FUK Sân bay Fukuoka

Thông tin chuyến bay

03:10 → 20:10 17h 00phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
07:00 → 08:30 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
07:00 → 08:30 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:00 → 08:00 1h 00phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:05 → 08:20 1h 15phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:05 → 08:10 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:05 → 08:50 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:10 → 07:50 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:15 → 08:20 1h 05phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:15 → 09:10 1h 55phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
07:20 → 08:50 1h 30phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
07:20 → 08:50 1h 30phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:20 → 08:40 1h 20phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:20 → 08:40 1h 20phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
07:25 → 09:15 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
07:30 → 09:00 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:30 → 08:50 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 08:50 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
07:35 → 08:15 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:35 → 08:15 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
07:35 → 09:20 1h 45phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
07:45 → 09:55 2h 10phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:45 → 08:20 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:45 → 08:20 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
07:50 → 08:30 40phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:00 → 09:35 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:00 → 09:10 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
08:00 → 09:45 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
08:05 → 09:55 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:05 → 09:45 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
08:05 → 09:45 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:25 → 09:55 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:30 → 09:15 45phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:35 → 10:00 1h 25phút
MMJ Sân bay Matsumoto Matsumoto, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
08:50 → 09:25 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
08:50 → 09:25 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 12:35 5h 40phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
08:55 → 12:25 5h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
08:55 → 10:05 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 10:05 1h 10phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 10:05 1h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:00 → 10:25 1h 25phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
09:00 → 10:35 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:00 → 10:40 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:05 → 10:30 1h 25phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
09:05 → 09:55 50phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:20 → 10:15 55phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
09:20 → 10:55 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:20 → 11:05 1h 45phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
09:25 → 11:20 1h 55phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
09:25 → 10:25 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:30 → 11:00 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:30 → 11:00 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
09:35 → 12:45 5h 10phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:35 → 11:25 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:40 → 11:35 1h 55phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
09:45 → 15:20 6h 35phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
09:55 → 11:30 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:55 → 10:55 1h 00phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:55 → 10:30 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:55 → 10:30 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
10:00 → 13:45 5h 45phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
10:00 → 11:30 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:00 → 11:30 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
10:05 → 11:25 1h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:05 → 11:30 1h 25phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
10:10 → 12:20 2h 10phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:10 → 11:40 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:10 → 10:50 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:10 → 10:50 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
10:10 → 11:30 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
10:15 → 12:00 1h 45phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
10:20 → 11:55 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
10:20 → 11:55 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:20 → 11:35 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
10:20 → 11:35 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:25 → 11:10 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:30 → 12:45 2h 15phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
10:30 → 12:00 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:55 → 12:35 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
10:55 → 12:35 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:00 → 12:25 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:00 → 11:55 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:00 → 12:35 2h 35phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
11:10 → 12:40 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:10 → 12:35 1h 25phút
MMJ Sân bay Matsumoto Matsumoto, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
11:15 → 12:50 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:20 → 12:00 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:20 → 12:00 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
11:25 → 13:45 2h 20phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
11:30 → 12:50 1h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:30 → 13:15 1h 45phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
11:35 → 12:50 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
11:35 → 12:50 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:40 → 15:40 6h 00phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
11:45 → 13:55 2h 10phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:45 → 13:35 1h 50phút
HNA Sân bay Hanamaki Hanamaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:50 → 16:45 3h 55phút
GUM Sân bay Quốc tế Guam Antonio B Won Pat Guam, Guam
UNITED AIRLINES
11:50 → 13:25 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:55 → 13:30 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
11:55 → 13:05 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
11:55 → 13:05 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:55 → 13:00 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
12:00 → 14:15 2h 15phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
12:00 → 14:15 2h 15phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:00 → 13:40 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
12:00 → 12:45 45phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:05 → 12:50 45phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:05 → 12:50 45phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
12:05 → 13:40 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:10 → 14:35 2h 25phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
PEACH AVIATION
12:15 → 13:55 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
12:15 → 13:55 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:15 → 13:50 2h 35phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
12:25 → 14:15 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:30 → 14:05 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:30 → 13:50 1h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
12:35 → 14:30 1h 55phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
12:40 → 13:20 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:40 → 13:20 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
12:45 → 14:20 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
12:50 → 14:20 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:55 → 15:50 3h 55phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
12:55 → 14:05 1h 10phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:55 → 14:05 1h 10phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:00 → 14:40 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
13:00 → 14:55 1h 55phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
13:05 → 14:35 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:05 → 14:20 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
13:05 → 14:20 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:05 → 14:55 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
13:05 → 14:55 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SOLASEED AIR
13:05 → 14:55 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:10 → 13:55 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:10 → 15:05 1h 55phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
13:15 → 14:00 45phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:20 → 14:55 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:40 → 15:10 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
13:50 → 15:25 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
13:50 → 15:10 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
13:50 → 15:40 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:55 → 15:05 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
14:00 → 15:30 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:00 → 15:40 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:00 → 14:35 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:05 → 15:45 1h 40phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
14:15 → 15:50 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:25 → 16:40 2h 15phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:25 → 16:35 2h 10phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:30 → 15:55 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:30 → 15:55 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
14:30 → 15:20 50phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:30 → 15:45 2h 15phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
14:35 → 16:15 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
14:35 → 16:15 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:35 → 15:40 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:40 → 16:10 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
14:45 → 15:30 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:50 → 16:30 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:55 → 16:00 2h 05phút
DLC Sân bay Quốc tế Đại Liên Dalian, Trung Quốc
AIR CHINA
14:55 → 18:00 4h 05phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG AIRLINES
14:55 → 18:55 5h 00phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
AIR CHINA
15:00 → 16:30 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:00 → 16:20 1h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:00 → 16:15 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
15:00 → 16:15 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:10 → 15:50 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:10 → 16:00 50phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:15 → 16:50 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:20 → 16:55 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
15:20 → 17:10 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
15:20 → 17:10 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:30 → 17:10 1h 40phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
15:35 → 18:50 4h 15phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
15:35 → 16:55 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
15:40 → 17:15 1h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:45 → 17:35 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
15:50 → 16:55 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:50 → 16:35 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:55 → 17:45 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
15:55 → 17:30 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:55 → 17:45 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:55 → 17:50 1h 55phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
15:55 → 17:05 2h 10phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
AIR CHINA
16:00 → 17:05 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:05 → 19:00 3h 55phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
16:10 → 17:20 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:15 → 17:30 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
16:15 → 17:35 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
16:15 → 17:30 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:15 → 18:10 1h 55phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
16:15 → 16:50 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:20 → 17:55 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
16:20 → 17:55 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:35 → 19:30 3h 55phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
16:35 → 18:20 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:50 → 18:30 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
16:50 → 18:30 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:55 → 17:30 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
16:55 → 17:35 40phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:00 → 17:45 45phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:00 → 17:45 45phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
17:00 → 18:35 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:00 → 18:35 1h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
17:15 → 18:50 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:15 → 18:45 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
17:15 → 18:50 1h 35phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
17:15 → 18:50 1h 35phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 19:10 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
17:30 → 19:00 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:35 → 18:40 1h 05phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:35 → 18:25 50phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:35 → 19:25 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:40 → 19:05 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:45 → 19:20 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:45 → 19:40 1h 55phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
17:50 → 19:25 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:50 → 19:20 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:50 → 19:00 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:55 → 19:05 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
18:00 → 19:25 1h 25phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
18:10 → 21:05 3h 55phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
18:15 → 19:45 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:15 → 20:00 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:15 → 19:15 2h 00phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
18:25 → 20:10 1h 45phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
18:25 → 19:00 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:30 → 19:30 1h 00phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:35 → 20:05 1h 30phút
IBR Sân bay Ibaraki Ibaraki, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:35 → 19:15 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:35 → 19:15 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
18:45 → 20:20 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:45 → 20:15 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
18:50 → 20:20 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:55 → 20:10 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:55 → 20:10 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:55 → 20:15 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
19:00 → 20:30 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:00 → 20:55 1h 55phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
19:00 → 20:40 2h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
JAMBOJET
19:10 → 19:45 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
19:10 → 19:45 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 20:45 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
19:10 → 20:45 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 20:30 1h 20phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 20:50 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
19:10 → 20:50 1h 40phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:20 → 20:55 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:25 → 20:10 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:25 → 20:05 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:25 → 20:05 40phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
19:30 → 20:55 1h 25phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
19:30 → 22:40 4h 10phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
19:35 → 21:20 1h 45phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
19:40 → 20:30 50phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
19:50 → 20:50 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:55 → 21:30 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:55 → 21:00 1h 05phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
20:00 → 21:30 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:00 → 22:00 3h 00phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
EVA AIRWAYS
20:00 → 21:55 1h 55phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
20:00 → 21:45 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:05 → 21:40 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:05 → 21:35 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
20:10 → 20:55 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:25 → 21:40 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
20:30 → 22:15 1h 45phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
20:35 → 22:00 1h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:35 → 22:20 2h 45phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
20:45 → 22:00 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
20:45 → 22:30 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
20:50 → 22:25 1h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
20:55 → 22:30 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:55 → 22:35 2h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
21:00 → 22:30 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
21:00 → 22:10 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
21:05 → 22:40 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
21:05 → 22:40 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
21:05 → 22:35 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
21:15 → 22:45 1h 30phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
21:25 → 23:00 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog