AMD Sân bay Ahmedabad

Thông tin chuyến bay

00:35 → 02:00 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
00:50 → 02:45 3h 25phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
INDIGO
03:40 → 05:20 4h 10phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
04:20 → 06:10 3h 20phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
EMIRATES
05:10 → 06:50 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
05:15 → 06:45 3h 00phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
05:45 → 07:35 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
05:45 → 10:15 4h 30phút
TRV Sân bay Quốc tế Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram, Ấn Độ
INDIGO
05:55 → 07:45 1h 50phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
SPICEJET
06:00 → 08:45 2h 45phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
SPICEJET
06:00 → 09:50 3h 50phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
SPICEJET
06:00 → 08:25 2h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
06:05 → 07:45 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
06:15 → 08:45 2h 30phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
GO AIR
06:35 → 08:10 1h 35phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
INDIGO
06:45 → 09:05 2h 20phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
06:50 → 09:00 2h 10phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
SPICEJET
07:05 → 08:45 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
07:05 → 11:00 3h 55phút
IXJ Sân bay Jammu Jammu, Ấn Độ
INDIGO
07:10 → 08:20 1h 10phút
KQH Sân bay Kishangarh Kishangarh, Ấn Độ
SPICEJET
07:15 → 08:40 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
07:30 → 09:40 4h 40phút
KWI Sân bay Quốc tế Kuwait Kuwait, Kuwait
INDIGO
07:45 → 08:45 1h 00phút
PBD Sân bay Porbandar Porbandar, Ấn Độ
TRUJET
08:00 → 09:35 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
08:05 → 09:55 1h 50phút
IXE Sân bay Quốc tế Mangalore Mangalore, Ấn Độ
GO AIR
08:05 → 10:15 2h 10phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
08:10 → 09:40 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
08:10 → 09:50 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
08:10 → 10:00 1h 50phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
INDIGO
08:10 → 11:50 3h 40phút
SXR Sân bay Quốc tế Srinagar Srinagar, Ấn Độ
INDIGO
08:20 → 10:25 2h 05phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
GO AIR
08:40 → 09:50 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
08:40 → 10:50 2h 10phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
08:40 → 10:25 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
08:50 → 10:25 1h 35phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
09:05 → 11:00 1h 55phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
09:15 → 10:30 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
VISTARA
09:20 → 10:40 1h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
09:25 → 10:30 1h 05phút
GWL Sân bay Gwalior Gwalior, Ấn Độ
SPICEJET
09:30 → 12:00 2h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
09:35 → 11:35 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
09:40 → 11:30 1h 50phút
DED Sân bay Jolly Grant Dehradun, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 11:20 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 12:15 2h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
GO AIR
10:10 → 11:40 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
10:25 → 11:55 1h 30phút
NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar Nagpur, Ấn Độ
GO AIR
10:50 → 13:20 2h 30phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
GO AIR
11:00 → 13:00 2h 00phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
11:05 → 12:45 1h 40phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
GO AIR
11:05 → 12:35 1h 30phút
JSA Sân bay Jaisalmer jaisalmer, Ấn Độ
TRUJET
11:20 → 14:50 3h 30phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
11:20 → 12:35 1h 15phút
ISK Sân bay Gandhinagar Nashik, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
11:20 → 13:25 2h 05phút
KNU Sân bay Kanpur Kanpur, Ấn Độ
SPICEJET
11:30 → 13:20 1h 50phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
GO AIR
11:30 → 13:20 1h 50phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
11:40 → 13:00 1h 20phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
11:45 → 13:40 1h 55phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
11:50 → 13:30 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
13:00 → 14:50 1h 50phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
13:10 → 16:55 3h 45phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
13:10 → 15:20 2h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
13:15 → 14:40 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
13:25 → 15:00 1h 35phút
IXJ Sân bay Jammu Jammu, Ấn Độ
SPICEJET
13:55 → 15:40 1h 45phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
GO AIR
14:20 → 16:15 1h 55phút
JSA Sân bay Jaisalmer jaisalmer, Ấn Độ
SPICEJET
14:40 → 15:45 1h 05phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
14:40 → 18:00 3h 20phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
INDIGO
14:55 → 16:40 1h 45phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
SPICEJET
15:00 → 18:30 9h 00phút
LHR Sân bay London Heathrow London, Vương quốc Anh
AIR INDIA
15:00 → 16:20 1h 20phút
NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar Nagpur, Ấn Độ
INDIGO
15:10 → 17:20 2h 10phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
15:25 → 16:25 1h 00phút
IXY Sân bay Kandla Kandla, Ấn Độ
TRUJET
15:25 → 16:40 1h 15phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
15:40 → 17:25 1h 45phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
16:15 → 18:40 2h 25phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
16:30 → 20:40 4h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
GO AIR
16:30 → 18:00 1h 30phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
GO AIR
16:35 → 18:25 3h 20phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
SPICEJET
16:40 → 17:55 1h 15phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
SPICEJET
16:50 → 19:10 2h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
17:20 → 19:10 1h 50phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
17:40 → 19:10 1h 30phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
GO AIR
18:00 → 20:25 2h 25phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
18:05 → 20:45 2h 40phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
SPICEJET
18:20 → 20:10 1h 50phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
18:30 → 19:45 1h 15phút
ISK Sân bay Gandhinagar Nashik, Ấn Độ
TRUJET
18:35 → 20:15 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
18:45 → 19:55 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
19:00 → 00:40 4h 10phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
SPICEJET
19:25 → 21:35 2h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
19:30 → 22:15 5h 15phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SPICEJET
19:35 → 21:55 2h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
19:50 → 22:00 2h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
19:55 → 21:20 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
20:00 → 22:40 2h 40phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
20:10 → 22:10 2h 00phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
20:15 → 22:00 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
20:20 → 22:45 2h 25phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
20:25 → 21:50 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIR INDIA
20:30 → 22:05 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
20:35 → 22:20 1h 45phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
GO AIR
20:35 → 21:50 1h 15phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
SPICEJET
20:40 → 22:35 1h 55phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
SPICEJET
21:10 → 22:50 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
21:10 → 23:30 2h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
GO AIR
21:30 → 23:35 2h 05phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
21:45 → 23:10 1h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
21:50 → 00:05 2h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
21:50 → 23:35 1h 45phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
GO AIR
22:00 → 23:25 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
22:35 → 23:55 1h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
23:15 → 00:55 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
23:35 → 01:05 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog