MAA Sân bay Quốc tế Chennai

Thông tin chuyến bay

02:15 → 05:00 4h 15phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
ETIHAD AIRWAYS
03:25 → 04:50 1h 25phút
CMB Sân bay Quốc tế Colombo Bandaranaike Colombo, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
03:40 → 05:40 4h 30phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
04:20 → 06:50 4h 00phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
04:55 → 07:25 2h 30phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
05:00 → 06:50 1h 50phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
05:05 → 07:20 2h 15phút
IXZ Sân bay Port Blair Port Blair, Ấn Độ
AIR INDIA
05:15 → 06:35 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
05:25 → 06:35 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
06:00 → 07:40 1h 40phút
TCR Sân bay Tuticorin Thoothukudi, Ấn Độ
INDIGO
06:10 → 08:55 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
06:15 → 10:10 3h 55phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
SPICEJET
06:15 → 07:30 1h 15phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
SPICEJET
06:15 → 08:35 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
06:20 → 07:30 1h 10phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
INDIGO
06:20 → 09:10 2h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
06:25 → 08:20 1h 55phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
06:30 → 08:45 2h 15phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
GO AIR
06:30 → 13:20 6h 50phút
SXR Sân bay Quốc tế Srinagar Srinagar, Ấn Độ
GO AIR
06:30 → 11:35 5h 05phút
IXC Sân bay Quốc tế Chandigarh Chandigarh, Ấn Độ
GO AIR
07:00 → 09:25 2h 25phút
IXZ Sân bay Port Blair Port Blair, Ấn Độ
SPICEJET
07:15 → 09:10 1h 55phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
07:15 → 08:15 1h 00phút
SXV Sân bay Salem Salem, Ấn Độ
TRUJET
07:50 → 09:05 1h 15phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
08:00 → 09:10 1h 10phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
AIR INDIA
08:10 → 10:55 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
08:15 → 10:20 2h 05phút
IXZ Sân bay Port Blair Port Blair, Ấn Độ
GO AIR
08:30 → 10:50 2h 20phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
SPICEJET
08:30 → 14:20 5h 50phút
JAI Sân bay Quốc tế Jaipur Jaipur, Ấn Độ
SPICEJET
09:05 → 10:20 1h 15phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
09:05 → 12:55 3h 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
09:05 → 10:15 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
09:45 → 12:20 2h 35phút
JDH Sân bay Jodhpur Jodhpur, Ấn Độ
INDIGO
09:55 → 11:10 1h 15phút
TRZ Sân bay Tiruchchirappalli Tiruchchirappalli, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 11:00 1h 00phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
10:05 → 11:00 55phút
CDP Sân bay Cuddapah Kadapa, Ấn Độ
TRUJET
10:10 → 11:35 1h 25phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
INDIGO
10:30 → 11:45 1h 15phút
VTZ Sân bay Visakhapatnam Vishakhapatnam, Ấn Độ
INDIGO
10:45 → 12:50 2h 05phút
IXZ Sân bay Port Blair Port Blair, Ấn Độ
INDIGO
11:30 → 12:30 1h 00phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
AIR INDIA
11:40 → 12:55 1h 15phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
11:45 → 18:20 4h 05phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES
12:20 → 17:45 5h 25phút
UDR Sân bay Udaipur Udaipur, Ấn Độ
INDIGO
12:20 → 15:15 2h 55phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
12:30 → 14:30 2h 00phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
VISTARA
12:30 → 14:15 1h 45phút
BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik Bhubanesvar, Ấn Độ
INDIGO
12:35 → 15:00 2h 25phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
SPICEJET
13:00 → 14:20 1h 20phút
TRZ Sân bay Tiruchchirappalli Tiruchchirappalli, Ấn Độ
INDIGO
13:10 → 15:00 1h 50phút
JRG Veer Surendra Sai Airport Jharsuguda, Ấn Độ
SPICEJET
13:15 → 15:05 1h 50phút
PNQ Sân bay Quốc tế Pune Pune, Ấn Độ
INDIGO
13:20 → 14:25 1h 05phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
AIR INDIA
13:30 → 14:50 1h 20phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
SPICEJET
13:45 → 15:35 1h 50phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
13:55 → 15:35 1h 40phút
TCR Sân bay Tuticorin Thoothukudi, Ấn Độ
INDIGO
14:00 → 16:00 2h 00phút
CNN Sân bay Quốc tế Kannur Kannur, Ấn Độ
INDIGO
14:15 → 15:30 1h 15phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
14:50 → 16:10 1h 20phút
KJB Kurnool Airport Kurnool, Ấn Độ
INDIGO
14:55 → 17:05 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
15:30 → 17:45 3h 45phút
MCT Sân bay Quốc tế Muscat Muscat, Oman
OMAN AIR
15:35 → 16:50 1h 15phút
MYQ Sân bay Mysore Mysore, Ấn Độ
TRUJET
15:50 → 17:15 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
16:10 → 17:35 1h 25phút
COK Sân bay Quốc tế Kochi Kochi, Ấn Độ
INDIGO
16:20 → 17:50 1h 30phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
INDIGO
16:35 → 19:00 2h 25phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
16:45 → 17:45 1h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
16:45 → 19:20 2h 35phút
IXR Sân bay Birsa Munda Ranchi, Ấn Độ
INDIGO
17:00 → 18:55 1h 55phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
17:00 → 19:50 2h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
17:05 → 19:40 2h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
17:05 → 18:25 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
17:15 → 20:00 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
17:25 → 20:10 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
17:25 → 20:00 4h 05phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR INDIA
18:05 → 20:25 2h 20phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
SPICEJET
18:20 → 20:20 2h 00phút
IXE Sân bay Quốc tế Mangalore Mangalore, Ấn Độ
INDIGO
18:35 → 19:40 1h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
19:00 → 21:50 2h 50phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
INDIGO
19:40 → 21:10 1h 30phút
IXM Sân bay Madurai Madurai, Ấn Độ
INDIGO
20:05 → 22:50 2h 45phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
20:20 → 21:40 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
20:25 → 21:35 1h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIR INDIA
20:25 → 00:45 4h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
21:10 → 22:50 1h 40phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
TRUJET
21:20 → 22:45 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
SPICEJET
21:35 → 22:45 1h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
21:50 → 00:40 2h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
21:50 → 01:00 3h 10phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
21:55 → 23:50 1h 55phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
22:05 → 00:50 2h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
22:50 → 05:45 4h 25phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIR-INDIA EXPRESS
23:55 → 06:30 4h 05phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog