DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Thông tin chuyến bay

00:05 → 06:30 4h 25phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
01:00 → 07:15 4h 15phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
01:15 → 07:00 3h 45phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
01:25 → 07:30 4h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
01:35 → 08:05 4h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
01:50 → 08:00 4h 10phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
02:00 → 08:25 4h 25phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
02:20 → 09:25 5h 05phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
03:00 → 09:30 4h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
06:30 → 08:15 1h 45phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:10 → 08:35 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
07:10 → 08:15 1h 05phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
07:25 → 08:45 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:30 → 08:45 1h 15phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:45 → 09:15 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:45 → 09:25 1h 40phút
VCS Sân bay Côn Đảo Con Dao, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
08:00 → 09:20 1h 20phút
HPH Sân bay Quốc tế Cát Bi Haiphong, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:20 → 09:15 55phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
VIETJET AIR
08:25 → 09:45 1h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:45 → 10:15 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
09:00 → 10:20 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
09:10 → 10:30 1h 20phút
HPH Sân bay Quốc tế Cát Bi Haiphong, Việt Nam
VIETJET AIR
09:30 → 10:30 1h 00phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
09:35 → 10:55 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:00 → 11:30 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:30 → 11:35 1h 05phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
11:05 → 12:25 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
11:15 → 12:50 1h 35phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:20 → 12:30 1h 10phút
VII Sân bay Quốc tế Vinh Vinh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
11:25 → 12:55 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:35 → 12:55 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:35 → 12:55 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
11:40 → 13:05 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
11:50 → 13:20 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:55 → 18:25 4h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
12:00 → 13:45 1h 45phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:00 → 18:20 4h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
12:20 → 13:50 1h 30phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
12:35 → 14:05 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:50 → 19:00 4h 10phút
MWX Sân bay Quốc tế Muan Muan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:15 → 14:55 1h 40phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
13:15 → 14:20 1h 05phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
13:15 → 14:25 1h 10phút
HPH Sân bay Quốc tế Cát Bi Haiphong, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
13:30 → 14:45 1h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
13:40 → 20:00 4h 20phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:50 → 15:20 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:00 → 20:45 4h 45phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
14:00 → 15:20 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
14:15 → 15:35 1h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
14:35 → 20:55 4h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
14:45 → 21:05 4h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
15:10 → 16:30 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:15 → 16:45 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:25 → 16:45 1h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
15:35 → 16:40 1h 05phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:40 → 17:05 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
15:40 → 17:00 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
16:15 → 17:35 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:30 → 18:05 1h 35phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:35 → 17:55 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:45 → 23:05 4h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR KYRGYZSTAN
17:00 → 18:30 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:15 → 18:45 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:30 → 19:00 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:05 → 19:30 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
18:10 → 19:50 1h 40phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
18:10 → 19:40 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:40 → 20:00 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:40 → 21:10 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
20:10 → 21:30 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
20:50 → 22:20 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:00 → 22:25 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
21:45 → 23:10 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
22:20 → 23:40 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
22:55 → 00:20 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog