AMD Sân bay Ahmedabad

Thông tin chuyến bay

00:35 → 02:00 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
00:50 → 02:35 3h 15phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
INDIGO
02:40 → 04:20 4h 10phút
KWI Sân bay Quốc tế Kuwait Kuwait, Kuwait
KUWAITE AIRWAYS
03:00 → 04:35 3h 05phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
ETIHAD AIRWAYS
03:05 → 05:25 2h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIR INDIA
03:30 → 04:40 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
03:50 → 05:10 3h 50phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
04:00 → 05:25 1h 25phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
SPICEJET
04:25 → 05:55 3h 00phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
EMIRATES
04:40 → 05:50 1h 10phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
04:55 → 10:15 9h 50phút
LHR Sân bay London Heathrow London, Vương quốc Anh
AIR INDIA
05:10 → 06:45 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
05:15 → 06:35 2h 50phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
05:20 → 06:35 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
05:25 → 06:40 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
05:50 → 07:30 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
05:55 → 10:15 4h 20phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
SPICEJET
05:55 → 08:20 2h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
06:00 → 08:35 2h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
GO AIR
06:00 → 10:35 4h 35phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
GO AIR
06:05 → 07:45 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
06:20 → 08:30 2h 10phút
ATQ Sân bay Quốc tế Amritsar Amritsar, Ấn Độ
SPICEJET
06:25 → 09:00 2h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
06:30 → 08:55 2h 25phút
DED Sân bay Jolly Grant Dehradun, Ấn Độ
INDIGO
06:35 → 07:45 1h 10phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
TRUJET
06:50 → 10:50 4h 00phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
INDIGO
06:50 → 09:30 2h 40phút
IXB Sân bay Bagdogra Bagdogra, Ấn Độ
INDIGO
06:55 → 09:10 2h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIR INDIA
07:05 → 08:45 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
07:10 → 08:45 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
07:15 → 08:30 1h 15phút
PBD Sân bay Porbandar Porbandar, Ấn Độ
TRUJET
07:40 → 08:50 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
07:40 → 11:45 4h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
07:55 → 12:45 4h 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
07:55 → 10:00 2h 05phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
08:10 → 10:00 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
08:10 → 11:50 3h 40phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
08:25 → 10:05 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
08:35 → 10:20 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
08:40 → 10:25 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
08:45 → 09:55 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
08:50 → 11:00 2h 10phút
KNU Sân bay Kanpur Kanpur, Ấn Độ
SPICEJET
08:55 → 13:55 5h 00phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
08:55 → 11:20 2h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 10:45 1h 45phút
HBX Sân bay Hubli Hubli, Ấn Độ
INDIGO
09:05 → 10:55 1h 50phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
SPICEJET
09:10 → 11:25 2h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
09:10 → 14:45 5h 35phút
IXZ Sân bay Port Blair Port Blair, Ấn Độ
GO AIR
09:15 → 10:35 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
09:25 → 10:40 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
09:30 → 11:20 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
09:45 → 14:00 4h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
09:45 → 12:15 2h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
09:50 → 12:30 2h 40phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
09:55 → 11:30 1h 35phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:05 → 11:50 1h 45phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
10:05 → 13:35 3h 30phút
SXR Sân bay Quốc tế Srinagar Srinagar, Ấn Độ
GO AIR
10:15 → 11:20 1h 05phút
IXK Keshod Airport Keshod, Ấn Độ
TRUJET
10:20 → 12:30 2h 10phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
GO AIR
10:30 → 12:05 1h 35phút
JSA Sân bay Jaisalmer jaisalmer, Ấn Độ
TRUJET
10:35 → 12:00 1h 25phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
GO AIR
10:50 → 13:15 2h 25phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
10:55 → 14:50 3h 55phút
ATQ Sân bay Quốc tế Amritsar Amritsar, Ấn Độ
VISTARA
10:55 → 12:35 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
11:00 → 12:30 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
11:00 → 13:25 2h 25phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
GO AIR
11:05 → 12:15 1h 10phút
KQH Sân bay Kishangarh Kishangarh, Ấn Độ
STAR AIR
11:10 → 13:00 1h 50phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
11:20 → 14:50 3h 30phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
11:20 → 12:35 1h 15phút
ISK Sân bay Gandhinagar Nashik, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
11:55 → 13:35 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
11:55 → 16:05 4h 10phút
IXU Sân bay Chikkalthana Aurangabad, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 14:30 2h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
12:55 → 15:10 2h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
13:05 → 14:55 1h 50phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
13:45 → 15:40 1h 55phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
GO AIR
13:50 → 15:10 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
13:55 → 15:05 1h 10phút
KQH Sân bay Kishangarh Kishangarh, Ấn Độ
SPICEJET
14:05 → 15:30 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
14:05 → 20:15 6h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
14:05 → 17:55 3h 50phút
NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar Nagpur, Ấn Độ
INDIGO
14:10 → 16:25 2h 15phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
14:20 → 15:55 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
14:25 → 16:00 1h 35phút
NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar Nagpur, Ấn Độ
GO AIR
14:30 → 16:10 1h 40phút
IXG Sân bay Belgaum Belgaum, Ấn Độ
STAR AIR
14:30 → 15:50 1h 20phút
JSA Sân bay Jaisalmer jaisalmer, Ấn Độ
SPICEJET
14:35 → 16:30 1h 55phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
SPICEJET
14:40 → 15:40 1h 00phút
IXY Sân bay Kandla Kandla, Ấn Độ
TRUJET
15:30 → 18:15 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
15:30 → 16:40 1h 10phút
JDH Sân bay Jodhpur Jodhpur, Ấn Độ
INDIGO
15:35 → 17:00 1h 25phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
GO AIR
15:40 → 17:30 1h 50phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
15:45 → 19:50 4h 05phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
15:45 → 18:00 2h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
16:05 → 17:55 1h 50phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 21:35 5h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 19:25 3h 15phút
NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar Nagpur, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 17:25 1h 15phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
16:15 → 18:55 2h 40phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
16:30 → 18:00 1h 30phút
IXU Sân bay Chikkalthana Aurangabad, Ấn Độ
TRUJET
16:35 → 18:25 3h 20phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
SPICEJET
16:45 → 18:50 2h 05phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
17:10 → 18:25 1h 15phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
GO AIR
17:25 → 18:20 55phút
UDR Sân bay Udaipur Udaipur, Ấn Độ
SPICEJET
17:30 → 19:45 2h 15phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
17:35 → 18:40 1h 05phút
ISK Sân bay Gandhinagar Nashik, Ấn Độ
TRUJET
17:40 → 19:10 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
17:45 → 19:30 1h 45phút
DED Sân bay Jolly Grant Dehradun, Ấn Độ
SPICEJET
17:45 → 19:50 2h 05phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
SPICEJET
17:55 → 19:15 1h 20phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
18:15 → 20:00 1h 45phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
GO AIR
18:45 → 20:05 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
18:50 → 20:30 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
18:50 → 20:35 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
19:00 → 21:10 2h 10phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
19:05 → 23:20 4h 15phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
19:05 → 20:30 1h 25phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
19:10 → 20:20 1h 10phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
SPICEJET
19:15 → 21:00 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
19:20 → 20:30 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
19:20 → 23:25 5h 35phút
MCT Sân bay Quốc tế Muscat Muscat, Oman
AIR INDIA
19:35 → 21:35 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
19:45 → 20:20 35phút
BDQ Sân bay Vadodara Vadodara, Ấn Độ
AIR INDIA
19:45 → 22:40 2h 55phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
19:50 → 23:40 3h 50phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
19:50 → 21:50 2h 00phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
19:55 → 21:10 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
20:00 → 22:25 2h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
20:10 → 21:25 1h 15phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
SPICEJET
20:15 → 21:55 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
20:15 → 22:00 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
20:35 → 22:20 1h 45phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
20:40 → 22:20 1h 40phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
GO AIR
20:50 → 23:00 2h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
20:55 → 22:05 1h 10phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
TRUJET
21:15 → 22:35 1h 20phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
GO AIR
21:40 → 23:05 1h 25phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
21:45 → 00:15 2h 30phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
21:50 → 23:05 1h 15phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
21:55 → 23:30 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
22:00 → 23:00 2h 30phút
MCT Sân bay Quốc tế Muscat Muscat, Oman
SPICEJET
22:20 → 23:55 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
22:20 → 00:10 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
22:25 → 00:35 2h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
22:30 → 00:05 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
22:30 → 04:25 4h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
22:40 → 01:00 2h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
GO AIR
22:45 → 23:59 1h 14phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
23:15 → 02:10 5h 25phút
KWI Sân bay Quốc tế Kuwait Kuwait, Kuwait
INDIGO
23:20 → 01:50 2h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
23:45 → 02:00 2h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
23:50 → 01:40 1h 50phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog