AOJ Sân bay Aomori

Thông tin chuyến bay

07:35 → 08:55 1h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:05 → 10:00 1h 55phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:20 → 10:40 1h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:25 → 11:00 1h 35phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:00 → 11:25 1h 25phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
11:15 → 12:05 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:00 → 12:50 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:00 → 13:20 1h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:05 → 15:00 1h 55phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:15 → 14:50 1h 35phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:25 → 15:10 1h 45phút
UKB Sân bay Kobe Osaka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
14:15 → 15:40 1h 25phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
14:50 → 15:40 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:20 → 16:40 1h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:55 → 17:30 1h 35phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:20 → 17:10 50phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:25 → 18:45 1h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:35 → 19:30 1h 55phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:40 → 20:20 1h 40phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:35 → 21:00 1h 25phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
20:15 → 21:00 45phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:40 → 22:00 1h 20phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog