CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju

Thông tin chuyến bay

06:50 → 07:55 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:20 → 08:25 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
07:45 → 08:50 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
EASTER JET
08:15 → 09:55 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
AERO K AIRLINES
08:55 → 09:25 30phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AERO K AIRLINES
09:15 → 10:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:30 → 11:50 2h 20phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
AERO K AIRLINES
09:55 → 11:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:05 → 11:50 1h 45phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
T'WAY AIRLINES
10:15 → 11:20 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
EASTER JET
10:30 → 12:00 2h 30phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
AERO K AIRLINES
11:15 → 12:20 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:35 → 12:40 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
12:55 → 13:55 1h 00phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:05 → 15:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
14:55 → 16:00 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AERO K AIRLINES
15:50 → 17:55 2h 05phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
AERO K AIRLINES
16:05 → 17:15 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
16:40 → 19:00 2h 20phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
AERO K AIRLINES
17:00 → 18:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
EASTER JET
17:05 → 18:20 1h 15phút
FUK Sân bay Fukuoka Fukuoka, Nhật Bản
T'WAY AIRLINES
17:10 → 18:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:20 → 18:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
17:25 → 18:30 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
18:45 → 19:50 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
AERO K AIRLINES
18:55 → 20:10 1h 15phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:15 → 20:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
19:20 → 20:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:25 → 23:00 5h 35phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
T'WAY AIRLINES
20:35 → 21:40 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
EASTER JET
20:55 → 23:55 5h 00phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AERO K AIRLINES
21:00 → 23:50 4h 50phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
T'WAY AIRLINES
21:35 → 00:05 3h 30phút
UBN New Ulaanbaatar International Airport Ulaanbaatar, Mông Cổ
AERO K AIRLINES
21:40 → 00:45 5h 05phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
T'WAY AIRLINES
23:40 → 00:40 2h 00phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EASTER JET

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog