VTZ Sân bay Visakhapatnam

Thông tin chuyến bay

06:10 → 08:05 1h 55phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
06:55 → 07:55 1h 00phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
07:10 → 08:35 1h 25phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
07:45 → 12:20 4h 35phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
07:45 → 09:35 1h 50phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
08:05 → 11:35 3h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
08:05 → 09:15 1h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
08:50 → 11:25 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
08:55 → 12:15 3h 20phút
IXS Sân bay Silchar Silchar, Ấn Độ
INDIGO
08:55 → 10:30 1h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
10:55 → 12:35 1h 40phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
11:05 → 12:40 1h 35phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
12:10 → 13:40 1h 30phút
TIR Sân bay Tirupati Tirupati, Ấn Độ
AIR INDIA
12:10 → 16:30 4h 20phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
12:15 → 13:40 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 15:40 3h 25phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
13:55 → 16:05 2h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
14:20 → 18:00 3h 40phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
14:20 → 15:40 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
14:40 → 16:15 1h 35phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
15:00 → 17:30 2h 30phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
15:00 → 16:00 1h 00phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
15:15 → 16:45 1h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
16:20 → 17:30 1h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
16:30 → 18:05 1h 35phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIR INDIA
17:35 → 19:00 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
18:00 → 19:10 1h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIR INDIA
18:00 → 22:25 5h 55phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR INDIA
18:35 → 21:05 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
18:55 → 20:35 1h 40phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
19:20 → 20:10 50phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
INDIGO
19:35 → 20:50 1h 15phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 21:50 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
20:45 → 23:00 2h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
21:00 → 22:40 1h 40phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
21:30 → 23:40 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
22:10 → 23:35 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog