CJB Sân bay Coimbatore

Thông tin chuyến bay

06:15 → 08:40 2h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
07:25 → 08:30 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 10:10 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
09:20 → 10:15 55phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 13:10 3h 10phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
10:25 → 11:25 1h 00phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
10:25 → 14:20 3h 55phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
SPICEJET
10:50 → 11:50 1h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
GO AIR
11:50 → 13:10 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
11:50 → 16:30 4h 40phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
INDIGO
12:00 → 15:00 3h 00phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
13:30 → 15:40 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
14:30 → 15:40 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
15:00 → 16:50 1h 50phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
16:00 → 18:10 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
16:15 → 20:30 4h 15phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
16:15 → 17:20 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
17:30 → 22:05 4h 35phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
17:30 → 18:35 1h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
18:10 → 19:35 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
18:20 → 20:50 2h 30phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
18:25 → 19:25 1h 00phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
GO AIR
20:50 → 22:20 1h 30phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
21:00 → 22:05 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
22:05 → 23:15 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
22:10 → 01:20 3h 10phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog