CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju

Thông tin chuyến bay

06:55 → 08:00 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
07:00 → 08:40 1h 40phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
JEJU AIRLINES
07:00 → 14:50 6h 50phút
GUM Sân bay Quốc tế Guam Antonio B Won Pat Guam, Guam
JEJU AIRLINES
07:25 → 08:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
07:50 → 08:50 1h 00phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
EASTER JET
08:20 → 09:25 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
09:10 → 11:20 2h 10phút
CTS Sân bay Sapporo New Chitose Sapporo, Nhật Bản
EASTER JET
10:00 → 11:30 1h 30phút
KIX Sân bay Quốc tế Osaka Kansai Osaka, Nhật Bản
EASTER JET
10:10 → 11:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
10:55 → 12:05 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
11:15 → 12:20 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
11:25 → 12:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
12:20 → 13:25 2h 05phút
HGH Sân bay Quốc tế Hàng Châu Hangzhou, Trung Quốc
KOREAN AIR
12:30 → 13:40 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
12:55 → 14:00 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
14:15 → 15:20 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
16:00 → 17:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
16:30 → 18:10 2h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EASTER JET
17:05 → 18:05 1h 00phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
EASTER JET
17:10 → 18:20 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
17:15 → 18:25 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
17:20 → 18:25 1h 05phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:00 → 20:10 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
19:20 → 20:30 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JIN AIR
19:25 → 20:35 1h 10phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
20:40 → 21:40 1h 00phút
CJU Sân bay Quốc tế Jeju Jeju, Hàn Quốc
EASTER JET
22:45 → 00:40 2h 55phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
JEJU AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần