14:55 1h 15phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:40 → 14:40 1h 00phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
13:40 → 14:40 1h 00phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:40 → 15:00 1h 20phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:40 → 14:50 1h 10phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
13:40 → 14:50 1h 10phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:50 → 15:40 1h 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:50 → 15:05 1h 15phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:55 → 15:10 1h 15phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:00 → 15:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:00 → 15:20 1h 20phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:00 → 16:10 2h 10phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:10 → 15:30 1h 20phút
HNA Sân bay Hanamaki Hanamaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:15 → 15:55 1h 40phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:15 → 15:00 45phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:20 → 15:20 1h 00phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:20 → 15:25 1h 05phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:30 → 15:45 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:35 → 16:00 1h 25phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:35 → 15:35 1h 00phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:50 → 16:00 1h 10phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:55 → 16:05 1h 10phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:55 → 17:05 2h 10phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:00 → 16:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:05 → 16:20 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:05 → 16:10 1h 05phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:15 → 17:05 1h 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:25 → 16:40 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:30 → 16:20 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:35 → 16:20 45phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:35 → 16:45 1h 10phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
15:35 → 16:45 1h 10phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:40 → 16:50 1h 10phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:45 → 17:05 1h 20phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:50 → 17:05 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:00 → 17:45 1h 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:00 → 17:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:05 → 17:20 1h 15phút
GAJ Sân bay Yamagata Yamagata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:10 → 17:30 1h 20phút
HNA Sân bay Hanamaki Hanamaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:15 → 17:20 1h 05phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:25 → 17:35 1h 10phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:30 → 17:50 1h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:30 → 17:20 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:40 → 18:05 1h 25phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:40 → 17:50 1h 10phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:50 → 17:55 1h 05phút
FKS Sân bay Fukushima Fukushima, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
16:50 → 17:55 1h 05phút
FKS Sân bay Fukushima Fukushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:50 → 18:00 1h 10phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:55 → 17:30 35phút
TJH Sân bay Tajima Tajima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:00 → 18:15 1h 15phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:00 → 18:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:00 → 18:15 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:05 → 18:20 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:10 → 18:25 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 18:25 1h 05phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 18:30 1h 10phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:20 → 18:30 1h 10phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
17:20 → 18:35 1h 15phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:20 → 18:30 1h 10phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 18:20 1h 00phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:25 → 18:40 1h 15phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:30 → 18:30 1h 00phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:35 → 18:40 1h 05phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:35 → 18:25 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:40 → 18:35 55phút
OIT Sân bay Oita Oita, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:55 → 18:35 40phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:00 → 19:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:05 → 18:55 50phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:10 → 19:00 50phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:30 → 20:10 1h 40phút
AOJ Sân bay Aomori Aomori, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:30 → 19:45 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:45 → 20:05 1h 20phút
NGS Sân bay Nagasaki Nagasaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:55 → 20:45 1h 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:00 → 20:15 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 21:00 1h 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 19:55 45phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:15 → 20:45 1h 30phút
AXT Sân bay Akita Akita, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:15 → 20:20 1h 05phút
FKS Sân bay Fukushima Fukushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:20 → 20:25 1h 05phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:30 → 20:40 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:30 → 20:40 1h 10phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:40 → 20:50 1h 10phút
KMJ Sân bay Kumamoto Kumamoto, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:40 → 20:55 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:40 → 20:55 1h 15phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:50 → 21:00 1h 10phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:50 → 20:55 1h 05phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:50 → 21:05 1h 15phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:55 → 21:05 1h 10phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:10 → 21:20 1h 10phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:15 → 21:25 1h 10phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:20 → 21:35 1h 15phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:20 → 21:15 55phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog