AMD Sân bay Ahmedabad

Thông tin chuyến bay

00:35 → 01:50 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
00:55 → 06:55 4h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
03:00 → 05:10 3h 40phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
FLYDUBAI
03:35 → 05:45 4h 40phút
KWI Sân bay Quốc tế Kuwait Kuwait, Kuwait
KUWAITE AIRWAYS
03:40 → 05:20 4h 10phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
03:50 → 05:20 1h 30phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
SPICEJET
04:00 → 05:15 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
04:20 → 06:10 3h 20phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
EMIRATES
04:35 → 06:35 3h 30phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
ETIHAD AIRWAYS
04:45 → 05:55 1h 10phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
05:10 → 06:40 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
05:15 → 06:40 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
05:15 → 06:45 3h 00phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
05:20 → 06:30 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
05:40 → 07:55 2h 15phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
SPICEJET
05:45 → 06:55 1h 10phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
TRUJET
05:50 → 08:30 2h 40phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
INDIGO
06:00 → 08:40 2h 40phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
GO AIR
06:00 → 10:30 4h 30phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
GO AIR
06:05 → 07:45 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
06:10 → 07:45 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
06:15 → 10:10 3h 55phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
SPICEJET
06:15 → 08:25 2h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
06:20 → 08:05 1h 45phút
JLR Sân bay Jabalpur Jabalpur, Ấn Độ
SPICEJET
06:40 → 09:10 2h 30phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
06:45 → 08:45 3h 30phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
ETIHAD AIRWAYS
06:55 → 08:30 1h 35phút
PBD Sân bay Porbandar Porbandar, Ấn Độ
TRUJET
07:00 → 08:35 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
07:10 → 08:45 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
07:20 → 08:30 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
07:30 → 09:15 1h 45phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
SPICEJET
07:35 → 08:55 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
07:35 → 11:40 4h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
08:00 → 09:40 4h 10phút
KWI Sân bay Quốc tế Kuwait Kuwait, Kuwait
INDIGO
08:05 → 12:35 4h 30phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
08:05 → 09:50 1h 45phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
08:10 → 09:50 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
08:15 → 10:00 1h 45phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
08:15 → 11:45 3h 30phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
08:25 → 09:10 45phút
BHU Sân bay Bhavnagar Bhavnagar, Ấn Độ
AIR DECCAN
08:35 → 10:20 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
08:40 → 10:25 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
08:50 → 10:00 1h 10phút
UDR Sân bay Udaipur Udaipur, Ấn Độ
SPICEJET
09:00 → 13:50 4h 50phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 11:20 2h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
09:05 → 11:00 1h 55phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
SPICEJET
09:15 → 10:30 1h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
09:20 → 11:25 2h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
09:25 → 10:45 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
09:35 → 11:00 1h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
09:40 → 11:25 1h 45phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
09:40 → 13:10 3h 30phút
SXR Sân bay Quốc tế Srinagar Srinagar, Ấn Độ
GO AIR
09:45 → 14:05 4h 20phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
09:45 → 12:20 2h 35phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
09:50 → 12:05 2h 15phút
IXB Sân bay Bagdogra Bagdogra, Ấn Độ
INDIGO
10:10 → 11:35 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:20 → 12:20 2h 00phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
GO AIR
10:25 → 11:55 1h 30phút
NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar Nagpur, Ấn Độ
GO AIR
10:30 → 12:10 1h 40phút
JSA Sân bay Jaisalmer jaisalmer, Ấn Độ
TRUJET
10:50 → 12:45 1h 55phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
10:55 → 14:50 3h 55phút
ATQ Sân bay Quốc tế Amritsar Amritsar, Ấn Độ
VISTARA
10:55 → 12:35 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
11:00 → 12:10 1h 10phút
KQH Sân bay Kishangarh Kishangarh, Ấn Độ
SPICEJET
11:05 → 12:45 1h 40phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
GO AIR
11:05 → 12:55 1h 50phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
11:15 → 12:45 1h 30phút
IXG Sân bay Belgaum Belgaum, Ấn Độ
STAR AIR
11:20 → 14:50 3h 30phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
11:20 → 12:35 1h 15phút
ISK Sân bay Gandhinagar Nashik, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
11:50 → 13:55 2h 05phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
SPICEJET
11:55 → 13:25 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
11:55 → 16:05 4h 10phút
IXR Sân bay Birsa Munda Ranchi, Ấn Độ
INDIGO
12:20 → 14:40 2h 20phút
KNU Sân bay Kanpur Kanpur, Ấn Độ
SPICEJET
12:40 → 15:35 2h 55phút
IXB Sân bay Bagdogra Bagdogra, Ấn Độ
SPICEJET
12:50 → 15:05 2h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
12:55 → 14:30 1h 35phút
HBX Sân bay Hubli Hubli, Ấn Độ
INDIGO
13:10 → 14:55 1h 45phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
13:25 → 14:25 1h 00phút
DIU Sân bay Diu Diu, Ấn Độ
AIR DECCAN
13:30 → 15:25 1h 55phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
GO AIR
13:45 → 15:50 2h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
13:50 → 15:10 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
14:00 → 17:35 3h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
14:00 → 15:10 1h 10phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
14:05 → 15:25 1h 20phút
JDH Sân bay Jodhpur Jodhpur, Ấn Độ
SPICEJET
14:10 → 15:20 1h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
14:25 → 16:30 2h 05phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
SPICEJET
14:30 → 15:50 1h 20phút
JSA Sân bay Jaisalmer jaisalmer, Ấn Độ
SPICEJET
14:35 → 16:05 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
15:05 → 16:00 55phút
IXY Sân bay Kandla Kandla, Ấn Độ
TRUJET
15:30 → 18:25 2h 55phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
15:30 → 16:30 1h 00phút
JDH Sân bay Jodhpur Jodhpur, Ấn Độ
INDIGO
15:35 → 17:00 1h 25phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
GO AIR
15:40 → 17:55 2h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
15:45 → 18:20 2h 35phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
15:55 → 17:40 1h 45phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
INDIGO
16:00 → 19:55 3h 55phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
16:00 → 17:50 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 21:35 5h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 19:20 3h 10phút
NAG Sân bay Quốc tế Dr.Babasaheb Ambedkar Nagpur, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 17:25 1h 15phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
16:15 → 18:45 2h 30phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
16:35 → 18:25 3h 20phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
SPICEJET
16:45 → 18:40 3h 25phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
INDIGO
17:00 → 21:30 4h 30phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
GO AIR
17:00 → 18:45 1h 45phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
GO AIR
17:10 → 19:30 2h 20phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
17:20 → 18:50 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
17:30 → 19:30 2h 00phút
DED Sân bay Jolly Grant Dehradun, Ấn Độ
SPICEJET
17:35 → 19:15 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
17:40 → 19:25 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
17:45 → 18:45 1h 00phút
BHO Sân bay Raja Bhoj Bhopal, Ấn Độ
SPICEJET
17:50 → 19:00 1h 10phút
ISK Sân bay Gandhinagar Nashik, Ấn Độ
TRUJET
18:10 → 20:00 1h 50phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
GO AIR
18:20 → 20:10 1h 50phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
18:40 → 20:15 1h 35phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
18:45 → 20:20 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
18:55 → 21:30 2h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
19:00 → 00:40 4h 10phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
SPICEJET
19:00 → 20:30 1h 30phút
IXU Sân bay Chikkalthana Aurangabad, Ấn Độ
TRUJET
19:10 → 23:20 4h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
19:10 → 20:30 1h 20phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
19:15 → 21:00 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
19:20 → 20:40 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
19:20 → 23:25 5h 35phút
MCT Sân bay Quốc tế Muscat Muscat, Oman
AIR INDIA
19:20 → 20:20 1h 00phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
SPICEJET
19:35 → 21:45 2h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
19:45 → 23:45 4h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
19:45 → 21:30 1h 45phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
20:00 → 22:15 2h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
20:05 → 21:25 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
20:15 → 22:00 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
20:20 → 21:55 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
20:20 → 22:10 1h 50phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 22:10 1h 40phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
SPICEJET
20:35 → 22:20 1h 45phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
GO AIR
20:55 → 23:25 2h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
21:00 → 22:05 1h 05phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
TRUJET
21:10 → 00:45 3h 35phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
GO AIR
21:10 → 22:25 1h 15phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
GO AIR
21:35 → 23:10 1h 35phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
21:40 → 22:55 1h 15phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
21:50 → 00:05 2h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
21:55 → 23:35 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
22:00 → 23:50 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
22:05 → 00:05 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
22:10 → 00:20 2h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
22:20 → 23:55 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
22:25 → 00:10 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
22:50 → 00:30 1h 40phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
23:00 → 23:59 59phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
23:05 → 01:15 2h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
GO AIR
23:05 → 07:15 5h 40phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
23:25 → 01:50 2h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
23:25 → 01:45 2h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
23:35 → 01:05 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog