CJB Sân bay Coimbatore

Thông tin chuyến bay

01:00 → 04:10 3h 10phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
02:25 → 04:15 1h 50phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
04:10 → 06:40 4h 00phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
06:45 → 08:10 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
07:35 → 08:35 1h 00phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
07:50 → 13:05 5h 15phút
ATQ Sân bay Quốc tế Amritsar Amritsar, Ấn Độ
INDIGO
07:50 → 09:50 2h 00phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
08:25 → 09:25 1h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 11:05 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 14:10 4h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 15:35 5h 35phút
IXA Sân bay Agartala Agartala, Ấn Độ
INDIGO
10:40 → 12:00 1h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
10:40 → 15:05 4h 25phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
SPICEJET
10:50 → 12:10 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
11:10 → 14:15 3h 05phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
11:15 → 12:25 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
11:15 → 14:50 3h 35phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
INDIGO
11:40 → 14:00 2h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
12:55 → 15:55 3h 00phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
14:00 → 15:55 1h 55phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
14:20 → 19:25 5h 05phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
14:20 → 21:05 6h 45phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
14:20 → 16:20 2h 00phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
14:35 → 15:25 50phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
15:05 → 19:50 4h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
15:05 → 16:15 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIR INDIA
15:20 → 18:55 3h 35phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
15:20 → 16:45 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
15:45 → 17:25 1h 40phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
16:40 → 17:45 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
16:40 → 19:55 3h 15phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
17:50 → 18:40 50phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
18:05 → 19:10 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
19:05 → 22:10 3h 05phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
19:10 → 20:35 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
20:20 → 21:25 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
20:20 → 00:25 4h 05phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 21:35 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
21:00 → 22:00 1h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
21:30 → 23:20 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
21:40 → 23:40 2h 00phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
21:55 → 22:55 1h 00phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
22:05 → 23:15 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
22:10 → 00:15 2h 05phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
23:45 → 06:25 4h 10phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
TIGERAIR
23:50 → 00:50 1h 00phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog