FUK Sân bay Fukuoka

Thông tin chuyến bay

07:00 → 08:40 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
07:00 → 08:35 1h 35phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
07:00 → 08:40 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:00 → 08:05 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:05 → 08:15 1h 10phút
ASJ Sân bay Amamioshima Amamioshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:05 → 08:45 1h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:10 → 08:15 1h 05phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:10 → 07:55 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:10 → 08:45 1h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
07:15 → 08:25 1h 10phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:15 → 09:20 2h 05phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
07:20 → 09:05 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:20 → 08:55 1h 35phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
07:20 → 08:55 1h 35phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:20 → 08:45 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:20 → 08:45 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
07:25 → 08:10 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 08:55 1h 25phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:30 → 08:55 1h 25phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
07:45 → 10:10 2h 25phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:45 → 08:20 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
07:45 → 08:20 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
07:55 → 09:05 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
07:55 → 08:35 40phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
07:55 → 09:45 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
08:00 → 09:40 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:00 → 09:40 1h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
08:05 → 09:50 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:05 → 09:50 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
08:05 → 09:50 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:10 → 09:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
08:20 → 09:50 1h 30phút
MMJ Sân bay Matsumoto Matsumoto, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
08:30 → 09:10 40phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:50 → 09:25 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
08:50 → 09:25 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:50 → 10:30 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
08:55 → 12:30 5h 35phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
08:55 → 10:10 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 10:10 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
08:55 → 10:45 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
08:55 → 10:00 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
08:55 → 10:45 1h 50phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:00 → 10:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:00 → 10:30 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
09:05 → 10:00 55phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:10 → 10:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
09:10 → 10:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:30 → 10:25 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
09:30 → 10:30 2h 00phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
09:35 → 11:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:35 → 10:55 1h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
09:35 → 10:55 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
09:40 → 11:25 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
09:45 → 11:35 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
09:55 → 11:20 1h 25phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
09:55 → 15:00 6h 05phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
09:55 → 10:55 1h 00phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
09:55 → 10:30 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
09:55 → 10:30 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
10:00 → 11:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:00 → 11:35 1h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
10:00 → 11:30 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
10:00 → 10:45 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:00 → 11:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
10:00 → 13:20 5h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:10 → 12:30 2h 20phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:10 → 11:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
10:10 → 11:35 1h 25phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
10:10 → 11:30 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
10:15 → 12:00 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:15 → 12:20 2h 05phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
10:15 → 12:00 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
10:15 → 12:00 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:30 → 11:15 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
10:30 → 11:50 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
10:35 → 12:00 1h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
10:50 → 13:20 2h 30phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
10:55 → 12:20 1h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
10:55 → 12:20 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
10:55 → 12:30 2h 35phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
11:00 → 12:50 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:00 → 12:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:05 → 16:00 3h 55phút
GUM Sân bay Quốc tế Guam Antonio B Won Pat Guam, Guam
UNITED AIRLINES
11:05 → 12:00 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
11:20 → 12:45 1h 25phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
11:30 → 13:00 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
11:35 → 14:55 5h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
11:35 → 13:55 2h 20phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
AIRDO
11:40 → 13:35 1h 55phút
HNA Sân bay Hanamaki Hanamaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:40 → 13:25 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:40 → 13:00 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
11:40 → 13:30 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
11:45 → 12:55 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
11:45 → 12:55 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
11:50 → 14:15 2h 25phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:50 → 13:40 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
11:50 → 12:55 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
11:55 → 13:45 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
11:55 → 13:05 2h 10phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
12:00 → 12:40 40phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:00 → 12:40 40phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
12:05 → 13:50 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
12:05 → 12:50 45phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:10 → 14:00 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:20 → 14:10 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:20 → 14:35 2h 15phút
ISG Sân bay New Ishigaki Ishigaki, Nhật Bản
PEACH AVIATION
12:20 → 13:45 2h 25phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
12:25 → 14:10 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
12:25 → 14:10 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:30 → 13:55 1h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
12:30 → 13:15 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:30 → 13:15 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
12:30 → 14:20 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
12:40 → 14:10 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
12:45 → 14:40 1h 55phút
SHI Sân bay Shimojishima Shimojishima, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
12:50 → 14:40 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
12:50 → 14:35 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:55 → 15:30 3h 35phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
12:55 → 14:05 1h 10phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
12:55 → 14:05 1h 10phút
KUM Sân bay Yakushima Yakushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
12:55 → 14:40 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
13:00 → 14:15 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
13:00 → 14:15 1h 15phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:10 → 14:55 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
13:10 → 13:55 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:10 → 14:50 1h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SOLASEED AIR
13:15 → 14:00 45phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:20 → 15:25 2h 05phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
13:25 → 14:55 1h 30phút
MMJ Sân bay Matsumoto Matsumoto, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
13:40 → 15:30 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
13:45 → 15:25 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
13:50 → 15:40 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
13:55 → 15:35 1h 40phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR BUSAN
13:55 → 15:10 2h 15phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
13:55 → 15:35 2h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
JAMBOJET
14:00 → 16:40 3h 40phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
14:00 → 15:50 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:00 → 15:10 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
14:00 → 15:45 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:00 → 15:50 1h 50phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:00 → 14:35 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:05 → 16:25 2h 20phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:15 → 16:05 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
14:20 → 15:40 1h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
14:20 → 15:45 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
14:20 → 15:45 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
14:25 → 16:45 2h 20phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
14:25 → 15:20 55phút
KOJ Sân bay Kagoshima Kagoshima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:30 → 16:50 2h 20phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:35 → 16:25 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
14:40 → 16:20 1h 40phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
14:45 → 15:30 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
14:50 → 16:10 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
14:55 → 15:55 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:00 → 16:50 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:00 → 16:25 1h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
15:00 → 15:45 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:05 → 16:50 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
15:10 → 16:40 2h 30phút
DLC Sân bay Quốc tế Đại Liên Dalian, Trung Quốc
AIR CHINA
15:10 → 17:00 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
15:10 → 19:10 5h 00phút
PEK Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh Beijing, Trung Quốc
AIR CHINA
15:20 → 17:05 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:30 → 16:50 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
15:45 → 17:50 2h 05phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
15:50 → 16:35 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:55 → 17:45 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
15:55 → 17:45 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
15:55 → 17:05 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
15:55 → 17:35 1h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
15:55 → 16:55 2h 00phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
AIR CHINA
16:00 → 18:35 3h 35phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG AIRLINES
16:00 → 17:50 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:00 → 17:20 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
16:00 → 17:00 1h 00phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
16:05 → 17:30 1h 25phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
16:10 → 18:00 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:10 → 17:25 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:15 → 17:55 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
16:15 → 16:50 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:25 → 17:55 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:30 → 18:15 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
16:30 → 18:15 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:40 → 19:15 3h 35phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
16:40 → 18:35 1h 55phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:45 → 18:25 1h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:55 → 17:30 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
16:55 → 17:30 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
16:55 → 18:20 1h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
16:55 → 17:40 45phút
MYJ Sân bay Matsuyama Matsuyama, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
16:55 → 18:45 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
17:00 → 18:50 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:00 → 18:35 1h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
17:00 → 18:45 1h 45phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:05 → 17:50 45phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:05 → 17:50 45phút
FUJ Sân bay Gotofukue Fukue, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
17:10 → 18:35 1h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
17:15 → 19:10 1h 55phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:20 → 18:55 1h 35phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
17:20 → 18:55 1h 35phút
KIJ Sân bay Niigata Niigata, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:20 → 19:00 1h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
17:25 → 18:15 50phút
KCZ Sân bay Kochi Kochi, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:35 → 19:20 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
17:35 → 19:25 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:35 → 19:05 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
17:35 → 18:45 1h 10phút
IZO Sân bay Izumo Izumo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
17:40 → 19:05 1h 25phút
KMQ Sân bay Komatsu Komatsu, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:50 → 19:00 1h 10phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
17:50 → 19:40 1h 50phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
PEACH AVIATION
18:00 → 20:35 3h 35phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
18:00 → 19:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:00 → 19:10 2h 10phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
SPRING AIRLINES
18:05 → 19:15 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
18:10 → 19:50 1h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:15 → 19:40 1h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
18:15 → 19:20 2h 05phút
PVG Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Shanghai, Trung Quốc
CHINA EASTERN AIRLINES
18:25 → 19:10 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:25 → 19:10 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
ORIENTAL AIR BRIDGE
18:30 → 19:55 1h 25phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
18:30 → 20:15 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:30 → 19:50 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
18:30 → 19:30 1h 00phút
TKS Sân bay Tokushima Tokushima, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:30 → 19:05 35phút
TSJ Sân bay Tsushima Tsushima, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
18:35 → 20:10 1h 35phút
IBR Sân bay Ibaraki Ibaraki, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:40 → 20:20 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
18:40 → 20:30 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
18:55 → 20:40 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
18:55 → 20:15 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
19:00 → 20:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
19:00 → 20:15 1h 15phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:00 → 21:05 2h 05phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
19:05 → 20:50 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
IBEX AIRLINES
19:05 → 20:50 1h 45phút
SDJ Sân bay Sendai Sendai, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 19:45 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
AMAKUSA AIRLINES
19:10 → 19:45 35phút
AXJ Sân bay Amakusa Amakusa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 21:00 1h 50phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 20:30 1h 20phút
ITM Sân bay Oosaka Osaka, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:10 → 20:35 2h 25phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
19:15 → 20:25 1h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
19:20 → 20:45 2h 25phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
19:30 → 20:55 1h 25phút
FSZ Sân bay Shizuoka Shizuoka, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
19:30 → 20:15 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
19:30 → 21:20 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
19:35 → 20:55 1h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
19:45 → 21:30 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:55 → 21:35 1h 40phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
19:55 → 21:00 1h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
20:00 → 21:40 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
20:00 → 21:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:00 → 21:30 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:00 → 23:05 4h 05phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
20:00 → 20:55 55phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
KOREAN AIR
20:05 → 21:25 1h 20phút
NKM Sân bay Nagoya Nagoya, Nhật Bản
FUJI DREAM AIRLINES
20:10 → 21:30 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
STAR FLYER
20:15 → 21:00 45phút
KMI Sân bay Miyazaki Miyazaki, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
20:20 → 22:10 2h 50phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
EVA AIRWAYS
20:25 → 22:30 2h 05phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
PEACH AVIATION
20:35 → 22:25 1h 50phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
20:40 → 22:10 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
20:45 → 22:30 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS
20:45 → 22:20 1h 35phút
OKA Sân bay Okinawa Naha Okinawa, Nhật Bản
JAPAN TRANSOCEAN AIR
20:50 → 22:20 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
20:50 → 22:10 1h 20phút
NGO Sân bay Quốc tế Nagoya Chubu Centrair Nagoya, Nhật Bản
JETSTAR JAPAN
21:00 → 22:45 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
21:00 → 22:10 1h 10phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
PEACH AVIATION
21:00 → 22:25 2h 25phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
21:05 → 22:45 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
STAR FLYER
21:05 → 22:35 1h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
21:15 → 22:55 1h 40phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
SKYMARK AIRLINES
21:15 → 23:00 1h 45phút
HND Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog