HAN Sân bay Quốc tế Nội Bài

Thông tin chuyến bay

00:20 → 07:35 5h 15phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
VIETNAM AIRLINES
00:25 → 06:35 4h 10phút
TAE Sân bay Quốc tế Daegu Daegu, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
01:50 → 05:15 7h 25phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
03:30 → 10:15 4h 45phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
T'WAY AIRLINES
05:00 → 07:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
05:10 → 07:20 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
05:15 → 07:05 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
05:25 → 07:10 1h 45phút
TBB Sân bay Đông Tác Tuyhoa, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
05:30 → 06:50 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
05:45 → 07:05 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
05:45 → 07:45 2h 00phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
05:45 → 08:10 2h 25phút
VCS Sân bay Côn Đảo Con Dao, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
05:50 → 07:55 2h 05phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
05:55 → 07:45 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
06:00 → 08:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:05 → 07:55 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
06:10 → 08:10 2h 00phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
06:15 → 07:50 1h 35phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETJET AIR
06:20 → 08:55 2h 35phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:25 → 08:35 2h 10phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
06:30 → 07:55 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
06:30 → 08:35 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
06:30 → 08:55 2h 25phút
VCS Sân bay Côn Đảo Con Dao, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
06:45 → 09:00 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
07:00 → 08:45 1h 45phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
VIETJET AIR
07:00 → 08:50 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
07:00 → 09:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:00 → 08:35 1h 35phút
PXU Sân bay Pleiku Pleiku, Việt Nam
VIETJET AIR
07:00 → 09:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:05 → 08:55 1h 50phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:10 → 09:10 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:10 → 08:30 1h 20phút
DIN Sân bay Điện Biên Phủ Dien Bien Phu, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:15 → 09:15 2h 00phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
07:20 → 09:40 2h 20phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:25 → 09:25 2h 00phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:30 → 08:55 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:35 → 09:15 1h 40phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
07:40 → 09:20 1h 40phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:45 → 09:30 1h 45phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:45 → 09:40 1h 55phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
07:45 → 10:00 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
07:50 → 10:00 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:50 → 09:15 1h 25phút
VCL Sân bay Quốc tế Chu Lai Tamky, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
07:55 → 09:00 1h 05phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
08:00 → 10:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
08:00 → 10:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:00 → 09:30 1h 30phút
VCL Sân bay Quốc tế Chu Lai Tamky, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:05 → 09:20 1h 15phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:10 → 10:00 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
08:15 → 10:20 2h 05phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
08:20 → 10:35 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:25 → 10:15 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
08:30 → 10:10 1h 40phút
PXU Sân bay Pleiku Pleiku, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:30 → 10:45 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
08:40 → 10:50 2h 10phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
VIETNAM AIRLINES
08:45 → 10:55 2h 10phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
08:50 → 11:10 2h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
09:00 → 11:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:00 → 11:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
NOUVELLE AIR IVOIRE
09:15 → 11:15 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:20 → 10:45 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:20 → 11:35 2h 15phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
09:30 → 10:50 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
09:30 → 11:45 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
09:35 → 11:00 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
09:40 → 10:55 1h 15phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
VIETJET AIR
09:45 → 11:55 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
09:50 → 11:55 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
10:00 → 12:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
10:00 → 12:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:05 → 12:15 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
10:15 → 12:25 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
10:15 → 12:05 1h 50phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:30 → 12:45 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:40 → 12:00 1h 20phút
DIN Sân bay Điện Biên Phủ Dien Bien Phu, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:45 → 12:10 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:45 → 12:50 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
10:50 → 13:10 2h 20phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
10:55 → 14:30 2h 35phút
NKG Sân bay Quốc tế Nam Kinh Nanjing, Trung Quốc
VIETNAM AIRLINES
11:00 → 12:55 1h 55phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:00 → 13:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:05 → 12:25 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
NOUVELLE AIR IVOIRE
11:10 → 12:50 1h 40phút
TBB Sân bay Đông Tác Tuyhoa, Việt Nam
VIETJET AIR
11:25 → 13:50 2h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:30 → 13:30 2h 00phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
11:35 → 15:20 2h 45phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
11:40 → 12:50 1h 10phút
VDH Sân bay Đồng Hới Dong Hoi, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
11:55 → 13:50 1h 55phút
TBB Sân bay Đông Tác Tuyhoa, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:00 → 14:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:15 → 14:05 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
12:20 → 14:30 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
12:25 → 14:25 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:30 → 14:05 1h 35phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETJET AIR
12:30 → 14:55 2h 25phút
VCS Sân bay Côn Đảo Con Dao, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
12:35 → 17:05 3h 30phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
12:45 → 14:45 2h 00phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:45 → 14:25 1h 40phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
12:50 → 15:05 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
12:55 → 15:05 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
13:00 → 14:35 1h 35phút
PXU Sân bay Pleiku Pleiku, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
13:00 → 15:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:05 → 14:25 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
13:05 → 15:25 2h 20phút
VCS Sân bay Côn Đảo Con Dao, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
13:20 → 15:05 1h 45phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
VIETJET AIR
13:25 → 14:50 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:30 → 15:20 1h 50phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:30 → 15:50 2h 20phút
VKG Sân bay Rạch Giá Rachgia, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
13:35 → 14:55 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
13:40 → 15:30 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
13:45 → 15:40 1h 55phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
13:50 → 16:05 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
14:00 → 15:50 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
14:00 → 16:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
14:00 → 16:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:10 → 16:15 2h 05phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
14:15 → 16:20 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
14:15 → 16:25 2h 10phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETJET AIR
14:25 → 16:20 1h 55phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:30 → 15:50 1h 20phút
DIN Sân bay Điện Biên Phủ Dien Bien Phu, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
14:45 → 16:25 1h 40phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
14:55 → 17:20 2h 25phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
15:00 → 17:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:05 → 16:30 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:10 → 16:25 1h 15phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
NOUVELLE AIR IVOIRE
15:10 → 17:15 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
15:15 → 16:35 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:20 → 17:35 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:30 → 17:35 2h 05phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
15:35 → 17:20 1h 45phút
BMV Sân bay Buôn Ma Thuột Ban Me Thuot, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
15:35 → 17:05 1h 30phút
VCL Sân bay Quốc tế Chu Lai Tamky, Việt Nam
VIETJET AIR
15:40 → 17:45 2h 05phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
15:50 → 17:40 1h 50phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
15:55 → 17:15 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:00 → 18:05 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
16:00 → 18:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:00 → 17:00 1h 00phút
VDH Sân bay Đồng Hới Dong Hoi, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
16:05 → 18:05 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:10 → 17:35 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:15 → 18:25 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
16:20 → 17:45 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:25 → 18:00 1h 35phút
UIH Sân bay Phù Cát Quinhon, Việt Nam
VIETJET AIR
16:30 → 18:45 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:35 → 18:55 2h 20phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
16:40 → 18:50 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
17:00 → 19:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:20 → 19:20 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:25 → 19:30 2h 05phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETJET AIR
17:30 → 19:20 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
17:35 → 18:30 55phút
VII Sân bay Quốc tế Vinh Vinh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:40 → 19:45 2h 05phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:45 → 19:55 2h 10phút
VCA Sân bay Quốc tế Cần Thơ Cantho, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
17:50 → 21:40 2h 50phút
TPE Sân bay Quốc tế Đào Viên Đài Loan Taipei, Đài Loan
CHINA AIRLINES
17:55 → 19:55 2h 00phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
17:55 → 20:10 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:00 → 19:35 1h 35phút
PXU Sân bay Pleiku Pleiku, Việt Nam
VIETJET AIR
18:00 → 20:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:05 → 19:30 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:05 → 19:55 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
18:10 → 19:20 1h 10phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
18:20 → 20:35 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
NOUVELLE AIR IVOIRE
18:25 → 19:35 1h 10phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
18:25 → 20:35 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
18:30 → 23:00 3h 30phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
18:35 → 20:50 2h 15phút
PQC Sân bay Quốc tế Phú Quốc Phuquoc, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
18:40 → 20:20 1h 40phút
CXR Sân bay Quốc tế Cam Ranh Nha Trang, Việt Nam
VIETJET AIR
18:45 → 19:45 1h 00phút
VII Sân bay Quốc tế Vinh Vinh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
18:55 → 20:20 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:00 → 20:20 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
NOUVELLE AIR IVOIRE
19:00 → 21:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:15 → 21:00 1h 45phút
HUI Sân bay Quốc tế Phú Bài Hue, Việt Nam
VIETJET AIR
19:20 → 21:30 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
19:25 → 21:45 2h 20phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:35 → 21:25 1h 50phút
DLI Sân bay Quốc tế Liên Khương Dalat, Việt Nam
VIETJET AIR
19:45 → 21:10 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
19:45 → 21:55 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
20:00 → 22:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
20:35 → 22:00 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
20:45 → 22:55 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
21:00 → 22:20 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
21:00 → 23:10 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
21:00 → 23:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:15 → 22:40 1h 25phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:15 → 23:25 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
AIR KYRGYZSTAN
21:25 → 23:30 2h 05phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
21:30 → 22:50 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
21:45 → 23:05 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
21:50 → 23:59 2h 09phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
22:00 → 00:15 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
22:15 → 00:15 2h 00phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
22:25 → 23:45 1h 20phút
DAD Sân bay Quốc tế Đà Nẵng Da Nang, Việt Nam
VIETJET AIR
22:30 → 00:45 2h 15phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETNAM AIRLINES
22:35 → 00:30 1h 55phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
22:50 → 01:00 2h 10phút
SGN Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Ho Chi Minh City, Việt Nam
VIETJET AIR
23:00 → 07:05 13h 05phút
FRA Sân bay Quốc tế Frankfurt Frankfurt, nước Đức
VIETNAM AIRLINES
23:20 → 06:30 5h 10phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
JAPAN AIRLINES
23:30 → 05:50 4h 20phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
ASIANA AIRLINES
23:30 → 12:05 9h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIETNAM AIRLINES
23:35 → 06:45 5h 10phút
NRT Sân bay Quốc tế Tokyo Narita Tokyo, Nhật Bản
ALL NIPPON AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog