HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi

Thông tin chuyến bay

00:20 → 01:50 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
01:05 → 04:00 4h 25phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
INDIGO
02:30 → 03:40 1h 10phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
03:10 → 05:30 4h 50phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
04:00 → 05:25 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
04:20 → 05:55 1h 35phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
04:35 → 06:55 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
04:50 → 06:20 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
05:00 → 06:05 1h 05phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
GO AIR
05:10 → 07:00 1h 50phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
05:10 → 07:55 2h 45phút
IXZ Sân bay Port Blair Port Blair, Ấn Độ
INDIGO
05:15 → 06:25 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
05:20 → 07:40 2h 20phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
INDIGO
05:25 → 07:40 2h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
05:25 → 10:10 4h 45phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
05:30 → 07:20 1h 50phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
05:30 → 06:55 1h 25phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
05:35 → 08:00 2h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
05:45 → 07:40 1h 55phút
IXR Sân bay Birsa Munda Ranchi, Ấn Độ
INDIGO
05:50 → 08:20 5h 00phút
BAH Sân bay Quốc tế Bahrain Bahrain, Bahrain
GULF AIR
06:00 → 07:55 1h 55phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIR INDIA
06:05 → 07:55 1h 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
GO AIR
06:10 → 07:25 1h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
06:10 → 10:30 4h 20phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
06:15 → 08:15 2h 00phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
06:15 → 07:35 1h 20phút
TIR Sân bay Tirupati Tirupati, Ấn Độ
INDIGO
06:20 → 08:20 2h 00phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
06:25 → 07:35 1h 10phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
INDIGO
06:40 → 08:10 1h 30phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
GO AIR
06:40 → 08:55 2h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
06:40 → 08:45 2h 05phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
06:45 → 10:50 4h 05phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
06:45 → 08:30 1h 45phút
ISK Sân bay Gandhinagar Nashik, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
06:50 → 08:15 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
06:50 → 08:00 1h 10phút
TIR Sân bay Tirupati Tirupati, Ấn Độ
SPICEJET
06:55 → 09:15 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
07:00 → 09:30 2h 30phút
DED Sân bay Jolly Grant Dehradun, Ấn Độ
INDIGO
07:00 → 08:20 1h 20phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
INDIGO
07:05 → 08:05 1h 00phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
SPICEJET
07:05 → 08:20 1h 15phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
07:15 → 08:25 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
07:15 → 10:05 2h 50phút
IXE Sân bay Quốc tế Mangalore Mangalore, Ấn Độ
INDIGO
07:20 → 09:15 1h 55phút
IXE Sân bay Quốc tế Mangalore Mangalore, Ấn Độ
INDIGO
07:20 → 12:40 10h 50phút
LHR Sân bay London Heathrow London, Vương quốc Anh
BRITISH AIRWAYS
07:20 → 11:20 4h 00phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
07:25 → 08:20 55phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
07:35 → 10:05 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
07:35 → 09:00 1h 25phút
IXG Sân bay Belgaum Belgaum, Ấn Độ
TRUJET
07:40 → 08:55 1h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
07:45 → 10:55 3h 10phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
07:45 → 09:20 1h 35phút
SAG Sân bay Quốc tế Shirdi Sri Saibaba Shirdi, Ấn Độ
INDIGO
07:50 → 09:20 1h 30phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
07:50 → 10:00 2h 10phút
JLR Sân bay Jabalpur Jabalpur, Ấn Độ
SPICEJET
07:55 → 09:40 1h 45phút
KLH Kolhapur Airport Kolhapur, Ấn Độ
INDIGO
07:55 → 09:10 1h 15phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
INDIGO
08:00 → 09:55 1h 55phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
SPICEJET
08:10 → 10:05 1h 55phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
08:20 → 10:50 2h 30phút
IXB Sân bay Bagdogra Bagdogra, Ấn Độ
INDIGO
08:20 → 09:25 1h 05phút
VDY Sân bay Vidyanagar Vidyanagar, Ấn Độ
TRUJET
08:25 → 09:50 1h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
08:25 → 09:45 1h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
08:30 → 10:40 2h 10phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
08:30 → 09:55 1h 25phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
08:35 → 10:25 1h 50phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
08:35 → 10:30 1h 55phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
GO AIR
08:35 → 12:55 4h 20phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
08:40 → 10:15 1h 35phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
08:45 → 11:00 2h 15phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
09:05 → 11:30 2h 25phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
09:05 → 10:15 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
09:10 → 11:45 2h 35phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
INDIGO
09:10 → 13:20 4h 10phút
IMF Sân bay Imphal Imphal, Ấn Độ
INDIGO
09:10 → 11:00 1h 50phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
09:15 → 10:55 1h 40phút
STV Sân bay Surat Surat, Ấn Độ
INDIGO
09:20 → 11:00 1h 40phút
SAG Sân bay Quốc tế Shirdi Sri Saibaba Shirdi, Ấn Độ
SPICEJET
09:35 → 10:50 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
09:40 → 12:00 2h 20phút
GOP Sân bay Gorakhpur Gorakhpur, Ấn Độ
INDIGO
09:45 → 10:45 1h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
09:45 → 11:20 1h 35phút
PNY Sân bay Pondicherry Pondicherry, Ấn Độ
SPICEJET
09:50 → 13:35 3h 45phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
09:50 → 11:45 1h 55phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
10:05 → 11:35 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:10 → 12:35 2h 25phút
BHO Sân bay Raja Bhoj Bhopal, Ấn Độ
INDIGO
10:10 → 12:30 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
10:20 → 12:30 2h 10phút
CNN Sân bay Quốc tế Kannur Kannur, Ấn Độ
INDIGO
10:25 → 12:45 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
10:25 → 12:35 2h 10phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
10:35 → 12:30 1h 55phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
SPICEJET
10:35 → 11:45 1h 10phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
INDIGO
10:35 → 11:45 1h 10phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
10:40 → 11:40 1h 00phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
SPICEJET
10:45 → 12:10 1h 25phút
KLH Kolhapur Airport Kolhapur, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
10:50 → 12:20 1h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
10:55 → 12:10 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
11:00 → 12:50 1h 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
11:00 → 13:05 2h 05phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
11:00 → 15:15 4h 15phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
11:05 → 12:15 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
GO AIR
11:05 → 13:05 2h 00phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
SPICEJET
11:10 → 13:45 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
11:10 → 12:25 1h 15phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
INDIGO
11:10 → 12:20 1h 10phút
TIR Sân bay Tirupati Tirupati, Ấn Độ
INDIGO
11:20 → 12:30 1h 10phút
IXU Sân bay Chikkalthana Aurangabad, Ấn Độ
INDIGO
11:30 → 13:25 1h 55phút
IXE Sân bay Quốc tế Mangalore Mangalore, Ấn Độ
INDIGO
11:40 → 14:05 2h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
11:50 → 14:25 2h 35phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
INDIGO
11:55 → 13:10 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
11:55 → 14:05 2h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
11:55 → 16:00 4h 05phút
IXB Sân bay Bagdogra Bagdogra, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
12:10 → 14:05 1h 55phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 23:10 10h 55phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 13:45 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 19:45 7h 30phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 16:30 4h 15phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 18:10 5h 55phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
12:35 → 13:40 1h 05phút
CDP Sân bay Cuddapah Kadapa, Ấn Độ
TRUJET
12:40 → 14:00 1h 20phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
12:40 → 13:50 1h 10phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
12:45 → 14:00 1h 15phút
TIR Sân bay Tirupati Tirupati, Ấn Độ
INDIGO
13:00 → 14:25 1h 25phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
SPICEJET
13:05 → 14:40 1h 35phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
AIR INDIA
13:05 → 16:00 2h 55phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIR INDIA
13:05 → 18:10 5h 05phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
AIR INDIA
13:10 → 15:05 1h 55phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
13:10 → 14:50 1h 40phút
STV Sân bay Surat Surat, Ấn Độ
SPICEJET
13:15 → 15:20 2h 05phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
GO AIR
13:20 → 17:30 4h 10phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
AIR INDIA
13:20 → 15:00 1h 40phút
BDQ Sân bay Vadodara Vadodara, Ấn Độ
INDIGO
13:20 → 15:10 1h 50phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
AIR INDIA
13:20 → 15:10 1h 50phút
UDR Sân bay Udaipur Udaipur, Ấn Độ
INDIGO
13:20 → 14:30 1h 10phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
AIR INDIA
13:25 → 14:30 1h 05phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
INDIGO
13:30 → 14:50 1h 20phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
13:30 → 14:55 1h 25phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
INDIGO
13:50 → 15:00 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
14:00 → 15:10 1h 10phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
INDIGO
14:05 → 15:30 1h 25phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
SPICEJET
14:05 → 15:20 1h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
14:15 → 15:50 1h 35phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
14:15 → 18:00 6h 15phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
CITILINK
14:20 → 15:45 1h 25phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
14:30 → 15:50 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
14:40 → 16:25 1h 45phút
IXR Sân bay Birsa Munda Ranchi, Ấn Độ
INDIGO
14:40 → 16:35 1h 55phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
GO AIR
14:40 → 16:15 1h 35phút
SAG Sân bay Quốc tế Shirdi Sri Saibaba Shirdi, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
14:40 → 15:50 1h 10phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
14:45 → 16:20 1h 35phút
SAG Sân bay Quốc tế Shirdi Sri Saibaba Shirdi, Ấn Độ
INDIGO
14:50 → 16:00 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
14:50 → 16:20 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
14:55 → 17:15 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
15:15 → 16:55 1h 40phút
TRV Sân bay Quốc tế Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram, Ấn Độ
INDIGO
15:20 → 18:35 3h 15phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
15:20 → 16:45 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
15:35 → 16:55 1h 20phút
IXG Sân bay Belgaum Belgaum, Ấn Độ
INDIGO
15:35 → 17:50 2h 15phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
GO AIR
15:40 → 17:35 1h 55phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
15:45 → 17:00 1h 15phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
INDIGO
15:55 → 17:45 1h 50phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
SPICEJET
15:55 → 17:00 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIR INDIA
16:05 → 18:10 2h 05phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIR INDIA
16:10 → 17:35 1h 25phút
IXG Sân bay Belgaum Belgaum, Ấn Độ
SPICEJET
16:10 → 17:45 1h 35phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
SPICEJET
16:25 → 17:40 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
16:30 → 18:00 1h 30phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
16:35 → 19:50 3h 15phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
16:35 → 18:50 2h 15phút
JLR Sân bay Jabalpur Jabalpur, Ấn Độ
INDIGO
16:35 → 17:50 1h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
16:40 → 18:50 2h 10phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
SPICEJET
16:40 → 17:55 1h 15phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
16:45 → 18:40 1h 55phút
MYQ Sân bay Mysore Mysore, Ấn Độ
INDIGO
16:50 → 19:20 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
16:55 → 18:25 1h 30phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
17:15 → 19:30 2h 15phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
17:15 → 18:40 1h 25phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
INDIGO
17:20 → 19:00 1h 40phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
17:25 → 18:55 1h 30phút
TIR Sân bay Tirupati Tirupati, Ấn Độ
TRUJET
17:30 → 19:45 2h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
17:35 → 19:40 2h 05phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
17:40 → 18:55 1h 15phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
17:45 → 19:00 1h 15phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
INDIGO
17:50 → 19:50 2h 00phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
17:55 → 21:25 3h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
17:55 → 00:45 6h 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
17:55 → 19:25 1h 30phút
IDR Sân bay Devi Ahilyabai Holkar Indore, Ấn Độ
INDIGO
18:00 → 22:05 4h 05phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
18:00 → 21:20 3h 20phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
18:00 → 20:25 4h 55phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
INDIGO
18:00 → 19:55 1h 55phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
18:00 → 19:25 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
18:05 → 19:40 1h 35phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
18:10 → 19:50 1h 40phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
18:15 → 20:35 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
18:20 → 20:05 1h 45phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
GO AIR
18:20 → 19:45 1h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
VISTARA
18:20 → 20:10 1h 50phút
TRV Sân bay Quốc tế Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram, Ấn Độ
INDIGO
18:25 → 19:55 1h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
18:35 → 19:35 1h 00phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
INDIGO
18:40 → 19:55 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
18:45 → 20:05 1h 20phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
TRUJET
18:50 → 20:40 1h 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
SPICEJET
18:55 → 20:05 1h 10phút
TIR Sân bay Tirupati Tirupati, Ấn Độ
SPICEJET
19:00 → 20:45 1h 45phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
19:05 → 21:25 2h 20phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
INDIGO
19:10 → 20:30 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
19:10 → 20:30 1h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
19:15 → 21:35 2h 20phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
19:15 → 20:45 1h 30phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
19:25 → 21:00 1h 35phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
19:30 → 21:50 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
19:35 → 21:35 2h 00phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
19:40 → 20:55 1h 15phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
19:50 → 21:15 1h 25phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
20:00 → 21:10 1h 10phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
INDIGO
20:05 → 21:25 1h 20phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
GO AIR
20:15 → 21:25 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
20:15 → 22:35 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
20:20 → 21:40 1h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 22:40 2h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
20:40 → 22:40 2h 00phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
GO AIR
20:40 → 21:55 1h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
20:45 → 21:55 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
20:45 → 22:00 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
21:05 → 23:30 2h 25phút
TRZ Sân bay Tiruchchirappalli Tiruchchirappalli, Ấn Độ
INDIGO
21:10 → 22:20 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
21:20 → 22:35 1h 15phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
21:35 → 23:30 1h 55phút
CNN Sân bay Quốc tế Kannur Kannur, Ấn Độ
INDIGO
21:40 → 00:05 2h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
21:45 → 23:15 1h 30phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
GO AIR
22:00 → 00:30 5h 00phút
BAH Sân bay Quốc tế Bahrain Bahrain, Bahrain
GULF AIR
22:05 → 23:15 1h 10phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
22:20 → 23:45 1h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
22:25 → 00:05 1h 40phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
22:45 → 01:00 2h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
22:55 → 00:35 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
22:55 → 01:15 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
GO AIR
23:05 → 00:40 1h 35phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
23:10 → 00:25 1h 15phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
23:15 → 01:15 2h 00phút
RDP Sân bay Kazi Nazrul Islam Durgapur, Ấn Độ
AIR INDIA
23:20 → 01:35 2h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog