HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài

Thông tin chuyến bay

00:45 → 07:30 4h 45phút
PUS Sân bay Quốc tế Busan Busan, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
00:50 → 07:20 4h 30phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JIN AIR
01:50 → 07:25 3h 35phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
JEJU AIRLINES
02:20 → 08:40 4h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR SEOUL
03:30 → 10:15 4h 45phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
04:55 → 07:10 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
05:00 → 07:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
05:30 → 06:50 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
05:35 → 06:55 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
05:40 → 07:00 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
05:40 → 07:45 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
05:45 → 07:55 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
05:50 → 08:00 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
05:50 → 07:25 1h 35phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETJET AIR
05:50 → 07:35 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
05:55 → 07:20 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
05:55 → 07:45 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
06:00 → 08:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:10 → 08:25 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:15 → 07:35 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
06:15 → 07:40 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:30 → 07:50 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:30 → 08:45 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:30 → 08:25 1h 55phút
TBB Sân bay Đông Tác Tuyhoa, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:30 → 08:40 2h 10phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
06:35 → 08:00 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:40 → 08:00 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
06:40 → 07:55 1h 15phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:40 → 08:55 2h 15phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:50 → 08:40 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
06:50 → 08:30 1h 40phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:00 → 09:00 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:00 → 08:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:00 → 09:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:00 → 09:10 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
07:00 → 09:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:05 → 08:50 1h 45phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
VIETJET AIR
07:10 → 09:10 2h 00phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:10 → 09:15 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
07:10 → 08:55 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:10 → 08:35 1h 25phút
VCL Sân bay Quốc tế Chu Lai Tamky, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:15 → 08:40 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:15 → 09:25 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:20 → 09:10 1h 50phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:30 → 08:55 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:45 → 09:30 1h 45phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:45 → 09:35 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
07:55 → 10:10 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:00 → 09:20 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
08:00 → 09:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:00 → 10:15 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:00 → 10:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:00 → 09:35 1h 35phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETJET AIR
08:05 → 10:20 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:25 → 10:15 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
08:30 → 10:40 2h 10phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
08:50 → 10:40 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
08:50 → 10:30 1h 40phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
09:00 → 10:50 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
09:00 → 10:50 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
09:00 → 10:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:00 → 11:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
09:00 → 11:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:00 → 10:45 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:05 → 11:05 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:10 → 11:20 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
09:20 → 11:35 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:25 → 11:15 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
09:45 → 11:55 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
09:55 → 11:55 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:55 → 12:15 2h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
09:55 → 12:10 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:00 → 11:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:00 → 12:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
10:00 → 12:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:10 → 11:30 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
10:15 → 12:25 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
10:20 → 11:40 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
10:40 → 12:30 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
10:45 → 12:45 2h 00phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:45 → 16:35 9h 50phút
SVO Sân bay Quốc tế Moscow Sheremetyevo Moscow, Nga
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES
10:50 → 12:35 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:55 → 13:00 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
10:55 → 12:40 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:00 → 12:15 1h 15phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
VIETJET AIR
11:00 → 13:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:00 → 13:15 2h 15phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:05 → 13:20 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:20 → 13:20 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:20 → 12:20 1h 00phút
VII Sân bay Quốc tế Vinh Vinh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:25 → 12:45 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
11:40 → 15:10 2h 30phút
KHH Sân bay Quốc tế Cao Hùng Kaohsiung, Đài Loan
AIR KYRGYZSTAN
11:55 → 13:45 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
12:00 → 13:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:00 → 14:00 2h 00phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:00 → 14:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
12:00 → 14:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:00 → 13:40 1h 40phút
TBB Sân bay Đông Tác Tuyhoa, Việt Nam
VIETJET AIR
12:05 → 14:20 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:05 → 13:15 1h 10phút
VDH Sân bay Đồng Hới Dong Hoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:10 → 14:10 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:15 → 14:25 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
12:15 → 14:00 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:20 → 13:40 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
12:35 → 14:10 1h 35phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETJET AIR
12:40 → 14:45 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
12:45 → 14:25 1h 40phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
13:00 → 15:00 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:00 → 15:00 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:00 → 14:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:00 → 15:10 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
13:00 → 15:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:00 → 14:55 1h 55phút
TBB Sân bay Đông Tác Tuyhoa, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:00 → 14:45 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:05 → 14:40 1h 35phút
PXU Sân bay Pleiku Pleiku, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
13:30 → 15:20 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
13:45 → 15:35 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
13:45 → 15:50 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
13:45 → 15:30 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:50 → 16:00 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
14:00 → 15:20 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
14:00 → 15:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:00 → 16:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
14:00 → 16:10 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
14:00 → 16:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:00 → 16:00 2h 00phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
14:10 → 16:25 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:15 → 15:35 1h 20phút
DIN Sân bay Điện Biên Phủ Dien Bien Phu, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:30 → 16:20 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
14:30 → 16:35 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
14:45 → 16:25 1h 40phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
14:55 → 16:40 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:00 → 17:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:05 → 17:15 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
15:10 → 17:25 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:15 → 17:30 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:20 → 17:25 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
15:30 → 17:40 2h 10phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
15:30 → 17:00 1h 30phút
VCL Sân bay Quốc tế Chu Lai Tamky, Việt Nam
VIETJET AIR
15:45 → 17:45 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:45 → 17:45 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:50 → 18:05 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:55 → 18:15 2h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
16:00 → 17:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:00 → 18:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:00 → 18:10 2h 10phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:05 → 18:15 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
16:15 → 17:15 1h 00phút
VDH Sân bay Đồng Hới Dong Hoi, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
16:20 → 18:05 1h 45phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:25 → 20:05 2h 40phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
AIR KYRGYZSTAN
16:35 → 18:10 1h 35phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETJET AIR
16:40 → 18:40 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:55 → 19:00 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
17:00 → 18:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:00 → 18:15 1h 15phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:00 → 19:15 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:00 → 19:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:20 → 19:30 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
17:35 → 19:50 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:45 → 20:00 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:50 → 20:00 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
17:55 → 19:15 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
18:00 → 19:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:00 → 20:00 2h 00phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:00 → 20:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:00 → 20:15 2h 15phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:10 → 19:35 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:10 → 19:45 1h 35phút
PXU Sân bay Pleiku Pleiku, Việt Nam
VIETJET AIR
18:20 → 20:10 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
18:20 → 19:40 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
18:20 → 19:25 1h 05phút
VDH Sân bay Đồng Hới Dong Hoi, Việt Nam
VIETJET AIR
18:30 → 19:55 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:30 → 20:10 1h 40phút
PXU Sân bay Pleiku Pleiku, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:55 → 20:15 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
18:55 → 20:20 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:00 → 21:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:10 → 21:15 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
19:15 → 20:40 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:15 → 21:05 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
19:20 → 20:40 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
19:25 → 21:25 2h 00phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
19:30 → 20:50 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
19:30 → 21:40 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
19:50 → 21:05 1h 15phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
VIETJET AIR
20:00 → 21:20 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
20:00 → 21:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
20:00 → 22:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
20:10 → 22:25 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
20:15 → 21:35 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
20:15 → 22:25 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
20:35 → 22:45 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
21:00 → 22:25 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:00 → 23:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:05 → 22:30 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:05 → 23:15 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
21:10 → 23:25 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:15 → 23:25 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
22:00 → 23:50 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
22:00 → 00:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
22:20 → 00:30 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
22:40 → 05:00 4h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
AIR KYRGYZSTAN
23:35 → 05:50 4h 15phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
VIETNAM AIRLINES
23:55 → 07:10 5h 15phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog