BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik

Thông tin chuyến bay

06:20 → 07:55 1h 35phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
06:40 → 08:30 1h 50phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
07:25 → 09:25 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
07:30 → 08:35 1h 05phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
07:30 → 10:30 3h 00phút
IMF Sân bay Imphal Imphal, Ấn Độ
INDIGO
08:25 → 11:00 2h 35phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
08:55 → 10:45 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
09:00 → 18:10 9h 10phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 10:50 1h 50phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 23:00 14h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 13:45 4h 45phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 19:50 10h 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
09:00 → 16:35 7h 35phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
09:10 → 11:20 2h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
09:15 → 11:10 1h 55phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
09:20 → 11:40 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
09:40 → 11:55 2h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
09:45 → 12:05 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
11:50 → 14:05 2h 15phút
IXD Sân bay Allahabad Allahabad, Ấn Độ
INDIGO
11:55 → 13:30 1h 35phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
13:10 → 15:35 2h 25phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
13:20 → 15:25 2h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
13:50 → 16:20 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
14:00 → 15:15 1h 15phút
IXR Sân bay Birsa Munda Ranchi, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
14:00 → 17:20 3h 20phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
14:05 → 16:55 2h 50phút
IXB Sân bay Bagdogra Bagdogra, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
14:05 → 15:15 1h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
14:25 → 16:25 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
15:00 → 17:10 2h 10phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
15:10 → 16:00 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIR INDIA
15:10 → 18:10 3h 00phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
AIR INDIA
16:25 → 18:45 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
18:15 → 19:25 1h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
18:55 → 19:55 1h 00phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
19:05 → 21:25 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
19:50 → 21:00 1h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
19:55 → 22:35 2h 40phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
20:15 → 22:30 2h 15phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 22:55 2h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
20:40 → 22:25 1h 45phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
20:45 → 22:20 1h 35phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
21:00 → 23:00 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
21:10 → 22:55 1h 45phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
21:35 → 23:45 2h 10phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
21:40 → 23:30 1h 50phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
21:55 → 00:20 2h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
22:00 → 23:55 1h 55phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
22:05 → 00:10 2h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog