BBI Sân bay Quốc tế Biju Patnaik

Thông tin chuyến bay

06:40 → 08:45 2h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
07:30 → 08:40 1h 10phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
08:30 → 10:30 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
08:40 → 10:40 2h 00phút
STV Sân bay Surat Surat, Ấn Độ
AIR INDIA
08:40 → 13:05 4h 25phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIR INDIA
08:50 → 11:20 2h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
08:50 → 13:50 5h 00phút
CJB Sân bay Coimbatore Coimbatore, Ấn Độ
INDIGO
08:55 → 10:40 1h 45phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
09:15 → 11:10 1h 55phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
09:35 → 12:10 2h 35phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
09:40 → 11:55 2h 15phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
09:45 → 12:05 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
10:00 → 16:40 6h 40phút
LKO Sân bay Amausi Lucknow, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 13:40 3h 40phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 11:35 1h 35phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 18:10 8h 10phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 23:10 13h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
10:00 → 19:55 9h 55phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
10:50 → 12:25 1h 35phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
AIR INDIA
11:30 → 14:45 3h 15phút
PAT Sân bay Patna Patna, Ấn Độ
GO AIR
11:30 → 12:45 1h 15phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
GO AIR
11:40 → 13:15 1h 35phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
11:55 → 13:40 1h 45phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIR INDIA
12:10 → 13:55 1h 45phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
13:00 → 15:25 2h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
13:10 → 15:40 2h 30phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
13:20 → 15:30 2h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
13:25 → 14:40 1h 15phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
13:50 → 16:20 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
14:00 → 17:20 3h 20phút
RPR Sân bay Raipur Raipur, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
14:00 → 15:15 1h 15phút
IXR Sân bay Birsa Munda Ranchi, Ấn Độ
ALLIANCE AIR
14:20 → 16:25 2h 05phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
14:20 → 19:40 5h 20phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
14:45 → 16:40 1h 55phút
MAA Sân bay Quốc tế Chennai Chennai, Ấn Độ
INDIGO
15:00 → 17:05 2h 05phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
AIR INDIA
15:10 → 18:10 3h 00phút
GAU Sân bay Quốc tế Guwahati Guwahati, Ấn Độ
AIR INDIA
15:10 → 16:00 50phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIR INDIA
15:30 → 16:35 1h 05phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
16:35 → 19:05 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
18:10 → 19:15 1h 05phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
18:15 → 19:30 1h 15phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
18:40 → 21:00 2h 20phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
19:45 → 22:25 2h 40phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
GO AIR
20:05 → 22:35 2h 30phút
AMD Sân bay Ahmedabad Ahmedabad, Ấn Độ
INDIGO
20:10 → 21:15 1h 05phút
CCU Sân bay Quốc tế Kolkata Kolkata, Ấn Độ
INDIGO
20:30 → 22:55 2h 25phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
20:50 → 22:50 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
21:00 → 22:55 1h 55phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
INDIGO
21:30 → 23:30 2h 00phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
AIRASIA INDIA
21:35 → 23:45 2h 10phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
21:35 → 23:45 2h 10phút
BLR Sân bay Quốc tế Bengaluru Bengaluru, Ấn Độ
INDIGO
21:50 → 00:20 2h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
22:20 → 00:05 1h 45phút
HYD Sân bay Quốc tế Hyderabad Rajiv Gandhi Hyderabad, Ấn Độ
INDIGO
23:55 → 06:15 3h 50phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
AIRASIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog