IXM Sân bay Madurai

Thông tin chuyến bay

07:55 → 09:25 1h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
08:00 → 12:25 4h 25phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
INDIGO
08:00 → 10:15 2h 15phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
10:15 → 11:10 55phút
CMB Sân bay Quốc tế Colombo Bandaranaike Colombo, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
10:35 → 12:00 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
10:45 → 12:05 1h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
11:50 → 13:15 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
12:50 → 13:50 1h 00phút
CMB Sân bay Quốc tế Colombo Bandaranaike Colombo, Sri Lanka
SPICEJET
13:55 → 15:00 1h 05phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
AIR INDIA
13:55 → 18:15 4h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
14:30 → 15:50 1h 20phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
15:25 → 16:45 1h 20phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
16:05 → 18:20 2h 15phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
SPICEJET
17:45 → 19:30 1h 45phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
18:00 → 19:10 1h 10phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
18:10 → 19:40 1h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
19:05 → 22:05 4h 30phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
SPICEJET
19:30 → 20:55 1h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
20:45 → 22:50 2h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
SPICEJET
21:45 → 00:05 2h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
21:50 → 23:15 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog