DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Thông tin chuyến bay

00:05 → 06:40 4h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
VIETNAM AIRLINES
00:05 → 07:35 5h 30phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
VIETNAM AIRLINES
00:05 → 06:25 4h 20phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JIN AIR
00:15 → 01:55 1h 40phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
00:25 → 06:55 4h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
EASTER JET
00:30 → 07:05 4h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
00:45 → 02:25 1h 40phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
00:50 → 07:35 4h 45phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
00:50 → 02:20 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
00:55 → 07:10 4h 15phút
CJJ Sân bay Quốc tế Cheongju Cheongju, Hàn Quốc
AERO K AIRLINES
01:00 → 07:30 4h 30phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
AIR BUSAN
01:05 → 02:35 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
01:20 → 02:40 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
01:20 → 07:55 4h 35phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
01:25 → 08:00 4h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
01:30 → 08:05 4h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
01:45 → 03:15 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
01:50 → 08:35 4h 45phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
02:55 → 09:00 4h 05phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
VIETJET AIR
06:05 → 07:35 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:05 → 07:45 1h 40phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:20 → 07:40 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
07:30 → 09:00 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:30 → 08:55 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
07:40 → 09:00 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
07:40 → 09:10 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:45 → 09:15 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:00 → 09:25 1h 25phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
08:10 → 09:40 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:20 → 09:40 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
08:20 → 10:05 1h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:00 → 10:25 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
09:10 → 10:50 1h 40phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:30 → 11:00 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:30 → 11:00 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
NOUVELLE AIR IVOIRE
09:35 → 11:15 1h 40phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
09:35 → 10:55 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:45 → 13:40 2h 55phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
JAMBOJET
10:10 → 11:30 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:15 → 12:15 2h 00phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:25 → 11:55 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
NOUVELLE AIR IVOIRE
10:30 → 11:55 1h 25phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:30 → 11:55 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
10:35 → 13:30 1h 55phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
10:40 → 12:25 1h 45phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
11:15 → 15:00 2h 45phút
RMQ Sân bay Đài Trung Taichung, Đài Loan
JAMBOJET
11:20 → 15:10 2h 50phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIRASIA
11:20 → 13:05 1h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:25 → 18:05 4h 40phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
11:30 → 13:00 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:55 → 13:20 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
12:00 → 13:45 1h 45phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
12:40 → 14:25 1h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:50 → 16:40 2h 50phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALINDO AIR
12:55 → 16:45 2h 50phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
EVA AIRWAYS
13:05 → 16:55 2h 50phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
VIETJET AIR
13:10 → 14:25 1h 15phút
HPH Sân bay Quốc tế Cát Bi Haiphong, Việt Nam
VIETJET AIR
13:15 → 15:00 1h 45phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
13:25 → 14:45 1h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
13:35 → 14:55 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
13:40 → 15:10 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:40 → 19:55 4h 15phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
13:45 → 15:15 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:45 → 15:15 1h 30phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
13:55 → 15:45 1h 50phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:20 → 20:50 4h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
14:35 → 16:05 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:10 → 16:55 1h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:30 → 17:00 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:30 → 21:45 4h 15phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
VIETJET AIR
15:40 → 22:15 4h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
15:40 → 17:05 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
15:45 → 19:40 2h 55phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIRASIA
15:50 → 17:15 1h 25phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:30 → 17:50 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
16:30 → 17:45 1h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
16:35 → 20:30 2h 55phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
16:50 → 18:10 1h 20phút
HPH Sân bay Quốc tế Cát Bi Haiphong, Việt Nam
VIETJET AIR
17:30 → 19:00 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:35 → 19:15 1h 40phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:35 → 21:20 2h 45phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
17:45 → 19:30 1h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:55 → 19:25 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:05 → 19:25 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:10 → 19:55 1h 45phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
18:10 → 19:55 1h 45phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
18:10 → 21:05 1h 55phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
18:15 → 19:40 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
18:15 → 20:00 1h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:25 → 19:55 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:45 → 20:05 1h 20phút
SAI SIEM REAP ANGKOR Sân bay quốc tế Siem gặt, Campuchia
CAMBODIA ANGKOR AIR
18:45 → 20:30 1h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:05 → 20:35 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:05 → 20:50 1h 45phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:45 → 21:15 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:50 → 21:20 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:55 → 21:15 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
NOUVELLE AIR IVOIRE
20:05 → 21:25 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
20:30 → 21:55 1h 25phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
20:40 → 22:00 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
21:15 → 22:40 1h 25phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:25 → 22:45 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
21:40 → 23:10 1h 30phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:45 → 23:10 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
21:50 → 00:20 1h 30phút
MFM Sân bay Quốc tế Macau Macau, Macau SAR
AIR MACAU
22:15 → 23:55 1h 40phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
22:25 → 23:50 1h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
22:35 → 00:01 1h 26phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
22:45 → 05:00 4h 15phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
VIETJET AIR
22:45 → 02:20 2h 35phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
22:50 → 05:30 4h 40phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
23:00 → 00:20 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
23:05 → 05:55 4h 50phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
23:05 → 00:35 1h 30phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
23:20 → 00:50 1h 30phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
23:25 → 00:45 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR
23:35 → 02:20 1h 45phút
MFM Sân bay Quốc tế Macau Macau, Macau SAR
AIR MACAU
23:40 → 06:35 4h 55phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
23:45 → 06:00 4h 15phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
VIETJET AIR
23:50 → 01:25 1h 35phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
23:55 → 01:15 1h 20phút
HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài Hanoi, Việt Nam
VIETJET AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog