VTZ Sân bay Visakhapatnam

Thông tin chuyến bay

06:10 → 08:05 1h 55phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
06:55 → 07:55 1h 00phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
07:05 → 08:30 1h 25phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
07:45 → 12:20 4h 35phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
07:45 → 09:35 1h 50phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
07:50 → 10:30 2h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
08:05 → 09:15 1h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
08:05 → 11:35 3h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
08:15 → 10:10 1h 55phút
IXZ Sân bay Port Blair Port Blair, Ấn Độ
AIR INDIA
08:30 → 09:30 1h 00phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
SPICEJET
08:50 → 11:25 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
08:55 → 10:30 1h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
08:55 → 12:15 3h 20phút
IXS Sân bay Silchar Silchar, Ấn Độ
INDIGO
09:05 → 11:15 2h 10phút
IXZ Sân bay Port Blair Port Blair, Ấn Độ
AIR INDIA
09:20 → 10:30 1h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
SPICEJET
09:20 → 13:05 3h 45phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
SPICEJET
10:55 → 12:35 1h 40phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
11:05 → 12:40 1h 35phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
11:20 → 12:55 1h 35phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
SPICEJET
12:15 → 13:40 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
12:15 → 15:40 3h 25phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
13:00 → 14:35 1h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
SPICEJET
13:45 → 18:00 4h 15phút
BPM Begumpet Airport Hyderabad, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
13:45 → 16:20 2h 35phút
TIR Sân bay Tirupati Tirupati, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
13:45 → 14:45 1h 00phút
VGA Sân bay Vijayawada Vijayawada, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
13:55 → 16:05 2h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
14:15 → 16:25 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
14:20 → 18:00 3h 40phút
GOI Sân bay Goa Goa, Ấn Độ
INDIGO
14:20 → 15:40 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
14:40 → 16:15 1h 35phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
14:45 → 17:20 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
15:15 → 16:45 1h 30phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
16:20 → 17:30 1h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
17:35 → 19:00 1h 25phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
18:00 → 19:10 1h 10phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIR INDIA
18:00 → 22:25 5h 55phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR INDIA
18:35 → 21:05 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
18:55 → 20:35 1h 40phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
19:20 → 20:10 50phút
RJA Sân bay Rajahmundry Rajahmundry, Ấn Độ
INDIGO
19:35 → 20:50 1h 15phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 21:50 1h 20phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
21:00 → 22:40 1h 40phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
21:30 → 23:40 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
22:00 → 23:40 1h 40phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
SPICEJET
22:10 → 23:35 1h 25phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
23:00 → 05:45 4h 15phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
TIGERAIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog